samhället

Kampen mot könsstympning - ingen prioritet?

2019-02-06 17:32 #0 av: Göstage

Bayan Nasih, människorättsaktivist och föreläsare inom hedersvåld och könsstympning uppmärksammar på Expressen debatt att det idag är den internationella dagen mot könsstympning och skriver bland annat:

"Vi kan inte blunda för att det finns flickor som är i riskzonen i Sverige så länge det finns en positiv attityd till könsstympning bland föräldrar, vuxna män, kvinnor, pojkar och flickor som kommer från länder där könsstympning är vanligt förekommande.

I den storstadskartläggning av hedersrelaterat våld som kom i höstas presenteras siffror som jag ser som väldigt oroande.

35 procent av pojkarna som ingår i den grupp som i studien benämns "våldsnormsgruppen" tycker att det är ganska eller jättedåligt att könsstympning av flickor och kvinnor är förbjudet. 30 procent av dem som ingår i den som benämns "oskuldsnormsgruppen" tycker att förbudet mot könsstympning är dåligt.

Sverige har arbetat med den här frågan sedan 1982. Vi kunde ha varit en förebild för alla andra länder i Europa, men tyvärr är vi inte där än. Det pågår arbete på olika platser i landet, men det finns mycket kvar att göra. Sveriges regering har lovat att bekämpa hedersvåld kraftfullt. För att vi ska kunna gör det måste arbetet mot könsstympning prioriteras.

Idag, på den internationella dagen mot könsstympning, vill jag hylla och hedra alla flickor och kvinnor som gör motstånd mot könsstympning.
De söker hjälp, de berättar för andra om grymheten, de lider, de blir arga, de flyr, de skriver, de talar, de målar, de sjunger och de dansar så väl i Sverige som i resten av världen.
De är mina riktiga hjältar." 

https://www.expressen.se/debatt/flickor-riskerar-att-konsstympas-i-sverige/

Läs mer:

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/

Annan tråd i samma ämne.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-06 17:39 #1 av: Jimmy.L

Intressant. Jag läste tidigare idag om att könsstympning inte var så farligt.

Hittade artikeln.

– Hela Europa pratar om de långsiktiga komplikationerna, och det menar jag överdrivs på grund av förutfattade meningar, säger hon.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/professorn-problemen-med-konsstympning-ar-en-myt

Jag förstår inte henne, för offren är det ju dramatisk att få blygdläpparna bortskurna. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-06 18:11 #2 av: Göstage

#1 Valet av dag för publicerandet av den intervjun var ju inte den bästa, och jag misstänker att det kan bli kritik för det. 

Även om hon bekräftar i artikeln att det är plågsamt för barn att utsättas för ingreppet så låter ändå hennes bedömning betydligt mindre mörk än den som Unicef står för. Där kan man läsa:

"Fler än två miljoner flickor i åldrar­na 4-11 år köns­stympas varje år världen över. Den grymma sed­vänjan har prakti­serats i mer än 2 000 år. In­greppet görs oftast helt utan be­döv­ning. Verk­tyget kan vara en smut­sig kniv, ett gammalt rak­blad eller en glas­skärva. En del flickor dör. De flesta traumati­seras svårt och får men för livet."---

"Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem för flickor och kvinnor på grund av de medicinska riskerna med ingreppet. På många håll i Afrika och Mellanöstern utförs ingreppet av outbildade traditionella barnmorskor, äldre kvinnor i byn eller barberare. Ofta används smutsiga instrument som knivar, glasskärvor eller rakblad. Ingreppet genomförs vanligtvis utan bedövning.

Könsstympning medför långsiktiga fysiska och känslomässiga komplikationer. Svår smärta, stress, infektioner och psykiska problem kan uppstå efter ingreppet, liksom kraftiga blödningar, infertilitet och död. Kvinnans sexualliv blir också ofta mycket smärtsamt och svårt.

Infibulation förorsakar de största besvären och farorna. Eftersom endast en liten öppning lämnas kan urin och menstruationsblod inte rinna ut ordentligt, vilket också kan förorsaka infektioner i underlivet. Det kan även leda till att kvinnan får svårt att kontrollera urinflödet. Könsstympning medför ofta svåra förlossningar, med dödlig risk för både modern och barnet. Vid förlossning öppnas såret för att efter förlossningen sys ihop igen. Detta innebär stora risker för infektioner."---

https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning

Nu har tydligen professorn fått 18 miljoner i anslag enligt Läkartidningen i förrgår, så hennes åsikter kommer sannolikt att få än vidare spridning.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-06 18:16 #3 av: Jimmy.L

Är förvånad att det är så tyst om denna forskare, hade jag skrivit på Lika Villkor så hade detta varit höga aktuellt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-06 18:26 #4 av: Göstage

Apropå den sajten (som jag normalt inte har anledning att titta in på) så fick jag faktiskt googleträff där på en informativ artikel med några år på nacken om just könsstympning  som heter "Det tysta brottet". 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-07 10:57 #5 av: Göstage

Sorgliga fakta:

"Allt fler könsstympade flickor och kvinnor söker vård i huvudstaden. På Södersjukhuset i Stockholm har man sett en drastisk ökning med hela 80 procent bara under de senaste två åren. Sedan starten 2003 handlar det om en ökning på 2000 procent."---

 "Enbart under de senaste två åren har nya patienter i behov av vård för könsstympning ökat med 80 procent och den yngsta patienten var en fem år gammal flicka.
– Under den första tiden hade vi 10-15 kvinnor per år som sökte sig till oss. Förra året var siffran uppe i 280 besök, förklarar Berger."---

"Socialstyrelsen informerar på sin hemsida att mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade. Majoriteten av dessa finns i ett antal afrikanska länder men många finns även i delar av Mellanöstern."---

https://samnytt.se/kraftig-okning-av-patienter-pa-sodersjukhusets-mottagning-for-konsstympade/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-07 12:36 #6 av: Göstage

#2 Som förutspått kommer nu reaktioner på professor Esséns utspel. En som har synpunkter är Galaxia Wallin, journalist och grundare av Centrum för jämlikhet och demokrati, som på Dagens Samhälle bland annat skriver:

"Jag fick läsa hennes uttalanden två gånger. För att smälta det och bli säker på att jag inte läst fel.
Hur kan det vara möjligt att en professor och läkare bagatelliserar könsstympning och hävdar att vi som arbetar mot hedersförtryck och könsstympning överdriver konsekvenserna? Om hon tror att de röster som skriker sig hesa för att skydda barn från detta övergrepp är problemet så har hon fel."---

"Istället för att ta tillfället i akt att påtala hur onyttiga, grymma och på alla sätt skadliga dessa ingrepp är så väljer professor Essén att bagatellisera. Visst kan det vara smärtsamt, ”om man inte har bedövning” säger hon. Som om den avgörande faktorn i frågan om könsstympning vore att det snålas med bedövningsmedel!
Om någon mor eller far därute tvivlar och känner sig pressad av släkt eller klan att begå detta övergrepp mot sin dotter, så kan professorns tal om bedövning nu användas som argument för att övergreppet ändå ska begås. En professor har ju sagt att det viktiga är att bedöva!"---

"Professor Essén måste våga lyssna på de könsstympade kvinnor som har outhärdlig smärta när de vill kissa eller har mens. De som har ont när de har sex och de som lider av psykisk ohälsa. Att skära bort delar av något barns könsorgan är vansinnigt, omänskligt och ett övergrepp som måste stoppas oavsett om det rör sig om en flicka eller en pojke."---

 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/varfor-bagatelliserar-professorn-overgrepp-26046

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-07 12:43 #7 av: Jimmy.L

#6 Jag tycker det är märkligt att kritiken ändå är så pass liten. 

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-07 13:01 #8 av: Göstage

#0 #7 Som Bayan Nasih skrev i TS-citat: "Sverige har arbetat med den här frågan sedan 1982. Vi kunde ha varit en förebild för alla andra länder i Europa, men tyvärr är vi inte där än. Det pågår arbete på olika platser i landet, men det finns mycket kvar att göra. Sveriges regering har lovat att bekämpa hedersvåld kraftfullt. För att vi ska kunna gör det måste arbetet mot könsstympning prioriteras."---

Verkar tyvärr vara för få med inflytande som lyckas väcka opinion för frågan.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-09 15:01 #9 av: Göstage

Katarina Janouch reagerar med emfas på Esséninslaget:

"I samband med den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning gjorde SVT ett reportage med professor Birgitta Essén, som beskrivs som inte politiskt korrekt och som förminskar lidandet kvinnlig könsstympning vållar de offer som utsätts för denna föråldrade barbari. Man kan fundera på vad som ska förminskas och relativiseras härnäst i det dysfunktionella svenska samhället – gruppvåldtäkt, kroppsbestraffning eller kanske kvinnomord som följd till hedersvåld?"---

"I sociala medier har SVT:s reportage om Essén mött mycket kritik och ifrågasättanden. Att relativisera grova övergrepp på flickor möter tack och lov motstånd, liksom att pengar läggs på forskning som på något sätt förminskar lidandet. Att konsekvenser för kvinnors sexualitet och livskvalitet förminskas är också föremål för ifrågasättande.

Få mainstreammedier har dock tagit upp saken. Återigen visar detta att en tystnadskultur brer ut sig i frågor liknande dessa i Sverige."

http://katerinamagasin.se/all-forskning-visar-att-kvinnlig-konsstympning-skapar-ett-livslangt-lidande/

Janouch intervjuar även lektor Vanja Berggren, mångårig forskare på kvinnlig könsstympning, som är starkt kritisk till Esséns utspel, som hon betecknar som "respektlöst och farligt".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-03 17:03 #10 av: Göstage

"Enligt SR är det oklart exakt hur många i Sverige som drabbats av könsstympning. Socialstyrelsens senaste siffror visar dock att det förmodligen handlar om cirka 40.000 personer, varav 7.000 barn. Detta baseras på hur många kvinnor som kommit från länder i Afrika där könsstympning är vanligt. Riten förekommer dock även i Mellanöstern, varför siffran enligt SR troligen är ännu högre.

Men när den socialdemokratiska feministen, Veronica Palm, kommenterar nyheten, utelämnar hon den viktiga utländska aspekten. I stället skriver hon "svenska kvinnor", trots att det enligt ursprungskällan handlar om ett utländskt fenomen och att kvinnlig könsstympning uttryckligen är förbjuden i svensk lag sedan 1982.
Hon skyller också könsstympningen på "patriarkatet".---

Twitter

"I kommentarsfältet är flera konfunderade, och tar åt sig av anklagelserna.
"Det är ju socialdemokraternas kärnväljare som ägnar sig åt detta. Ta upp det internt i Stockholms arbetarkommun i stället", skriver en.
"Det är inte svenska män som är för könsstympning. Det är ett importerat problem", skriver en annan.
"Patriarkatet? Hur många könsstympningar hade Sverige innan migrationsvågen? Kämpa Veronika!", skriver ytterligare en."---

Källa

Veronica Palm...Galen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.