2019-01-01 17:54 #0 av: Göstage

Idag försvann de sju sista landstingen i landet och blev regioner. De sju sista är Stockholm, Blekinge, Värmland, Dalarna, Kalmars län, Sörmland och Västerbotten. Utöver sådant som tidigare legat på landstingen kommer regionerna även att  överta ansvaret för den regionala utvecklingen från respektive länsstyrelse, vilket formellt innebär att makt flyttas från staten till regionerna, sägs det i informationen.

"Från årsskiftet blir de sista sju landstingen regioner och därmed har samtliga regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna.

Regionerna kommer att ha ansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling. En annan uppgift är att fördela statliga medel när det gäller regionalt utvecklingsarbete."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7lkenV/sista-landstingen-blir-till-regioner