invandring

Identitet ej prio 1 vid asylansökan

2019-03-01 10:48 #0 av: Göstage

Den som tycker att det är viktigare att mottagarlandet köper ens historia än vill veta vem man är kan med fördel välja Sverige som asylmottagarland.

"Asylsökande ska inte alltid behöva kunna göra sin identitet sannolik för att kunna få asyl. Det framgår av en dom från Migrationsöverdomstolen."---

"Domstolen skriver att det kan vara av underordnad betydelse att veta vem den asylsökande är. Andra faktorer kan väga tyngre.
– Det kan handla om vad personen har varit med om och ännu viktigare vad personen riskerar att utsättas för om han eller hon utvisas. Det är egentligen inte så viktigt vem en person är, säger Dag Stegeland.

Dag Stegeland tror att domen kommer att förändra hur framtida asylbedömningar görs, både hos domstolarna och på Migrationsverket.
– Framförallt är det viktigt att Migrationsverket som är första instans tar till sig domen och gör rätt i sina initiala bedömningar, säger Dag Stegeland."

SR

"Det är egentligen inte så viktigt vem en person är", eller, för att travestera en gammal slagdänga:

"Tack skall du ha,
Svensson det är jag,
vem du är gör det samma
men tack ska du ha."

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-01 10:55 #1 av: Jimmy.L

Man blir inte ens förvånad eller arg.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-01 10:59 #2 av: Hayabusa

Det viktiga är att man har en bra historia...

Ska vi börja praktisera det i samhället, rent generellt? Skippa legitimation, pass eller liknande handlingar?

- Har du giltig legitimation?

- Hör nu här...det är inte så viktigt VEM jag är, utan VARFÖR jag är här. 

Jösses...

Anmäl
2019-03-01 11:10 #3 av: Göstage

Identiteten behöver alltså inte ens vara "sannolik", bara historien man drar  är möjlig. Som Tage Danielsson uttryckte det: "Sannolikt va, det betyder väl nåt som är likt sanning. Men riktigt lika sant som sanning är det inte om det är sannolikt." 

Och i det här fallet behöver det sålunda inte ens vara likt sannolikt. Funderar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-01 11:21 #4 av: Jimmy.L

Vad ska vi ha ID till i detta land slopa gränsen och låt alla få komma in det är ju vänsterns våta dröm.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-01 11:31 #5 av: gruvel

Identiteten (sannolik) har då numera inta så viktig  juridisk eller annan betydelse.  Kommer det funka även för en person som flyttar eller rör sig inom EU och utanför? Vid banklån, anställningar,  behov av cv?

Anmäl
2019-03-01 12:01 #6 av: Göstage

I Återvändandeutredningens betänkande SOU 2017:93  "Klarlagd identitet" (!), står det redan på första raden i den inledande sammanfattningen; "Det är en grundläggande skyldighet för en asylsökande att medverka till att försöka klarlägga sin identitet, alternativt att göra den sannolik."---

Detta ogiltigförklarar nu Migrationsöverdomstolen - nu är det inte längre en grundläggande skyldighet för en asylsökande att medverka till att försöka klarlägga sin identitet eller att göra den sannolik. Frågan är om Migrationsöverdomstolen har rätt att upphäva denna skyldighet?

Man går genom utslaget dessutom ifrån sin egen tidigare praxis, att sökande måste göra sin identitet "sannolik". Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2012:1 uttalat följande gällande beviskravet för identitet i asylärenden, källa pdf "Rättsligt ställningstagande", Migrationsverket 2016-03-24:

 "Genom olika internationella överenskommelser om de mänskliga rättigheterna har Sverige åtagit sig att ge uppehållstillstånd till personer som är i behov av skydd. Det är visserligen en grundläggande princip att bevisbördan därvid åligger den asylsökande. Denne behöver dock i vissa fall endast göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt (prop. 1996/97:25 s. 98). Därav följer enligt uttalanden i Migrationsöverdomstolens praxis att sökanden också måste göra sin identitet ”sannolik” (MIG 2007:9). ... En allmän förutsättning för att bevislättnad ska kunna komma i fråga är att en asylsökande talar sanning och hjälper utredaren så att alla fakta i ärendet kan klarläggas. Vid bedömningen av trovärdigheten i sökandes utsaga har Migrationsöverdomstolen i praxis fästs vikt vid att berättelsen är sammanhängande och inte präglas av motstridiga uppgifter och att berättelsen till sina huvuddrag förblir oförändrad under asylprövningens gång i olika instanser (MIG 2007:12 och MIG 2007:33)."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-01 12:31 #7 av: Jimmy.L

#6 Otroligt. Jag var tvungen att läsa det två gånger för att vara säkre på att jag läste rätt.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-01 21:48 #8 av: Göstage
Från twitter


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-02 07:34 #9 av: Jimmy.L

#8 Man måste även styrka sin ID vid köp av alkohol och tobak.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-31 15:07 #10 av: Göstage

Saker som bara svenska migrationsbyråkrater kan snöa in sig på...Pustar

"Mannen innehar flera pass, är dömd för innehav och försäljning av kokain och utvisad på livstid från Norge. I Sverige funderar man på om man kan kräva att han styrker sin identitet."---

Samtidigt är det förvånande att migrationsdomstolen i Malmö inte verkar lägga någon vikt vid att grannlandet Norge, en rättsstat precis som Sverige (vill vara), har dömt honom för innehav och försäljning av kokain, konstaterat att han innehar ett flertal pass vilket innebär att hans identitet knappast kan vara styrkt och att mannen dessutom är utvisad från Norge på livstid*. Nog borde man väl kunna lita på Norges utredning och beslut och vägra mannen uppehållstillstånd i Sverige samt utvisa honom på befintliga grunder? Att han har gift sig med en svensk medborgare hindrar inte att han utvisas, hans svenska hustru kan följa med honom och leva med honom i hans hemland; det finns ingenting som säger att de måste leva just i Sverige.

Det kan väl inte finnas någon vettig människa som kan tycka att Sverige ska bevilja uppehållstillstånd åt en grovt kriminell gambier utan annan anledning än att han gift sig med en svensk medborgare? Inte heller anger utlänningslagen någonstans att kriminella personer med flera identiteter ska få rätt att uppehålla sig i Sverige."---

merit.wager.nu

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-31 15:14 #11 av: Hayabusa

#10 Sverige...Pustar

Anmäl
2019-03-31 15:25 #12 av: Jimmy.L

#10 Jo det finns ett antal som vill att han ska stanna liksom några på ifokus.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-31 15:31 #13 av: Göstage

"Att många invandrare har oklara eller mångdubbla personnummer är, tror jag, ett mycket större hot mot politikerväldet än vad det själv begriper. Dess återstående legitimitet handlar om ordning och rättvisa och slarvet med identiteter och pass gör ett skämt av allt sådant."

https://detgodasamhallet.com/2019/03/31/patrik-engellau-vi-lever-i-historien/

Patrik Engellau upplever att samhällets likgiltighet inför att vissa inte behöver styrka sin identitet inte ökar allmänhetens lust att inordna sig i kontrollsamhället- för vad betyder "ordning och rättvisa" när det är fritt fram för en del att framträda med lånta fjädrar? 

#12 Ja, uppenbarligen finns det en marknad.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-25 11:29 #14 av: Göstage

Johan Westerholm på Ledarsidorna skriver att en prejudicerande dom i högsta domstolen kan, inte minst i förening med en annan prejudicerande dom om befrielsen från säkert ID-styrkande för asylsökande, innebär i praktiken att man öppnar för gränslös kriminalitet under ostyrkt identitet.

"Både tingsrätten och hovrätten dömde en somalisk medborgare till utvisning efter att han ska ha avtjänat straff för våldtäkt. Nu har Högsta domstolen – med minsta möjliga marginal – beslutat att 33-åringen får stanna kvar i Sverige efter avtjänat fängelsestraff. Motiveringen: Han har varit i landet i mer än fyra år."---

"Domen i Högsta domstolen är prejudicerande och är den andra prejudicerande domen som kommit på kort tid. Migrationsöverdomstolen luckrade i februari i år upp identitetskraven för asylsökande. En asylsökande kommer i framtiden som en effekt av den senare domen bara behöva göra sin identitet som sannolik. Konsekvenserna av domen har journalisten och opinonsbildaren Merit Wager tidigare beskrivit.

Wager har en lång tid som Medborgarnas flyktingsombudsman bakom sig, en funktion som tillkom på ett initiativ som togs av Mauricio Rojas.

Läggs dessa domar samman så blir konsekvenserna dramatiska för svensk migrationspolitik och går helt i motsatt riktning mot vad regeringen och regeringsunderlaget, med undantag för Miljöpartiet och Centerpartiet, tidigare utlovat:

  • Det räcker med att du som migrant kan göra din identitet som sannolik för att få asyl
  • Med denna, eventuellt nya identitet kan du efter fyra år i Sverige begå grova brott utan att riskera utvisning."---

"Juridiken, med två prejudicerande domar, har återställt ordningen med öppna gränser och goda förutsättningar för att begå även grova brott – även i kombination med en identitet som endast är sannolik och med endast svepande socialantropologiska antaganden som i allt väsentligt saknar relevans från en part som inte har kompetensen att göra sådana."--- 

https://ledarsidorna.se/2019/04/hogsta-domstolen-upphaver-utvisningsbeslut-pa-losa-antaganden-sverige-avreglerar-sin-migrationspolitik/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-25 15:44 #15 av: Göstage

Och av allt detta blir det då så här, som Dick Erixon på Samtiden redovisar:

"Det har i många år varit känt att uppemot hälften av alla asylsökande har flera identiteter i Sverige. Ändå är problemet fortsatt stort, vilket den irakiske försvarsministerns bidragsfusk visar. 

Skatteverket har sett att 30-50 procent av de asylsökande har registrerat olika personuppgifter hos olika myndigheter. Till exempel avslöjades att terroristen Akilov, som uppehöll sig illegalt i Sverige, använt mer än en identitet."---

"Det är häpnadsväckande att Socialdemokratin i åratal ryckt på axlarna åt detta systematiska och omfattande missbruk av välfärdsstatens idé.

Eller är det Socialdemokratins medvetna politik att tillgodose utländska medborgare fri tillgång till svenska folkets välfärd – bara därför att man vill framstå som ”världssamvete”?

Och måste stoppas omedelbart. Alla bidragsutbetalningar till icke-medborgare borde stoppas. Bara efter att man lämnat fingeravtryck, ansiktsmönster och annan biometrisk data som samkörs med alla statliga system borde några som helst utbetalningar ske.

Miljardströmmarna av falska bidragsutbetalningar ut ur den svenska statskassan måste stoppas! Nu!"

https://samtiden.nu/2019/11/bidragsfusk-med-falska-identiteter-maste-stoppas-omedelbart/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-25 16:19 #16 av: gruvel

Sverige är fantastiskt.  En blivande och nu minister i Irak fick asyl och  har tydligen haft åratals bidrag i Sverige samtidigt som han gjorde karriär militärt och politiskt i Irak.  Med vår regeringens överseende säkerligen?   - Ordning och reda här i landet sett med  intresserade utländska ögon och fint att man inte behöver söka arbete heller.

Anmäl
2019-11-26 07:56 #17 av: Göstage

"Fallet med den irakiska försvarsministern har åter aktualiserat den alltför generösa svenska medborgarskapslagstiftningen. Det är rimligt att även Sverige inför möjligheten att återkalla medborgarskap", skriver advokat Nima Rostami på Expressen debatt.

"Grundlagsskyddet för svenskt medborgarskap infördes 1976 och statens möjligheter att återkalla medborgarskap vid bedrägligt förfarande och osanna uppgifter har successivt tagits bort. Dessa reformer har i princip omöjliggjort samhällets markering mot förbrytare och kriminellt belastade individer. 

#0 "Detta är otidsenligt och mycket generöst i en internationell jämförelse. Med tanke på Migrationsverkets obefintliga bakgrundskontroll av utlänningar som invandrar till Sverige är den svenska medborgarskapslagen uppenbart släpphänt. Sveriges regeringar har dock hittills vägrat reformera grundlagen samt lagen om svenskt medborgarskap, trots att medborgarskap kan förvärvas genom bedrägligt förfarande, osanna uppgifter eller förtigande av omständigheter som skulle vara avgörande i bedömningen. Utöver det tillåter Sverige dubbelt medborgarskap."...

 "Att Sverige inte ens upphäver medborgarskap för naturaliserade personer vid bedrägligt förfarande eller osanna och oriktiga uppgifter är mycket anmärkningsvärt. Det är stötande och underminerar medborgarskapskänslan och tilltron till svenskt rättsväsende."

https://www.expressen.se/debatt/stotande-att-se-sverige-dalta-med-medborgarskap/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-26 08:16 #18 av: Göstage

"Nu uttalar sig Migrationsverkets generaldirektör om myndighetens arbete med att utreda uppehållstillstånd.

– Det är inte ett helt säkert system, det finns de som lurar myndigheter, säger Mikael Ribbenvik i SVT:s ”Aktuellt”.---

https://www.expressen.se/nyheter/det-ar-inte-ett-helt-sakert-system/

Ja, när det "egentligen inte är så viktigt vem personen är" (#0) så lär det inte vara särskilt svårt att luras...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-27 11:20 #19 av: Göstage

#0 Man ska kunna fortsätta att dölja sin egentliga identitet vid asylansökan och ostraffat ljuga till sig medborgarskap så länge nuvarande  regering, vänsterpartiet och januaripakten får bestämma.

Expressens ledarsida: 

 "Om det är något som undergräver medborgarskapets värde torde det vara att det ostraffat går att fuska till sig svenska pass. Det finns dessutom stöd i folkrätten för att dra in medborgarskap."---

"Men Januaripartierna har inga planer på att förlänga kravet på vistelsetid i Sverige för att få medborgarskap - i dag fem år i regel - eller att införa försörjningskrav. Och utredaren har hindrats från att lägga förslag som gör att medborgarskap skulle kunna återkallas.
Sverige kommer tyvärr att fortsätta sticka ut med sina internationellt sett låga krav för medborgarskap."

https://www.expressen.se/ledare/det-maste-ga-att-dra-in-svenska-medborgarskap/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-27 11:50 #20 av: Jimmy.L

Resten av världen garvar åt oss.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-29 16:10 #21 av: Göstage

Flera hundratusen människor kan uppehålla sig i Sverige med hjälp av så kallade samordningsnummer som olika myndigheter utfärdat utan inbördes kommunikation och vetskap. 

I dagens läge finns ingen kontroll på  hur många det är eller vilka de är.

https://www.gp.se/ledare/ingen-vet-egentligen-hur-många-som-bor-i-sverige-1.20955457 

https://uvell.se/2019/11/28/fusken-i-systemet/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-29 16:34 #22 av: Göstage

#0ff #21 "Runt 45 procent av de drygt 870 000 personer som vistas i Sverige med samordningsnummer har inte styrkt sin identitet.

Det har i flera år fått polisen och Skatteverket att slå larm, rapporterar Dagens Nyheter.
–Vi har helt tappat kontrollen över vilka som är här, säger Marit Murphy Handelsberg vid gränspolisen till DN."---

 https://www.expressen.se/nyheter/larmet-hundratusentals-lever-utan-styrkt-identitet/

Ja, det är många som tappat kontrollen i vårt land...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-29 16:47 #23 av: Jimmy.L

Svängdörrar vid gränsen.

Bildtråd Stockholms skärgård  Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.