invandring

Vad bör en ny medborgare känna till om Sverige?

2019-02-05 13:50 #0 av: Göstage

Medborgarskap, språktest, samhällskunskap för invandrare - frågor som inte berörts här, men väl i andra iFokustrådar.

Nu aktualiseras frågan på nytt på Expressens ledarsida (fetstilen är deras egen):

"Begreppet medborgare har under flera decennier utkonkurrerats av kundperspektivet: invånarna är kunder hos myndigheter, kunder i välfärden. 

Men medborgarperspektivet  är oumbärligt i en vital demokrati, liksom insikten att rättigheter går hand i hand med plikter och ansvar.
Med det synsättet - som Sverige behöver återuppväcka - är det inte konstigt att ställa vissa krav på dem som ansöker om medborgarskap. Det är snarare självklart. Då blir dessutom erövrandet av ett medborgarskap mer än en personlig sak, det blir en svensk angelägenhet, en ritual som verkligen är värd att fira.

Det skulle behövas fler regelskärpningar. Kravet på hemvist - hur länge man måste bo i Sverige innan man kan bli medborgare - borde förlängas. Försörjningskrav och hårdare krav på god vandel är andra möjligheter. I Sverige kan man i dag bli medborgare även om man har begått rader av grova brott. 

Det finns ingen vettig anledning att ha det så. Eller att låta Sverige sticka ut så enormt."---

 https://www.expressen.se/ledare/regeringen-gor-ratt-som-staller-sprakkrav/

Vinjettvideo om förutsättningarna för att bli medborgare i USA.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-05 13:52 #1 av: Jimmy.L

Ja det är vettigt att ställa krav på nyanlända.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-05 14:20 #2 av: Lona

Ok, dålig humor, men hur man sätter ihop en Ikea-möbel? ("Skämtet" har faktiskt en reell bakgrund.)
Jag tycker absolut att man skulle kunna ställa någon slags minimikrav på personer som får svenskt medborgarskap. Visst har de det i tex USA?

"Glass löser allt!" /Källa Glassgård, Öland
Toktantens dagbok - Om hästar, hundar och livet i största allmänhetBlomma

Anmäl
2019-02-05 14:52 #3 av: Göstage

#2 Så här kanske?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-05 16:26 #4 av: Hayabusa

#3 Oj, var det en äkta reklamfilm? Hur gick den igenom nålsögat???

Anmäl
2019-02-11 07:43 #5 av: Hayabusa

Här en journalist som ifrågasätter ett "medborgartest" (dessvärre en betalartikel):

"Från 70-talet och framåt övergav staten bit för bit den fram till dess dominerande idén om assimilering, det vill säga att invandrare snabbt skulle överge språk och kultur för att bli så lika de infödda som möjligt. Bland annat införde man hemspråksundervisning, uppmuntrade invandrarföreningar och gav invandrare rösträtt i kommunal- och landstingsval. En ny ideologi tog form om Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Den bärande integrationspolitiska tanken blev att rättigheter av olika slag – från arbete till rösträtt – är verktyg för integration. Om invandrare får ta del av de rättigheter som de infödda har, så kommer de att bli mer intresserade av samhället, mer politiskt aktiva, och så vidare. Genom att minimera skillnaderna i rättigheter, men bejaka kulturella skillnader, skulle man svetsa ihop en ny nation.

Detta jämlikhetsperspektiv har dominerat i 40 år och medfört att Sverige idag ligger i den absoluta toppen i världen när det gäller att snabbt erkänna invandrares rättigheter."

https://www.hd.se/2019-02-10/svensktest-ar-en-usel-ide

Anmäl
2019-02-11 08:20 #6 av: Göstage

#5 Förstår inte riktigt journalistens tankebanor här. På vilket sätt skulle tester av olika slag, som språk- och kunskapstester, vara i strid med invandrares rättigheter och mångkultursträvandena (det senare vill jag också ifrågasätta).

Är det en form av frånkännande av invandrares rättigheter att förvissa sig om att de förstår att barnaga inte är tillåten, eller att könsstympning inte går ihop med vår kultur, för att ta två aktuella exempel?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-11 09:37 #7 av: Hayabusa

#6 Hans (jo, det förefaller vara en CIS-man) tankebanor grundar sig på "den goda viljan" vilket kanske är välment men inte så framgångsrikt. Precis det som Hamid Zafar menar är orsaken till situationen i Sverige:

 "En ganska ofta missriktad välvilja och relativt låga förväntningar präglar på det stora hela hur Sverige jobbar med integration"

Anmäl
2019-02-11 09:40 #8 av: Hayabusa

Hamid Zafar igen:

Anmäl
2019-02-11 10:10 #9 av: Göstage

 Zafars tankar sammanfaller ganska bra med vad Sara Skyttedal (KD) skrev i HD inför valet. (Jag citerar några större stycken, eftersom man inte längre kan vara säker på om artiklar plötsligt blir betalbelagda, varken färska eller lite äldre.) 

"Det politiska etablissemanget har betraktat den multikulturella mosaiken som idealet som uppstår efter en lyckad integration. Det blir dock allt tydligare att den som kommer till Sverige måste anpassa sig för att kunna bli en del av samhället."---

"Människor som kommer till Sverige ska leva med oss, inte bredvid oss. Därför behöver vi diskutera hur vi kan skapa en inkluderande svensk samhällsgemenskap.
Vikten av mångfald har länge understrukits i den svenska samhällsdebatten, men det finns trots allt en kärna i den svenska kulturen som vi alla måste enas kring.

Genom att definiera kärnan i den svenska kulturen, och ställa krav utifrån den, tydliggör vi samtidigt vilken mångfald vi kan välkomna och acceptera. Några av de viktigaste principerna är: Sverige är en rättsstat och makten utgår från folket. Lagstiftningen är sekulär. Sharia kommer aldrig att upphöjas till lag. Sverige är en demokrati. Här kommer det inte att finnas något kalifat. I Sverige råder åsiktsfrihet och pressfrihet. Människor får uttrycka obekväma och impopulära åsikter. Ingen person, ingen tro, ingen gud är fri från att kritiseras. I Sverige råder religionsfrihet. I Sverige råder jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingen har rätt att kontrollera någon annans livsval eller val av kärlekspartner.

I princip alla offentliga institutioner har antagit värdegrunder som ska vara ett stöd i integrationsarbetet, men vi måste konkretisera vad det handlar om för att säkra värdeöverföringen. Samhällsorienteringen för nyanlända måste förbättras så att värderingarna relateras till verkliga, vardagliga situationer. Till exempel är principen att inte tillåta skilda badtider för kvinnor och män viktig just mot bakgrund av vad det symboliserar. Ett samhälle som väljer att enbart kommunicera sina värderingar med ord kan lätt uppfattas som ett samhälle som inte tar sina egna ord på allvar."---

"Det kan vara svårt att navigera i en ny kultur även för den som lär sig och anpassar sig till grundläggande normer, principer och värderingar. Men den som inte gör det får svårare att knyta kontakter med etniska svenskar, både privat och i jobbet. Och vissa jobb kommer man aldrig att få.
De som inte är ärliga med detta är inte toleranta, utan sprider falska förhoppningar om att full tillgång till samhället inte kräver anpassning. Det måste bli ett slut på den gränslösa multikulturalismen."

https://www.hd.se/2018-09-06/invandrare-maste-anpassa-sig-for-att-bli-en-del-av-samhallet

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-11 10:33 #10 av: Hayabusa

#9 Vi ser resultatet av "den goda viljan", det går inte att bortse ifrån. Personer som Hamid och Mustafa Panshiri jobbar konkret med integrationsproblematiken, på "fältet" och ser vad som gått snett och vad som behöver göras. Till skillnad från journalister som på tryggt avstånd har åsikter om hur samhället borde vara. 

Anmäl
2019-02-11 10:43 #11 av: Göstage

#10 Ja, och journalisterna traskar patrull med politikerna...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-11 11:01 #12 av: Göstage

En tidsbild från 2010. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrare-ska-lara-sig-om-svenska-varderingar

Och så här tyckte en ledarsida.

https://www.expressen.se/ledare/vettigt-forslag/

Den gången raljerade man en smula över Nyamko Sabunis synpunkter, idag anses hon ha varit före sin tid och förs fram som allvarlig partiledaraspirant för Liberalerna, bland annat av Expressen. Så det kan gå! Cool 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-11 11:24 #13 av: Hayabusa

#12 Snart 10 år senare...väldigt lite har förflyttat sig i rätt riktning. Reagerar på denna fråga i SVT´s artikel:

"Hur stort är problemet att invandrare inte delar ganska självklara grundläggande värderingar?"

Nej, det är mycket som inte är "självklara grundläggande värderingar". 

Anmäl
2019-04-12 07:20 #14 av: Göstage

SR skriver idag om en färsk undersökning om hur utomeuropeiska emigranter ser på sin tillvaro i Sverige och vad de tycker i frågor som religion, demokrati och jämställdhet bland annat. Förhoppningsvis kommer den att kunna hämtas hem,  den kan vara värd en studie även om den är tillkommen "på regeringsuppdrag", vilket föder vissa dubier...

"Under hösten 2018 har Institutet för framtidsstudier ställt frågor till 6 500 utomeuropeiska migranter i Sverige, om värderingar och sociala normer. Personer från 54 kommuner runt om i Sverige deltog i studien som är ett regeringsuppdrag.
Rapporten visar att huvuddelen av de 6 500 som svarat på studien känner sig hemma i Sverige. 55 procent trivs där de bor och 59 procent vill bo kvar i sin kommun.

Enligt analysen av undersökningen har de flesta en positiv uppfattning av hur det har blivit sedan de kom till Sverige i jämförelse med hur de hade det i det forna hemlandet; till exempel vad som gäller ekonomiska villkor, boende, hälso- och sjukvård och deltagande i föreningar.

Bland annat framkommer i rapporten att lågutbildade känner sig mer hemma än högutbildade, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor. En tolkning av detta är att om man är lågutbildad eller äldre har man upplevt en väsentlig förbättring i Sverige i jämförelse med hur villkoren var i ursprungslandet.

Undersökningen har också ställt frågor om värderingar som exempelvis synen på religion, demokrati, jämställdhet, relationer och familj. Många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-12 08:35 #15 av: Hayabusa

#14 Man känner samhörighet i Sverige, men känner man samhörighet MED Sverige?

Anmäl
2019-04-12 08:59 #16 av: Göstage

#15 Ja, det finns ett antal frågor som väntar på svar! Kanske får man dem i rapporten, som inte är tillgänglig i sin helhet ännu. Enligt en publicerad sammanfattning känner en majoritet samhörighet med såväl Sverige som sitt hemland. 

I anslutning till det finns även följande information: 

"Kontakten med den egna etniska gruppen är också god. De har möjlighet att 
praktisera sin religion,  att lära sig det svenska språket samt att lära sig om de
 lagar och regler som gäller i Sverige. Däremot  skiljer de sig kraftigt från
 majoritetsbefolkningen vad gäller tolerans för homosexuella, synen på sex 
 före äktenskap liksom synen på skilsmässor, aborter och prostitution.
 Många anser också att  kvinnors jämställdhet  gått för långt i Sverige.
 Hela 65% anser att det helt eller delvis är sant att det är  mannens ansvar 
att försörja familjen. En tredjedel anser också att invandringen till Sverige
 borde  minska."---  

 https://www.iffs.se/media/22601/migranternasrost_sammanfattning_summary.pdf

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-12 09:09 #17 av: Göstage

#16 Annat att fundera över i rapporten:

"Resultaten av regressionsanalyserna visar att lågutbildade känner sig mer
 hemma än högutbildade, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor.
 En preliminär tolkning är att första generationens  migranter jämför sin
 nuvarande situation med ursprungslandets villkor. 
Om man då är lågutbildad och/eller äldre, har man i allmänhet upplevt
 en väsentlig förbättring i livsvillkor.
 För männen har  också ett tungt ansvar för familjens försörjning övertagits
 av  ett fungerande välfärdssystem. 
För  kvinnorna är däremot förändringarna inte lika stora; de har fortsatt stort
 ansvar för hushåll och barn.  Antalet barn  gör det också svårare att samtidigt 
delta i arbetslivet. Dessa mönster skiljer sig från  resultat  från tidigare forskning
 och behöver analyseras mer noggrant, vilket också är nästa steg i  analysen."--- 

https://www.iffs.se/media/22601/migranternasrost_sammanfattning_summary.pdf

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-12 09:22 #18 av: Hayabusa

#16 Sannerligen. Det går, som brukligt, att dra olika slutsatser.  "Det beror på" är kanske ett trist uttryck, men beskriver nog verkligheten många gånger bra. "Är du som utomeuropeisk invandrare trygg i Sverige? "Det beror på", gissar jag. 

"– Jag känner mig trygg här. Jag är bland somalier, säger Sahra Asdi.

I Örebro och Älvsjö kände hon sig lite utstött och ensamt. Men när hon för första gången kom på besök till Rinkeby kände hon sig direkt hemma.
– Här ska jag bo i lilla Mogadishu, tänkte jag, berättar Sahra Asdi och får hela klassen att skratta. Ett par av eleverna skakar på huvudet.
95 procent av Rinkebyborna har utländsk bakgrund och den enskilt största gruppen är svensk-somalier. Och Rinkeby fortsätter att locka fler somalier med sina moskéer, mataffärer och föreningar.
– Det är som att bo i Somalia och Sverige samtidigt. Jag kan inte tänka mig att leva utan somalier, säger Sahra Asdi."

https://www.stockholmdirekt.se/norra-sidan/tryggheten-i-rinkeby-eller-nytt-liv-i-mindre-ort/Dbblix!v2GsHcq0VtthXD8d7Hsew/

Saxat från länken till SR:

"– Man blir mer och mer frihetlig i sina värderingar. Så man närmar sig, utan att komma fram till den nivån där Sverige är. Det tar nog lite tid. Jag skulle tro att det tar en eller två generationer innan man kommer fram till det. Men man rör sig och det är det som är det viktiga, säger Bi Puranen vid Institutet för framtidsstudier."

Med andra ord - det löser sig nog, ska ni se...Den goda viljans politik. Vi kan, de facto, se att 2:a & 3:e generationens invandrare inte nödvändigtvis är så integrerade i samhället som "den goda viljan" tror & önskar. Snarare tvärtom.  

Pratar vi integration så är detta intressant:

"Däremot  skiljer de sig kraftigt från
 majoritetsbefolkningen vad gäller tolerans för homosexuella, synen på sex 
 före äktenskap liksom synen på skilsmässor, aborter och prostitution.
 Många anser också att  kvinnors jämställdhet  gått för långt i Sverige.
 Hela 65% anser att det helt eller delvis är sant att det är  mannens ansvar 
att försörja familjen."

OK, inte helt överraskande. Men...vilket synsätt ska ha tolkningsföreträde vid en integration mellan samhällets invånare?  För visst är det så att integration betyder att man tar det bästa ur alla världar och sammanför dessa till någon nytt & bättre? Vi har även hört att "Svensken" (dvs den infödde svensken, ursvensken) måste integreras med nysvenskarna. Då kan det ju vara som så att jag, som "gammelsvensk", ska ta till mig lite av ovan beskrivna värderingar? För vad är det som säger att jag har rätt? Att jag är "gammelsvensk"? Nej, omfamna nysvenskarna, ta del av deras värderingar och integrera dem i mina. In med nya - ut med det gamla. 

Anmäl
2019-04-12 09:49 #19 av: Göstage

#18 Ja, man känner en andemening, och det är en av anledningarna till att jag tror att det är viktigt att ha med sig att det är en rapport beställd av regeringen. Dock har jag uppfattningen att Bi Puranen, huvudansvarig för rapporten, har en medvetenhet om blindskären. I en intervju i FoF 2016 sade hon följande, som anknyter till trådrubriken:

"– Vi har olika syn på vad demokrati innebär i olika delar av världen, säger Bi Puranen.
Det finns flera andra områden där vi kan räkna med värderingskrockar. De handlar enligt Bi Puranen bland annat om genusfrågor, tolerans mot avvikare, synen på religion, homosexualitet, barnuppfostran, abort, skilsmässor och våld i hemmet.
– Det handlar inte om att skylla på vissa folkgrupper, men vi måste vara tydligare med vad som är ett acceptabelt beteende i samhället. Unga tjejer ska inte behöva ta smällen om vi misslyckas med att kommunicera detta, säger hon."---

"– Här gäller det att vara tydlig och visa på de regelverk som gäller och som inte är förhandlingsbara. Men i vissa kretsar verkar detta vara känsligt att prata om, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Det kan förstås vara känsligt att förklara detta för dem som kommer från länder där lagstiftningen ser helt annorlunda ut i dessa frågor, men vi har varit för svaga vad gäller att stå upp för dessa saker. I Norge har man obligatoriska kurser för dem som får permanent uppehållstillstånd. Där har vi mycket att lära – de har integrerat värderingsfrågorna i språkundervisningen från början.

Bi Puranen förespråkar mer och tydlig information om dessa frågor på flera språk, och påpekar även att värden som religionsfrihet inte hindrar någon från att utöva sin tro:
– Men vi kommer att få en backlash om vi inte lär oss att kombinera religionsfrihet med lagstiftningen kring arbetslivet. Att säga välkommen till Sverige innebär även en förbindelse att förklara vad Sverige är för land."---

https://fof.se/artikel/vissa-saker-ar-inte-forhandlingsbara

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-12 12:17 #20 av: Hayabusa

#19 Instämmer. Jag har också sett, tidigare, att Bi Puranen insett att det inte är "bara att". Det finns många hinder på vägen och en lyckad integration sköter sig inte av sig själv. Precis det som Jimmie Åkesson sa i SVT´s partiledardebatt (slutdebatten) 7/9-2018. Då blev det ett jäkla hallå med avståndstagande mm. 

Anmäl
2019-04-12 12:40 #21 av: Jimmy.L

"Många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige."

Vänta nu lite dom flyr från förföljelse men tycker inte kvinnor ska få det bättre?

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-12 13:46 #22 av: Hayabusa

#21 Nej Nörd

Anmäl
2019-04-12 13:48 #23 av: Lona

#21, Skillnad på förföljelse och förföljelse, vet du....😏🙄
*Ironi*
Att högutbildade inte är lika nöjda kan jag tänka mig att det även hänger ihop med status. Visst finns det statusyrken och "mindre fina" jobb här med, men i vissa länder är det mycket hög status att vara tex läkare eller apotekare. Att då ses som "vem som helst" och sannolikt SÄMRE än svenska kollegor känns väl inte så kul. (Hur många svenskar muttrar inte över att de hamnar hos dr Mustafa och inte hos dr Almkvist på vårdcentralen?)

"Glass löser allt!" /Källa Glassgård, Öland
Toktantens dagbok - Om hästar, hundar och livet i största allmänhetBlomma

Anmäl
2019-04-12 14:26 #24 av: Hayabusa

#23 Sant. Handlar säkert en hel del om den mentala omställningen - i hemlandet var du kanske aktad läkare/tjänsteman, här i Sverige flyttas du till ruta 1. Du får börja om på en rad olika område, inte minst språket. Kan nog vara en svår omställning. 

Anmäl
2019-04-13 13:48 #25 av: Göstage

Henrik Vinge, vice gruppledare och Integrationspolitisk talesperson för SD, skriver på Aftonbladet debatt bland annat:

"I stället måste vi förstå att den avgörande faktorn är asylinvandringens storlek. Det är genom den man kan reglera kostnader, utanförskap och integrationsproblem. Det är här man ska lägga resurser, på gränskontroller och på hjälp i närområdet, så att färre känner ett behov av att ta sig till Europa."---

I frågan om (asyl)invandringens storlek får han stöd av åtminstone en tredjedel av de utomeuropeiska invandrarna, enligt den färska undersökningen. #16

"Sverige behöver också blir bättre på att ställa krav. Vi behöver vara tydliga med att den som kommit till Sverige förväntas ta seden dit han eller hon har kommit. Man förväntas ta till sig och respektera de seder och bruk som gäller här och att göra vad man kan för att lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället.
Vi ska hjälpa till med detta men på ett sätt som inte är orimligt kostsamt eller går ut över vår egen välfärd och trygghet."

I detta är han samstämmig med undersökningens huvudansvariga. #19

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MRAg7J/ni-sparar-pa-aldre--satsar-pa-invandring

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-15 09:57 #26 av: Göstage

#14ff Ledarsidorna uppmärksammar rapporten och är kritisk:

"Rapporten är inte klar men trots detta har Institutet för Framtidsstudier låtit ta fram trycksaker med de ofullständiga slutsatserna lagom till valrörelsen börjar till valet till EU-parlamentet. 

Efter att Dagens Nyheter presenterat nyheten om den ofärdiga rapporten följde Sveriges Radio upp det i torsdagens Studio Ett. Journalisten och författaren Per Brinkemo gav sin syn och påpekade att just bibehållandet och utvecklingen av hedersperspektivet är en av de viktigaste indikatorerna på hur integrationen fungerar. Att uppge sig vara trygg i Sverige innebär inte att den enskilde anammat svenska värderingar utan är ett svar på hur trygg den enskilde upplever sig i sin kontext."---

https://ledarsidorna.se/2019/04/institutet-for-framtidsstudier-malar-en-glattig-bild-av-integrationen-av-migranter/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-15 11:03 #27 av: Hayabusa

#26 Instämmer. 

Anmäl
2019-04-22 10:23 #28 av: Göstage

Maria Alias (S) tycker att det brister i samhällsintroduktionen för invandrare på en del punkter.

"Maria Alias tycker att samtliga regeringar har misslyckats med integrationen, men är särskilt kritisk till det egna partiet.
– Vi har varit störst, bäst och starkast. Då ska vi också vara snällast, verkar man ha tänkt. Men det är inte schyst mot varken de som bor här eller de som kommer hit.

En av idéerna hon har är ett samhällskontrakt som människor måste skriva under för att få uppehållstillstånd i Sverige.
– Från dag ett här ska man få en introduktion till det svenska samhället, vad jämställdhet, demokrati och ett mångkulturellt samhälle betyder. Jag vet att människor som kommer till Sverige vet exakt vilka lagar och regler som gäller, vilka pengar som man har rätt till. Men man har inte tagit reda på skyldigheterna."---

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BRMMlQ/s-sviker-var-tids-stora-kvinnofraga

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-08 19:04 #29 av: Göstage

Ett exempel på att det kan vara nödvändigt att förklara "svenska värderingar" på riktigt grundläggande nivå.

"Mustafa Panshiri tycker att för mycket av Sveriges integrationsarbete har handlat om att informera om vikten av att följa lagar, och för lite om svenska värderingar.
– Jag brukar ta upp det här med barnaga. Alla vet om att man inte får slå barn i Sverige men när jag frågar varför brukar det vanligaste svaret vara att svenskar är rädda för socialtjänsten, säger han och fortsätter:
– Så föreställningen är att svenskar egentligen vill slå sina barn. Men det är inte sant för vi tycker ju att det är fel att slå barn, det handlar om värderingar."--- 

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/1nxXOl/mustafa-lar-flyktingungdomar-svenska-varderingar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-08 22:39 #30 av: Hayabusa

#29 Ja, det där med kultur & värderingar är inte så enkelt som det förefaller. En folder från svensk myndighet räcker inte.

Anmäl
2019-07-09 07:22 #31 av: Göstage

#29ff Thomas Gür skrev en läsvärd gästledare i GP i oktober 2016 om framväxten av svenska värderingar, och hur i ett öppet samhälle värdering följs av lag, inte det motsatta.  Han avslutar:

"Därefter behöver man se dessa värderingar i det konkreta samspel och kombinationer som de uppträder i samhället. Historien och kombinationerna gör dem unikt svenska. Men vad är det då för vits med att ens diskutera svenska värderingar på det här sättet? Räcker det inte med att kräva laglydnad, så får folk ha vilka värderingar de vill?

Nej, inte i det långa loppet. Lagen är ytterst en avspegling av de gemensamma värderingar som råder i ett samhälle. Den kan också ge en vägledning om vilka dessa värderingar är. Till exempel att barnaga är förbjudet.

Men i längden följer människor i ett öppet samhälle lagarna därför att de delar de värderingar som återspeglar sig i dem, inte därför att de fruktar lagarna och deras väktare, ordningsmakten. Ett samhälle där människor följer lagen enbart av fruktan för polis och domstolar, vore dessutom ett obehagligt samhälle.

#0 Att erkänna att det finns en kombination av värderingar som genom sin historiska framväxt gjort vårt samhälle till vad det är och att se förtjänsten av dem, blir också att bistå de hundratusentals människor som relativt nyligen anlänt till vårt land, att förstå vad för slags samhälle de anlänt till och vad som kommer att behövas från deras sida för att lättare ta sig in i det och bli en del av det."

https://www.gp.se/ledare/visst-finns-det-svenska-värderingar-1.3851142

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-10 11:47 #32 av: Göstage

Det behövs ett  "gemensamt etiskt modersmål" menar Ebba Busch Thor i en debattartikel på Aftonbladet debatt. Fetmarkeringarna är hennes egna.

"Vi har bostadsområden där det är lättare att uttala stöd för IS än att vara homosexuell. Där det råder en alternativ rättsordning och dit svensk lag inte når. Områden där självutnämnda religiösa poliser trakasserar människor som avviker från ”den rätta läran”.
Hatet drabbar muslimer. Kvinnor som har valt att bära slöja blir trakasserade. Kvinnor som valt att ta av slöjan förföljs.
Hatet drabbar judar. Synagogor attackeras. Dagisbarn tvingas leka bakom skottsäkert glas.
Det här är några exempel på konsekvenserna av en misslyckad integrationspolitik."--- 

"Det handlar inte om att alla ska äta julskinka och dansa små grodorna. Det handlar om att det behöver finnas ett gemensamt etiskt modersmål, en värderingsbas som inte är valbar. Den är en förutsättning för att ett samhälle med stor mångfald ska kunna leva tillsammans."

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EWKGqP/mangfald-kraver-gemensam-etik

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-10 12:21 #33 av: Jimmy.L

Det är något vi har påpekat länge men sätts som rasistiskt. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-10 12:27 #34 av: Göstage

Det ses fortfarande som "rasistiskt" på sina håll, det är därför det måste upprepas gång på gång.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-10 12:31 #35 av: Jimmy.L

#34 Tyvärr har du rätt, dom "goda" fortsätter med att blunda för problemen och så länge dom blundar så kommer man aldrig tillrätta med utanförskap. Vi har lösningen men dom vill inte lyssna. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-10 12:41 #36 av: Göstage

Innan Mustafa Panshiri blivit den aktoritet han i dag är och fortfarande var föredragshållande polis skrev han en krönika i "Dagens Samhälle" i augusti 2016 som citerats tidigare på iFokus, men den är värd att läsas igen. 

Den visar de faktiska skillnader i normer som nu blivit tydliga även för gemene man, inte minst efter gymnasieöverenskommelsen mellan "de goda" partierna.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaga-beraetta-om-svenska-normer-26962

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-15 13:30 #37 av: Göstage

#32 Ann Heberlein förundras över vänsterns iver att bekämpa svenska värderingar. 

"Efter Ebba Busch Thors hävdande av svensk kultur och svenska värderingar följde en veritabel vantolkningsfest som nog peakade med Margit Silbersteins bisarra påstående i en epistel i DN där hon hävdade att kd-ledaren ville tvinga Silberstein, som är av judisk börd, att fira jul.

Kulturrelativisterna i alla läger hurrade i kör på sociala medier – trots att varje normalbegåvad person förstod att det inte var det Ebba Busch Thor avsåg. Ebba Busch Thor inskärpte vikten av att förstå och respektera svensk kultur och svenska värderingar: Inte att nödvändigtvis utöva dem.

Nå. Finns det ett behov av att upplysa människor som ska bo i Sverige om svenska värderingar? Ja, naturligtvis finns det både argument för och behov av det."---

 https://nyheteridag.se/ann-heberlein-kultur-och-medievanstern-fortsatter-att-gora-sig-dumma-om-svenska-varderingar/

Fetstilen är från debattinlägget.

Fast man undrar ju om kultur- och mediavänstern verkligen gör sig dumma. Verkar snarare vara medfött.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-19 07:07 #38 av: Göstage

Skärp kraven på sökande som söker medborgarskap, skriver krönikören Amosh Ghasri på Dagens Samhälle. Ingen ny tanke, men väl värd att återupprepa.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kravfyllt-medborgarskap-en-vag-till-gemenskap-28769

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-21 11:30 #39 av: Göstage

Inte bara som ny medborgare utan redan som nyinflyttad i ett land finns det vissa grundläggande fakta som man borde ha skyldighet att själv ta reda på. Men är man jordanier i Sverige så tycks man inte behöva ta reda på något för egen hand. Det är bara att sitta och vänta på att bli informerad av samhället, och blir man inte det så slipper man egenansvar. 

Tidigare exempel:

"Den 43-årige Kalmarbon fick ut nästan en kvarts miljon i felaktiga bidrag för sina barn som bodde i Jordanien. På grund av mannens dåliga kunskaper i svenska* frias han i Hovrätten som anser att mannen saknade uppsåt."---

"Mannen fick under ett års tid underhållsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning för sina barn, som hade flyttat från Sverige till Jordanien där de börjat skolan. Sammanlagt fick mannen ut  236 867 kronor i felaktigt utbetalade bidrag."---

https://nyheteridag.se/frias-fran-grovt-bidragsbrott-kunde-for-dalig-svenska/

Dagsfärskt:

"En pappa förde bort sin 14-åriga dotter trots att hon befann sig under LVU-vård. Sedan i juni har han suttit häktad men frias nu av tingsrätten, skriver Göteborgs-Posten."---

"Men när skolan startar dyker inte flickan upp. Sju dagar senare ringer pappan själv till skolan och meddelar att hela familjen är i Jordanien."---

"I juni i år greps pappan i Göteborg när han återvände och han häktades misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Men i tingsrätten friades pappan då tingsrätten inte kunde fastställa att socialtjänsten informerade pappan om hur LVU-vård fungerar."

https://www.expressen.se/gt/forde-bort-sin-dotter-frias-av-tingsratten/

(Gäller givetvis fler grupper än jordanier, det här är bara ett exempel.) 

* Migrationsverket har självklart information på arabiska för den som vill ha information om föräldrapenning. 

 Wikipedia: "Det officiella språket i Jordanien är arabiska men även engelskan är ett språk som många utbildade jordanier talar. I Jordanien är det obligatoriskt att lära sig arabiska och engelska. Franska lär man ut i vissa statliga och privata skolor men det är inte obligatoriskt." 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-21 21:37 #40 av: Hayabusa

#39 Tänk om alla dessa idiotiska händelser/situationer hade kunnat avstyras...och styras om till de som verkligen är berättigade till hjälp. 

Anmäl
2019-08-22 07:14 #41 av: Jimmy.L

Inte undra på att alla vill till Sverige vi är bäst på att ge bidrag och inte behöver man vara orolig för att betala tillbaka felaktiga utbetalningar.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-11 13:44 #42 av: Göstage

"Nu skärper Ebba Busch Thor tonen i integrationspolitiken.
Kristdemokraterna vill se språktest och prov i samhällsorientering för den som vill ha permanent uppehållstillstånd i Sverige.
– Vårt budskap till nya svenskar är, var stolt över var du kommer ifrån och din historia, men bli svensk, säger Busch Thor."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/QoKaL4/ebba-busch-thor-spraktest-for-den-som-vill-stanna

På tiden!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-26 10:47 #43 av: Göstage
Twitter

Centerpartiet i Nybro har en politikerskola- på arabiska. "Jag tror det är viktigt att man kan se att man kan påverka i Sverige", säger Karin Helmersson, ombudsman för Centerpartiet i Kalmar län.
 Ifrågasättanden kallar SVT för "hatiska".

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-lar-de-sig-om-svensk-politik-pa-arabiska

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-26 11:05 #44 av: Jimmy.L

Att lära sig svenska måste ju vara prioriterat. Hur annars tänkte dom komma in i samhället.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-26 12:00 #45 av: Göstage

Vad är det de gröna brukar säga? Jo, "det är svenskarna som behöver integreras".

"Allt fler svenskar lär sig arabiska. På Folkuniversitetet i Kristianstad och Hässeholm har man på två år gått från att bedriva en arabiska-kurs per termin till att idag (januari 2018) bedriva nio per termin."--- 

"Anas Idlibi undervisar i arabiska vid Folkuniversitetet i Kristianstad och Hässleholm. Han berättar att intresset för det arabiska språket är extra stort inom vissa yrkeskategorier. Enligt Idlibi är många av hans elever personer som arbetar med integration, på socialen och på arbetsförmedlingen. Han tror att de behöver lära sig arabiska för att lättare kunna klara av sina arbeten.
– De kanske behöver arabiska för att bli mer effektiva på sina jobb, säger Anas Idlibi till P4 Malmöhus."---

– Vi behöver kanske lära oss lite mer om den arabiska kulturen för att kunna umgås. Så det blir ett större och större intresse, säger Boldrini Tisci till P4 Malmöhus."

https://nyheteridag.se/fler-svenskar-lar-sig-arabiska-behover-arabiska-for-att-bli-mer-effektiva-pa-sina-jobb/ 

Bara att ta skeden i vacker hand...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-29 19:39 #46 av: Göstage

 Nu skall en utredning tillsättas för att "titta på"  eventuellt införande av språk- och kunskapsprov för att bli svensk medborgare. 

"Det är helt rätt att införa språk- och kunskapsprov för att bli svensk medborgare. Men Januaripartierna borde gå längre", skriver Expressens ledarsida. Vidare:

"På tisdagen presenterade Januaripartierna direktiven till en utredning som ska lämna sin slutrapport 1 maj 2021.

Att det har krävts två decennier för att komma till skott säger mycket om hur känsligt ämnet har varit. Det har ansetts stötande och ”exkluderande” att ställa krav på den som vill bli svensk medborgare. Precis som Sverige har varit extremt generöst med att dela ut permanenta uppehållstillstånd sticker vi ut internationellt med lågt ställda krav för medborgarskap."---

Frågan är varför Januaripartierna valde att stanna där. Det rimliga hade varit att i stället ta ett helhetsgrepp om medborgarskapsfrågan. Våra nordiska grannländer ställer genomgående högre krav för att erhålla medborgarskap än vad Sverige gör.

I Danmark krävs exempelvis att personen i fråga har varit bosatt i landet nio år, i Norge minst 7 år och i Finland 4-7 år. I Sverige räcker det med en hemvisttid på 5 år som huvudregel och 4 år för flyktingar och statslösa. I Danmark krävs vidare att den sökande har försörjt sig själv under de senaste fem åren före beslutet. I Sverige finns inga sådana krav. Listan kan göras mycket längre, exempelvis kring möjligheten att återkalla medborgarskap.

Allt detta borde utredningen ha fått i uppdrag att se över. Det är hög tid att uppvärdera det svenska medborgarskapet."

https://www.expressen.se/ledare/stall-hogre-krav-for-att-bli-svensk-medborgare/

Fetstilen är Expressens.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-29 19:56 #47 av: Jimmy.L

Resten av världen garvar åt oss.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-30 05:51 #48 av: kamera0710

Ja, vad bör man känna till om Sverige?

Anmäl
2019-10-30 06:56 #49 av: Hayabusa

Vad bör nya eller blivande medborgare känna till om Sverige? Vad sägs om:

Att Sverige är ett land med mycket generösa bidrag och förmåner. Att illegala invandrare, så kallade ”papperslösa”, har viss rätt till vård och att den betalda föräldraledigheten är världens längsta. Att man kan få väldigt mycket pengar om man har många barn.

Anmäl
2019-10-30 07:22 #50 av: Göstage

#49 Ja, det gäller ju att se till att ingen i de rätta målgrupperna missar informationen...

https://www.nwt.se/2019/10/30/sverige-lockar-med-bidrag/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-30 07:25 #51 av: Hayabusa

#50 Just det - vad är det jag sagt om Sverige? Global Socialförvaltning. 

Anmäl
2019-10-30 09:37 #52 av: Göstage

Steget efter kommenterar i vanlig ordning på pricken! SkrattarCool

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-30 09:42 #53 av: Hayabusa

Så är det.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.