Debatt

Järnvägen i dag: förseningar och faror

2019-02-04 09:41 #0 av: Göstage

Ett stickspår till diskussionen om framtidens (eventuella) höghastighetståg är frågan om hur järnvägstrafiken fungerar idag. Uppdrag granskning tar upp problemen:

"Signalfel, spårfel och kontaktledningshaverier. Det är uttryck som har blivit vardagsmat för svenska tågresenärer. Förseningarna under förra året var de värsta sedan 2010 – de största anledningarna till det är en gammal sliten järnväg, och ett eftersatt underhåll."---

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/har-ar-orsakerna-till-tagforseningarna-har-inte-varit-sa-illa-sedan-2010

Uppdrag gransknings reportage Järnvägens dödsfällor sänds i SVT1 onsdag 6 februari 20.00 och finns att se från 12.00 på SVT Play samma dag.

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/trafikverket-om-tagforseningarna-sakerheten-gar-alltid-forst

Äldre men fortfarande rullande diskussion.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-04 11:05 #1 av: Göstage

"Se och lär av Japan", skriver  Carl-William Palmqvist, doktorand på LTH, och pekar på några metoder som inte löser den svenska järnvägens problem, men som kan bidra till att  effektivisera trafiken och få ner en del av  förseningarna.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/japans-tre-knep-kan-fa-svenska-tag-att-ga-i-tid-25961

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-06 07:56 #2 av: Göstage

Uppdrag granskning går att se på SVT Play från klockan 12.00 onsdag. Klockan 19.00 onsdag kväll sänder Opinion Live extra från Göteborgs central, där resenärer får utfråga politiker och andra ansvariga. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-06 16:44 #3 av: Göstage

Har sett UG på SVT Play, och första halvtimmen handlar helt om säkerheten vid obevakade övergångar, ett nog så viktigt ämne, men det berör bara underhållsbrister och förseningar marginellt. 

Sista delen handlar dock mer om bristerna i banunderhåll, men inte heller där något direkt om förseningar. Förhoppningsvis kommer det fram frågor om det  när resenärer och ansvariga debatterar direkt klockan 19.00.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-11 08:30 #4 av: Göstage

Så kan det gå...stå:

"230 miljarder ska investeras i stambanor för nya höghastighetståg mellan Stockholm, Malmö och Göteborg. Men hur mår landets övriga järnvägar?"---

"Sträckan Linköping-Västervik sticker ut i statistiken. 2017 var 5 500 avgångar planerade – men nästan 2 000 av dem ställdes in. 35 procent av tågen gick alltså inte.

2018 ställdes 1 150 tåg in, strax över 20 procent av avgångarna på sträckan.
Expressen åkte till Linköping för att provåka Kustpilen – ett av Sveriges absolut mest inställda tåg.
Känsliga läsare varnas: tåget var inställt."---

https://www.expressen.se/nyheter/har-ar-sveriges-mest-installda-tag-aldrig-saker-att-det-gar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-12 07:36 #5 av: Göstage

Håkan Boström tar på ledarplats i GP upp problembarnet.

"Tågtrafikens problem är på många sätt orsakade av klassiska misstag i verksamhetsstyrningen. Underhållet har varit eftersatt i flera decennier. De ansvariga politikerna, av alla kulörer, har antingen varit för snåla eller prioriterat prestigeprojekt som nya banor, inte sällan utifrån tveksamma ekonomiska kalkyler. Först nu när problemen med nedrivna kontaktledningar och trasiga växlar börjar bli akuta tillförs pengar, vilket naturligtvis leder till en dyrare slutnota än om insatserna satts in i tid."---

http://www.gp.se/ledare/tåget-kan-komma-att-avgå-tidigare-eller-senare-1.13245049

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-16 16:07 #6 av: Göstage

"Målet om 95 procents punktlighet i hela tågtrafiken kommer inte att nås till nästa år, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i Ekots lördagsintervju."---

 -" Det är jättetufft att klara det till 2020. Men det är ett väldigt bra mål. Och även om vi inte klarar det till 2020 är det bra att vi håller fast vid det, säger Lena Erixon."---

TT

Javisst är det ett väldigt bra mål! Man hade lika gärna kunnat ha sagt 100%, för det är ännu bättre. Men allra bäst hade varit om de satt ett realistiskt mål - det hade varit bra!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-17 08:22 #7 av: Jimmy.L

Med tanke på det som kom fram hur underhållet är eftersatt så ä väl 95% en bra siffra men som dom nog inte kommer klara så länge man inte underhåller mer.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-17 10:08 #8 av: Göstage

Det som gör en lite betänksam i målsättningen är att Erixon redan nu börjar tala om sådant som kan förhindra att de når det tänkta målet: som väder, bränder, människor på spåret och upprustningsarbeten - allt sådant som borde ha funnits med i kalkylen när man satte sina mål.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-20 08:47 #9 av: Göstage

"Bättre järnvägsförbindelser mellan västra Sverige, Norge och Tyskland. Det är ämnet för ett möte i Hamburg i veckan. Som för att visa på behovet har de flesta delegaterna från regionen Västra Götaland tagit flyget till mötet, rapporterar P4 Göteborg."---

TT

Far och flyg!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-20 08:52 #10 av: Göstage

Förseningar närmaste dygnet norr om Stockholm. Fast åtminstone resenärerna till och från Uppsala har väl vant sig vid det här laget?

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-20 09:08 #11 av: 72mm

#1 Japan är ju även världsledande på flygpunktlighet. Deras förträfflighet vad det gäller punktlighet är nog dessvärre grundad i kultur. Alla som jobbar känner ett personligt ansvar för att dra sitt individuella strå till stacken för att tågen och flygen ska gå i tid. Även resenärer försöker bete sig på ett sådant sätt att det hela löper smidigt.  

Sverige är i jämförelse förstört av "det är någons annans fel/ansvar"-mentalitet. Vi har nästan helt utrotat begreppet personligt ansvar. Japaner försöker nog i större utsträckning fråga sig vilket personligt ansvar de kan ta för att lösa det gemensamma problemet med förseningar i trafiken. 

I Sverige går utvecklingen åt fel håll, befolkningen förstår knappt längre varför man låter avstigande gå före innan man stiger på en spårvagn/buss/tåg. 

Anmäl
2019-02-20 09:16 #12 av: Göstage

#11 Fullt plausibel förklaring.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-21 11:12 #13 av: Göstage

"Ett spårfel har uppstått på järnvägen mellan Örebro och Arboga, meddelar Trafikverket.
Felet påverkar trafiken mellan Göteborg och Stockholm, i båda riktningar, och det finns ingen prognos för när stoppet kan vara hävt."

TT

Nähä.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-21 12:42 #14 av: 72mm

#13 Är man ute efter att optimera för tillförlitlighet går spårbunden trafik direkt i papperskorgen, av just den där anledningen. Ett individuellt fel orsaker lätt "stopp" för hela systemet. 

Anmäl
2019-03-04 12:18 #15 av: Göstage

"2018 var ett mycket besvärligt år för tågtrafiken. Över 12 procent av alla passagerartåg var mer än fem minuter försenade eller inställda enligt Trafikverkets statistik. En tredjedel av förseningarna handlade om problem med infrastruktur som fel på signalanläggningar, kontaktledningar, spår och växlar.

Som ett led i arbetet med att få ner antalet förseningar i tågtrafiken infördes i somras en ny lagstiftning där tågbolagen bland annat fick rätt att ansöka om ersättning för kostnader som de får på grund av förseningar exempelvis ersättningstrafik, mat och hotellnätter till strandsatta resenärer.

Beror felet på problem med infrastrukturen hamnar notan hos Trafikverket.
Drygt ett halvår med den nya lagstiftningen har nära 300 000 ansökningar från nio olika tågaktörer kommit in till Trafikverket med ett anspråk på totalt 108 miljoner kronor."---

SR

Nära 300.000 ansökningar för förseningar beroende på fel på signalanläggningar, kontaktledningar, spår och växlar, vilket i sin tur är en tredjedel av orsaken till alla förseningar. Också ett mått på omfattningen av alla förseningar...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-04 12:34 #16 av: Jimmy.L

Ansvariga får skämmas, det behövs före skrivbordsnissar och fler som underhåller järnvägen.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-06 20:37 #17 av: Göstage

Signalfel i Skåne ställer tågen igen.  

"Det är totalstopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Orsaken är ett signalfel. Det finns ingen prognos för när tågen ska gå igen. Bussar sätts in som ersättning."---

"Tågstoppet berör i första hand trafiken i båda riktningarna mellan Malmö och Lund men får följdverkningar över hela Skåne."---

"Ersättningstrafiken väntas inte bli tillräcklig. Bussar är beställda ”i mycket begränsad omfattning”, heter det. Resande uppmanas att om möjligt välja andra resalternativ."

https://www.expressen.se/kvallsposten/tagstopp-drabbar-hela-skane/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-07 05:41 #18 av: Göstage

#17 Ser ut att kunna bli en strulig resemorgon för skånska kollektivpendlare:

"Vid 03.40-tiden uppger Trafikverket på sin hemsidan att tågtrafiken väntas komma igång tidigast klockan 09.00 på torsdagsmorgonen. Under natten har man lyckats lokaliserat signalfelet till ett kabelfel.

Vidare skriver man att det är svårt att få tag på tillräckligt många bussar som ersättning för inställda tåg och uppmanar resenärer att hitta andra resealternativ.

Förutom ersättningsbussar så kommer Skånetrafiken att förstärka med personal som hjälper till att koordinera resenärer.

-Det är viktigt att kolla upp sin resa i vår app eller på hemsidan, säger Mark Fenzel på Skånetrafikens pressjour, till TT."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/all-tagtrafik-installd-mellan-malmo-och-lund

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-07 07:44 #19 av: Jimmy.L

Jag tycker synd om resenärerna som drabbas av detta.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-07 18:41 #20 av: Göstage

Ett gäng till som det är synd om...

"Ett växelfel har inträffat vid Göteborgs centralstation. Felet, som inträffade runt 18-tiden, ska innebära att spår 9 till 15 inte går att använda i nuläget.
– Vi har personal på plats som felsöker just nu, men vi vet ännu inte vad det är som orsakat felet, säger Sara Lindström, presstalesperson vid Trafikverket.

Främst är det trafiken som går mellan Göteborg och Malmö, Kungsbacka, Vänersborg och Uddevalla som drabbas. En del avgångar kommer att ställas in under kvällen, men framförallt kommer det att röra sig om tågförseningar.
Det finns ingen prognos över när felet kan vara avhjälpt."---

https://www.gp.se/nyheter/västsverige/växelfel-vid-göteborg-central-flera-avgångar-inställda-1.13879288

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-07 21:54 #21 av: Göstage

#18 #19  Slutpågat...

"Arbetet kanske finns i en storstad och man är beroende av kollektivtrafiken för att kunna ta sig från och till hemmet.
Så ser verkligheten ut för Lars Stenberg och sambon Wichuta Senaphak. De bor i ett hus i Tjörnarp, men arbetar i andra städer.
Men nu har de bestämt sig för att sälja huset – eftersom tåget allt för ofta kommer för sent. 

– Jag har själv gått över helt till bil nu. Min sambo, som jobbar med redovisning i Malmö, har skärpt huvud i åtta timmar och tycker om att kunna slappna av och slumra till på tåget. Men i går kom hon hem tre timmar för sent på grund av förseningen, säger Lars Stenberg, som enligt egna beräkningar har räknat ut att Pågatågen varit försenade 9 dagar av 14. 

– Man blir slutkörd i nerverna och får magbesvär på grund av stressen. Nu säger min sambo att det får vara slut, vi måste bo i Malmö. Jag blir förtvivlad när jag hör det men förstår hennes resonemang. Det ska inte behövas 2019, att man inte kan lita på kollektivtrafiken."---

 https://www.expressen.se/kvallsposten/paret-vill-salja-sitt-hus-efter-alla-tagforseningar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-24 18:16 #22 av: Göstage

"Det är totalstopp i tågtrafiken mellan Hamra och Varberg. Det påverkar alla tåg på sträckan Göteborg-Varberg-Halmstad-Malmö.

Orsaken är ett rälsbrott på ett enkelspår mellan Hamra och Varberg, och enligt Trafikverkets presstjänst upptäcktes vid 13.30-tiden på söndagseftermiddagen.
– Prognosen är att rälsbrottet ska vara lagat 22.00, säger Magnus Löfgren på Trafikverkets presstjänst."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/stopp-paverkar-tagtrafiken-mellan-goteborg-och-malmo

Jahaja.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-25 07:56 #23 av: Göstage

#22 Det verkar ha fungerat några timmar i alla fall, innan nästa stopp: tågtrafiken mellan Göteborg och Malmö ligger nere sedan fyratiden i morse, och stoppet tycks bli långvarigt.

"– Det är stopp i tågtrafiken mellan Liseberg och Mölndals nedre. Det beror på ett kontaktledningsfel, säger Magnus Löfgren på Trafikverkets pressjour."---

"Alla tåg mellan stationerna är inställda och det påverkar trafiken för pendlare mellan Kungsbacka och Göteborg och trafiken på Västkustbanan.
– Vi har ingen trafik där överhuvudtaget. Båda bärlinorna ligger nere, men orsaken vet man inte än."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/stopp-i-tagtrafiken-mellan-goteborg-och-malmo-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-25 08:08 #24 av: Göstage

#17 Hänt och gjort.

 "Klockan 18.39 den 6 mars stannade tågen mellan Malmö och Lund. Sedan stod trafiken stilla i 14 timmar. Signalsystemet fungerade inte för att en 60 år gammal telekabel skadats under arbetet med att bygga ut järnvägen mellan Arlöv och Lund."--- 

"Nu köper Trafikverket in en ny, tillfällig kabel som ska dras mellan Åkarp och Hjärup. Kostnaden beräknas till omkring fyra miljoner kronor. Till det kommer krav från tågbolagen som vill ha ersättning från Trafikverket för de extra kostnader de fick på grund av tågstoppet. Skånetrafiken beräknar sina kostnader till omkring en miljon kronor."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-25 08:16 #25 av: Hayabusa

#24 Överbelastad infrastruktur. Nödlösningar som lappar ihop ett system som inte håller måttet. 

Anmäl
2019-03-25 08:21 #26 av: 72mm

#25 Troligen. Vi kommer märka av alltmer av den typen av problem även vad det gäller elförsörjningen, inte bara tågen. 

Anmäl
2019-03-25 08:36 #27 av: Jimmy.L

Och i sthlm stannar inte södergående pendeltåg på Stockholm City på grund av stillastående rulltrappor.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-26 06:59 #28 av: Jimmy.L

Ett omfattande signalfel vid Stockholms Central har orsakat förseningar och inställda avgångar på bland annat tåg mot Arlanda. I nuläget finns ingen prognos när felet ska vara åtgärdat.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/signalfel-stockholm-central-forseningar-och-installda-tag

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-15 08:12 #29 av: Göstage

Måndag - signalfelsdag i Skåne.

(Undrar vad som kommer att hända på järnvägarna när det blir påsktrafik nu i veckan? Bara att hålla tummarna!)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-15 08:16 #30 av: Jimmy.L

Getingmidjan i sthlm stängs av under påsken för banarbeten.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-16 13:56 #31 av: Göstage

Tre moderata trafikpolitiker kräver skärpning från infrastrukturministerns sida för att komma till rätta med förseningsproblematiken i järnvägstrafiken. 

"Nedfallna kontaktledningar och signalfel är två vanliga problem som plågar resenärer i SL:s pendeltågstrafik, på Pågatågen och Öresundstågen i Skåne samt på Västtågen i västra Sverige. Pendlingsstråken i landets tre största regioner drabbas så gott som dagligen av stillastående tåg – inte sällan mitt i rusningstrafiken. Till det kommer förseningar kopplade till spårspring, motsvarande 125 dagar under 2018. 

 En sak är tydlig. I majoriteten av fallen beror förseningarna på fel som ligger på staten och ytterst regeringens bord. Hos Skånetrafiken kopplas förseningar motsvarande 76 dagar under 2017 till fel i infrastrukturen, det vill säga fel som staten ansvarar för. Utvecklingen under 2018 och i år visar få bättringar vilket mars månads tågstopp mellan Malmö och Lund vittnar om. Även Västtrafik och SL uppvisar motsvarande siffror. Totalt motsvarade brister i den statliga infrastrukturen förseningar om 155 dagar i våra regioner enbart under 2017."---

"Det som behövs är nu en totalöversyn där robustheten i systemet ses över, rätt underhåll görs och såväl regelverk som lagstiftning uppgraderas för att kunna möta problemen. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har nu att visa ledarskap, prioritera och ta tag i järnvägens systemfel."

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/stat-och-regering-maste-ta-ansvar-for-pendlarna/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-16 14:51 #32 av: Jimmy.L

Regeringen ta ansvar? Kommer aldrig att hända.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-16 15:05 #33 av: Göstage

Här är en klassiker från 2014 (tidigare citerad i en liknande tråd):  

"Till sist vill jag rikta en uppmaning till dig som drabbas av försenade tåg: utkräv ansvar. Utkräv ansvar från den som är ytterst ansvarig. Utkräv ansvar från den ansvarige ministern, (då) Catharina Elmsäter-Svärd, och regeringen."

Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot (S), inför valet 2014. Underrubrik "Socialdemokraterna: Så ska vi få tågen att gå i tid".)Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-21 16:07 #34 av: Göstage

"Tågtrafiken på Västra stambanan mellan Katrineholm och Flemingsberg/Stockholms södra lider av störningar sedan klockan 13.40 på grund av ett elfel orsakat av ett tåg på väg från Stockholm till Göteborg."---

"Eftersom båda spåren kommer att vara blockerade i upp mot en timme blir det följdförseningar, men alla tåg kommer så småningom att gå, uppger presskommunikatör Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket, för TT.
Det finns ingen prognos för när felet kan vara åtgärdat."---

https://www.expressen.se/nyheter/tag-evakueras/

"Alla tåg kommer så småningom att gå"- se där, bevingade ord från Trafikverkets kommunikatör.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-21 16:21 #35 av: Carmarino

#29 Hade tur. Tåget efter det jag åkte med ställdes in, men mitt gick i rätt tid. Pustar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-04-26 18:42 #36 av: Göstage

Fredagsmys.

"Det är just nu förseningar i tågtrafiken efter ett växelfel mellan Falkenberg och Halmstad.
Tågavgångar från Göteborg mot Halmstad/Malmö påverkas i en eller annan utsträckning.
– Vi har personal på plats sedan 17-tiden men jag har inte fått någon prognos på när det ska kunna rulla som normalt, säger Pär Aronsson, presskommunikatör på Trafikverket vid 18.30-tiden."---

https://www.expressen.se/gt/forseningar-i-tagtrafiken-efter-vaxelfel-1/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-03 17:52 #37 av: Göstage

Då var det fredag igen.

"På grund av en nedriven kontaktledning stoppades all tågtrafik till och från Göteborgs centralstation under någon timme på fredagsförmiddagen. Vid 17-tiden är fortfarande många tåg inställda och det är förseningar på många sträckor.
– Vår prognos är att kontaktledningen ska vara lagad vid 19.30-tiden, säger Magnus Löfgren, presstkommunikatör på Trafikverket."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/totalstopp-i-tagtrafiken-till-och-fran-goteborg

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-03 19:52 #38 av: Jimmy.L

Fredagar och måndagar tycks vara dagar man inte ska åka tåg. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-07 08:12 #39 av: Göstage

Spårfel mellan Stockholm-Uppsala innebär förseningar och inställda avgångar för fjärr- och pendeltåg på sträckan. Man vet ännu inte när felet kan vara åtgärdat.

https://www.expressen.se/nyheter/forseningar-i-tagtrafiken-under-morgonen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-07 10:53 #40 av: Göstage

#39 Uppdatering: vad som nu benämns "tågkaoset" består till i morgon.

https://www.expressen.se/nyheter/forseningar-i-tagtrafiken-under-morgonen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-07 13:00 #41 av: Jimmy.L

Stopp i Flemingsberg med efter nedriven kontaktledning SL- pendeltåg idag är inte roligt att åka med.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-07 13:08 #42 av: Göstage

Inga tåg verkar roliga att åka med idag,  men det blir bättre. "Snart" - det lovade Eneroth i augusti förra året.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/minister-lovar-forbattringar-i-tagtrafiken

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-12 21:49 #43 av: Göstage

#6 "Det ser inte särskilt ljust ut för tågbranschens möjlighet att kunna nå målet om färre förseningar vid 2020, enligt Transportstyrelsen och Trafikanalys som granskar arbetet med förseningar.

– Punktligheten har inte förbättrats och vi har inte sett några avgörande steg i rätt riktning. De kommer definitivt inte att nå målet till 2002, säger Michael Stridsberg, utredare på Transportstyrelsen, till Svenska Dagbladet."---

TT

Skulle inte tro att särskilt många hade förväntat sig någon förbättring att tala om.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-13 11:34 #44 av: Göstage

#1 Palmqvist och Japan igen, den här gången i radio.

"Var tionde pågatåg och Öresundståg dras med förseningar. Vad det gäller snälltåget och X2000 är vart fjärde till vart femte tåg försenat, enligt statistik från Trafikverket. Men tågen kan bli punktligare genom att lära av Japans välfungerande tågtrafik.

I Japan går tågen på sekunden. Japanerna fokuserar på enkla och smarta lösningar för tågtrafiken och de jagar ständigt sekunder. Det rapporterar Sveriges Radios program ”Vetandets värld” om i veckan."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sverige-kan-lara-av-de-japanska-tagens-punktlighet

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-14 08:17 #45 av: Göstage

Stillestånd i Halland.

"På morgonen upptäcktes ett signalfel på sträckan mellan Kungsbacka och Göteborg. Alla tåg på sträckan Göteborg- Halmstad påverkas, antingen av förseningar eller av att tågen är inställda.
Enligt Trafikverket finns i nuläget ingen prognos när tågen beräknas börja gå igen."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/flera-installda-tag-mellan-kungsbacka-och-goteborg

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-16 10:30 #46 av: Göstage

Fel avhjälpt men förseningar kvarstår.

"Ett elfel som inträffade i Hallsberg orsakar stora problem i tågtrafiken under torsdagsmorgonen. Strax efter 10-tiden på morgonen var problemet löst – men stora förseningar väntas under dagen.
Ett av tågen som påverkas stannade hundra meter från stationen, vilket gjorde att passagerarna fick gå sista biten längs spåren."---

https://www.expressen.se/nyheter/stopp-i-tagtrafiken-pa-grund-av-elfel-1/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-27 17:17 #47 av: Göstage

Sommarens största (väg och) järnvägsarbeten.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-sommarens-storsta-vag-och-jarnvagsarbeten/  (Ej betalartikel i nuläget)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-27 18:13 #48 av: Jimmy.L

Dom ha fraktat hit nya brodelar från Tallinn där dom tillverkades med hjälp av pråmar för kunna byta ut bron vid Getingmidjan.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-31 15:34 #49 av: Göstage

"Strax efter halv tolv-tiden på fredagen fick Trafikverket veta att ett godståg utanför Västerås hade gått sönder."---

"Enligt Trafikverket skapar det hela en ”propp”. En del tåg dirigeras om, men flera avgångar har ställts in. Sträckorna som påverkas är bland annat Västerås-Sala, Sala-Linköping och Hallsberg-Stockholm."---

https://www.expressen.se/nyheter/trasigt-godstag-staller-till-det-i-tagtrafiken/

Fattas bara - det är ju fredag!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-31 15:49 #50 av: Jimmy.L

Måndagar och fredagar tycks det alltid bli problem. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-31 16:01 #51 av: Göstage

Ja, det känns enligt tidtabell...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-04 20:13 #52 av: Göstage

"Fler än 250 deltagare från 20 länder samlas 17-20 juni i Norrköping under forskningskonferensen RailNorrköping 2019. Ett av ämnena är att få fler tåg att komma i tid."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/jarnvagsforskare-fran-hela-varlden-till-norrkoping

Låter som man valt rätt land då...Cool

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-04 20:23 #53 av: Jimmy.L

Skrattar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-06 18:27 #54 av: Carmarino

#52 Vi får hålla tummarna att de kommer dit i tid. Men de kanske inte tar tåget. Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-06-10 10:12 #55 av: Göstage

"Det är problem med flera växlar på Göteborgs centralstation. Det orsakar förseningar för flera avgångar till och från staden. Främst drabbad är sträckan söderut."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/vaxelfel-i-goteborg-orsakar-flera-tagforseningar
Ja, det är ju måndag...

#54 Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 10:40 #56 av: Göstage

"Rena natta" för passagerna på de nattåg står stilla i Ånge sedan sju timmar. "Men det är ingen panik", anser Trafikverkets kommunikatör. "Alla passagerare har möjlighet att lämna sina vagnar och komma ut på plattformen." Alltid en tröst...

"Fyra tåg, varav ett på väg till Stockholm och ett till Göteborg står stilla vid plattformen i Ånge sedan 3-tiden natten till söndag.
– Vi har ingen tid för när vi kommer kunna fortsätta till Stockholm. Vi har bara hört det personalen säger och de vet ungefär lika mycket som oss, säger Jan Holmgren som sitter på tåget på väg till Stockholm. 

Det är en elkabel strax söder om Ånge som har ställt till det för tågtrafiken. Tekniker har varit på plats sedan klockan fyra på söndagsmorgonen men ännu har ingen prognos kommit för när felet kan tänkas vara åtgärdat."---

https://www.expressen.se/nyheter/flera-nattag-fast-i-timmar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 10:44 #57 av: Göstage

Att trafikverket dras med "ledningsfel" är uppenbart vid det här laget.

"Problemen med förseningar och inställda tåg på sträckan Alvesta – Nässjö fortsatte under söndagen efter ett elektriskt fel på en kontaktledning mellan Moheda och Stockaryd på lördagen."---

"Trafikverket skriver på sin hemsida att det fortsatt är förseningar att vänta under söndagen och att tågtrafiken kan vara inställd på hela eller på delar av sträckan.
Tågtrafiken kan också påverkas på andra stationer utmed hela Södra stambanan."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/installda-och-forsenade-tag-pa-sodra-stambanan

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 18:43 #58 av: Göstage

Verkar vara en besvärlig dag för Trafikverket. Nu är det stopp i tågtrafiken mellan Stockholm-Göteborg och vice versa. 

"Ett större elfel har på söndagskvällen inträffat i Hallsberg. På grund av det är det stopp i tågtrafiken.
Trafikverket har kallat ut personal till platsen. Det finns ingen prognos för när felet kan vara avhjälpt."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/tagstorningar-mellan-goteborg-och-stockholm-1

Och i morgon är det måndag.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 18:45 #59 av: Jimmy.L

Tycker synd om dom som sitter på tågen. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-16 18:48 #60 av: Göstage

Ja, det är ett tåligt släkte.


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 20:55 #61 av: Göstage

#56 Ångestoppet, eller kanske snarare Ångeststoppet,  har varat i sjutton timmar nu.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 21:22 #62 av: Jimmy.L

Haha dom får valuta för pengarna. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-17 08:02 #63 av: Göstage

#56ff Klockan 20.48 var felet i Ånge avhjälpt och tågen kunde släppas på. Vid det laget hade dock åtminstone de flesta av de drabbade resenärernas tågvagnar  rullat iväg med hjälp av diesellok.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/flera-nattag-fast-i-ange-efter-ledningsfel

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-17 08:44 #64 av: Jimmy.L

Otroligt att det ska ta så lång tid. Visst det är nog inte lätt att fixa fram lok men taxi borde SJ kunnat fixa.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-17 10:07 #65 av: eskils

#56 En resenär skulle med flyget och hade inte tid att vänta. Hon tog en taxi från Ånge till Stockholm, en sträcka på ca 40 mil!

"Runt klockan 19.30 bestämde hon sig för att hoppa av tåget och ta en taxi i stället, eftersom risken att missa ännu ett plan kändes för stor. 

– Taxin har jag fått finansiera ur egen ficka."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/victoria-21-drabbad-av-tagfelet-ren-och-skar-panik

Vad är detta för ett u-land??? Nörd Vi har ju en s.k. miljömedveten regering, men ändå går inte tågen som de ska. Då tvingas folk ta flyg eller bil istället - är det bra för miljön?


Anmäl
2019-06-20 15:05 #66 av: Göstage

"Publicerad idag 14.49

Ett elfel mellan Linköping och Norrköping gör att det är stopp i tågtrafiken Stockholm – Malmö. Trafiken på södra stambanan påverkas. Det finns i nuläget ingen prognos för när tågen rullar igen."--- 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/stopp-i-tagtrafiken-206

Jamen, det är väl klart - det är ju en av årets stora resdagar! 

#52ff "Extra kul"  är att den internationella konferensen Rail Norrköping om hur man skall få tågen att gå i tid slutar idag. Hoppas att delegaterna inte tänkt ta tåget hem...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-20 15:50 #67 av: Göstage

"15:34 "Det är inte längre stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö men förseningar drabbar tåg på följande sträckor:
 Stockholm - Norrköping/Linköping/Malmö, Sala/Västerås - Norrköping/Linköping samt Östgötapendeln Norrköping - Tranås/Motala.
 Det finns ingen prognos på hur länge förseningarna väntas pågå, skriver Trafikverket."--
-

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-ar-laget-i-midsommartrafiken-1

(Helt stopp  sträckan Lund-Malmö, men det beror på en olycka.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-20 19:43 #68 av: Ford -57

Oftast beror ju tågstopp å förseningar på.... LEDNINGSFELSkrattar

Anmäl
2019-06-24 17:30 #69 av: Göstage

Måndag.

"Vid 16.50-tiden blev det stopp i tågtrafiken genom Malmö C efter att en kontaktledning rivits ner. Trafikverket meddelar att stora störningar i hela södra Sverige är att vänta."---

"Det finns i nuläget ingen prognos för när trafiken kommer att rulla igen."

https://www.sydsvenskan.se/2019-06-24/stopp-i-tagtrafiken-genom-malmo-c-efter-nedriven

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-24 17:34 #70 av: Jimmy.L

Nog den vanligaste orsaken till förseningar. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-24 17:51 #71 av: Göstage

#70 Måndag? Skrattar

Nej, skämt åsido: jag förstod, och du har säkert rätt.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-28 19:15 #72 av: Carmarino

#69 Stod och väntade på perrongen när det syntes ett skarpt vitt ljus och samtidigt hördes en hög smäll. Det var det tåg jag skulle åkt hem med som hade rivit ner kontaktledningen när det var på väg in.

Sedan blev det kaos som vanligt. I högtalarna ropades alla tåg som var försenade/inställda upp gång på gång - trots att alla tåg stod stilla eftersom det var strömlöst. I Skånetrafikens app stod ingen väsentlig information och på tavlorna som brukar visa information om de olika tågavgångarna/-ankomsterna stod bara nedanstående.

Vet inte vad Skånetrafiken menar med "inom kort", men det var säkert minst en timme eller mer. Istället för att lägga ut informationen där, och i högtalarna, om att de som skulle norrut eller till Kastrup skulle gå ut till ersättningsbussarna, så fick man själv fråga sig fram. De stackars trafikvärdarna var fullständigt överhopade med samma frågor hela tiden.

Hade informationen stått på tavlorna, och ropats ut i högtalarna, så hade trafikvärdarna istället kunnat hjälpa till att dirigera folk rätt vid bussarna, för där var det också kaos. Ingen visste vilken buss som gick vart, utan alla fick fråga chaufförerna.

Eftersom kontaktledningar rivs ner lite då och då så kan man ju tycka att Skånetrafiken borde ha utarbetat en strategi för vad de ska göra när det händer, men de är helt handfallna fortfarande. Så himla svårt kan det ju inte vara kan man tycka. Till och med jag som amatör har ju en bättre lösning på problemet - förlåt utmaningen - än vad de har.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-06-29 20:35 #73 av: Jimmy.L

En kontaktledning har rivits ner mellan Järna och Mölnbo. Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Katrineholm, skriver Trafikverket på sin hemsida. Stoppet påverkar all trafik på sträckan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3Jxzve/stopp-i-tagtrafiken-mellan-stockholm-och-katrineholm

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-13 20:03 #74 av: Jimmy.L

Ett omfattande signalfel mellan Linköping och Mjölby inträffade vid klockan 14.30 under lördagen. Enligt Trafikverket väntas nu försenade tåg och inställda avgångar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/forseningar-och-installda-tag-efter-signalfel

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-15 18:38 #75 av: Jimmy.L

Flera tåg är försenade och vissa avgångar har ställts in på sträckan mellan Norrköping och Linköping. Anledningen är ett spårfel i närheten av Kimstad.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/installda-tag-pa-sodra-stambanan

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-19 07:13 #76 av: Jimmy.L

En nedriven kontaktledning på södra stambanan mellan Höör och Hässleholm påverkar morgontrafiken. Förseningar och inställda tåg är att vänta.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tag-stalls-in-i-morgontrafiken-stora-storningar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-19 08:26 #77 av: Göstage

#76 Fredag...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 08:37 #78 av: Jimmy.L

#77 Ja det är dom dagar man inte ska åka tåg.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-19 08:41 #79 av: Göstage

Måndagar är också "populära" för fel.Snopen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 10:46 #80 av: Hayabusa

Statens "måste du åka just idag?" Järnvägar. 

Anmäl
2019-07-20 11:30 #81 av: Göstage

#76 Fortsatt problem på sträckan hela helgen.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/tagproblemen-fortsatter-hela-helgen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-21 16:36 #82 av: Göstage

"En brand i ett ställverk stoppade alla tåg mellan Hässleholm och Höör för i helgen. Upprörda resenärer har fått ta både taxi och ersättningsbuss. Allt talar nu för att tågen kan rulla på sträckan igen under söndagskvällen."---

"En av de som drabbades var Olivia Björklund, som under fredagen befann sig strandsatt i Höör. 

– Den senaste veckan har jag fastnat i både Malmö, Lund och Eslöv på grund av tågstrul. På vintern vet man ju att det brukar vara problem, men på sommaren borde trafiken funka som den ska, säger hon."

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/trafikverket-klockan-19-borjar-tagtrafiken-rulla-igen

Då får vi se om Olivia kommer iväg den här gången. Det är ju snart måndag igen, och då vet man aldrig...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-21 17:41 #83 av: Göstage

#82 Kanske inte alldeles oväntat?

"Tidigare var prognosen att felet skulle vara avhjälpt på söndagskvällen men enligt Trafikverkets senaste prognos kan tågtrafiken, på grund av skadornas omfattning, rulla som vanligt först klockan fem på måndagsmorgonen."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-22 07:38 #84 av: Jimmy.L

#83

Tågspåren har åter öppnats mellan Höör och Hässleholm efter stopp sedan i fredags, meddelar Trafikverket. Trafiken väntas gå som vanligt enligt tidtabell med reservation för att vissa avgångar fortfarande kan vara inställda.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/tagtrafiken-mellan-hassleholm-och-hoor-igang

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 13:44 #85 av: Carmarino

#72 Fick ett mail från Skånetrafiken idag. Jag kommer att få ersättning för förseningen med 100 % av resans pris - avrundat neråt. Trots att pengarna betalas ut direkt till mitt bankkonto så öresavrundar de.

Fast jag får ju ändå den furstliga summan av 27 kr i ersättning (istället för 27:25 kr). Tummen upp Funderar fortfarande vad jag ska använda alla de pengarna till. Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-07-24 13:50 #86 av: Göstage

#85 Res upp dem - upptäck världen!Får idé

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-24 14:08 #87 av: Jimmy.L

#87 Snacka om plåster på såretSkämtar

SL har liknande system där man även kan få tillbaka på taxiresa upp till 700 kr. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 15:06 #88 av: Carmarino

#86 Ja, det räcker till en enkelresa inom stan - och då har jag ändå två kronor kvar att festa upp. Tummen upp

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-07-24 15:14 #89 av: Carmarino

#87 Man kan få ersättning upp till 1100 kronor för en taxiresa. Fast jag tror inte att det går att få det från Malmö till Helsingborg för 1100 kronor. Glad

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-07-24 15:35 #90 av: Göstage

#88 Ser där ja,  köp något exotiskt för dem - päregröd eller nåt...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-24 16:34 #91 av: Jimmy.L

#90 Jordenruntresa till oss alla. Skämtar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-24 16:39 #92 av: Göstage

#91 Japp - bara att packa!


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-24 17:48 #93 av: Carmarino

#90 Päregröd är inte särskilt exotiskt för en skåning. Glad Kanske jag hade kunnat få en hel pära för två kronor - om det var extrapris kanske jag hade fått två. Tummen upp

Fast pengarna hade förstås inte räckt till för att jag skulle kunna ta mig hem efter den långa resan genom stan. Så det hade blivit svårt att laga päregröd då. Skrattar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-07-26 10:54 #94 av: Göstage

Kors vad det vimlar av tågstopp idag - är det storstrejk? -Nej det är freda´.

"Tågproblematiken startade vid halv nio på fredagsmorgonen.
Ett signalfel har drabbat sträckan mellan Malmö och Köpenhamn, i riktning mot Malmö. Och med det uppkommer förseningar.
I nuläget finns ingen information om när tågtrafiken kan gå som normalt."

https://www.expressen.se/kvallsposten/tagforseningar-mellan-malmo-och-kopenhamn/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-31 08:21 #95 av: Jimmy.L

Hundratals upprörda SJ-passagerare väntade i sju timmar på Narvikståget på Stockholms central på tisdagskvällen. – Vi fick aldrig något ordentligt besked, det är bedrövligt skött, säger Ulla Comérus, 75, som stod på perrongen med sitt elvaåriga barnbarn. SJ säger att förseningen berodde på elfel och beklagar om passagerna inte fått information.

https://www.expressen.se/dinapengar/ulla-75-fick-vanta-i-sju-timmar-pa-sj-taget/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-31 19:53 #96 av: Jimmy.L

Trafikverket håller på att skriva om sina kontrakt med entreprenörer för att tågstopp ska kunna åtgärdas snabbare, skriver Dagens Nyheter.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/tagstopp-ska-atgardas-snabbare

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-14 08:54 #97 av: Göstage

"Spårspring" är en ökande förseningsorsak i tågförbindelserna i Skåne, rapporterar SR.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-14 10:03 #98 av: Jimmy.L

#97 Ja det har drabbat Stockholm med tyvärr.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-14 13:46 #99 av: Carmarino

#97 Det ironiska i det hela är att många springer över spåren för att hinna med tåget. Att de själva orsakar att tågen blir försenade verkar de inte fatta, utan är förmodligen väldigt irriterade över förseningarna och skyller dem på Skånetrafiken. Galen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-08-28 08:12 #100 av: Jimmy.L

Det är förseningar i tågtrafiken mellan Katrineholm och Hallsberg på grund av ett tidigare signalfel i Vingåker. Trafiken beräknas att kunna återgå till det normala under förmiddagen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7288403

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-30 13:05 #101 av: Jimmy.L

Sedan 08-tiden på fredagen är tågtrafiken till och från Stockholm kraftigt påverkad till följd av ett spårfel vid Stockholms centralstation. Felet väntas vara åtgärdat till 09.15 men förseningarna beräknas pågå ett tag till.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/omfattande-vaxelfel-all-tagtrafik-paverkad/repshD!0ZuP7zbuLlARkfjB0NW3g/

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-08-30 13:09 #102 av: Göstage

#101 Fredax.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-01 19:40 #103 av: Jimmy.L

Elfelet inträffade mellan Arboga och Köping och påverkar tåg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg via Västerås och Örebro.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/stopp-i-tagtrafiken-arboga-koping

Söndag, måndag och fredag är dagar man inte ska åka tåg.  Pustar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-17 16:58 #104 av: Jimmy.L

Ett signalfel mellan Norrköping och Linköping gör att det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan. I nuläget finns det ingen prognos för när felet kan vara lagat, enligt Trafikverket.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/stopp-i-tagtrafiken-pa-sodra-stambanan-5

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-19 20:30 #105 av: Göstage

Anländande tåg i Västsverige under 2018 hade sammanlagt över 10.000 förseningstimmar. För fem år sedan var den siffran mer än 3000 timmar lägre.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e8m6K4/vastsvenska-tag-var-over-10-000-timmar-forsenade

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-20 12:02 #106 av: Göstage

Fredag...

"Det har stora problem i tågtrafiken mellan Malmö och Lund under fredagsmorgonen.
Stoppet beror på en nedriven kontaktledning i Arlöv, skriver Trafikverket på sin hemsida.
– Vi rekommenderar alla att vara ute i god tid och att gå in i appen, säger Mats Olsson vid Skånetrafiken."---

"Lista från Trafikverket på vilka stationer som påverkas av tågstoppet mellan Malmö och Lund:
Hyllie, Triangeln, Malmö, Nässjö, Aneby, Boxholm, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Järna, Katrineholm, Kimstad, Linghem, Linköping, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Norrköping, Stockholms södra, Södertälje S, Tranås, Vikingstad, Årstaberg, Älvsjö, Stockholm C, Lund, Barkåkra, Båstad, Dösjebro, Förslöv, Glumslöv, Gunnesbo, Helsingborg, Ramlösa, Häljarp, Kattarp, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Maria, Rydebäck, Ängelholm, Ödåkra, Halmstad, Ystad, Oxie, Rydsgård, Svedala, Skurup, Svarte, Svågertorp, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Diö, Eslöv, Hjärup, Hässleholm, Hästveda, Höör, Killeberg, Lammhult, Moheda, Osby, Stehag, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Tjörnarp, Vislanda, Åkarp, Älmhult, Örtofta, Trelleborg, V. Ingelstad, Ö. Grevie, Anneberg, Falkenberg, Kungsbacka, Hede, Kållered, Lindome, Liseberg, Mölndal, Varberg, Åsa, Göteborg."

https://www.expressen.se/kvallsposten/stopp-i-tagtrafiken-pa-grund-av-elfel/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 06:55 #107 av: Jimmy.L

Trafikverket drar ner på järnvägsunderhållet. Pågående arbeten har avbrutits och ett hundratal banarbetare har varslats. – Det sägs att vi satsar på järnvägen, men så händer det här, säger en anställd på ett järnvägsföretag.

https://sekotidningen.se/nyhet/trots-jarnvagssatsning-banarbetare-varslas/

Det kommer bli kaos. Ledsen

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-09-25 08:10 #108 av: Göstage

#107 Risk för det...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-25 12:31 #109 av: Carmarino

#107 "Kommer att bli"? Det är kaos. Ledsen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-10-14 07:26 #110 av: Göstage

Måndag morgon och stopp i tågtrafiken på linjerna Malmö/Stockholm och Malmö/Göteborg i höjd med Lund på grund av ett signalfel som beräknas vara avhjälpt vid lunchtid, men den prognosen är dock osäker.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-14 08:16 #111 av: Göstage

Tågstopp även mellan Stockholm och Göteborg på morgonen på grund av spårfel i Stenstorp. Stoppet har dock hävts, men förseningar kvarstår.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 07:30 #112 av: Jimmy.L

Det råder förseningar och inställda tåg på grund av ett spårfel mellan Flemingsberg och Södertälje syd. Problemen uppstod vid 04.00-tiden på måndagen och beräknas pågå ett dygn.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/storningar-i-tagtrafiken-till-och-fran-stockholm-c-1

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-26 20:39 #113 av: Jimmy.L

Det är stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm efter ett elfel. 20.15 var tekniker på plats enligt SJ, men det saknas i nuläget prognos för när felet kan vara åtgärdet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/elfel-stoppar-tagtrafiken-mellan-uppsala-och-stockholm

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-26 20:47 #114 av: Göstage

Tågstopp? Det låter bekant på något vis...Funderar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-31 09:35 #115 av: Göstage

#3 Trafikverket är klara med en första riskinventering av landets obevakade järnvägsövergångar.

"Nu har Trafikverket gått igenom ungefär 1 000 av landets 3 500 oskyddade järnvägsövergångar och av dem bedöms 170 ha förhöjda säkerhetsbrister."---

"Men det kommer att ta flera år för Trafikverket att åtgärda de 170 järnvägsövergångar som upptäckts i den första genomgången.
– Som det ser ut just nu kommer vi att kunna beta av de här 170 övergångarna till år 2025, men där tar det inte slut för det finns fler, säger Bengt Olsson."

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-farliga-brister-upptackta-pa-170-av-1000-jarnvagsovergangar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 11:43 #116 av: Göstage

Fredax: ett signalfel stoppar järnvägstrafiken mellan Malmö och lund. Man hoppas ha avhjälpt det till  klockan 13.00.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 13:38 #117 av: Göstage

#116 Har nu uppdaterats till att en prognos kommer vid 14.45-tiden.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-03 14:09 #118 av: Göstage

"Västra Götalandsregionen ser sig som en föregångare i klimatarbetet. Anställda och politiker bör inte flyga om distansen är under 50 mil. Ändå gjordes 1400 sådana flygresor senaste året. Den regionanställda som flög mest till Stockholm var högsta chefen på SU:
– Det handlar om punktligheten. Jag litar inte på tåget, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg."---

GP (betalartikel) 

Fast om hon undviker måndagar och fredagar kan det finnas en chans att tåget är punktligt.Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-06 07:11 #119 av: Göstage

"Kaos" i järnvägstrafiken norrut från Stockholm enligt Expressen  på grund av ett spårfel mellan Upplands Väsby och Häggvik som inte beräknas vara lagat förrän vid sextiden torsdag morgon.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.