samhället

Pojkarna offer i det svenska genuslaboratoriet?

2018-09-30 11:05 #0 av: Göstage

Psykiatern och författaren David Eberhard har i dagarna släppt boken "Det stora könsexperimentet",  som redan vållat ilska i visst läger men välkomnats från andra. På Expressen debatt skriver författaren om sina tankar bakom boken. Här är ett utdrag:

"Nu är det förvisso så att pojkar aldrig tidigare i världshistorien uppfostrats mer som flickor än just i dagens genuscertifierade Sverige. Samtidigt har skillnaden på prestation i skolan aldrig varit större mellan könen. Så om man ska gå på lite empiri i frågan bör man snarare uppfostra pojkarna mer som pojkar. Det funkade nämligen i alla tidigare samhällen ganska bra. Ett stort historiskt feministiskt problem är ju att det alltid tycks ha gått bättre för pojkarna tidigare."---

"Faktum är att hela genusteorin närmast helt bortser från att vi människor faktiskt är biologiska varelser som har en inprogrammerad kod för hur vi ska agera. Biologiska varelser styrs självklart också av miljöfaktorer, men också av arv. Saker som är givna i förväg. Hårdvaran i mänskligheten heter DNA. Det innebär alltså inte att vi inte kan ändras. Men det måste följa vissa givna biologiska regler.
Att vi inte bara kan byta ut vilket nedärvt beteende som helst är således bortom varje rimligt tvivel och så klart bevisat i forskning att det är att jämföra med kunskapen om att jorden kretsar kring solen och inte tvärtom. Det blir därför smått klaustrofobiskt när man i den allmänna debatten gång efter annan får höra känslomässigt grundade uppfattningar som helt saknar biologisk grund. Det finns inga samhällen i världshistorien där pojkar och flickor på gruppnivå inte tydligt skiljer sig åt i lekmönster. Det spelar alltså mycket liten roll om vi skulle uppfostra våra pojkar som flickor. De skulle utvecklas till pojkar i alla fall. Det är ren biologi."---

 https://www.expressen.se/debatt/tank-om-lat-pojkar-uppfostras-som-pojkar/

Forts.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-30 11:09 #1 av: Göstage

#0 Slutklämmen på Eberhards artikel:

"Om man på allvar vill att pojkar ska klara skolan bättre bör man alltså göra den mer anpassad efter pojkar. Det innebär mer tävlingsmoment och mindre diskuterande. Är det något som gjort att pojkar inte längre klarar skolan är det just analyserandet. Kunskaper som var mätbara och därmed greppbara att tävla om har bannlysts till förmån för allmänna diskussioner och analys.

Detta gynnar flickor oerhört, särskilt i tonåren då det är den tid i livet då de biologiska skillnaderna mellan könen är som tydligast. Det är nämligen uppenbart att en femtonårig flicka biologiskt är åtminstone två år äldre än en femtonårig pojke. Och det är då man i den svenska skolan med hjälp av diskussion och mogna analyser ska få sina slutbetyg. Något som de barnsliga pojkarna inte klarar av.
Tron att de däremot skulle klara skolan bättre om de i ännu högre grad än nu skulle tvingas låtsas vara flickor bygger på en total brist på kunskap om genetik och biologi. Det gör dem i bästa fall bara förvirrade."

https://www.expressen.se/debatt/tank-om-lat-pojkar-uppfostras-som-pojkar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-30 11:43 #2 av: Emo

Ännu en bok av en otroligt kunnig författare, som vet så mycket om det han skriver.
Inte konstigt att blåögda drömmare som lever i sin rosafärgade bubbla reagerar negativt på kloka ord och sanningar de inte vill höra.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-09-30 19:08 #3 av: Göstage

 #2 Ja, Liv Strömquist, feminst som gav ut boken "Einsteins fru", är åtminstone till en del inne på samma sak - hon har viss förståelse för att det uppstår motreaktioner mot feministernas framfart.

"Men Strömquist funderar också över motreaktioner som växer fram. Hon lyfter de mansrörelser som menar att feminismen inte fokuserar tillräckligt på problem som angår män.
– Där finns ett ansvar på oss feminister. Jag tycker att man har ett ansvar att inte uttrycka sig som en jävla idiot. Då gör man det nästan för lätt för sådana här rörelser, säger hon och fortsätter:
– Vi kan absolut diskutera varför pojkar har sämre resultat i skolan och så, det är en superrelevant fråga för alla. Det finns ingen motsättning mellan att diskutera det och att diskutera det förändrade samhället."

https://www.expressen.se/kultur/liv-stromquists-svar-till-nya-mansrorelsen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-30 19:45 #4 av: Novachan

#1 Jag trodde att det var pojkar/män som alltid har påståtts vara de som är bra på att analysera Funderar

Jag vet inte hur mycket av skolan som är genusinfluerad eller vad som borde bli det mer eller mindre, men jag tror absolut på att man behöver göra ändringar i skolan och göra mer anpassningar på individ- och gruppnivå

Anmäl
2018-10-01 10:22 #5 av: Hayabusa

Om pojkar är offer eller inte, det kan debatteras. Dock är jag övertygad om att det är en situation som är verklig. 

Anmäl
2018-10-01 10:24 #6 av: Hayabusa

"En av världens bästa skolor reformerade successivt bort kunskap som överordnat mål till förmån för sitt kompensatoriska uppdrag. Med kommunaliseringen fick skolan en huvudman som dels skiftade svårt i sitt intresse för utbildningen och dels eroderade den kultur som underbyggt anseendet hos lärarkåren.

Tänk om vi hade haft en kraftfull borgerlighet, eller socialdemokrati för den delen, som inte hade ryckts med och sagt absolut nej till drömmarna om den gode vilden i Lgr 80 och behållit det statliga ansvaret."

https://www.di.se/ledare/lita-pa-hogern/

Anmäl
2018-10-01 11:38 #7 av: eskils

#6 Bra artikel!


Anmäl
2018-10-08 19:40 #8 av: Göstage

"Att blunda för våra inbyggda biologiska förutsättningar är lika dumt som det är farligt. Kostnaden bärs i det här fallet nästan helt av flickorna. De invaggas i tron att könsroller är sociala konstruktioner, och att problem som har med könsrollerna att göra kan lösas om bara killar får lära sig att bli goda feminister. Att det är flickors rättighet att leva utan att behöva förhålla sig till risken för manlig aggressivitet, som att dricka sig redlös och sedan ta sig hem ensam genom natten. Eller, än värre, att låta en genomkommersialiserad nöjesindustri sexualisera deras kroppar och använda urtida parningssignaler som modeaccessoirer och statussymboler. 

Att säga detta är förstås inte att lägga skulden på offret och legitimera förövaren. Jag hör sällan någon ge uttryck för uppfattningen att rån är okej. Det hindrar inte att föräldrar som bryr sig om sina barn lär dem att inte jogga i en mörk park vid midnatt med en dyr mobil på armen."---

 "Vi vet att moderna sociala spelregler, som säger att det inte får ske med våld, är just det – en modernitet. Fortfarande för några hundra år sedan, en millisekund i vår evolutionära historia, blev den mest framgångsrika rånaren istället borgherre, baron eller kung. Vi vet att förmågan eller för den delen viljan att kontrollera dessa urgamla rövarinstinkter inte är helt att lita på hos alla. Vad skulle hända om vi ignorerade allt detta och stolt utropade att skötsamma människor minsann inte ska behöva anpassa sig till busarna? Alla vet svaret: Det skulle ske på offrens bekostnad. Frågan är varför det är så svårt att vara lika realistisk när det kommer till sexualitet.

Visst kan vi stirra oss blinda på könsroller som kulturella yttringar, och hoppas på att de kan dekonstrueras och stöpas om, bara vi anstränger oss tillräckligt, bara förskolorna anställer genuspedagoger. Men dessa kulturella normer kommer inte ur ett vakuum. Kultur och biologi växelverkar i en samevolution. Kulturens ytströmmar är synliga och kan te sig lättåtkomliga för förändring. Men underströmmarna av biologiska processer är beständiga över helt andra tidsrymder."---

"Alla upplysta människor borde kunna samlas kring målsättningen att få slut på mäns sexuella våld och tvång mot kvinnor, och den rädsla och ofrihet som orsakas av dessa beteenden. Att hitta effektiva strategier för att komma dit måste rimligen ha högre prioritet än den ena eller den andra genusvetenskapliga skolbildningen. 

Jag är rädd att könsneutrala dagis i bästa fall är en marginell del av lösningen, och mer sannolikt bara är en distraktion. Men inte heller jag vet vad som i själva verket kommer att krävas, vilket är en god anledning för alla att närma sig frågorna med lika mycket ödmjukhet som engagemang."---

https://kvartal.se/artiklar/att-forhindra-mans-vald-kraver-kunskap-om-biologi/

Markus Heilig är professor i psykiatri och chef för Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap, Linköpings universitet samt författare till boken "Hon, han & hjärnan" (Natur & Kultur Akademisk, 2018).

Heiligs essä på Kvartal är både lång och intressant, och jag är inte alls säker att jag valt att citera rätt stycken, så läs hela!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-18 15:02 #9 av: Göstage

Mer om David Eberhard och "Det stora könsexperimentet" här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-03 16:47 #10 av: Göstage

Ann Heberlein hittar stöd för i tråden tidigare framförda tankegångar på ett något oväntat håll: 

"Camille Paglia sparade inte på krutet när hon kritiserade samtidens feminiserade kultur i en intervju i Wall Street Journal 2013. ”What you´re seeing is how a civilization commits suicide”, förkunnade hon frankt. Paglia, lesbisk feminist med en professur i Philadelphia, menar att pojkar kastreras mentalt i mycket späd ålder."---

”There is a war on boys and men”, sade Camille Paglia i intervjun i Wall Street Journal 2013. Jag är böjd att hålla med Paglia. Vi lever på många sätt i en kultur som är femininiserad. Barnomsorg, skola och kulturen i största allmänhet förordar kvinnlighet, kvinnliga dygder och kvinnliga egenskaper och förkastar manlighet. En liten pojke får tidigt lära sig att skämmas över sitt kön – om den lille pojken växer upp i upplyst medelklass vill säga och går i skolan i ett välbärgat område. 

Pojkar som växer upp i en annan typ av kontext, som våra svenska utanförskapsområden, utvecklar istället för skam en form av hypermaskulinitet, vilket innebär en perverterad form av manlighet där våld och hårdhet upphöjs till ideal. Båda pojkarna är förlorare, och ingen av dem rustas för att hantera sina liva och sina relationer till det motsatta könet – och när de båda möts uppstår dissonans. De svenske, feministiskt fostrade pojken har föga att sätta emot en pojke som är fostrad i enlighet med patriarkala ideal och hypermaskulinitet. Gissa vem som blir rånad, vem som får stryk, vem som förlorar i den konkreta situationen."---

"De män som inte äger makt – majoriteten av männen i vårt land är varken styrelseproffs eller geniförklarade kulturpersonligheter – tvingas bära hundhuvudet för det några medlemmar av gruppen män ägnar sig åt.
Manlighetens kris handlar inte bara om hur män beter sig mot andra. Den handlar i högre utsträckning om vad de gör mot sig själva. Den psykiska ohälsan är utbredd bland män och långt fler män än kvinnor begår självmord. Enligt flera OECD rapporter är pojkar förlorare i skolan, och gapet mellan pojkars och flickors skolresultat växer. 

Missbruk är vanligare hos män, liksom ofrivillig ensamhet. Många av de samhälleliga problem vi ser idag kan ha sitt upphov i osäkerhet kring manlighet och kvinnlighet, säger Camille Paglia i ovan nämnda intervju och menar att tendensen att förneka biologiska skillnader mellan män och kvinnor är djupt destruktiv."---

https://annheberlein.com/2019/03/03/till-manlighetens-forsvar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 10:19 #11 av: Göstage

"Pojkars förlorarposition, som tar sin början i grundskolan, är i princip en icke-fråga i svensk debatt och politik", skriver Expressen på ledarplats idag. 

"Nyligen kom den första vågen av antagningsbesked till högskolans hösttermin. Könsfördelningen är minst sagt skev. Bland de 279 000 lyckostar som har kommit in på sitt förstahandsval är 174 000 kvinnor och knappt 106 000 män.
Nästan två av tre antagna - 62 procent - är alltså kvinnor. Här har vi en klyfta som rimligen borde oroa akut i landet som vill vara jämställdast i världen.
Men inte en enda tidning vinklade nyheten på genusklyftan. Det kan delvis förklaras med att det inte är en nyhet; så här har det sett ut länge."---

"Pojkar drabbas hårdare än flickor när skolmiljön är stökig, visar studier. Enligt hjärnforskaren Martin Ingvar är det självklart. Han anser också att den ”dåligt strukturerade” svenska skolmodellen är ett jämställdhetsproblem i sig: ”Pojkarna skulle lyckas bättre med en kunskapsskola av lite mer östasiatiskt snitt.”
Svensk skola sticker också ut genom att den gynnar motiverade elever, som ofta är flickor, som Svend Dahl, alliansregeringens jämställdhetsutredare, har konstaterat. Så blir det när tyngdpunkten ligger på enskilt, självständigt arbete. Är man studiemotiverad är det lättare att vara självgående.
Regeringen kallar sig feministisk. Men den är väl inte sexistisk? Den tar väl den akademiska genusklyftan på allvar?"---

https://www.expressen.se/ledare/var-feministiska-regering-struntar-i-skolans-pojkar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 10:45 #12 av: Hayabusa

#11 Sant. Ett ämne som nästan alltid hamnar i skuggan av "patriarkatet" eller "vita män". Tror inte vi kommer att få se en ändring inom överskådlig tid. Skillnaden kommer att vara ännu större om 10-15 år. 

Anmäl
2019-07-19 12:02 #13 av: Göstage

#12 Javisst, det överskott tjejer som blir antagna nu kommer att generera fler när de i sin tur är utbildade.

 Inget ont om alla duktiga och målinriktade tjejer som tids nog kommer att låta höra tala om sig - vi har unga män som inte platsar på tåget som också kommer att låta höra tala om sig, fast i andra sammanhang...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 13:14 #14 av: Hayabusa

#13 Instämmer, jag missunnar inte tjejerna framgång. Verkligen inte. Det handlar om insats & utfall, tjejerna har på egen hand jobbat sig till framgång. Men, som du också antyder, vad händer med killarna? Det kan komma att bli (eller är redan) en huvudvärk av stora mått. 

Anmäl
2019-09-30 11:23 #15 av: Göstage

Löfven "reagerar starkt" på något som han måste ha vetat redan.

"Enligt Löfven finns det flera orsaker till skolans tillstånd.
Han menar att undervisningen är utformad på ett sätt som missgynnar pojkar, och att flickor gynnas i betygssättningen.

”Pojkars skolresultat fordrar särskild uppmärksamhet”, fortsätter Löfven, och beskriver att Skolverket nu fått regeringens uppdrag att se över läroplanen. Ett mobilförbud på lektionstid ska införas, något som ska skapa en mer ordningsam miljö för pojkarna."---Oskyldig

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-reagerar-starkt-pa-svt-reportaget-skolan-ar-samre-pa-att-mota-pojkar-an-flickor

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.