2018-10-31 18:07 #0 av: Göstage

Det mycket uppmärksammade Samstyret i Trelleborg bestående av  SD, M, KD och SoL-partiet som bildar koalition kring den politiska roderratten i Trelleborg presenterar i en insändare i Sydöstran sin avsiktsförklaring. Här är ett utdrag:

"Vi delar viljeinriktning och är överens om vad som behöver göras i flera centrala frågor. Vi är eniga om att barnomsorgen måste bli mindre socialistisk och mer småskalig. Vi är eniga om att kommunen måste börja ta den växande otryggheten på allvar och att åtgärder skyndsamt måste vidtas.

Vi är eniga om att det lokala näringslivet behöver lyssnas på i högre utsträckning än i dag och att kommunen kan göra mer för att stötta våra hårt arbetande företagare och dess anställda. Vi är eniga om att flera av kommunens verksamheter bedrivs ineffektivt. Här krävs en fokuserad översyn med start omgående.

Vi är eniga om att simhallsfrågan kan lösas, att immigrationskostnaderna kan bli mindre och att kommande lågkonjunktur behöver mötas med nytänkande – inte en attityd om att köra vidare i gamla hjulspår. Vi är dessutom överens om vikten av att inkludera kommuninnevånarna i verksamheterna på ett mer påtagligt sätt än vad som är fallet i dag med mer direktdemokrati och lyhördhet samt mindre skygglappar och toppstyrning."---

http://www.sydostran.se/insandare/barnomsorgen-maste-bli-mindre-socialistisk/