Etikettbrottslighet
Läst 4908 ggr
Göstage
2019-08-24, 08:25

Krigszon Sverige

Allt oftare hör vi ordet "krigszon" användas som beskrivning av läget i Sverige, något som givetvis viftas bort av ansvariga politiker och "samhällsbyggare".
Så här beskrev Torgny Jönsson, tidigare kallad "maffians bankir," på  Aftonbladet debatt i juni läget i sitt Malmö, men det har relevans för riket i stort.

"Landets justitieminister tröstar den våldsutsatta staden med att man nu fördubblat antalet intagna till polisutbildningar. Varför talar han inte i termer av krigszon och diskuterar lösningar som undantagstillstånd?"---

"Situationen i Malmö är mer akut än någon vågar tillstå och därför krävs kortsiktiga och kraftfulla lösningar för att stoppa det som pågår – nu. Använd den lagstiftning som finns och vidta alla de åtgärder som krävs för att nå en nolltolerans av dödligt våld och sprängdåd. Visa samma handlingskraft som i ett läge då nationen är hotad. Om utvecklingen tillåts fortgå och spridas är nationen hotad."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/AdJ2zq/mitt-malmo-har-blivit-en-krigsskadeplats

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-08-24, 08:27
#1

En annan som sett tydliga paralleller till krigsskådeplatser är författaren Björn Ranelid, något som han givetvis hånats för av skygglappsfolket.

https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/sverige-befinner-sig-i-krig-och-det-ar-politikerna-som-bar-ansvaret/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-08-24, 08:36
#2

Ännu tidigare ute med lägesbilden var polisen Fredrik Marklund, som i mars i år under rubriken "Brottsligheten i dag är som hämtad från en krigszon" bland annat skrev följande: 

"Kriminologer och vänsterdebattörer kommer att protestera. Men det bryr jag mig inte speciellt mycket om, då jag i första hand tänker på brottsoffren – och mindre på vad som är bäst för gärningsmännen."---

"Handgranater kastas, rena avrättningar på offentliga platser och människor blir bokstavligt talat torterade. Brott som man tidigare förknippade med krigsdrabbade områden eller länder med stora knarkkarteller inträffar nu i Sverige. Som polis i landets huvudstad ser jag detta på nära håll och det måste få ett slut. Jag har skrivit om det förut och jag gör det igen. Varför undrar ni? Jo, för vi ser fortfarande ingen tendens till att det går åt rätt håll och regeringen gör fortfarande inget nämnvärt åt det. Jag förstår att det är en komplex problematik utan en enkel lösning på bara ett område. Men vi måste börja någonstans och enligt mig är det enda sättet att stoppa ”blödningen” genom att spärra in de avskum som ligger bakom dessa vidrigheter. Sen kan andra åtgärder vidtas."---

https://www.expressen.se/debatt/brottsligheten-i-dag-ar-som-hamtad-fran-en-krigszon/

Marklund inte bara beskrev läget, han hade också ett antal förslag på motmedel, som kan läsas på ovanstående länkartikel.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-08-24, 08:46
#3

Idag ställer på Expressen debatt polisen och riksdagsledamoten Katja Nyberg (SD) den retoriska frågan "Lever vi i en välfärdsstat eller en krigszon?" 

Nyberg skriver bland annat: "Enligt en färsk undersökning publicerad i DN (20/8) visar siffror från polisen en ökning av sprängdåd med 45 procent under perioden januari–juli, 120 i år jämfört med 83 i fjol. Människor som tidigare levt i någorlunda trygga miljöer vågar inte längre gå ut. Äldre stannar inne på kvällarna av rädsla för att bli rånade. Föräldrar stannar uppe och väntar oroligt på att deras barn ska komma hem. Det vi nu ser är ett katastrofalt läge som kräver omedelbara och resoluta åtgärder."---

"En blick på BRÅ:s hemsida där den senaste utvecklingen sammanfattas läser vi den ena dystra rubriken efter den andra: ”Bostadsinbrott i flerfamiljshus har blivit vanligare”, ”Fortsatt ökning av bedrägeribrotten”, ”Ökad utsatthet för hot sedan 2015”, ”Utsattheten för personrån på en märkbart högre nivå vid de två senaste NTU-mätningarna” och ”Fortsatt hög nivå av kniv- och skjutvapenrelaterat våld”. Lägg därtill flera sprängningar som snarare för tankarna till en krigszon än ett tryggt och välmående välfärdsland. Detta bottnar i åratal av ansvarslös politik."---

https://www.expressen.se/debatt/ni-har-baddat-for-en-aldrig-tidigare-skadad-brottslighet/

Att det som i de två senaste inläggen är poliser som lättar på trycket är förstås ingen tillfällighet- de står ju mitt ute i kaoset, och det är snarare märkligt att inte fler berättar hur det är därute, med ihjälskjutna offer på gatan i gängkrig, skrikande små barn innanför söndersprängda fönster och blodiga och hysteriskt gråtande våldtäktsoffer i  någon park. Det är enskilda poliser som får trösta den gamla änkan som av någon samvetslös "besökare" bestulits på sin vigselring och matpengarna för veckan, och det är poliserna som maktlösa ser bilar fullstuvade med stöldgods rulla mot färjeterminalerna. Bilder av ett Sverige i förvandling, kanske redan ett förändrat Sverige.

Det kommer säkert att vända sig i magen på ansvariga politiker och deras fotfolk inför att uttrycket "krigszon" allt oftare återkommer som en beskrivning av situationen i landet, men man får nog vänja sig vid att höra det, i takt med undersåtarna fått vänja sig vid att leva i ett land där kriminaliteten erövrar bit för bit av våra gator och torg och fått tillträde till maktens korridorer.

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Carmarino
2019-08-27, 14:05
#4

Petter Birgersson på Blekinge Läns Tidning skriver i en ledare

Avfärda inte oron som alarmism

Det man kan begära av justitieminister Morgan Johansson (S) och hans chef Stefan Löfven (S) är att de riktar eventuellt pekande fingrar tillbaka mot sig själva. I den rådande brottssituationen behövs ledarskap på en nivå som vi hittills inte har sett från Stefan Löfven. Han måste till att börja med förstå att en stor del av svenska folket håller på att förlora tron på att det 1. finns en stat som klarar av att hålla trygghetsnivån tillräckligt hög i svenska städer och att det 2. finns ett rättssamhälle som klarar av att utreda brott och döma gärningsmän till rättmätiga straff. En utbredd bild är att de kriminella håller på att vinna, att rättssäkerheten gäller dem i högre grad än offer, att staten har resurser att nagla fast den lilla medborgaren som begår misstag men inte den grovt kriminella med rätt advokat.

Uppförsbacken för Stefan Löfvens regering är lång och brant. Men Löfven är inte ensam om att stå där nere med hela bergsetappen framför sig. Oppositionens ledare, om det nu är Ulf Kristersson (M) eller Ebba Busch Thor (KD) eller någon annan, ska absolut ryta till och förklara att de kan bättre, ambitionen måste alltid vara att leda landet. Men om något kan höja deras förtroende är det att sätta ansvarstagandet för Sverige och dess medborgarna främst. Då är det mer av handfasta åtgärder här och nu som regeringen behöver vägledning och stötning i, även från en seriös opposition. Det är inte Januariöverenskommelsen med dess ingående parter på något sätt konstruerad att möta.

Det är inte enbart förljugen nostalgi och alarmism som många medborgarna har skickat röksignaler om vid valbåsen. Sverige är ett av världens främsta och tryggaste länder, människor vill inte förlora det. Det är inte ond populism att som politiker göra allt för att försvara det, det är tvärtom politikens viktigaste uppdrag. Om det finns statsmän och statskvinnor är det dags för dem att träda fram nu. Känner någon att vederbörande är på fel plats i fel tid är det lika viktigt att släppa fram andra som är bättre rustade att förvalta världens bästa land.

http://www.blt.se/ledare/avfarda-inte-oron-som-alarmism/


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Göstage
2019-08-31, 13:31
#5

Nu finns det till och med centerpartister som insett hur illa det är. Som riksdagsmannen Niels Paarup-Petersen från Malmö. Han erkänner på Dagens Samhälle att "demokratin har förlorat slaget i delar av vårt land" och att "det är dags att inse det och vinna kriget".

 "Men mest av allt behövs en insikt på alla nivåer av den svenska samhällsapparaten att demokratiska systemet har förlorat slaget om delar av vårt land. Utan den insikten kommer det aldrig satsas, prioriteras och samordnas tillräckligt för att lyckas. Och det måste lyckas."---

"Det demokratiska systemet har förlorat slaget i delar av Malmö. Det är dags att inse det och se till att vinna kriget."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/demokratin-har-forlorat-i-delar-av-malmo-28907

  Det är så dags att inse det nu…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Draknästets_Reptiler
2019-09-01, 19:38
#6

Inte en dag för tidigt !!!

Göstage
2019-09-13, 21:16
#7

Wilhelm Agrell är historiker med inriktning på freds- och konfliktsvetenskap samt professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.  Personligen har jag alltid upplevt Agrell som en "försiktig general" som aldrig brukar ta till överord. Därför träffar hans analys med desto större kraft nu, när han vänder han blicken åt förhållandena på närhåll i en SVD-artikel som citeras på Samtiden.

"Statens våldsmonopol finns inte längre, skriver professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell i debattartikeln i SvD, ”Vi måste agera för att rädda landet”. Han skriver att ”fenomenet inre väpnad konflikt kan bidra till att synliggöra dynamiken i ett skeende med stor destruktiv potential för ett samhälle. I den typiska inre väpnade konflikten bekämpar olika grupper varandra och i varierande grad en statsmakt som helt eller delvis förlorat sitt våldsmonopol.”---

”Våldet blir inte bara allt brutalare och upptrappat, offren kan bli vem som helst som råkar komma i vägen eller vem som helst som uppfattas stå i vägen. För varje tomhylsa som slamrar i gatan skjuts Sverige i sank.” Statsmakt gröpts ur bit för bit och finns inte längre. Landet bryts sönder.

Han menar att det är ”den inre väpnade konfliktens destruktiva dynamik som vi måste uppmärksamma och bekämpa om landet, det land som vi vill leva i, skall kunna räddas.” Han kräver en krishantering som förstår allvaret och sätter in motåtgärder – nu! Annars kommer det snabbt att bli värre."---

https://samtiden.nu/2019/09/nu-slar-bade-janne-josefsson-och-wilhelm-agrell-larm-sverige-gar-under/

"Inre väpnad konflikt." Ja, dessvärre är nog den beskrivningen bra nära i läget…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-09-17, 22:59
#8

Merit Wager ser tillbaka, med berättigad bitterhet. Läs gärna hela hennes krönika - den är värd det!

"Det är mer än åtta år sedan myntade jag begreppet ”inbördeskrigsliknande situationer”. Men vad hjälpte det? Att sådana skulle bli vardag visste jag, alla tecken tydde på det. Ingen ville höra sådana trista förutspåelser… Men hur skulle det kunna bli annorlunda när politikerna tillåtit och tillät, rentav uppmuntrade en fullständigt ohämmad, vansinnigt stor och ofta bedräglig asylinvandring från jordens mest våldsamma länder? Det borde ju till och med tämligen ointelligenta människor ha kunnat räkna ut."---

 "Svenska politiker struntade i att dra lärdom av hur de andra nordiska länderna agerade. De varken förstod eller erkände att de lät Sverige förändras till allt annat än ett välfärdsland för alltid. De utsatte med berått mod sitt eget folk – sina kvinnor, sina barn – för stor fara i deras dagliga liv. De tillät att vad deras förfäder byggt och skapat: en fredlig och trygg värld, revs ner och byttes mot urskillningslöst skjutande och dödande. Att antalet våldtäkter per capita blev bland världens högsta. Att ohyggligt vidrigt djurplågeri blev vanligt. Att barn – barn! – rånades, hotades och misshandlades. Att hot, trakasserier och våld riktades mot poliser, ambulansförare, sjukhuspersonal, lärare, domare, socialarbetare, busschaufförer etc, etc, etc."---

http://meritwager.nu/allmant/det-ar-mer-an-atta-ar-sedan-myntade-jag-begreppet-inbordeskrigsliknande-situationer/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-09-19, 13:28
#9

Kanske skulle det underlätta åtgärdsförsöken om politikerna i sina överläggningar faktiskt utgick från att det råder ett krig på svensk mark, funderar Patrik Engellau på Det Goda Samhället.

 "När jag betänker hur länge problemen pågått och hur stadigt de ökat och hur tafatt Sverige fortsätter att hantera situationen så kan jag inte låta bli att undra om det inte vore bättre att erkänna att Sverige faktiskt befinner sig i krig, visserligen inte ett storskaligt krig, och inte ett krig som ödelägger välbärgade medelklassområden, men likafullt ett krig som alla verkar övertygade gradvis kommer att eskalera framöver."---

"Grundproblemet är, tror jag, att Sverige inklusive, eller kanske framför allt, politiker och myndigheter, anser att vårt land och dess institutioner är oförstörbara. Överheten förnekar problemen. Därför gör de inget annat än att prata för att lösa dem.

Vi tar inte landets öde och framtid på allvar. Därför skulle jag önska en annan anda och mentalitet som uppmuntrade till oro snarare än förtröstan. Bättre att utgå från att vi faktiskt är i krig och att kriget kommer att bli värre än att inbilla oss att vi inte är i krig och att det bara behövs tjugofem års förnyad socialpolitik för att allt ska lösas. Om vi lyckades vända vår skadliga förtröstan när det gäller nationens trygghet till den grad av ångest som uppvisas i fråga om det oklara och avlägsna hotet om klimatförsämringar så hade vi nog kunnat hantera situationen."

https://detgodasamhallet.com/2019/09/19/patrik-engellau-ar-vi-i-krig/#more-18653

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-10-03, 11:36
#10

Polisen varnar i  årets utgåva av "rapport om kriminella nätverk i polisregion Stockholm" för en  ”systemhotande samhällspåverkan” från totalt 50 gäng som härjar i huvudstaden. Tredje man löper risk att komma till skada, påpekar man.

Rapporten kan laddas ner här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-10-04, 09:55
#11

Aftonbladet 191004

Samtidigt som msm värjer sig mot uttryck som "krigstillstånd" så drar de sig inte för att använda krigsvokabulär, som här, då det talas om att en kriminellt gäng "intagit" ännu en stad (Stockholm). Klingar inte särskilt väl i dagens läge.

(Om gängen skrivs i den här tråden.)

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-10-16, 16:50
#12

En läsare på Katerina Magasin tycker att uttryck som "allmänfarlig ödeläggelse" och "försök till allmänfarlig ödeläggelse" är alltför "tama" begrepp för det som pågår i Sverige. Läsaren anser att det rör sig om terrorhandlingar, och visst förstår man tankegången och frustrationen hos denne.

Om man bortser från den i och för sig inte oväsentliga "detaljen" att en bomb på en marknad i Kabul (ännu så länge) kräver fler människoliv så rör det sig ju om besläktad hänsynslöshet. Den svårt tilltygade kvinnan i Lund som skadades av splitter blev utsatt för en terrorhandling, inget annat, menar skribenten.

Liksom de systematiska bilbränderna är  "detta  ren och skär samhällsterrorism, ingenting annat. Iscensatt i syfte att skrämma, tyrannisera, skapa osäkerhet och destabilisera samhället", anser läsaren.

http://katerinamagasin.se/insandare-varfor-tas-inte-terrorn-mot-vart-samhalle-pa-allvar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-11-03, 13:37
#13

_"Sprängdåden i Sverige har mer än dubblats hittills i år.
_

Enligt kriminologen Amir Rostami saknar de motstycke i Europa – kanske även i världen."---

_"– Jag har varit i kontakt med otaliga polismyndigheter både i Europa och Nordamerika, och ingen känner igen den utveckling vi har i Sverige, säger kriminologen Amir Rostami till DN.
_

Han fortsätter: – Vi måste tyvärr söka oss till krigszoner eller länder med lång historia av terrorism för att hitta en motsvarighet."---

https://www.expressen.se/kvallsposten/forskaren-sprangdaden-i-sverige-saknar-motstycke/

Ropen om "alarmism" klingar allt mer ansträngt från det korrekta hållet…

Äldre länk.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-11-03, 20:13
#14

Allt fler ser sprängningar och bilbränder som en form av lågintensiv krigföring, och till detta kan läggas alla former av attrapper, hot och liknande som skapar oro och osäkerhet i samhället. Det är lätt att avfärda det med att det "bara var falsklarm", men i kombination med iscensätta aktioner blir bilden en annan.

I FOI:s skrift "Tidig förvarning och  icke-militära angreppssätt" från 2018 finner man uppgifter om psykologisk krigföring i form av politisk destabilisering och utnyttjande av inbyggda trögheter i demokratiska beslutsprocesser som inte bara är förekommande i provokationer stater emellan, utan också kan ses i eskalerande skala i våldet i  vårt samhälle.

"Gråzonsstrategier bygger på idén om att långsamt förskjuta styrkeförhållandena genom en lång rad aktiviteter och begränsade provokationer, snarare än att driva på tydliga förändringar som riskerar att trigga igång en kraftfull motreaktion från den angripne parten (eller dennes allierade). En annan möjlig målsättning är att utnyttja brist på redundans hos försvararen och på så sätt orsaka utnötning eller utmattning över tid. Strategin att hålla sig under sådana trösklar och ”röda linjer” kallas ofta salamislicing, där den aggressiva aktören flyttar fram sina positioner långsamt och där varje steg eller provokation i sig självt upplevs som relativt harmlös."---  

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-11-04, 11:33
#15

Allvaret i situationen framstår med allt större tydlighet.

"Ylva Ehrlin, analytiker på Nationella bombskyddet, har analyserat nationella trender när det gäller sprängningar som skett sedan 2013.

– En stor förändring som skett är att de har flyttats från storstäderna till även mindre orter och vi har också sett att det rör sig om större laddningar vilket gör att det blir ännu mer okontrollerbart. Det sätter skräck i medborgarna men även bland gängen. Nu har vi så mycket sprängningar i Malmö att det är att jämföra hur man hade det i norra Spanien under baskiska terrorgruppen ETA:s glansperiod, säger Ylva Ehrlin."

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-11-04, 12:21
#16

#15 Det är komplett galet.

Hayabusa
2019-11-04, 13:15
#17

*

Göstage
2019-11-04, 23:04
#18

Twitter

#14 Verkar som om jag inte är ensam om mina funderingar om gråzonsteorin.😎

https://www.tv4play.se/iframe/video/12508993

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-11-05, 08:02
#19

Helt rätt.

Göstage
2019-11-11, 20:44
#20

"_En person har slagit larm till polisen efter att ha hittat en påse i Hökarängen.
_

Fyndplatsen har spärrats av.

– Bombgruppen ska undersöka detta, säger Anna Westberg på Stockholmpolisen."---

Om man tänker sig tillbaka några decennier och läser texten med den tidens glasögon. Nisse i Hökarängen har hittat en påse, så vad gör han? Jo, han ringer polisen! (Skratt)

Idag skrattar vi inte längre åt Nisses larm - han kan ha handlat fullt logiskt. 

Sune hade lite brått hem från bygget, och såg inte att termosen föll ur ryggsäcken när han krängde på sig säcken. "På den gamla tiden" hade nog grannen plockat upp termosen och skrattat vid tanken att Sune haft brått hem.

 Idag: "fan, det kan vara en bomb, vi måste spärra av!"

Ungdomar har svinat till lite och "glömt" en del skräp i parken.
-Titta, en nötburk, skall vi kolla om det är några nötter kvar? -Akta dig för fan, ser du inte att det är Crunchy Nuts från Libanon? Ring snuten, det är en bomb!

En del larm kan bero på vår nyvunna försiktighet, men just den där påsen kanske har lagts dit just för att någon faktiskt skall bli rädd?

De kanske inte spränger bort armen på just oss, men man har tagit vår trygghet. Det är också en form av krigföring.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-11-11, 20:56
#21

Man är uppgiven, otryggheten ökar, personrånen ökar, sprängningarna ökar.

Göstage
2019-11-11, 21:04
#22

#21 Javisst! Och vänta till att de ger sig på kollektivtrafiken. Frågan är nog inte "om", utan "när".

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-11-12, 07:38
#23

Inte kommer dom kriminella sluta skjuta för att man har ett möte.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/polis-och-kriminella-i-malmo-mote

Göstage
2019-11-12, 08:24
#24

#23 Nej, det är ju förnedrande för polisen! Här skall man alltså sitta vid förhandlingsbordet och föra förtroliga samtal med personer som man vet ligger bakom en rad ouppklarade mord i Malmö och kanske även hållit i vapnen själva, ungefär som när  poliser i Sydamerika sitter och diskuterar med knarkkarteller.

Polisen erkänner genom de här träffarna att man inte kommer åt att lagföra de här kriminella, ändå erbjuder man dem att hoppa av, att kapitulera. Men de som kapitulerat är ju polisen och politikerna, och det visar man tydligt med detta.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-11-12, 08:36
#25

#24 Ja det är ett hån mot människors oro.

Göstage
2020-01-14, 07:40
#26

"Vakna Sälen! Kriget är redan här", upplyser Widar Andersson (S) deltagarna i det pågående Folk & Försvar. 

"Medan politikerna på Högfjällshotellet talade om ett försvar som i huvudsak ägnar sig åt övningar så håller poliser på att slita ut sig i skarpa och närmast dagliga bataljer med gatukriminella som spränger och skjuter och dödar och som inte åker fast för sina brott. Det gångna dygnets sprängningar i centrala Stockholm och Uppsala är tydliga påminnelser om att rättsstatens våldsmonopol nu utsätts för aggressiv konkurrens och tung beskjutning. Det pågår något som väl snart rättmätigt bör liknas vid ett krig mitt inne i stora svenska städer."---

_"Försvarsberedningen gjorde en smärre sensation när de på Högfjällshotellet för ett par år sedan slog fast att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kunde uteslutas.
_

Många medborgare i de drabbade kvarteren i Stockholm eller i Linköping eller i Uppsala eller i Malmö eller i Helsingborg eller snart sagt var som helst i Sverige skulle nog vilja hävda att de väpnade angreppen redan är här. Det är bra att diskutera vad som behöver göras om kriget kommer. Än viktigare är att vidta rätta och resoluta åtgärder när kriget redan är här."

https://folkbladet.se/opinion/de-dar-vapnade-angreppen-ar-i-full-gang-om6460480.aspx (ännu ej betalartikel)

https://twitter.com/widarandersson/status/1216796658245259264

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-01-16, 09:19
#27

Säga vad man vill om Socialdemokraterna (och det gör vi ju), men konsten att hålla sig kvar vid makten är de mästerliga på, kosta vad det kosta vill. Hittills har man tagit till kohandel för att krampaktigt behålla makten, men kan de gå längre än så?

Även om det låter som ett mardrömsscenario från någon dystopisk framtidsskildring så kan "Typfall 5", gråzonsläget,  komma att åberopas för att ställa in eller skjuta upp val. Spindeln i nätet är förre rikspolischefen Dan Eliasson, numera GD för Myndigheten för skydd och beredskap.

Helena Edlund uppmärksammar denna krislägesåtgärd på sin blogg, som hon avslutar: "Om Sverige befinner sig i ett krigsliknande tillstånd, med fortsatt dagliga rapporter om dataintrång, sprängningar och våldsdåd, kommer nästa riksdagsval att kunna ställas in med hänvisning till säkerhetsläget. Det kommer att framställas som att regeringen ”tar ansvar”, experter kommer att förklara att den panikslagna befolkningen är enkla offer för påverkan av främmande makt och att de politiska resurserna måste koncentreras på landets säkerhet istället för att slösas bort på en valrörelse. Alternativa media och bloggare kommer att vara tystade och på MSB, som är spindeln i myndighetsnätet vid ett gråzonsläge, kommer Dan Eliasson att sitta vid spakarna.

Vänligen notera att jag inte påstår att det kommer att bli så här, jag påpekar att möjligheten finns – och att en opinionsmässigt trängd regering kan ha fördelar av att deklarera ett gråzonsläge för att säkra sin egen plats vid köttgrytorna. Förhoppningsvis har jag fel. Men utvecklingen följer än så länge den som beskrivs i den rapport ministrarna själva har haft tillgång till sedan två år tillbaka."

http://helenaedlund.se/typfall-5-ett-grazonslage-tiden/

Inget talar väl för att "Typfall 5" kommer att utnyttjas 2022, det skulle för alltid avslöja Socialdemokraterna som det totalitära parti de i praktiken faktiskt är, men blotta vetskapen att regeringen har detta vapen i sin hand ger onekligen obehagsvibbar…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-01-17, 07:19
#28

#27 Även Johan Westerholm på Ledarsidorna uppmärksammar "Typfall 5" och dess tänkbara användning och konsekvenser.

"Allt fler tecken tyder nu på att Sverige befinner sig på gränsen till, eller i, det som FOI betecknat som Gråzon. Och skulle det vara på så sätt att det inte är en Gråzon, eller ”Typfall fem” så återstår frågan om hur regeringen tänker sig att Sverige tar sig ur dagens situation. Annars är det fullt möjligt, vilket rikspolischefen Anders Thornberg implicit varnade för i början av veckan, att Sverige fortsätter rakt in i ett tillstånd där var sig fred eller krig råder."---

https://ledarsidorna.se/2020/01/sverige-pa-gransen-till-den-graa-zonen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-01-19, 10:22
#29

Twitter

SD har ju länge hävdat att Polisen måste ta hjälp av Försvarsmakten för att kunna freda civilsamhället mot den organiserade kriminella utmaningen.

  "– Om vi väntar fem-tio år, innan vi har de där poliserna som alla pratar om nu är på plats, då klarar vi inte det här. Det finns en kritisk gräns där den organiserade brottsligheten kommer att dominera hela stadsdelar. Och det kan vi  inte tillåta. Vi behöver någonting som händer här och nu", sade Jimmie Åkesson till Aftonbladet i januari 2018.

För detta har SD hånats av bland andra samma tidnings Anders Lindberg (förstås!). "Har funderat en del på SD:s vilja att sätta in militär mot folk i Sverige. Det säger så otroligt mycket om det partiet", skrev han på Facebook i samband med Marttinens twitterinlägg (t.h.)

Nu kan man på polisens hemsida läsa: 

"Polismyndigheten vill att Försvarsmakten ska kunna stötta polisen mer än i dag om Sverige exempelvis drabbas av ett upptrappat gråzonsscenario och har därför lämnat en skrivelse till regeringen. 

Polismyndigheten ser behov av en utökning av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Lagens tillämpningsområde bör omfatta fler situationer än vad nu gällande ordning medger, i syfte att stärka förmågan att hantera svåra påfrestningar i gränslandet mellan fred och krig. Ett starkt och trovärdigt agerande i ett ansträngt läge kräver samverkan. Därför behövs utökad möjlighet för polisen att begära stöd av Försvarsmakten i ökad utsträckning."---

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/januari/hemstallan-om-okat-samarbete-med-forsvarsmakten/

Gråzonsläget närmar sig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-01-19, 10:29
#30

#29 Ska vi gissa att en betydande andel av befolkningen anser att det är en bra åtgärd?

Göstage
2020-01-19, 10:45
#31

#30 Säkert är det så! Fast den lilla men högljudda ultravänstern lär väl försöka att dominera även den debatten.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-01-22, 00:01
#32

Medan vissa spelar på läppen och däremellan upprepar mantrat "Sverige är ett av världens säkraste länder" sprider sig hos andra insikten om allvaret i utvecklingen. Expressens ledarsida skriver:

"Det är som att många politiker inte har tagit in vilken allvarlig situation som Sverige befinner sig i, hur exceptionell den våldsamma utvecklingen verkligen har varit. Sverige är nu ett avskräckande exempel dit utländska poliser och forskare reser för att lära sig hur man undviker utvecklingen."---

"För det verkligt skrämmande är att det fortfarande kan bli värre. Hittills har ju våldsutvecklingen ständigt förvånat oss. De gängkriminella började med att skjuta varandra i benen och sedan i kroppen - numera skjuter man direkt i huvudet och ofta på öppen plats där allmänheten riskerar att skadas. 

Samma mönster syns när det gäller sprängdåden. Det började med bangers, gick vidare till handgranater och termosbomber - nu används även kraftiga laddningar som kan förstöra hela hus.

Efter nästan varje sprängdåd hörs ändå lättade tillrop över att inte fler har skadats. Men det beror inte bara på tur, än så länge tycks gärningsmännen rikta in sig på objekt - inte på människor. Vad är egentligen planen om de börjar spränga för att döda?" 

https://www.expressen.se/ledare/nar-ska-regeringen-inse-allvaret-i-det-som-sker/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Cragan
2020-01-22, 06:48
#33

#30 anser att det är misserabelt att det skall behövas o ett näst intill totalt föräderi från politiskt håll att det har fått gå så långt, för jag bekyller inte polisen för det då dom bakbinds av politiker som sedan länge stoppat ner sina hövven o sanden till mantrat sverige har aldrig varit säkrare.

Göstage
2020-01-22, 23:14
#34

#29 Lokala utegångsförbud och övervakning från försvarsmakten av speciellt drabbade områden - det är några förslag från Ledarsidornas Johan Westerholm för att komma till rätta med de oroligheter som äger rum på olika håll i landet samt för att kompensera bristen på utbildade poliser. "Situationen är väldigt allvarlig. Jag är inte säker på att regering och riksdag, eller våra riksmedier för den delen, förstår det. Men folk har definitivt förstått det", säger Westerholm.

https://nyheteridag.se/westerholm-det-finns-ett-antal-platser-dar-det-behovs-ett-utegangsforbud-just-nu/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-01-23, 08:55
#35

Polisen och Försvarsmakten får allt oftare skäl att närma sig varandra.

"Polisen ska arbeta närmare bland annat militären för att öka kompetensen gällande sprängningar. Nu inrättas ett nationellt så kallat bombdatacenter. I det nya bombdatacentret kommer polisen, Säpo och Försvarsmakten att ingå."---

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-03-14, 18:42
#36

Tappa inte fokus på andra samhällsfaror mitt i coronauppståndelsen, manar Helena Edlund. Nu kan det hända saker i det fördolda, när "alla" tittar åt samma håll.

http://helenaedlund.se/vad-hander-nar-alla-tittar-samma-hall/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Carmarino
2020-03-15, 10:29
#37

#36 Det är nog rätt typiskt för Sverige att vi bara kan fokusera på en sak i taget. Om det händer något så skrivs och talas det inte om något annat i flera veckor - eller tills det händer något annat som man fokuserar på istället.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

LBB
LBB 
2020-03-15, 11:20
#38

Det har väl gått inflation i ordet krigszon, på samma sätt som ordet rasist.  För alla som sett en verklig krigszon eller sett riktig rasism så känns epiteten många gånger överdrivna. Om jag vill skriva ner en politiker som för fram för mig obekväma åsikter så skulle jag, om jag var lagd åt det hållet kunna använda dessa epitet. Lika löjligt som det är att kalla SD för rasism, lika löjligt är det att deklarera områden i Sverige som krigszoner.

Göstage
2020-03-15, 11:49
#39

#38 Som framgår tidigare i tråden talar poliser som hamnat i skottlossning på öppen gata på ljusan dag och konstaterat handgranatskastande och sprängning av hela eller delar av  kvarter om rena krigszonerna.

 Inte minst invandrare som faktiskt upplevt krigszoner på riktigt drar själva jämförelser från sina egna erfarenheter, och gängkrigen omnämns inte längre inom citationstecken - de är ett faktum. 

Även om du retar dig på uttrycket så lär du få leva med det.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-03-15, 12:18
#40

#39  Javisst gör de det, det främjar ju deras intresse.  Men hur många hus har egentligen sprängts, hur många döda?  Jag bor i närheten av Linköping..och de skadade husen såg knappast ut som den krigszon jag såg i Bosnien, som exempel.

Jag retar mig inte på uttrycket..det säger mer om användaren än det som beskrivs.

När en människa beskriver svensk vägändring vad det gäller invandring som rasistisk..köper du det då?

Jag gör det inte.

Är det inte bättre att beskriva med ord så nära verkligheten som möjligt.

I Linköping utsattes en kåk för ett sprängattentat med allvarliga materiella skador som följd.  Men krigszon??

Göstage
2020-03-15, 12:39
#41

Det finns grader i helvetet, och likaväl som  bruket av "krigszon" i vissa delar kan vara överdrivet så är försök till bagatellisering av allvaret i situationen problematisk. 

Vi fäller krigsbrottslingar som kommer till Sverige, samtidigt som ett stort antal mord i gängens inhemska krig förblir ouppklarade. Det finns det skäl att tala klarspråk om, istället för att ägna sig åt semantik.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Pyttelite
2020-03-15, 13:01
#42

#40 Om du bor nära Linköping så borde du veta att det förekommit många fler sprängningar där.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-16, 15:23
#43

#42  och jag jämför Linköping med en verklig krigszon…och där finns inte en skugga av likhet..Inga döda ligger och ruttnar under ruiner, inga herrelösa hundar som förser sig där de kommer åt..så nej Linköping är inte en krigszon,

#41  Ja, och just den värdeminskning av olika ord och olika begrepp är ngt man bör se upp med..  2 döda blir i folkmun en massaker…en handlare som inte vill ha snattande personer i sin butik blir rasist

Att så många skjutningar sker beror, enligt mig på 3 olyckliga omständigheter

1 Pga konflikterna i Balkan har Europa svämmats över av militära handeldvapen.

2 Många av de flyktingar som nu befolkar "problemområdena" kommer från verkliga krigszoner och har med sig det faktum att muren mot att använda skjutvapen slipats ner

3. Samma kontakter som förser dessa områden med vapen, för in den narkotika som håller hela maskineriet igång.

Med andra ord, pengar från de mer beställda områdena kring dessa problemområdena är det som håller sprängningar och skjutningar igång.

Göstage
2020-03-16, 15:36
#44

#43iFokus skapas rubriker oftast och av naturliga skäl  från texten i TS. I det här fallet var det   en i våldets Malmö välkänd person som fällde detta uttalande:

"Landets justitieminister tröstar den våldsutsatta staden med att man nu fördubblat antalet intagna till polisutbildningar. Varför talar han inte i termer av krigszon och diskuterar lösningar som undantagstillstånd?"---

Därav rubriken. Sedan är det inte ovanligt att någon tycker att det är intressant att annektera tråden, till exempel genom att berätta om att man minsann vet hur det är i krigszoner, och vad hjälper då att människor som bott i decennier i just dessa krigszoner gör jämförelser?

Vi har ju en egen tråd om skjutningarna i Sverige, som vid det här laget är uppe i 742 inlägg. Där borde det gå alldeles utmärkt att diskutera skjutningar och deras orsak, kan man tycka.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-03-16, 15:45
#45

#43 Räkna upp antal länder i Europa där det sprängs mer i än Sverige under fredstid.

Wizbot
2020-03-16, 15:54
#46

Utan att förneka att problem existerar så tycker jag att det är kontraproduktivt att överdriva, det gör att ingen kommer ta en på allvar. Jag bor i ett av dessa socialt utsatta områden i Stockholm och rör mig ute dygnets alla timmar, oftast nattetid då jag är nattarbetare och har den dygnsrytmen. Jag är en ung svensk kvinna utan några egna kriminella kontakter eller "skydd" och det värsta jag varit med om att se eller uppleva är lite doft av cannabis, vilket jag även kunnat känna i stadens finare område. Det skulle inte ske i en krigszon. Så snälla lugna ner er lite kanske? Om ni argumenterar på ett mer rimligt vis så kommer er slagkraft bli bättre. P.s. är Östermalm också en krigszon? Tänker på att stureplansfestprissarnas knarkande lett till både bomber och mord som inte ens utspelar sig i "orten"?

Göstage
2020-03-16, 16:11
#47

#46 Du kan givetvis uppmana oss att "lugna ner oss", men om du vill belägga oss med munkavle🤐 så gör du det förgäves. Det finns en särskild filterbubbla  på iF om man har behov av att tränga bort en obehaglig omvärld.

Sara, 23, som promenerade genom Lund en höstnatt hade sannolikt heller aldrig upplevt något obehagligt i det området tidigare eftersom hon valde att gå där. Det var ytterst nära att kosta henne livet och gav henne men för livet. 

 https://www.expressen.se/kvallsposten/23-ariga-kvinnan-kande-mig-sa-radd-och-utlamnad/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-03-16, 16:15
#48

#46 Så bra för dig men det finns många som inte vågar sig ut.

En svensk barnfamilj flyttade från detta område när barnen hotades och det kastades sten på deras fönster.

Eller damen som hotades för hennes katt var på grannarnas tomt hon flyttade.

Eller den finska damen som ungarna kastar sten på hennes fönster för dom vill att hon ska flytta. Och hon säger ju hon flyttar gärna om hon hittar en billig lägenhet.

Eller det lilla centrumet med vårdcentralen dit inga vågar besöka efter kl 15. Och som polisen vill övervaka med kameror. 

Vi är färre än 10 svenskar kvar i området. Likaså med finskarötter.

LBB
LBB 
2020-03-16, 16:33
#49

#45 hm om vi istället väljer de länder med flest dödsoffer vid sprängningar och skjutningar vilka räknar vi upp då?

Ford -57
2020-03-16, 16:34
#50

D finns ju metoder för att komma till rätta me hela problemet, men d får man inte säja utan att bli kallad "Nazist" som bör hålla sej i sandlådan" av vissa debattörer. Men ska d bli nån ordning så måste d sättas Hårt mot Hårt, " Nazist" eller inte.

Jimmy.L
2020-03-16, 16:41
#51

#49

Räkna Europa först.

LBB
LBB 
2020-03-16, 16:42
#52

#50  Problemet med de "enkla lösningarna" är ju att de så gott som alltid inte är praktiskt genomförbara och endast de naivaste tror att det funkar

LBB
LBB 
2020-03-16, 16:44
#53

#51 Eurpa? det finns väl bara 1 Europa. + ett antal olika enskilda stater o unioner som utgör Europa, så jag hävdar att det efter att noga räknat, finns 1 Europa 😉

Men om du är intresserad av antal mord per 100 000 invånare så kan du kolla här. Som upplysning Sverige ligger inte i topp.  https://www.europaportalen.se/teman/juridik-brottsbekampning-och-fordrag/brottslighet

Jimmy.L
2020-03-16, 16:49
#54

#52 Var inte blyg nu var i Europa skjuter dom och spränger mer än i Sverige?

LBB
LBB 
2020-03-16, 16:55
#55

#54 I de baltiska staterna, Finland, England, Wales, Skottland med flera mördas fler per 100 000 invånare.  I Sverige siktar man nästan lika dåligt som i Luxenburg (som toppar antalet mordförsök) Men det var antalet döda i krigszonen jag efterfrågade.

Vad det gäller mordförsök..så mumlas det på många akutmottagningar om att "mordförsöken" ofta var/är självförvållade pga handahavndefel…

Göstage
2020-03-16, 16:56
#56

Många akutmottagningar liknades vid krigszoner redan innan coronakaoset på sjukhusen (googla gärna!). Skall man tillåta det språkbruket? 

https://mitti.se/nyheter/krigszon-akuten-varre/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Ford -57
2020-03-16, 17:00
#57

#52"Inte praktiskt genomförbara" . Hårt som f-n mot Hårt bara. Finns ingen anledning att spara krut när man har me slödder att göra. Men man kanske föredrar den meningslösa metoden me samtal å kaffe å bulle, då blir d som d blir då.

LBB
LBB 
2020-03-16, 17:00
#58

#56 ingen kan väl hindra ngn för att kalla det vad han vill. Men överdrifter tenderar ju till att skapa panik. Att tidningsklippen talar om krigszoner i undergångstoner är ju förklarligt..löpena säljer ju lösnummer…

Jimmy.L
2020-03-16, 17:01
#59

#55 Antal sprängningar då?

Göstage
2020-03-16, 17:03
#60

#58 Så du tror att ett ord (huvudsakligen ingående i citat innan ditt inhopp) i en  ganska sparsamt använd tråd här på iFokus kan vålla panik när media är överfyllt med larm på larm om coronaviruset?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-03-16, 17:06
#61

#60 Nej. men däremot medias sätt att beskriva saker på samt de räddas försök att hitta mer info via facebook o google.  Det skapar paniken, hamstringen. Personligen skrev jag redan när det började gå upp vad som hände i Kina, att minst 3/4 av oss kommer att bli smittade innan året är slut. Inget vi kan göra stoppar upp processen endast fördröjer den. Och att då i panik överreagera ligger inte för mig..Sett för mycket för det..

Jimmy.L
2020-03-16, 17:12
#62

#61 Nu har du chansen att så ihop dig med dom goda som heller inte gillar media när rubrikerna är fel.

https://politik.ifokus.se/discussions/5e6d32088e0e74474f00302e-nu-over-115000?discussions-1

Göstage
2020-03-16, 17:13
#63

#61 Här råder i varje fall ingen panikstämning, varken kring det ena eller andra; ingen har till exempel valt alternativet "panik" i omröstningen om känslorna inför coronapandemin. Nästan hälften uppger att de inte känner någon oro alls.

https://debatt.ifokus.se/discussions/5e6e57fb8e0e74666200c775-hur-radda-ar-ni-for-viruset-v-2

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-03-16, 17:28
#64

#62  Behöver inte slå mig ihop med någon..använder sunt förnuft till att bilda mig en uppfattning…Som tex. att det inte är i Sverige flest skjuts till döds. i Europa…

LBB
LBB 
2020-03-16, 17:32
#65

#63 Själva sjukdomen utgör nog inget hot mot samhället. Däremot de reaktioner som enskilda, företag o myndigheter uppvisar.  Att stänga gränserna är tämligen meningslöst, att stänga skolor skapar bara mer problem och smittorisker, eftersom många ungdomar drar runt på stan istället för att vara kvar på skolan.

Om man ser rent cyniskt på det hela så har ju ngt liknande varit väntat de senaste 50 åren. Vi är så många människor på den här planeten att vi närmar oss en kritisk gräns där just den här formen av virus lär dyka upp allt oftare.

Göstage
2020-03-16, 17:37
#66

#65 Vad tror du om att lägga ner flykten från trådens ämne och föra den diskussionen i någon av de rikligt förekommande diskussionerna om Corona istället?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-03-16, 19:10
#67

#66 problemet är, att den panik som skapas och de följdverkningar den har, kan skapa den krigszon som har diskuterats.

Pyttelite
2020-03-16, 20:20
#68

#43 Att det inte låg döda och skadade på gatorna i Linköping efter alla bombattentat beror bara på slump och väldigt mycket tur inget annat.

En av de utlagda bomberna var på allmän plats där många passerade dagligen och även jobbade.

Många fick evakueras båda gamla och sjuka och hade det hänt idag hade det funnits få resurser att inhysa evakuerade personer både avseende sjukhemsresurser och allmänna samlingslokaler.

Du vet uppenbarligen inte vad du pratar om!

Nu är det ju vardagsmat . Våldet har kommit oss nära men kanske inte i skogen där du bor där är det mest katterna som stryker med.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-16, 21:10
#69

#68 Linköping var en av de få ställen där man använt rejält med sprängämne. Men merparten av sprängningarna i Sverige, där användes väl sk bangers. Från Polen importerade fyrverkeripjäser Detta till skillnad från resten av Europa, där man oftast använt rejäla grejor och därför antalet döda och skadade är betydligt högre.

Samma sak med skjutningarna. Det verkar, om man ser till de skador som skjutningarna åstadkommit som man antingen är jäkligt dåliga skyttar och eller inte har en susning om att hantera vapnen.  Ser man till antalet dödade per skjutning så ligger Sverige rätt bra till i jämförelse.  Tyvärr verkar det som om buset på senare tid  börjat lära sig att hantera järnen bättre.  Rätta mig gärna med fakta om jag har fel.

Pyttelite
2020-03-16, 21:36
#70

#69 Återigen i Linköping har det varit flera allvarliga sprängningar förutom spridda skurar av bangers. Det har varit rena turen att dessa sprängningar inte lett till större personskador än vad som skett. Att förminska dessa händelser som kunde skada ett stort antal människor är förfärligt. Både barn och gamla fanns i direkta närheten av flertalet sprängningar. Du tror att buset är så träffsäkra att de alltid lyckas träffa rätt och bara göra materiella skador? Det har också skett ett antal dödsskjutningar under året. Senast hölls en begravning av ett offer i förra veckan.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-16, 22:56
#71

#70 fram till idag så (och det kan nog akutmottagningar bekräfta) ett stort antal skjutningar varit självförvållade. Och man har polisanmält eftersom man ansett det vara skämsigt att medge att man varit klumpig och skjutit sig själv eller kompisen. Men nu, så verkar medvetandet och kunskapen ändrats och antalet döda ökar samtidigt som antalet skadade minskar vid skjutningarna. Och nej  kollateral damagde har knappast med träffsäkerhet att göra, utan val av skjutplats. Eftersom de som är måltavlor blivit försiktigare och därmed svårare att komma åt så blir följden sprängningar och att man beskjuter hem…med risken att oskyldiga skadas eller dödas.

Jimmy.L
2020-03-17, 06:55
#72

#69 Polisen har beslagtagit en rad bomber som inte är polska smällare utan med stulen eller hemmagjord sprängämnen och man har gripit ett antal personer som har tillverkat dom.

När det kommer till skjutningar så bär en stor del av dom kriminella skyddsväst vilket både polis, åklagare, politiker, media och vi på sajten har nämnt men som du tydligen har missat i flera år.

Danmark införde gränskontroller mot Sverige eftersom "våra" kriminella har tagit sitt krig till dom.

Spanien har problem med svenska gäng som mördar varandra.

Vapen från Balkan flödar in i Sverige. Glock tycks vara favorit hos kriminella samt AK-47 och andra automatvapen allt detta kan du läsa om i media istället för att gissa.

Danmark, Norge, Finland, våra Baltiska grannar undrar vad som händer i Sverige. Det är bara dom på vänsterkanten som helt förnekar problemen med dom kriminella gör du det med?

Pyttelite
2020-03-17, 20:09
#73

#72 Akutmottagningarna har väl tystnadsplikt?

Eftersom de som är måltavlor blivit försiktigare och därmed svårare att komma åt så blir följden sprängningar och att man beskjuter hem…med risken att oskyldiga skadas eller dödas.

Så du medger ändå att det finns problem?

I Linköping som du anser vara så trygg låg det en kraftig sprängladdning i ett "hittegods" som transporterades till polisen för förvaring.

Mitt ibland bostadsområden, förskola, lekplatser och sjukhem. Ingen visste att det var ett föremål med sprängverkan och det förvarades i veckor utan speciell tillsyn.

Tur att du inte var där då för då kanske du skulle betraktat det som en krigszon!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-18, 10:25
#74

#73 Var har jag förnekat att det skulle finnas problem?

Vad jag säger är att beskrivningen "krigszon" inte är adekvat.. För, om förhållandena i Sverige ska beskrivas som krigszon, hur beskriver du då förhållanden som råder/rådde i verkliga krigszoner från Stalingrad till Beirut?

Vad det gäller Linköping, så satt jag och käkade i en restaurang, samma kväll inte 500 meter ifrån det du beskriver som krigszon……..

Pyttelite
2020-03-18, 11:15
#75

#734 Hela garnisonsområdet var avspärrat. Samtliga boende på sjukhemmet och boende runt omkring fick antingen inte komma in till sina bostäder alternativ fick utegångsförbud. Sprängning av bomben skedde först efter att evakuering var genomförd. Sprängningen var så kraftig att hus förstördes och skador på byggnader. Tänk om det skett på dagtid och utan evakuering, vad tror du hade hänt då? Kul att du inte ser det som krigszon!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Jimmy.L
2020-03-18, 11:29
#76

#74 Här i Södertälje har Södertäljenätverket vaknat till liv igen sen polisen slog till mot dom, Assyriska festlokalen i Geneta utförde dom två sprängningar mot i försök att ta över verksamheten och en ur nätverket fick halva sin bil bortsprängd i stadsdelen  Karlhov nog det ställe jag trodde var lugnast närmast både Ronna och Geneta. Och det är knappast bangers.

Sista sprängningen vid festlokalen i Geneta stod brandkåren 15 bort och släkte bilbränder. Dom var glada att det var en bilväg och ett garage mellan dom och explosionen annars hade det slutat illa.

LBB
LBB 
2020-03-18, 12:45
#77

#75  och ca 500 meter bort pågick kommersen vanligt .Läs vad jag skriver. Inget försvar för bombningarna, inget försvar för agerandet. Men krigszon? tja för en svensk som levt hela sitt liv i en skyddad verkstad kan det kanske uppfattas som krigszon..men ute i verkliga livet betraktas det som ngt annat. Möjligtvis det gangsterkrig man kunde finna i USA när det begav sig…men inte ens då talade man om krigszoner, men väl att samhället befann sig i krig mot brotsligheten

Jimmy.L
2020-03-18, 12:55
#78

#77 Ja handgranater, sprängningar och skjutningar i våra nordiska grannländer är vardagsmat att vi inte har insätt det tidigare. Ska genast skälla på mina vänner i Danmark, Norge och Finland för dom inte har rapporterade det.

LBB
LBB 
2020-03-18, 14:24
#79

#78 Vardagsmat?  Varför blir det då så stora rubriker? När sprängdes en Granat i Askersund, eller Vimmerby senast?  Språk är ett vapen, genom att använda fel ord och beskrivningar gör du det trubbigt.  Vi har problem, som alla andra länder, vart land har sina egna egenheter.  Det finns områden i ex. Paris eller Marseille där våld o kriminalitet är betydligt värre än de värsta områdena i Sverige. Där de kriminella skjuter för att döda och har skjutskicklighet nog för att klara av det.

Jimmy.L
2020-03-18, 14:53
#80

#79 Till och med dom kriminella anser våldet är grövre i dag. Dom säger att dom inte har någon framtid och väntar på att mördas.

Vet du vad en skyddsväst är?

Dom kriminella bär skyddsväst utan den hade vi haft över 100 döda varje år.

LBB
LBB 
2020-03-18, 16:48
#81

#80 ja jag vet vad de olika formerna av skyddsvästar är. Och ja jag anser att våldet blivit grövre och slutligen nej, det är fortfarande inte i närheten av det som är en krigszon

Och slutligen om inte om vore…skulle de flesta av oss kunna vara miljardärer.

Jimmy.L
2020-03-18, 16:57
#82

#81 Vi hade 121 sprängningar förra året och våra Nordiska grannar fick ihop runt 5 eller färre.

Dödliga skjutningar bland unga män har blivit mer än dubbelt så vanliga i Sverige som i jämförbara länder i Europa, bland dem Finland, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Norge och Frankrike.

Ford -57
2020-03-18, 17:01
#83

D e lite jävlar anamma i polis å myndigheter i dom andra länderna. Inget daltande där inte, har själv sett Polis i aktion i Finland, där läggs inga fingrar emellan.

LBB
LBB 
2020-03-18, 17:06
#84

#82 var land har sina våldsbrott.

Har för mig att vi i  Sverige landade på 1,1 mord/100 000 invånare. Finland på 1,4/100 000 och Storbritannien på 1,2/100 000  invånare när det gällde antalet mord.  I Sverige står just den här typen av skjutningar ut.  Men totalt sett vad det gäller mord så ligger vi någonstans i mitten vad det gäller EU.  Så begreppet krigszon är därför malplacerat.

LBB
LBB 
2020-03-18, 17:09
#85

#83  tur att vi inte har den finska jävlar anamma då…för då skulle ju mordkvoten kanske stiga till finska nivåer..

Ford -57
2020-03-18, 17:12
#86

#85 Ja va fan säjer man🥵🥵

LBB
LBB 
2020-03-18, 17:15
#87

#86 Tja fakta bör ju utgöra kunna en bra grund för beslut 😎

Ford -57
2020-03-18, 17:38
#88

#87 Du skulle behöva ta till dej LITE av Leif G Ws retorik. D e mannen me rätt åsikter d.

Pyttelite
2020-03-18, 19:20
#89

#77 Nej kommersen pågick inte som vanligt. Sprängningen skedde efter att alla evakuerades och det tog typ 6 timmar för att göra det.

Sprängningen skedde på natten så vad var det då för kommers som du var inblandad i?

Du anser att bomber, granater och dödsskjutningar ska tillhöra vardagsmat?

Väx upp och vakna!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-18, 22:04
#90

#87  Ställ frågan till GW: Ska fakta utgöra grunden för beslut.

Så är jag övertygad om att han håller med.😎

LBB
LBB 
2020-03-18, 22:08
#91

#89  Jag märkte ingen som helst skillnad ute i Torn, kvällen efter by…Och vi var ute på lokal i centrum ca 500 meter bort..ingen som helst skillnad mot vilken annan kväll .  så?

De enda som drabbades var de i det verkliga närområdet, men att utifrån det hävda att Linköping är en krigszon….det är fake news

Pyttelite
2020-03-18, 22:13
#92

#89 Tornby ligger ju mer än 500 m bort. 

Finns få lokala centrum som är öppna mitt i natten som ligger 500 m ifrån garnisonen - du har aldrig varit där misstänker jag, på tal om fäjk news.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-18, 23:18
#93

#92 Om Linköping varit den krigszon det orerats om, så skulle knappas folk handlat som vanligt i centrum eller Torsby. Inte heller hos netonett eller bilhallarna som ligger en aning närmare + att tågtrafiken varit stoppad genom stan. Ingenting i Linköping eller dess närhet påminde om en krigszon utom närområdet kring de hus det gällde. Max 100 meter från detonationsplatsen Var simhallen eller sporthallen stängd, som exempel

Pyttelite
2020-03-19, 04:29
#94

#93 Simhallen ligger inte 100 m från garnisonen. Du yrar igen!


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Jimmy.L
2020-03-19, 07:07
#95

LBB Du bor ju långt från ett utsatt område prova områden som Rosengård, Ronna, Geneta. Hovsjö, Fittja, Alby. Rinkeby, Tensta. Du kommer få en chock.

LBB
LBB 
2020-03-19, 09:39
#96

#94  Yrar? Vid garnisonen sprängdes en förrådsbyggnad. Ca 100 m från simhallen sprängde man sönder fasad o fönster på ett par bostadshus..så vem yrar? Som upplysning..tillbringade jag min militärtjänst (om du varit med om det) på I¤ som utgjorde en del av det område som idag utgör garnisons området . .

LBB
LBB 
2020-03-19, 09:42
#97

#95 Tror inte det. Sett för mycket, varit med om för mycket för det. Och det är just därför jag hävdar att ingen av de ställen du nämner är i närheten av en krigszon. Inga söndersprängda hus, inga minor, inga prickskyttar och det ligger inga ruttnande lik på gatorna.

LBB
LBB 
2020-03-19, 09:47
#98

This was a warzone

https://youtu.be/5xdxnNK5z1w

Göstage
2020-03-19, 10:12
#99

Jämförelserna med förhållandena i Sverige med en krigszon har ju aktualiserats av Rostami , Agrell, polisen Fredrik Marklund med flera vilket framgår av tidigare inlägg, men debatten uppstod  redan  nät Lise Tamm, då chefsåklagare och senare chef för Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet 2017 kallade  situationen i Rinkeby "nästan som en krigszon".

Den debatten fördes redan då i trådar på Politik iFokus, men det kanske har förbigått en och annan, som nu vill visa sitt missnöje med ordvalet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-03-19, 10:16
#100

#99 Lite nyfiken, om nu ex Linköping eller rosengård ska beskrivas som krigszon, hur ska man då beskriva Homs? Som krigszon med x upphöjt till 10 ?

Göstage
2020-03-19, 10:31
#101

#100 Det står dig fritt att  ägna dig åt whataboutism, men du lär få fortsätta att reta dig över jämförelser med krigszoner i debatten. Det vore kanske mer konstruktivt att läsa det Wilhelm Agrell framförde. Han har aldrig framstått som en överordens man, så det han skrev om situationen i landet var uppseendeväckande och väckte också berättigad uppmärksamhet. 

"Läget i de våldsutsatta områdena beskrivs ibland som en krigszon och i de ögonblick som skjutningar och sprängningar inträffar är det krigszonens referensramar som osökt äger giltighet, de trasiga fasaderna, skjutna liggande på trottoaren."---

Han skrev då vidare, citat (och min fetmarkering):

"Hänvisningen till krig är kanske överdriven och alarmistisk men fenomenet inre väpnad konflikt kan bidra till att synliggöra dynamiken i ett skeende med stor destruktiv potential för ett samhälle."-- 
https://www.svd.se/agrell-vi-maste-agera-for-att-radda-landet

Alltså att användandet av ordet kan fungera för att inpränta allvaret i situationen. Det har nog inte nått fram till precis alla - men vore det inte mer meningsfullt att diskutera dessa destruktiva krafter? Flertalet har försökt att återföra diskussionen i tråden dit.

"Den organiserade brottsligheten är ett mycket större problem för Sverige än terrorgrupper. De här nätverken har tillgång till mycket pengar och är betydligt mer sofistikerade än vad terrorgruppen IS är i Sverige."---

Analytikern Hans Brun i Expressens ledarsnack 25 oktober förra året.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Ford -57
2020-03-19, 15:58
#102

#90 Tänkte väl mest på ett av hans många bevingade uttryck:"D e bara å koppla in insatsstyrkan å piketen så blir d andra bullar, dom brukar inte lägga fingrarna emellan", d va ETT av hans härliga uttalanden.  Sunda åsikter den mannen har.👍

LBB
LBB 
2020-03-19, 17:31
#103

#102 Att öka polisinsatserna kan vara en lösning,  men följdproblemet med underdimensionerad rättsapparat och fängelser gör det hela en aning tveeggat.

Ford -57
2020-03-19, 19:30
#104

#103 Platsbrist på anstalter fixar man me 3 i varje cell å ett mål dålig soppa.

Pyttelite
2020-03-19, 20:22
#105

#96 Händelsen på Garnisonen påverkade ca 3000 invånare. Ca 200 fick evakueras däribland boende från sjukhemmet som ligger ca 50m från explosionsplatsen.

Lika nära ligger dagis, bostäder och ett stenkast därifrån ligger rättsmedicinalverket, polis, rehabiliteringskliniker och domstolar.

Många har arbete eller bostad i området och den kontrollerade sprängningen gjorde kaffeved av förrådsbyggnaden.  

Sprängningen hördes över stora delar av Linköping så det är märkligt att du var 500 m därifrån mitt i natten utan att höra ngt.

Det var extrem tur att man upptäckte sprängladdningen annars hade det förmodligen slutat mycket värre.

Nu fick man asbestsanera och förskolan fick reparera sina fönster. Gamlingarna fick flyttas tillbaka när allt var säkrat.

Sjukhuset hade stabsläge och det har förekommit bombhot både före och efter den händelsen.

För dig är detta normalläge!!

Förövrigt gör man faktiskt militärtjänst även nuförtiden. Du kanske inte uppmärksammat det. 

Jag har förmodligen dessutom gjort längre bekantskap med området I4 och A1 än vad du har gjort.  😮


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-20, 18:44
#106

#105 Att fler än de som påverkades direkt kände rädsla och oro är klart. Men för Linköping som helhet innebar de båda explosionerna inga större förändringar. Den absoluta majoriteten gick till arbeten eller skola som vanligt, handlade som vanligt och påverkades därför inte direkt. Annat hade det ju varit om Linköping förvandlats till en krigszon.

Pyttelite
2020-03-21, 19:49
#107

"Ett misstänkt farligt föremål har hittats utomhus i stadsdelen Vidingsjö i Linköping. Nationella bombskyddet har tillkallats."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0nxwBB/misstankt-foremal-i-linkoping


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


LBB
LBB 
2020-03-23, 12:38
#108

#1o7  Varit märkbart tyst om "bomben " Linköping. Hörde inte ens polisens destruktionssmäll..det kanske bara var en låda mög ?

Göstage
2020-03-28, 13:33
#109

"Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är fullständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att besöka det."

Smittskyddslagen 3 kap.  §10

25/3: "I måndags kväll larmade den svensksomaliske läkaren Jihan Mohamed i SVT Nyheter att sex av 15 personer som har dött av covid-19 i Stockholm var svensksomalier, samtliga hemmahörande i Järvaområdet, i norra Stockholm, och Järfälla.

 Redan förra helgen sökte ovanligt många från Järva sjukhusvård för covid-19, enligt Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm. Knappt 14 procent, 130 av 959, av de bekräftat smittade i länet på tisdagskvällen kom från stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, vilket gör områdena överrepresenterade eftersom bara 4 procent av länets befolkning bor där."---

https://www.svd.se/jarva-hart-drabbat--har-inte-varit-utomlands

"…regeringen är redo att besluta om extraordinära åtgärder om och när myndigheterna tycker det behövs. Det kan exempelvis gälla åtgärder som att spärra av områden och  sätta människor och samhällen i karantän."

Källa

Säg att myndigheterna konstaterar att smittspridningen är utom kontroll i Järvaområdet och regeringen tar beslutet att införa avspärrning av området , är det någon som törs garantera att det inte skulle kunna leda till oroligheter i okänd omfattning?

För inte så många veckor sedan var en sådan frågeställning en dystopi. Sedan kom pandemin och nu är läget ett annat.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-03-28, 14:24
#110

#109 Jennifer Wegerup på Twitter

https://twitter.com/JenniferWegerup

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-03-28, 14:31
#111

#110 Wegerup Twitter, forts.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-03-28, 16:01
#112

#110 #111 Wegerup i artikelform från ett hårt drabbat och oroligt Italien.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/palermos-borgmastare-vi-riskerar-en-maffialedd-revolt

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Carmarino
2020-03-28, 16:05
#113

#112 Precis det jag befarar ska hända även i Sverige om allt fler företag går i konkurs och folk står utan försörjning. Kanske inte en maffialedd revolt à la Palermo, men vi har ju andra varianter av maffia här.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Jimmy.L
2020-03-28, 16:10
#114

#113 Det är jag med rädd för.

Draknästets_Reptiler
2020-03-29, 11:39
#115

#114 Samma här. Jag menar fortfarande att man inte skall stänga in folk, det är saker som nu händer i Italien, kommer med stor sannolikhet hända även här.

LBB
LBB 
2020-03-29, 11:45
#116

Ju lägre förtroende ett folk har för myndigheterna, ju större risk för oroligheter blir det. Att Italien, Spanien, Frankrike och Storbritannien riskerar upplopp i och runt bostadsområden med låga inkomster lär vi nog få se. Störst risk för sammanbrott verkar det ju nu vara i USA..där folk hamstrar vapen o ammunition vid sidan av toapapper och förtroendet för myndigheter alltid varit lågt

Göstage
2020-03-30, 12:23
#117

#110ff Det nuvarande utegångsförbudet i Italien kan förlängas långt in på sommaren om situationen så kräver.  

"Premiärminister Guiseppe Conte har tidigare antytt att man planerar för att de flesta restriktioner ska vara lyfta till i juni. Det rådande hälsonödläget, som gett regeringen befogenhet att så kraftigt kringskära ekonomin och medborgarnas friheter, gäller dock till den 31 juli och kan förlängas om det skulle anses nödvändigt.

Påfrestningarna på samhället är redan stora, vilket visat sig med särskild tydlighet i Sicilien där beväpnad polis ställts ut att bevaka matbutiker efter uppgifter om att människor som inte längre har råd med livsmedel börjat plundra affärer."---

TT-AFP

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-03-30, 12:26
#118

Italien är ett bra exempel på att vi inte bör införa liknande.

LBB
LBB 
2020-03-30, 13:05
#119

Det är väl ungefär som med räntesänkningarna…..till slut stumnar det vapnet och kostar mer än det smakar.  Fast personligen är jag övertygad om att den höga dödligheten i södra Europa är förknippad med den generösa användningen av antibiotika. När en individ blir kraftigt försvagad av corona öppnas dörren för bakterieangrepp..och får man lunginflammation av en resistent bakteriestam så ser det ju rätt mörkt ut..

Göstage
2020-04-03, 18:35
#120

I en intervju med DN är Stefan Löfven öppen med att coronapandemin kan ge nya hotbilder mot land och folk.

Hur ser du på risken att auktoritära stater och ledare flyttar fram sina positioner i samband med krisen?

"– Det finns en sådan risk. Men det finns olika krafter här också. Sverige är en varm förespråkare för internationellt samarbete och solidaritet. Vi är nu aktiva i EU både för att vi ska hjälpas åt att trycka på ekonomin igen när det är dags och att vi gör det så koordinerat vi kan. Vi pratar med mängder av olika ledare både inom och utanför EU. Vi måste tänka globalt och hitta dem som tänker lika som oss för att försvara det internationella samarbetet. Vi är illa ute men det finns utvecklingsländer som har det betydligt värre och då måste vi se till att de får mer stöd i den här situationen och samtidigt stå upp för det internationella samarbetet."---

DN

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-04-03, 22:00
#121

#27 #28 #120 Försök att  genomföra "typfall 5" kan komma att sättas i verket snabbare än någon kunde inbilla sig för bara två månader sedan, även om den primära orsaken är annorlunda än vad man då kalkylerade med.

"För att bekämpa coronasmittan vill regeringen ha kraftigt utökade maktbefogenheter och ta beslut utan riksdagens godkännande, rapporterar Expressen.

Ett utkast till lagrådsremiss har tagits fram som regeringen vänt sig till oppositionen för att få stöd för – men Moderaterna har invändningar."---

"Det kan bland annat handla om begränsningar av folksamlingar och nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser. Regeringen vill även kunna fatta beslut om att stänga barer, nattklubbar, gym, kaféer och sportanläggningar. Det kan också röra begränsningar för transporter och tillgången till infrastruktur som hamnar, flygplatser samt buss- och järnvägsstationer."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-04-04, 10:25
#122

#121 Här är det inte tal om något utredande- det är ju bara demokratin och grundlagen som fladdrar i vinden…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

LBB
LBB 
2020-04-04, 10:48
#123

Naturligtvis kommer myndigheter att försöka underlätta genomdrivandet av sina beslut genom att ge  de styrande mer makt. Ju mer korrupt en regim/regering är ju mer långtgående kommer dessa ändringar att bli. Här i Sverige kommer de förmodligen även att implementeras men förhoppningsvis med tidsbegränsningar  och eller att riksdagens godkännande är med i båten.

Jimmy.L
2020-04-04, 10:51
#124

#121 För några dagar sen hette det att det inte gick att göra så.

Göstage
2020-04-04, 13:10
#125

Kritik från initierat håll.

"Regeringen vill ha kraftigt utökade maktbefogenheter för att bekämpa coronapandemin, som Expressen avslöjade igår. Olle Wästberg, tidigare ordförande i Demokratiutredningen, anser att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Han är mycket kritisk till förslaget. – Jag tycker att det är onödigt och olämpligt."---

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/wastberg-ratar-forslaget-onodigt-och-olampligt/

Det måste ju vara panik när en regering vars ministrar knappt kan gå på muggen utan att göra en utredning först verkar vilja införa den här drastiska åtgärden på stående fot. Ännu är det en bit kvar till Orbán, men…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-04-04, 19:05
#126

#121ff"Flera partier, bland annat Moderaterna och Vänsterpartiet, har efterlyst förändringar av förslaget så att riksdagen inte kan rundas. Och nu på lördagskvällen har ett delvis nytt regeringsförslag tagits fram, enligt vad SVT erfar. Det innebär att regeringen visserligen får rätt att fatta dessa beslut på egen hand, men att varje beslut ska åtföljas av en proposition till riksdagen. Därmed kan riksdagen antingen bekräfta regeringens beslut, ändra det eller helt förkasta det. Det innebär att riksdagen, trots de ökade befogenheterna för regeringen, får rätt att omedelbart stoppa beslut som saknar stöd i riksdagen."---

Regeringen skickar ut det nya förslaget på snabbremiss på lördagskvällen. Ett antal myndigheter får 24 timmar på sig att ge synpunkter på förslaget. Det är den kortaste remissrundan någonsin i Sverige och vittnar om hur brådskande regeringen ser på frågan. Efter denna remissrunda ska lagrådet granska det. Därefter kommer regeringen, efter samråd med övriga riksdagspartier, att lägga en proposition på riksdagens bord. Tanken är att detta ska ske redan under nästa vecka. Planen är att den nya lagen ska kunna träda i kraft senare i april."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-backar-om-kritiserat-lagforslag

Återstår om man åter kör över lagrådet om de skulle opponera sig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-04-06, 08:15
#127

#7 Håkan Boström har läst BRÅ:s senaste rapport om gängkriminaliteten i landet och  Wilhelm Agrells nya varning i senaste numret av Axess för gängbrottsligheten som ett säkerhetspolitiskt hot och skriver på ledarplats i GP bland annat:

"BRÅ:s senaste studie av det dödliga våldet bekräftar att gängbrottsligheten som ett eskalerande problem. Om vi går mot en ekonomisk nedgång efter coronastoppet riskerar brottsligheten att växa ytterligare."---

 "Freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell menar i det senaste numret av tidskriften Axess att den ökande gängbrottsligheten med dess våldskapacitet bör ses som ett säkerhetspolitiskt hot. Det kan låta överdrivet. Men han drar en parallell med hur Sverige de senaste årtiondena kraftigt underskattade både islamismens framväxt och den ökande säkerhetspolitiska instabiliteten i Europa. Vi har helt enkelt blivit dåliga på att upptäcka hot i tid, och framförallt att reagera på dem i tid.

Den pågående coronakrisen, som just nu upptar all uppmärksamhet, kommer att gå över. Men de ekonomiska och politiska följdverkningarna av krisen riskerar att bli både djupgående och långvariga. Det räcker troligen att stilleståndet i ekonomin drar ut några månader extra för att så ska ske. Det kommer även att påverka förekomsten av våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet, två fenomen som dessutom har kopplingar till varandra.

Ökad internationell instabilitet påverkar även Sverige i form av flyktingvågor och ett uppsving för auktoritära idéer. Sämre ekonomiska tider och hög arbetslöshet leder av erfarenhet till ökade konflikter när fler ska dela på färre resurser. Att brottsligheten frodas i ekonomiskt knapra tider är välkänt. Sverige bör inte ännu en gång vänta till krisen är här och det är försent."

https://www.gp.se/ledare/nya-kriser-lurar-i-vassen-1.26362008

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-04-06, 08:25
#128

Exakt, om kriminella beväpnar sig så varför skulle inte dom mer radikala nätverket göra det, NMR, och vänsterextrema har man ju tidigare hittat vapen hos.

Göstage
2020-04-06, 09:48
#129

#121ff Vem kunde tro att just Stefan Löfven skulle vilja bli den där "starke mannen" som sossarna varnat oss för? 

"Över helgen – sedan sent i torsdags kväll – har samtliga partier i Sveriges riksdag involverats i ett unikt arbete för att förflytta makt från den folkvalda församlingen till den verkställande. Införa ett slags undantagstillstånd. I Sverige finns inga enkla lagrum för att plötsligt ställa om demokratin från vardagens stillsamma forslande av papper genom etablerade system till en krissituation som kan kräva ökade befogenheter.

Vi har inget utrymme för en diktator, som man sa i det gamla Rom när man i tider av nöd gav en konsul nästan oinskränkt inflytande under sex månader."---

https://www.expressen.se/nyheter/torbjorn-nilsson/med-nya-lagen-kan-lofven-vidta-drakoniska-atgarder/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-04-07, 13:41
#130

#27ff Helena Edlund har vi citerat tidigare i tråden, nu är det dags igen! Så här skrev hon den 28 mars:

 "Om man under lång tid inte agerar alls, så kommer nämligen utvecklingen att hinna gå så långt att man så småningom måste agera med drakoniska åtgärder för att försöka styra upp situationen. Ett gråzonsläge möjliggör sådana åtgärder. Deklareras ett gråzonsläge kommer ett mer eller mindre långtgående undantagstillstånd att införas, vilket ett lands befolkning i normala fall skulle protestera emot, men som accepteras när läget är (eller framställs vara) extremt och hotfullt. Logiken är enkel: En människa som är rädd och desperat, går med på i princip vad som helst. Blir vi tillräckligt rädda och desperata, kommer vi att vara beredda att sätta våra demokratiska fri- och rättigheter på undantag. Vem bryr sig om yttrandefrihet, personlig integritet eller ens ett riksdagsval när livet står på spel? För våra folkvalda var Corona-krisen kanske inte välkommen, men nu gäller det att spela väl med de kort man har på handen. Gråzonsläget är ett av dem."

http://helenaedlund.se/mellan-raderna-skymtar-grazonslaget/

Beslutat idag, den 7 april:
"Regeringen har fått igenom ett lagförslag om mer makt."---

"Regeringen föreslår ett tillfälligt bemyndigande för sig själv i smittskyddslagen med anledning av covid-19.

 Regeringen ska själv snabbt kunna ta beslut om att stänga verksamheter eller ta andra beslut för att begränsa smittspridning, utan att först skriva ett lagförslag och få det godkänt i riksdagen."---

https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/regeringen-far-stod-for-lagen-om-mer-makt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-06-21, 09:33
#131

Krigszon Tyskland?

_"Flera poliser har skadats i upplopp i tyska Stuttgart under natten, där hundratals människor i mindre grupper samlades i stadskärnan och kastade sten och förstörde butiksfönster."---
_

"Även förra helgen inträffade sammandrabbningar mellan främst ungdomar och polis i staden, skriver Süddeutsche Zeitung, men inte i samma omfattning." 

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-06-21, 13:42
#132

#131 I upploppen igår i Stuttgart deltog omkring 500 personer, och flera poliser blev skadade.

"Sascha Binder, en ledande lokalpolitiker från Socialdemokraterna, tar kraftigt avstånd från händelserna.

"Det är helt oacceptabelt att inbördeskrigsliknande förhållanden bryter ut i vårt land," säger hon "---

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-06-23, 17:31
#133

En person som skottskadades av polis i samband med ett lägenhetsbråk i torsdags i Rinkeby har avlidit av sina skador. Risk för att det kan bli upptakten till en het sommar - inte minst med tanke på BLM-oroligheterna.

https://www.expressen.se/nyheter/man-dod-efter-att-ha-skjutits-av-polis/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-06-26, 08:38
#134

Jens Ganman oroar sig i sin nya bok om ifrågasättandet av statens våldsmonopol enligt amerikansk modell.

 "Satirikern och samhällsdebattören Jens Ganman utsågs av tidningen Fokus till Årets svensk 2019. Nu är han ute med en ny bok, En brunråttas bekännelser, där han berättar om allt från barndomen i det då monokulturella Östersund till förutsägelser om anarki i Sverige."---

"En av de förutsägelser som Ganman framför i boken är att det kommer att bli väpnade konflikter mellan stad- och landsbygdsbor.

– Folk märker att staten har ett svajigt våldsmonopol. Då ligger det nära till hands att man väljer att ta lagen i egna händer, som vi ser nu på många ställen i USA. Jag tror tyvärr att det är någonting vi kommer att importera från USA hit, att det kommer att resas krav på att staten ska backa undan från en massa områden, framför allt våldsmonopolet. Då bildas ett vakuum där folk är så här: ”Okej, staten skyddar inte mig, min egendom och de mina. Då måste jag göra det.” Det är en väldigt farlig väg att gå, men vi har redan börjat gå på den vägen.

I boken påpekar han att det finns gott om vapen bland människor på landsbygden som har lång erfarenhet av jakt och att organisera sig lokalt. Våldsamma konfrontationer kan inträffa.

– Den politiker som inte ser det och inte tar det på allvar är antingen helt dum i huvudet eller fullständigt blind."---

https://nyheteridag.se/ganman-spar-vapnade-konflikter-mellan-stad-och-landsbygdsbor/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-25, 08:31
#135

"Brottsligheten är systemhotande", säger oppositionsledaren, men Dick Erixon är inte övertygad om att Ulf Ed Kristersson har hela sitt parti bakom sig i sitt korståg mot kriminaliteten.

"– Det vi nu upplever nästan dagligen, är ett större hot mot Sverige än vad någon nu aktiv svensk politiker varit med om. Brottsligheten är systemhotande. Det här är inga vanliga småskurkar. De dödar barn och sätter skräck i hela bostadsområden. Gängen är som Sveriges inhemska terrorister. Därför måste de mötas med den fulla kraften i vår demokrati.

Helt sant. Men varför insåg inte Moderaterna detta när man hade regeringsmakten? Kunde skärpa lagarna? Varför avfärdade man då kritiken från exempelvis Sverigedemokraterna om att den växande brottsligheten till stor del berodde på invandring?"---

https://samtiden.nu/2020/08/sverige-ar-pa-vag-at-fel-hall-men-har-hela-m-insett-det/

På annat håll på iFokus gjordes för övrigt jämförelser mellan gängkriminaliteten och terrorism tidigt 2015.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-25, 12:48
#136

Det svenska tillståndet…

"Ett antal skottlossningar under kort tid har fått polisen att larma om en upptrappad gängkonflikt mellan två grupperingar i Göteborg.

Personer med koppling till en av grupperingarna har de senaste dagarna upprättat vägspärrar och kontrollerat bilar på olika platser, rapporter P4 Göteborg. 

– Det är helt oacceptabelt, det är polisen som står för ordningshållningen i samhället och inte nätverk, säger polischef Erik Nord till P4."---

https://www.expressen.se/gt/krim/kriminellt-natverk-har-upprattat-vagsparrar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Carmarino
2020-08-25, 13:12
#137

#136 Vet grupperingarna om att det är polisen som står för ordningshållningen i samhället? 🤔


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Göstage
2020-08-25, 13:28
#138

Kanske är det bara ett led i det maktövertagande som vi sett exempel på andra håll i landet. Ett exempel från 2017:

https://samnytt.se/kriminella-gang-satter-upp-vagsparrar-i-nassjo-det-ar-vart-omrade/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-25, 13:55
#139

#137 Ledare i NWT den 17 augusti ställer frågan om det faktiskt är polisen som styr i vissa områden.

"Det är inte omoral som får folk att vända bort blicken när de väl ser en polis, om de alls känner igen dem. Det är rädsla – inte för polisen, men för dem som faktiskt styr och ställer. Rädsla för sitt eget och sin familjs liv och hälsa.

I takt med att staten har dragit sig tillbaka från vissa områden har parallella maktstrukturer etablerat sig. Kriminella gäng styr i praktiken i många områden runtom i landet."---

https://www.nwt.se/2020/08/17/osmakligt-av-regeringen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-08-25, 13:59
#140

#139 Så är det, dessvärre.

Göstage
2020-08-26, 18:27
#141

Den som inte vill höra benämningen "krigszon" angående tillståndet på sina håll i landet bör sluta att läsa här, för ordet förekommer i nedanstående text från Adam Cwejman på GP:s ledarsida angående pågående gängkonflikt i Göteborg.

"Det pågår en konflikt mellan det så kallade Backagänget och ett släktbaserat nätverk i Angered.

Våldskapitalet, det vill säga gängens kapacitet att utöva grovt våld mot sina motståndare och mot allmänheten, är omfattande.

Gång efter annan har det blivit uppenbart att det organiserade våldet som dessa gäng utövar inte är en, visserligen tragisk, angelägenhet enbart för de kriminella. Det här är vålds- och maktutövning som påverkar samhället i sin helhet."---

 Och nu stannar de, likt scener ur någon krigszon, förbipasserande bilar så inte "fel personer" kommer in i stadsdelen. Och skulle man, till äventyrs, vilja rapportera till polisen så visar de med sitt våldskapital vad som händer: Prejad av vägen, kidnappad och misshandlad. Meddelandet de skickar är tydligt: Här bestämmer vi och utmanar du oss på något sätt så får det konsekvenser."---

https://www.gp.se/ledare/g%C3%B6teborg-tillh%C3%B6r-inte-g%C3%A4ngen-1.33245291

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-27, 12:28
#142

Det trygga Sverige?

"Efter den gängkonflikt som för tillfället rasar i Göteborg har en krisgrupp aktiverats i Angered och stadsdelen sätter nu in väktare som ska eskortera stadsdelens personal."---

GP (betalsida)

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-28, 07:57
#143

"Den grova kriminaliteten skapar känslor som rädsla, ilska och förödmjukelse. Det kommer att förändra samhället i grunden", skriver Anosh Ghasri i en gästledare i GP. (Jag skulle vilja påstå att samhället redan är förändrat, och att vägen tillbaka till något annat gått förlorad.) Ghasri:

"Någon gång tryter tålamodet. Det händer inte imorgon. Men i den här takten, med den handfallenhet och de tillkortakommanden som vi ser från politiskt håll, lär vi inte behöva vänta tills våra barn har fått barnbarn. Tortyr, våldtäkt och rån av unga killar på en kyrkogård, eller kriminella som spärrar av gator, hade låtit som ett skämt för tio år sedan. Idag är det ett faktum.

Skjutningarna är i stor utsträckning begränsade till uppgörelser bland kriminella, men med offer som inte är kriminella då uppgörelserna allt oftare äger rum på offentliga platser, utan hänsyn till vanliga medborgare. Blotta förekomsten av våld i det verkliga livet, även när man själv inte är offret, gör någonting med oss. Särskilt om våldet är nära. Det sätter spår i oss som får oss att agera, handla och reagera utifrån den känsla som våldet väcker hos oss."---

"Det är möjligt att tänka sig att medborgargarden växer fram som ett svar på statens undfallenhet. Inte för att gemene man tycker att sådana sammanslutningar är något positivt. Utan för att folk vill skydda sina barn och sitt närområde. Det hela har dessutom etniska förtecken. Blod och föreställda etniska gemenskaper kan som bekant vara starkare än andra grupplojaliteter. Det riskerar att öppna upp för nya konfliktlinjer i landet.

En sådan utveckling kan bromsas, om det tas krafttag nu: slopa straffrabatten, inse att Sveriges verklighet idag är en helt annan än den var för några decennier sedan, inför hårdare straff, prioritera offren, inse vikten av att hålla brottslingarna borta från gatan, och se till att hålla ihop det som hållas ihop kan.

Vidare måste man inse att våld är inte bara ett beteende, utan en sorts språk. De som våldtar och torterar, spärrar av gator och rånar, kommunicerar att de sätter sin rätt före offren samtidigt som de talar om för samhället och rättsväsendet att dess normer är inte mycket värda i deras ögon. Det språket måste beslutsfattarna förstå."

https://www.gp.se/ledare/anosh-ghasri-n%C3%A4r-otryggheten-blir-det-nya-normala-1.33290405

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-28, 14:57
#144

"Dokument från stadsledningskontoret som GT tagit del av visar ytterligare hur kriminella försökt ta över kontrollen över hela bostadsområden och hur starkt konflikten drabbat hela Göteborg.

Men mest slående är rapporterna från just Angered.

I Hammarkullen i nordöstra Göteborg vittnas i dokumentet om att gator under perioder varit folktomma och öde sedan invånare i området uttryckligen uppmanats av kriminella att hålla sig inomhus. 

Även i detta dokument finns alarmerande uppgifter om beväpnade och maskerade män med skyddsväst som bevakat infarter till Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten. Bland de som stoppats i vägkontrollerna finns också kommunanställda, som där blivit kontrollerade av kriminella. Det uppges över hela Göteborg att det finns en allmän oro bland personal i kommunala verksamheter."---

https://www.expressen.se/gt/krim/bostadsomraden-ode-gang-tvingade-invanare-inomhus-/

Hade detta skett i något annat EU-land hade det talats om risk för kuppförsök, och Ann Linde hade fördömt upproret.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-08-28, 15:17
#145

#144 Trygga Sverige visar vägen.

Göstage
2020-08-31, 23:16
#146

Politik i Fokus 2015-02-09 

"Vi oroar oss för "hemvändare" och vad dessa eventuellt kan ställa till med, utan att riktigt låtsas om att en stor del av de som ger sig iväg för att kriga som jihadister kommer från och återvänder till territoriella grupperingar som sedan många år redan dödar på öppen gata i vårt land. Vad vi nog borde inse är att vissa av dessa gängmedlemmar kanske inte behöver ta omvägen över IS för att utgöra ett hot mot andra än rivaliserande grupper - det är bara att de riktar vapenmynningen i en lite annan riktning än de gör idag för att även det våldet skall vara ett faktum!

Senast i helgen skedde inför chockade åskådare ett våldsdåd i Göteborg som allt mer framstår som ett inslag i ett gängkrig, den här gången inte på Hisingen eller Angered utan i stadens hjärta, i Majorna. Efteråt samlades ett femtiotal upprörda anhängare till de skjutna utanför Sahlgrenskas akutmottagning. Risken för motaktioner lär vara uppenbar…"

https://politik.ifokus.se/discussions/54d87f628e0e746615001064-territoriella-gang-ett-is-pa-hemmaplan?discussions-1#0

Nu pekar piporna åt olika håll- precis som befarades då. 

Ulf Kristersson 2020-08-31:

"Det här är inte några vanliga småskurkar. De dödar barn och sätter skräck i hela bostadsområden. Gängen är som Sveriges inhemska terrorister. Därför måste de mötas med den fulla kraften i vår demokrati, säger Kristersson."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kristersson-m-haller-digitalt-sommartal

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-09-08, 12:03
#147

Kriget har nått Husby, konstaterar Husbybon Duraid Al-Khamisi, författare och skribent på Expressen kultur.

"Bakgrunden till morden är komplexa, gängrelaterade pågående konflikter mellan rivaliserande grupperingar, där både strukturer och hierarkier är otydliga till och med för den invigde. Jag har själv mist vänner i uppgörelser och rena avrättningar. Jag känner många som gjort grov kriminalitet till en livsstil, en karriärmöjlighet. Som journalist bosatt i västerort har jag följt morden på nära håll rätt länge nu. Så länge som guldkedjor, knarkpengar och märkeskläder fortsätter att locka unga mer än utbildning kommer jag ha många berättelser att berätta.

Jag har träffat medlare, indrivare, poliser, torpeder och gängledare som inte ser en lösning på kriget. Alla försök att medla har varit fruktlösa. Allt går att förlåta förutom en blodskuld. Ungdomarna som lever för att dö, för att bli någon att frukta, har börjat skjuta mot varandra mitt på ljusa dagen. Numera med automatvapen från bilar eller mopeder och utan minsta omtanke om oskyldigas liv i bostadsområden.

Hittills har Husby mer eller mindre varit skonat från kriget på andra sidan Järva. Eller i alla fall inte lika drabbat som Rinkeby och Tensta. Men nu har det nått oss."---

https://www.expressen.se/kultur/ide/de-unga-i-gangen-lever-for-att-do/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Draknästets_Reptiler
2020-09-08, 16:11
#148

Vi har väl klarat oss hyfsat från dessa "krigszoner". Men det lär vbäl inte dröja länge innan de kommer hit också.

Det är faktikskt lite en en fördel för oos att både Stockholmare och människorna längre söderut , har den vrångbilden att allt Norr om Uppsala är ödemark och urskog 😂

Göstage
2020-09-09, 07:17
#149

Fler och fler offentliga röster uppmärksammar det inre hotet mot rikets säkerhet.

"Det finns doktriner för hur Sverige ska försvara sig mot främmande angripare. Motsvarande resonemang saknas när hoten kommer inifrån, som när kriminella grupper sätter upp vägspärrar", skriver Thomas Gür i en gästledare i GP.

"Vänder man blicken inåt, mot tilltagande inhemska utmaningar (alltså inbjudan till strid) när det kommer till statens kontroll över ytan, ser vi att staten saknar en sådan doktrin om att försvara territoriet mot inre hot. I Sverige finns i dag områden där rättsstatens grundfunktioner till del har upphävts. Organisationer utan rätt till offentlig maktutövning sätter upp vägspärrar med beväpnade kontrollanter.

Denna avsaknad kan ses som ett hälsotecken – Sverige har inte behövt utveckla lärosatser eller metoder för att upprätthålla sin territoriella integritet mot inhemska fiender, eftersom sådana inte har funnits tidigare. Men nu finns de. Och det är mer än dags att utveckla doktriner om hur ytan ska försvaras mot inre hot. Det är inte styrkorna som saknas. Det är attityden."

https://www.gp.se/ledare/hur-ska-vi-f%C3%B6rsvara-oss-mot-inre-hot-1.33758436

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2020-09-09, 07:17 av Göstage
Göstage
2020-09-18, 08:56
#150

"Sverige har snart nått insikten om att klanbrottsligheten kan vara systemhotande. De kriminella klanerna utgör ett hot mot enskilda individer, men också mot det svenska samhällets grundvalar – mot rättsstaten, demokratin, marknadsekonomin, välfärdsstaten och de sociala konventioner som bär upp samhället. Men framför allt kommunerna är extra utsatta", skriver Johan Tralau, professor i statskunskap vid Uppsala universitet på Kvartal.

Fetmarkeringen har jag gjort.

"Brottsligheten har blivit en existentiell fråga för Sverige. Det finns dels problemet med kriminella gäng som är löst sammansatta och vilkas sammanhållning varierar, dels klanerna. De förra har inte förmåga att infiltrera staten. Det har däremot troligen vissa av de senare."---

"Det finns emellertid ett enkelt skäl till att gängen och de kriminella klanerna har tillåtits ta över: staten har varit svag."---

Vi behöver vårda och skydda staten mot ett hot som många av oss har svårt att förstå. Det innebär att vi behöver vara vaksamma mot klanens makt – i riksdag och kommuner, i myndigheter, företag, stiftelser och föreningar."

https://kvartal.se/artiklar/klanerna-hotar-framfor-allt-kommunerna/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-09-27, 10:18
#151

Skärmdump Twitter.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2021-05-07, 06:23
#152

#136 #149 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker inte att det behövs någon särskild lagstiftning för att göra det straffbart för kriminella gäng eller andra grupperingar att sätta upp egna vägspärrar.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

En majoritet i riksdagen vill göra det straffbart för folk att sätta upp egna vägspärrar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.
Jimmy.L
2021-05-07, 06:31
#153

#152: Är inte förvånad.

Göstage
2021-05-15, 07:34
#154

Medan risken för att inrikes spänningar kan utmynna i krigsliknande tillstånd avfärdas i elitistiska kretsar i Sverige talas det klarspråk i Frankrike om riskerna för inbördeskrig där.

Anders Leijon på DGS ser de tecken på ett samhälleligt sammanbrott som tidigare omnämnts i denna tråd med citat från bland annat Wilhelm Agrell. Leijon utgår från den uppmärksammade TV-serien The Wire från 2003.

"Alla de sätt genom vilka narkotikan korrumperade och förråade Baltimore används nu också i Sverige: skjutningar, rekryteringen av ligornas barnsoldater, polisens tillbakadragande från gettona, försvårandet och omöjliggörandet av skolans arbete, de hotade och till tystnad skrämda vittnena…"---

"Jag tror inte det kommer att ta tio år innan vi kommer att få samma lågintensiva inbördeskrig som det Frankrike redan tvingats uppleva. Hoppas jag har fel.

Det är inte bara jag som är oroad av utvecklingen. En majoritet av väljarna har länge varit emot den invandringspolitik som utgör grunden för en utveckling likartad den i Frankrike.

Å andra sidan spelar det ju inte någon roll vad jag eller alla andra i befolkningen anser. Vi har politiker som under årtionden varit medvetna om befolkningens motstånd utan att låta sig rubbas. De vet ju vad som är bäst för oss. Varför skulle de ändra sig?"

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Det väckte visst uppseende, också i Sverige, att i Frankrike ett tjugutal generaler och flera tusen officerare och soldater i ett offentligt upprop varnade för ett inbördeskrig mellan republikens försvarare och islamister.    Roland Mentré, brigadgeneral i flygvapnet, commandeur de la Légion d’Honneur, Médaille de l’Aéronautique, Croix de la Valeur militaire (palme), Chevalier du Mérite agricole, Commandeur de l’Ordre National du Togo, Officier de l’Ordre National du Gabon, har kallats att inställa sig i för att svara för sitt undertecknande av uppropet. Han har svarat,…
Göstage
2021-05-17, 15:07
#155

Oísin Cantwell i Aftonbladet, som väl knappast är känd för att överreagera mot brottsligheten, skriver om nattens brandbomber och anlagda bränder i Eskilstuna:

"Icke desto mindre är utvecklingen oacceptabel. Dessa brott är i och för sig ett kvitto på att polisen är på rätt väg, men det handlar om ett terrorismliknande hot mot rättsstaten, mot demokratin."---

Fetstilen har jag lagt in.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Nattens bränder i Eskilstuna tros vara en hämnd mot polisen. Det skulle inte förvåna mig det minsta om teorin stämmer, då attacker av detta slag blivit vanligare de senaste åren.
Göstage
2021-05-18, 06:01
#156

De häktade kriminella som attacken sägs vara till stöd för är anklagade för grova brott.

https://twitter.com/Dykaren21/status/1394405441971658754/photo/2

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2021-05-18, 06:01 av Göstage
Göstage
2021-05-22, 10:02
#157

Lars Åberg på Bulletin är inte den som tar till storsläggan. Han behöver inte det, för hans åsikter tränger fram ändå. Ur senaste krönikan på Bulletin:

"Att tala om samhälleligt sammanbrott är att dra det väldigt långt, men en rejäl rispa i plåten har det blivit. Välfärd som plundras. Bilar som brinner, skolor som bränns ner, bomber och skottlossning i bostadskvarter. Angrepp på ambulanser, socialbyråer och polishus. Kvinnor och barn på hemlig adress, journalister med skyddade personuppgifter."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Det är rimligt att anta att filmernas påhittade våld bidrar till anpassning till en växande otrygghet, skriver Lars Åberg.
Göstage
2021-05-24, 10:45
#158

Ser man en militärklädd man med vapen kan det visa sig vara just det, men Sverige törs vi inte längre ta det som något självklart. Så bäst att larma polisen - för säkerhets skull…🙄

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

På måndagsförmiddagen fick polisen ett samtal om en militärklädd person med vapen som stod i en rondell i stadsdelen Sjöbo i Borås.
 • Redigerat 2021-05-24, 10:46 av Göstage
Göstage
2021-05-30, 20:09
#159

#144 Klanbråk eskalerade i upplopp i Hjällbo under fredagen och fortsatte i en dödsskjutning plus flera skadade under söndagen. Det är i sådana här lägen det känns så tryggt att landet vilar i Löfvens, Morgan Johanssons och Dambergs händer. Ironi? Ja.

"En man sköts på söndagen ihjäl i Hjällbo i Göteborg. Enligt uppgifter till GT är offret en 44-årig man som sköts i huvudet.

En man har anhållits för mord. Enligt GT:s uppgifter är han i 20-årsåldern.
Händelsen har samband med oroligheterna i området på fredagskvällen – då uppstod ett våldsamt upplopp med omkring 100 personer inblandade."---

"SOS Alarm har förklarat att totalt fyra personer förts till sjukhus i samband med skottlossningen.

– De har avförts utspritt över tiden som insatsen pågått. Den senaste kördes med ambulans klockan 14.58, säger Mia Lorén på SOS Alarm.

På söndagskvällen meddelar Sahlgrenska universitetssjukhusets presstjänst att totalt fem personer vårdas på sjukhuset efter dagens händelse i Hjällbo."---

"Polisen har haft en hög närvaro i Hjällbo sedan i fredags då det bröt ut oroligheter i samband med ett större bråk. Bråket urartade i ett upplopp med omkring 100 personer inblandade.

"Polisen uppgav på lördagen att det troligen handlade om en gängrelaterad konflikt där nätverket Ali Khan var den ena parten.

GT erfar att bråket började tidigt på fredagseftermiddagen med att en person i Ali Khan-gänget blev misshandlad. Uppgifterna gör också gällande att de senare oroligheterna på kvällen uppstod i samband med att Ali Khan skulle hämnas motparten, som är en annan släkt."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

En skottlossning har inträffat i Hjällbo i Göteborg. En person är förd till sjukhus, skadeläget är oklart. – Vi är på plats med ett flertal enheter. Även polishelikopter är med i insatsen, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region väst.
 • Redigerat 2021-05-30, 20:18 av Göstage
Göstage
2021-06-01, 08:59
#160

Göteborgsmoderaternas ledare vill att polis skall kunna stöttas av militär i kampen mot de grovt kriminella, och tar helgens upplopp i Hjällbo som exempel på när sådan assistans kan vara skälig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2021-06-01, 09:01 av Göstage
Göstage
2021-06-01, 09:01
#161

#160 När Sverigedemokraterna lagt fram liknande förslag vid tidigare tillfällen föll det på hälleberget.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

I tisdagskvällens andra debattpunkt mellan Annie Lööf (C) och Jimmie Åkesson (SD) – Lag och ordning – brände det till mellan de två partiledarna.
Göstage
2021-06-01, 21:08
#162

Har vi fått "en svensk mellanösternkonflikt" på halsen? Bulletin om de stridande klanerna i nordöstra Göteborg:

– Vad gäller Ali Khan och Simmo så är det konflikter som kan ligga över hundra år tillbaka i tiden. De var i luven på varandra redan i Turkiet. De har genom åren ömsom varit allierade och ömsom fiender.

Den konflikt som riskerar att blossa upp i Göteborg har alltså gamla anor. Och den riskerar även att dra in andra aktörer – alla med koppling till konflikterna som präglar stora dela av Mellanöstern.

"Ali Khan har enligt källan varit allierade med PLO-rörelsen och Al Fatah som också har ett fäste i Göteborg, men på senaste tiden har det uppstått konflikter även mellan dem. Simmo är å andra sidan allierade med Göteborgsmoskén – med kopplingar till Hamas."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Bulletin erfar att Ali Khan-klanen mobiliserar sina styrkor från Tyskland. Samtidigt finns risk att den konkurrerande Simmo-klanen tar hjälp av andra organisationer. –Mellanösterns krigshärdar tycks få allt större fäste i Göteborg, uppger en myndighetskälla. 
 • Redigerat 2021-06-01, 21:09 av Göstage
Jimmy.L
2021-06-01, 21:17
#163

#162: Fina medborgare som är viktiga för vården.

Göstage
2021-06-06, 10:23
#164

Annika Borg på Bulletin om den svenska intifadan.

"I själva verket är det så att vi har intifadaliknande situationer i förorterna och i orter över hela landet. Sverige har varit inne i en successiv och nedåtgående spiral, där grupperingar kapat åt sig makten och infört sina normer, värderingar och regler i det vakuum som uppstått. Förorten ses som ett eget territorium. Polis, myndigheter, staten och svenskar betraktas som ockupanter som ska bekämpas.

Problemen är relaterade till invandrargrupper och det är så välkänt att vi inte längre behöver länka till alla reportage, nyhetsartiklar, rapporter, böcker, utredningar, delbetänkanden, studier, domar och forskningsresultat som i decennier påvisat detta samband som en grundläggande faktor. Det är till och med en poäng att inte göra det. Vi vet detta. Nu är tid att slå fast att kunskapsmassan finns. Punkt."---

"Intifador; våldsutbrott som upplopp och skadegörelse – bilbränder, stenkastning, bränder, fysiskt våld –, är i olika grader organiserade. En annan ingrediens är att inga vårdnadshavare syns till och att gängen av unga också består av barn. Drivkrafterna är segregerande: splittring och hat mot västvärlden. Incitamenten kan vara såväl politiskt som religiöst färgade."---

"Det är fullständigt nödvändigt med ett helt nytt tänkande kring värderingar, normer och olikhet. Sverige är diversifierat, segregerat och präglat av värderingskollisioner. Det är inte detsamma som en mångfald med mjuka, formbara kanter. Drömmen om att en lyckad integration kommer att lösa problemen är just en vacker dröm."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Misskötseln av Sverige har tillåtits av alla politiska partier. Nu behövs ett moratorium för att få ordning på Sverige.
Hayabusa
2021-06-06, 17:03
#165

Mauricio José Rojas Mullor, född 28 juni 1950 i Santiago, Chile, är en chilensk-svensk politiker (folkpartist), författare, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vid Universidad del Desarrollo (Chile). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006 och statsrådsersättare i riksdagen 2006–2008.[2] Han var ledamot av riksdagens konstitutionsutskott. Rojas är bosatt i Lund[3] och har varit senior fellow vid den liberala tankesmedjan Fundacion para el Progreso (FPP).[4].

Från mars till augusti 2018 var han strategisk rådgivare och talskrivare åt Chiles president. I augusti 2018 utnämndes han till Chiles kulturminister i Sebastian Piñeras regering under fyra dagar innan han tvingades avgå efter utbredd kritik. Bakgrunden var att han kritiserat Historie- och människorättsmuseet i Santiago, som dokumenterar de brott som begicks under militärdiktatorn Augusto Pinochets styre 1973–1990, och kallat museet för "ett montage […] som förfalskar Chiles historia".[5][6]. Rojas menade att han blev utsatt för en förtalskampanj.[7] Också Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa försvarade Rojas.[8]

Rojas är författare till ett trettiotal böcker om integration, utvecklingsfrågor, politik och politisk filosofi samt svensk och latinamerikansk historia, varav flera böcker översatta till eller skrivna på andra språk. Han deltar regelbundet i chilenska TV-program och skriver i olika tidningar.

https://petterssonorg.files.wordpress.com/2012/10/kulturarv-ligger-bakom-invandrarnas-brottslighet.pdf

PS Info om Rojas är hämtad från Wikipedia

Göstage
2021-06-06, 18:22
#166

#165 Ja, Rojas var tidigt ute med klarspråk, och fick sota för det.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2021-06-08, 08:46
#167

#7 P M Nilsson på DI om situationen i Hjällbo:

"Slutsatsen är att statens våldsmonopol nog får anses brutet. Händelserna i Hjällbo och statistiken över vapenvåldet rör ett djupare samhällskontrakt. Områdespolischefen har rätt i sin häpnad. Det attackerande brottsnätverket agerade som om det svenska rättsväsendet inte fanns. Polisens närvaro betydde inget. Risken för att gärningsmannen skulle lagföras betydde inget. En familj som har en butik försökte sätta en gräns för mopedkörning, vilket uppfattades som en utmaning mot en annan familjs makt. Straffet kom omedelbart. Det sänder ödesdigra signaler över ett land och ett samhälle som inte längre förstår sig själv.

Forskarna bakom Brå:s rapport skriver att ökningen av våldsnivån i Sverige inte längre kan betraktas som kortvarig då den pågått i 15 år. Den kommer att ta lång tid att pressa tillbaka. Många fler kommer att dö och ännu fler skadas. Det är en förfärlig utveckling. Vad regeringen bör göra är att åtminstone visa att situationen är precis så akut och unik som den är."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Händelserna i Hjällbo utanför Göteborg förra helgen beskrivs i en mening som ett mord bland andra som svenskarna tvingats vänja sig vid: en representant från ett gäng skjuter en medlem från ett annat gäng i huvudet. Men just detta mord väckte större uppmärksamhet än vanligt. 
Göstage
2021-06-14, 07:21
#168

"– Det är ett synnerligen allvarligt läge vi har i vårt land. Vi måste använda vår hela kraft för att bryta rekryteringen", sade rikspolischefen Anders Thornberg i söndagens Agenda efter framgången med den internationella polisinsatsen Trojan Shield mot de kriminella organisationerna.
"Handlingar måste mötas av konsekvens- man måste få bort individer som inte kan anpassa sig", sade han vidare.

När rikspolischefen säger att vi har ett synnerligt allvarligt läge i Sverige så borde det ge upphov till eftertanke, men Morgan Johansson och Damberg viftar väl bort det i vanlig ordning, uppbackade av vänstervingen…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Runt 400 personer har frihetsberövats efter den senaste tidens internationella operationer mot den organiserade brottsligheten. Men rikspolischef Anders Thornberg varnade i SVT:s Agenda för att det snabbt kan fyllas på med nya kriminella. – Vi måste använda vår hela kraft för att bryta rekryteringen, sade Thornberg.
 • Redigerat 2021-06-14, 07:24 av Göstage
Göstage
2021-06-16, 12:15
#169

Åkesson om situationen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2021-06-23, 06:49
#170

Precis som i de första kommentarerna efter klankrigsutbrottet i Hjällbo och Hammarkullen talar media och polis om "storbråk" mellan "grupperingar" vid stridigheter i stadsdelen Norrby i Borås, och att orsaken är oklar.

Har inte svenska folket rätt att få veta vilka "grupperingar" som ägnar sig åt våldsamma upplopp, varför de äger rum, och varför man föredrar att kalla det "storbråk"?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Polisen har fått in flera larm om ett storbråk i Borås. Enligt initiala uppgifter har en person blivit misshandlad och ett tillhygge kan ha använts.
Göstage
2021-06-23, 07:54
#171

#170 Vill man veta mer om problemen på Norrby får man söka andra källor.

"Sedan år 2017 finns stadsdelen Norrby i Borås med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Det betyder att kriminaliteten i området är hög, att vittnen och offer hotas till tystnad, att här finns en parallell samhällsstruktur samt att religiös extremism och våld begränsar invånarnas frihet."

Källa Polisen.

Peder Englund, chef för avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) inom Borås kommun intervjuades av Hem & Hyra i april 2020 med anledning av en då färsk rapport om tillståndet i stadsdelen Norrby.

"– Jag har själv varit polis i 35 år så jag känner till polisens bild av Norrby. Vårt uppdrag på kommunen är att ta reda på varför det har blivit så här. Vilka de bakomliggande orsakerna är och hur de hänger ihop. Det är först när man har den bilden klar för sig som man kan börja göra något åt problemen, säger Peder Englund."---

"Av rapporten framgår det att 20 procent av Norrbys drygt 4 000 invånare har sitt ursprung i Somalia. Det står även att somalier på Norrby har en egen rättsskipning. Och av den sjusidiga bilagan om somalisk kultur och traditioner framgår det bland att det somaliska klansystemet gör att människor hamnar i beroendeställning."---

Tidningen talade även med ett antal kvinnor i stadsdelen.

"– I princip alla som kommer från Somalia tillhör en klan. Men för de allra flesta talar det bara om vilken region av Somalia som man kommer ifrån. Det är en del av ens identitet, men påverkar inte livet på något speciellt sätt", säger en av dem.---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

– Är du från en tidning eller från kommunen? I så fall vill jag inte prata med dig. Jag litar inte på någon med papper och... Läs mer
Göstage
2021-06-23, 10:53
#172

#170 Länk till Norrbyrapporten (pdf)

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2021-06-23, 13:39
#173

#170 Boråspolisen har tvingats tillkalla förstärkning från Göteborg efter nya oroligheter på onsdagsmiddagen.

"Under onsdagen när polisen har haft en trygghetsskapande åtgärd på plats i Borås efter tisdagskvällens våldsamma upplopp blev det oroligt på nytt.

– Då dyker det upp yngre personer som är hotfulla och aggressiva mot polis och journalister. Journalisterna känner sig nödgade att lämna platsen, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisen i region Väst.

En patrull från Göteborg är på väg till Borås för att ansluta till arbetet. Enligt polisen kan en grupp också ha börjat barrikadera en infart till området."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Under onsdagen när polisen har haft en trygghetsskapande åtgärd på plats i Borås efter tisdagskvällens våldsamma upplopp blev det oroligt på nytt. – Då dyker det upp yngre personer som är hotfulla och aggressiva mot polis och journalister. Journalisterna känner sig nödgade att lämna platsen, säger Thomas Fuxborg, presstalesperson vid polisen i region Väst. En grupp ska också ha börjat barrkikadera en infart till området.
 • Redigerat 2021-06-23, 13:40 av Göstage
Jimmy.L
2021-06-23, 13:49
#174

#173: Mångkulturen visar sin fina sida igen.

Jimmy.L
2021-06-23, 16:44
#175
Här försöker en grupp män stoppa SVT:s inspelning på Norrby i Borås. Tv-teamet skulle följa upp tisdagens storbråk i området och blev då hotfullt konfronterade mitt framför ögonen på polisen. – Jag blir förbannad. Några unga män har på ett aggressivt sätt, med kränkningar och med hot, hindrat mina medarbetare från att göra sitt jobb. Det gör mig arg och ledsen, säger Anton Svendsen, redaktionschef på SVT Nyheter Väst.
Göstage
2021-06-23, 20:21
#176

#175 "Bra" att sådant här händer, så att media ser vilka man har att göra med. De där typerna med sina huvor och masker brukar annars få tid för att gnälla i media utan att bli motsagda. Länk som ovan:

"Enligt polisen var det ett antal individer på platsen som agerade hotfullt mot både poliser och journalister.

– Det helt oacceptabelt. Det är demokratihotande om journalister inte kan rapportera från vissa områden. Vi lever i en demokrati där folk ska kunna tycka, tänka och arbeta med det man gör, säger polisens presstalesman Thomas Fuxborg."---

Det är tätt mellan rapporterna om hot mot demokratin, ändå hånflinar vänstern när det kommer på tal.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2021-06-23, 20:29 av Göstage
Göstage
2021-06-24, 08:00
#177

#170 ff Precis som i Hammarkullen/Hjällbo försöker kriminella i Norrby kontrollera vilka som inpasserar till deras territorium.

"En del personer har gjort tydliga markeringar att man inte önskar närvaro av polis eller media. Det har gjorts försök till att kontrollera vilka som kommer in på området men det har vi satt stopp för", säger en polistalesperson stolt till GP.

Men fortfarande låter man allmänheten leka gissleken över vilka "grupperingar" som var inblandade i det så kallade "storbråket" i Borås. Så småningom kanske någon polischef råkar försäga sig så att folk får veta...

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Dagen efter upploppet i Borås var stämningen fortsatt spänd, och en del personer betedde sig hotfullt mot både polis och media. – Folk tror att det är stökigt
Göstage
2021-06-24, 13:32
#178

#159 ff Elva personer från olika "konstellationer" åtalas för det våldsamma upploppet i Hjällbo. Enligt åklagaren förvandlade de det offentliga rummet till ett slagfält.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Elva män från två olika konstellationer åtalas för det våldsamma bråket i Hjällbo i slutet på maj, rapporterar Göteborgs-Posten.
Draknästets_Reptiler
2021-06-26, 13:49
#179

#178: Och Sverige är så tryggt och lungt 🥴

Göstage
2021-07-01, 23:15
#180

Rubrik i Expressen efter polismordet i Biskopsgården: "En krigsförklaring mot vårt samhälle" Liknelserna med krigsliknande tillstånd kommer allt tätare, och blir bara mer befogade.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Varje gång som yrkesgrupper attackeras i förorten undrar vi var vårt samhälle är på väg. Det visade sig vara hit. Med en oprovocerad attack på en polis, med en kil in i vår skyddsbarriär. Det som hänt i Biskopsgården är inget annat än en krigsförklaring. Så, var går vi härifrån Sverige?
Draknästets_Reptiler
2021-07-02, 11:47
#181

Om det inte händer något med migrationen ganska snart, så kommer det bli krig i Sverige.

Risken är stor att SD vinner valet 2022

https://www.friatider.se/arabisk-partiledare-lovar-starta-valdsamt-vapnat-krig-om-sd-vinner-valet

Påstår sig ha "män i hela landet" redo att "snabbt ta över makten i Sverige". "Ni skåningar som är rasister, passa er jävligt noga!"
Göstage
2021-07-02, 19:02
#182

Advokaten Nima Rostami talar på Bulletin klartext om det som många inte vill höra. Rubriken lyder: "Den nya våldsbrottsligheten har likheter med terrorism".

"Migrationsströmmarna från länder i MENA-regionen har introducerat nya typer av brottslighet som skadar det svenska samhällets sociala strukturer. Sverige måste kraftsamla för att möta dessa hot", skriver han.
"Karaktären av våldsutvecklingen i Sverige bär likheter med terror. Denna inhemska och etniskt betingade terror har politikerna hittills inte agerat kraftfullt mot. Detta då de inte förser rättsväsendet med de instrument som krävs för att upprätthålla lag och ordning samt respekt för medborgarnas behov av trygghet. Därmed relativiseras det etniskt betingade fenomenet."---

"Dessa gruppers tilltagande våldskapital i Sverige är således etniskt-kulturellt betingat och har strukturell skadeverkan på samhället. Våldet ska inte betecknas som annat än terror och ett nationellt säkerhetshot. Den svenska kriminallagstiftningen är ur led och saknar preventiv effekt. Det är en minoritet inom migrantbefolkningen i Sverige som organiserar terror och utövar kriminella gärningar. De är väl medvetna om de lindriga påföljder de riskerar."---

"Sveriges förmåga att hantera terrorhot som utövas via fotsoldater som inte överensstämmer med den traditionella profilen hos terrorister är bedrövlig."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Migrationsströmmarna från länder i MENA-regionen har introducerat nya typer av brottslighet som skadar det svenska samhällets sociala strukturer. Sverige måste kraftsamla för att möta dessa hot, skriver debattören Nima Rostami.
Göstage
2021-07-04, 09:48
#183

Luai Ahmed på Bulletin ser utvecklingen i Sverige och känner igen den i egna erfarenheter.

"För oss som kommer ifrån de länder från vilka Sverige tagit emot väldigt många människor, är dagliga notiser om terrordåd och våldtäkter varken något nytt eller chockerande. Den verkligheten är något som vi levde med – och flydde ifrån.

Som det brukar sägas: tar man emot Mellanöstern, så får man Mellanöstern."---

"Vänstern föreställer sitt ett orientalistiskt Mellanöstern eller Afrika som är exotiskt och fascinerande, men glömmer att de utgör världens våldsammaste och mest kvinnofientliga delar av världen – tills de kommer till fina gatan i stora portioner.

Man kan inte ha jämställdhet, tillit och generös invandringspolitik när det plötsligt slaktas oskyldiga medmänniskor på öppen gata."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Dagens vänster har en romantisk och exotiserande syn på Mellanöstern. Tills Mellanösterns värderingar manifesterar sig på fina gatan. Vänsterns samhälleliga värderingar är inte kompatibla med Sveriges invandringspolitik, skriver Luai Ahmed.
 • Redigerat 2021-07-04, 09:48 av Göstage
Göstage
2021-07-27, 17:22
#184

#182 Mer ur advokat Nima Rostamis artikel på Bulletin som har ompublicerats.

"Karaktären av våldsutvecklingen i Sverige bär likheter med terror. Denna inhemska och etniskt betingade terror har politikerna hittills inte agerat kraftfullt mot. Detta då de inte förser rättsväsendet med de instrument som krävs för att upprätthålla lag och ordning samt respekt för medborgarnas behov av trygghet. Därmed relativiseras det etniskt betingade fenomenet.

"Brottens karaktär, art och budskap går ut på att genom våld göra sin kulturella särart tvingande. Migrationsströmmen från Mellanöstern och länder där islam dominerar har resulterat i att dessa kulturella normer slår igenom i det svenska samhället."---

"Sveriges förmåga att hantera terrorhot som utövas via fotsoldater som inte överensstämmer med den traditionella profilen hos terrorister är bedrövlig. Hotet mot vår västerländska demokrati är en såväl demokratisk som nationell angelägenhet. Nationell enighet krävs för att vi ska kunna hantera denna inhemska terrorism samt för att förbereda samhällsresurser för bemötande av hoten."---

I nuläget ej artikellåst.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Migrationsströmmarna från länder i MENA-regionen har introducerat nya typer av brottslighet som skadar det svenska samhällets sociala strukturer. Sverige måste kraftsamla för att möta dessa hot, skriver debattören Nima Rostami.
 • Redigerat 2021-07-27, 17:37 av Göstage
Göstage
2021-08-04, 08:02
#185

En tolvårings nya erfarenhet, en tisdag på ljusa dagen i en svensk stadskärna:

"Adrian beskriver hur skyttarna körde inne i köpcentret. Sedan hörde han skottlossning.

– Mammor skrek och sprang med sina barn. Medan andra människor backade undan. Själv sprang jag mot en utgång. Några andra barn sprang efter mig, säger Adrian.

På sin väg ut såg han en skadad person ligga på golvet.

– Jag tänkte att jag måste därifrån, så det inte händer något med mig, säger han."---

Krigsliknande tillstånd? Nej, det är bara en tillfällighet… 🙄

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Panik utbröt när skyttar på moped öppnade eld i ett köpcentrum under tisdagen. Tolvårige Adrian blev vittne till skjutningen. Han och ett tiotal andra barn befann sig på en fritidsgård där inne.   – De körde in i köpcentret med moped. Jag såg två som satt på mopeden. Sedan sköt de, säger Adrian.
 • Redigerat 2021-08-04, 08:04 av Göstage
Göstage
2021-08-04, 11:59
#186

#185 Kristianstadspolisen säger vid en pressträff att dessa kriminella inte tar hänsyn till om utomstående kommer till skada, och det gäller nationellt.

"På en pressträff på onsdagen efter säger polisen att man ser oerhört allvarligt på skottlossningen, som skedde mitt på ljusa dagen när det var mycket folk i rörelse i området.

– Vi ser nationellt att det finns en likgiltighet och hänsynslöshet mot att tredje part drabbas. Det ser jag som oerhört allvarligt. Det är en uppenbar risk att utomstående skadas, säger Anders Olofsson. Det är extremt allvarligt, chef för lokalpolisområde Kristianstad."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Tre tonåringar har gripits misstänkta för skottlossningen i Kristianstad där en kvinna och två män skadades allvarligt på tisdagskvällen. Polisen söker nu vittnesuppgifter om gärningsmännen – som ska ha färdats på moped. Skjutningen ägde rum mitt på ljusa dagen när många personer befann sig i området. – Det är en uppenbar risk att utomstående skadas. Det är extremt allvarligt, säger Anders Olofsson, chef för lokalpolisområde Kristianstad.
Göstage
2021-08-13, 15:17
#187

Gängen, och nu även media, kallar de unga gängrekryteringarna för barnsoldater. Ändå fortsätter vänstern att förneka alla likheter med ett förkrigslikande tillstånd.

"En ”riktig soldat som ser ut som en jättesnäll liten unge”. Så beskrev ledare i Jakobsbergsnätverket en 16-åring som de gett ett morduppdrag. När det tilltänkta offret överlevde diskuterade de i stället att pojken borde ”klippas” – alltså dödas."---

Regeringen måste släppa prestigen och tänka om – innan ännu en generation förortspojkar blir barnsoldater på gatan."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Åttaåringar rekryteras till kriminella nätverk och 15-åringar pressas att bli gängens ”soldater”. Nytänkande krävs för att hindra barn från att skjuta barn.
Göstage
2021-08-26, 18:48
#188

Människor som flytt krigets fasor tvekar inte att dra paralleller till vad som nu kan inträffa var som helst och när som helst i vårt land, men de vänsterblivna skrattar överlägset och talar om att "så är det alls inte, det vet vi bättre än er."

Skäggetorp i Linköping, dagen efter att en man skjutits till döds i centrum vid lunchtid på vad som borde ha varit en helt vanlig vardag:

"Helene har flytt från Libanon till Sverige och händelsen fick henne att tänka på sitt hemland och livet med krig.

– Det kändes som att vara tillbaka i Libanon, man tror inte att det är sant, att det ska hända i trygga Sverige.

Helene tänkte också på sina barn.

– När jag hörde skotten igår tänkte jag direkt på mina barn som går den här vägen hem från skolan, genom centrum.

Hon fortsätter.

– Min dotter ringde mig och var jätterädd över att jag jobbar här."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2021-08-26, 18:49 av Göstage
Draknästets_Reptiler
2021-08-27, 12:05
#189

Så länge regeringen daltar med dem så kommer det bara bli värre och värre.

Skicka hem varenda en utav dem, och deras familjer också. Då först kanske man kan börja bygga upp landet igen.

Göstage
2021-08-30, 07:50
#190

Maria Wallin har mångårig erfarenhet inom både polis och kommun i Göteborg som analytiker kring frågor som rör kriminella gäng, men hon är föga känd utanför sin krets. Det var vinkar från henne som fick den uppmärksammade rapporten om tystnadskulturen i Göteborgs kommun till stånd. Per Brinkemo gör en mycket intressant intervju med henne i Bulletin. (Läsning rekommenderas innan den blir betalbelagd.)

"Hur ser framtiden ut enligt dig om inget radikalt händer, kan vi som Löfven säger knäcka kriminella nätverk?

– Vi sitter i skiten och kommer inte bli av med gängen. Fem år framåt kommer vi, utifrån de tendenser vi ser nu, ha regelrätta gatustrider. Konflikttrappan har skruvats upp och ingen går självmant ner i en eskalerande våldssituation. Det kommer att leda till att det bli en upptrappning av våldet.

– Hade man jobbat med det från början hade prognosen varit bättre. Vi kan minska deras makt i det offentliga rummet men vi har nu inget som på allvar utmanar dem. När jag hör chefer som säger att vi inte ska vara så alarmistiska, som säger att folk kan få panik om man beskriver problematiken, då kommer det bli svårt."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Rapporten som avslöjade hot mot tjänstemän och en utbredd tystnadskultur bland tjänstemän och chefer i Sveriges näst största stad slog ner som en bomb för några veckor sedan. Per Brinkemo reste till Göteborg och intervjuade sociologen Maria Wallin som under flera år sett problemen växa.– Det tog alldeles för lång tid för polisen att erkänna de territoriella nätverken, säger hon.
Jimmy.L
2021-08-30, 08:02
#191

#190: Många kloka ord..

– Grundproblemet är att vi inte kunnat prata om att vissa grupper har andra behov än majoritetsbefolkningen. Och det har varit svårt att tala om att migration i sig innebär en social utsatthet. Det är att per definition vara utsatt. Det här är ju människor som förlorat hela sitt sociala nätverk. Vad gör det med en människa att vara en främling i ett nytt land?

Göstage
2021-09-02, 14:18
#192

#155 Aftonbladet tar fram krigsrubrikerna (om MC-gängen).

tlf004.jpg

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Att mannen som sprängde ihjäl sig själv kopplas till ett mc-gäng förvånar inte. Hells Angels, Bandidos och allt vad orga
Jimmy.L
2021-09-02, 14:37
#193

#192: Märklig rubrik med tanke på att vi har en blodigare krig i landet.

[Borttaget]
[Borttaget] 
2021-09-02, 14:51
#194

Inlägget är borttaget

Göstage
2021-09-02, 14:52
#195

#193 Snobbmedia har haft lättare att tala om "krig" när det gäller MC-gäng sedan den tid då dessa dominerades av etniska nordbor. Idag är sammansättningen mer blandad, och det finns även kopplingar med förortsgängen. Men det låtsas Oíson m.fl. inte om.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Kärnan i Bandidos Stockholmsavdelning utgörs av tolv män. Ozan Sarikaya är misstänkt huvudman i en massiv vapen- och narkotikahärva. Mångårige medlemmen Aghvan Baghdasaryan sitter häktad misstänkt för mord.
Göstage
2021-09-28, 13:50
#196

Sprängningen på Övre Husargatan där fyra personer skadades allvarligt och ett tjugotal har uppsökt sjukhus har nått ledarsidorna. Karin Pihl skriver i GP:

"Polisens teori är att explosionen på tisdagsmorgonen var anlagd. Stämmer det, är det ett av de värsta bombdåden i Sverige."---

"Sprängningar och bombdåd i fastigheter har ökat i Sverige. I fjol skedde 105 detonationer i landet. Året innan var det ännu värre, då anmäldes 257 sådana brott. Under 2010-talet handlar det om en exceptionell ökning av sprängdåd. Och Sverige sticker ut. Inget annat land som inte befinner sig i krig har en liknande användning av handgranater, enligt Polisen."---

På så vis påminner bombattentaten mot bostadshus mer om terrorattacker. Det är trots allt ovanligt. Men de skrämmer människor på ett helt annat sätt än skjutningarna. Brutaliteten i dessa brott, där gärningsmännen inte tycks bry sig om att sovande barn kan dö, är skrämmande.---

Polisen tvingas ta hjälp från Försvarsmaktens insatser i länder som Mali och Afghanistan för att lära sig att hantera sprängningarna. Så illa är det. Att bombningarna måste få högsta politiska prioritet behöver väl knappast nämnas."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Polisens teori är att explosionen på tisdagsmorgonen var anlagd. Stämmer det, är det ett av de värsta bombdåden i Sverige. Klockan fem på tisdagsmorgonen kom
 • Redigerat 2021-09-28, 13:53 av Göstage
Göstage
2021-09-29, 07:08
#197

Expressens ledarsida konstaterar att en mörk skugga i form av bombdåd och skjutningar kommer att bilda eftermäle till Löfven och hans regeringsperiod.

"De kriminella gängen har under senare tid har blivit fullständigt likgiltiga inför att utomstående kan dö av deras våld. Tidigare sköt man i benet, i dag skjuter man för att mörda. Förr lämnade man en icke-apterad dynamitgubbe i brevlådan som ett hot, i dag smäller man av en kraftig sprängladdning i porten."---

"När detta skrivs är det fortfarande osäkert vad som orsakade den fasansfulla explosionen i Göteborg. Men att svenska städer regelbundet drabbas av våld man annars förknippar med krigszoner ger ett nattsvart eftermäle åt regeringarna Löfven."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2021-09-29, 18:23
#198

"Deras brott börjar alltmer likna ren terrorism och måste därför mötas med den fulla kraften i svensk terrorlagstiftning", skriver Ulf Kristersson om gängen på Facebook.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

SVERIGE Efter explosionen i Göteborg har flertalet politiker uttalat sig om händelsen. Däribland Ulf Kristersson. Under tisdagskvällen skriver moderatledaren på Facebook att om Göteborgsexplosionen...
Göstage
2021-09-30, 09:55
#199

#198 "Vi upplever idag en grov och systemhotande brottslighet. Många kriminella har ett våldskapital och metoder som kan jämföras med terroristers", skriver Moderaterna i ett pressmeddelande, där de meddelar att de vill använda terrorlagstiftning mot de kriminella gängen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Moderaterna vill införa en terrorlagstiftning mot gängen, skriver Moderaterna i ett pressmeddelande.
Göstage
2021-10-06, 18:47
#200

Efter nio skjutningar med fyra döda inom loppet av ett år i Linköping säger kommunalrådet Muharrem Demirok (C): "Vi upplever snart ett krig mellan de här gängen på våra gator där allmänhet, civilpersoner, hamnar mitt i skottgluggen."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Ett år, nio skottlossningar och fyra döda. Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) i Linköping är förbannad och säger att han aldrig varit med om något liknande. – Jag vet nästan inte längre hur vi ska klara av att se Linköpingsborna i ansiktet och säga att det här är en trygg stad, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköping.
Göstage
2021-10-21, 07:47
#201

#171 När "lägesbild Borås" kom förra våren ansåg dess bild av de invandrade somalierna som "rasistisk" (H&H).

Sannolikt uppstår nu samma debatt efter den färska SVT-dokumentären "Våra barn dör". Håkan Boström på GP skriver om Järvasomalierna.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

I en ny SVT-dokumentär får vi möta boende på Järvafältet i Stockholm där många unga pojkar mördats i gängkonflikter de senaste åren. I fokus står den somaliska
Jimmy.L
2021-10-21, 08:04
#202

#201: Lättast att skrika om rasism, det är SD:s fel och alla andras fel utom den socialdemokraternas underbara felfria politik.

Göstage
2021-10-25, 08:08
#203

"Det politiska samtalet i Frankrike idag handlar om huruvida det råder inbördeskrig och om den franska civilisationen är hotad. Vågar vi ta den diskussionen i Sverige?", skriver mångåriga Frankrikekorrespondenten Chris Forsne i en gästkrönika i Bulletin och pekar på den franska oräddheten i media inför vad som kan vara en livsviktig fråga.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Både Sverige och Frankrike brottas med likartade samhällsproblem. Men där fransmännen valt att öppet diskutera problemen på djupet – utan skygglappar eller ohederliga känsloargument – har svenskarna än så länge valt en annan väg, skriver Chris Forsne, journalist och statsvetare.
 • Redigerat 2021-10-25, 08:09 av Göstage
Upp till toppen