2018-12-06 22:49 #0 av: Göstage

"Kärnkraften i världen behöver öka rejält om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas, enligt FN:s klimatpanels olika scenarier. Men just nu byggs alldeles för få nya kärnkraftsreaktorer för att klara klimatmålen, anser IEA, Internationella energirådet, som samtidigt pekar på allvaret i kärnkraftens risker."---

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-rapport-karnkraften-maste-oka-for-att-na-klimatmal

Svårt att påstå att Sverige är med på noterna.