Samhället idag

Rushdiefatwan trettio år senare

2018-10-08 10:06 #0 av: Göstage

I februari nästa år, på "Alla hjärtans dag",  är det trettio år sedan "Satansverserna" publicerades på svenska (den engelska versionen utgavs 1988), en bok som faktiskt förändrade världen en del. Vi kan nog räkna med att det kommer att ske tillbakablickar då, och betraktelser om vad som skett under de här decennierna i bokens spår. 

Magnus Norell är tidigt ute och betraktar på ledarsidorna,se Rushdieaffären ur det trettioåriga perspektiv som nu finns och konstaterar att Rushdiemotståndarna gick segrande ur striden.

"Kampanjer mot Rushdie kom också att hämta näring ur det faktum att det som för många, inte minst unga, hittills varit en naturlig samlingsplats för kamp mot orättvisor och diskriminering, nämligen den politiska vänstern, fullt ut anammade identitetspolitiken och gjorde ras, hudfärg och religiösa normer till avgörande begrepp för politiska ställningstaganden. Samtidigt med det släppte man sitt försvar för universella mänskliga värderingar och rättigheter (som idag på många håll blivit liktydiga med ”vita mäns västerländska rättigheter”) och förenklade övergången till ett mer tribalistiskt ”vi-och-dom” tänkande att se på omvärlden.

Hela denna process, som utspelat sig över de senaste tre decennierna, har underlättats av att eftergiftspolitik blivit officiell policy. Vilsna och okunniga politiker som till synes plötsligt hade att hantera militanta demonstranter på sina gator vände sig inte sällan till olika religiösa ledare för att agera medlare, utifrån en mycket konservativ hållning. Detta gav kredibilitet och inflytande i samhället och även i sekulära stater, som Sverige, har det blivit kutym att så fort religiösa frågor blivit eldfängda, har man vänt sig till religiösa ledare för att få råd. Ett effektivare sätt att öka den religiösa och konservativa miljö ur vilken de krafter som släpptes lösa av Rushdieaffären kom, är svårt att hitta."---

https://ledarsidorna.se/2018/10/magnus-norell-rushdieaffaren-trettio-ar-senare/

I Sverige blev det mest en debatt om Svenska Akademiens ställningstagande, eller brist på sådant- det tog 27 år för Akademien att uttala sitt stöd för Rushdie. Kanske var sprickan om Rushdie  en inledning till den institutionens sammanbrott, men affären var ju större än så.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-08 10:13 #1 av: Göstage

Kenan Malik påminde i GP 2014 om vilka värderingar  som sattes på spel i Rushdieaffären.

"Tack vare ayatollans fatwa blev Rushdie-affären den viktigaste kontroversen kring det fria ordet i modern tid. Den blev också en vattendelare för vår inställning till yttrandefriheten. Rushdies kritiker förlorade slaget – Satansverserna ges fortfarande ut. Men de vann kriget. Den centrala tesen i argumentationen mot Rushdie – att det är moraliskt oacceptabelt att kränka andra kulturer – är nu allmänt vedertagen.

1989 kunde inte ens en fatwa hindra att Satansverserna fortsatte att ges ut. Salman Rushdie var tvungen att gå under jorden i nästan tio år. Översättare och förläggare attackerades och till och med mördades. I juli 1991 blev den japanska litteraturprofessorn Hitoshi Igarashi, som hade översatt Satansverserna, knivhuggen till döds inne på universitetsområdet i Tsukuba. Samma månad blev en annan översättare av Rushdies roman, italienaren Ettore Capriolo, misshandlad och knivhuggen i sin lägenhet i Milano. I oktober 1993 blev William Nygaard, Satansversernas norske förläggare, skjuten tre gånger och lämnad att dö utanför sitt hem i Oslo. Ingen av gärningsmännen greps. Boklådor i USA och andra länder brandbombades för att de sålde romanen.

Peter Mayer var vd för Penguin på den tiden. Han utsattes för en brutal hat- och skrämselkampanj. ”Jag fick brev som var skrivna med blod”, minns han. ”Telefonen ringde mitt i natten, och personen i luren sa inte bara att han skulle döda mig utan också att han skulle ta min dotter och krossa hennes huvud mot en betongvägg. Vidriga saker.” Ändå vägrade både Mayer och Penguin att ge vika. ”Jag sa till Penguins styrelse: ’Ni måste se det långsiktigt. Om vi backar det minsta kommer det bara att uppmuntra till framtida terrorattacker från individer eller grupper som av någon anledning känner sig kränkta av andra böcker som vi eller andra förlag kan tänkas ge ut.’” Det som stod på spel, förstod Mayer, var ”mycket mer än bara just den här bokens öde. Vår reaktion på kontroversen kring Satansverserna skulle påverka framtiden för åsiktsfriheten. Utan den skulle förlagsbranschen så som vi känner den inte kunna finnas till, men inte nog med det: I förlängningen skulle inte ens civilsamhället så som vi känner det kunna existera.”----

http://www.gp.se/kultur/kultur/25-år-med-fatwan-1.442579

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-08 10:57 #2 av: Göstage

Rushdie har mot alla odds överlevt. Kanske är han värd mer för de konservativa islamistkretsarna  som en ständig varning  än som död och sakta bortglömd?

"Den 14 februari 1989 utfärdade Irans andliga ledare, ayatolla Khomeini en fatwa mot Salman Rushdie och prispengar för den som dödade honom. I nio år tvingades Rushdie leva med ständigt beskydd. Men trots att dödsdomen kvarstår påverkar fatwan inte längre det dagliga livet.

- Den är forntidshistoria nu för min del. Det är bara när jag pratar med journalister som det kommer upp, säger Salman Rushdie. Det var nio hemska år, men de nio åren tog slut för sjutton år sen. Nu har jag en författares liv.

Hur är det livet?

- Det är väldigt tråkigt. Jag är glad att kunna säga att mitt liv var alldeles för spännande ett tag och att det nu har det återgått till att vara tradigt."


TT-intervju 2016.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 08:20 #3 av: Göstage

Journalisten och författaren Lars Åberg konstaterar, som många andra, att den muslimska världens fatwa mot Rushdie burit frukt i västvärlden. Här är ett utdrag ur Åbergs långa och mycket tänkvärda artikel på GP debatt:.

"Så här trettio år efter att den iranske ledaren Khomeni uppmanade sina trosfränder att ta livet av författaren Salman Rushdie behöver man påminna sig om hur omsorgsfullt västvärldens konstnärliga, akademiska och politiska kretsar internaliserat denna dödsdom.

Som den brittiske skribenten Kenan Malik framhållit, bland annat i boken From Fatwa to Jihad, misslyckades Rushdies fiender med att tysta honom, men de vann den seger de eftersträvade. De fick flertalet författare och konstnärer att tänka sig noga för innan de valde att på något sätt dra in islam i sina verk. De lyckades till och med få intellektuella i Europa och USA att beskylla bångstyriga kollegor för ”yttrandefrihetsfundamentalism”, ett begrepp som snart kom att kopplas till anklagelser om ”rasism” eller ”islamofobi”.

Följaktligen har många hukat och fortsatt att huka. Internalisering var ordet.
I Sverige brukar de, som likt mannen i Madrid ställer sig upp bland åhörarna, tillhöra kretsen kring studieförbundet Ibn Rush och det universitetsbaserade, förment antirasistiska kotteri, som betraktar en reaktionärt utopisk islamism som en progressiv spjutspets in i det kapitalistiska dödköttet. Här märks en professor, Mattias Gardell, som liknat Muslimska brödraskapet och Hamas vid harmlösa folkhemscirklar hos ABF. Och organisationer, bland dem Islamiska förbundet, Sveriges unga muslimer och Muslimska mänskliga rättighetskommittén, som skickat i väg larmrapporter till FN med påståenden om omfattande svensk rasism och uppmanat regeringen att övervaka sådant som medierna publicerar om islam."---

Det här aktivistiska nätverkets förmåga att framställa sig som offer för samhällets motvilja har gett eftersträvad utdelning i form av ekonomiskt och politiskt stöd från samma samhälle."---

 "Sverige är på många sätt ett gott exempel på hur man kan förena en viss hybris – vi kan erbjuda världen modernitet, jämställdhet, yttrandefrihet – med försagdhet inför värderingar som är svåra att förstå. I stället för att föra en öppen och kritisk diskussion om alla tankesystem med maktanspråk förstummas politiken, medierna och universiteten i enlighet med Kenan Maliks internaliseringsteori."---

http://www.gp.se/debatt/dags-för-öppen-och-kritisk-diskussion-om-all-extremism-1.10172742

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-26 10:08 #4 av: Hayabusa

Saxat från artikeln (#3):

"En aktuell intervjuundersökning bland muslimska ungdomar i Spanien redovisades: en smula motsägelsefullt vill majoriteten ha demokrati i Europa och sharia i länder dominerade av islam."

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.