2018-10-16 11:06 #0 av: Göstage

Sverige har tillsammans med Schweiz den lägsta andelen fattiga i Europa. Ungefär en procent av befolkningen eller cirka 100.000 personer i Sverige definieras* som "fattiga".
Störst andel fattiga i Sverige återfinns bland utrikes födda och arbetslösa.

Källa.

Men "cirka miljonen pensionärer pendlar runt fattigdomsgränsen" och 
"När det handlar om ekonomisk trygghet för våra äldre så spelar Sverige i bottenskiktet, enligt siffror från EU:s statistikinstitut Eurostat.
Här uppskattas det finnas 328 000 pensionärer med en disponibel månadsinkomst lägre än fattigdomsgränsen på 11 830 kronor."---

Annan källa.

Funderar

Se även tråden "Fattigpensionär"

* "Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån).

En person i allvarlig materiell fattigdom har inte råd med minst fyra av dessa nio poster. Måttet är ett av tre övergripande mått som EU följer upp årligen i syfte att minska antalet personer i risk för fattigdom eller social utestängning i Europa inför år 2020."---

Källa: SCB.