Debatt

I spillrorna av folkhemmet

2018-11-19 10:05 #0 av: Göstage

Undran från en (ännu så länge) boende i Biskopsgården (fetstilsmarkeringen är hennes):

"När människor som är välintegrerade i samhällets alla aspekter flyr Biskopsgården finns en rationell fråga att ställa sig;
kommer de kriminella grupperingarna att göra ett ännu större anspråk på området när de inte längre möter det relativa motstånd som trots all existerar?"

https://ledarsidorna.se/2018/11/det-senaste-mordet-i-biskopsgarden-de-kriminella-natverkens-lokala-valdsmonopol-vaxer/

Malcom Hyeyune ser tecken på att många inte insett att det nu kanske är dags att flytta sig till baksätet eftersom liftarna de tagit upp nu vill ta över ratten. 

 "Det faktum att så många är så djupt investerade i projektet att avfärda förekomsten av alla andra åsikter än de som är gängse på mångfaldskurser och i kommunala styrdokument som en temporär bugg i systemet är inte ett gott tecken. Hur många människor är egentligen beredda att acceptera dessa åsikter, den dagen drömmen om att de kan ”uppfostras” bort inte längre är realistisk?"--- 

 "Sverige drömde om att ta hand om, om att uppfostra, om att ”civilisera” de som kom hit, ända tills de skulle fullbordas som små avbilder av oss själva."---

https://ledarsidorna.se/2018/11/ssus-varderingar-satter-ljuset-pa-en-fraga-dar-vi-inte-vill-hora-svaret/

Ja, vad händer när de sista sekulära innevånarna lämnar de utsatta områdena och de som kommit hit från länder med en för oss fjärran samhällssyn propsar på att leva som de lärt och kräver makt i politiska organisationer och över samhällets funktioner och utformning? Vad blir följden när rättssamhället åsidosätts och ersätts av klanrättvisa och gatans rättsskipning? 

Polisen verkar ha resignerat och ropar på hjälp från samhället. Men vilka är det som representerar "samhället" - hur vet vi att de lyssnar, instämmer och fattar beslut i den riktning polisen hoppas?

Har vi kommit till vägs ände för demokratin som vi känner den, eller finns det ytterligare en tid av respit?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-19 10:36 #1 av: Hayabusa

Inget är så konstant som förändringar. Att samhället, på en del håll, är på väg bort från det som många kände som "folkhemmet" är oundvikligt. En ond cirkel som inte bryts hur som helst, politiker & andra styrande vet inte hur de ska göra för att bryta cirkeln. Har de verktygen? Vet de hur man använder ett verktyg? Jag gissar att vi i en relativt nära framtid kommer att se & uppleva en ännu större separation av samhället. 

Anmäl
2018-11-19 10:48 #2 av: Göstage

#1 Ser du väpnat våld i den processen, eller blir det ett succesivt fredligt maktövertagande?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-19 10:50 #3 av: Hayabusa

#2 Ärligt talat vet jag inte exakt vad jag ser, men absolut ALLT är möjligt. Det går nog inte att bortse ifrån något scenario. 

Anmäl
2018-11-19 13:13 #4 av: Göstage

#0 Ett färskt exempel från Stockholmspolisen hur man talar för döva öron:

"Med en fyrfaldig ökning i förekomst av grovt skjutvapenvåld och en mer än halvering i uppklaring framgår det klart hur oroande läget är inom regionen. Detta går i linje med vad som tidigare har rapporterats, och till viss del även förutspåddes, i kriminalunderrättelserapporten från 2013…

 I rapportens rekommenderades bland annat att det fanns ett behov att undersöka uppklaringsresultatet gällande skjutningar och som framgår i den nu aktuella undersökningen har detta behov kvarstått och är än mer angeläget nu."---

https://detgodasamhallet.com/2018/11/19/grovt-skjutvapenvald-i-region-stockholm-2011-till-2017/

"...framgår det klart hur oroande läget är inom regionen. Detta går i linje med vad som tidigare har rapporterats, och till viss del även förutspåddes, i kriminalunderrättelserapporten från 2013." ---

"Än mer nu"---

Och klockan tickar...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-08 08:25 #5 av: Göstage

Ann Charlott Altstadt, gästskribent på GP:s ledarsida, konstaterar att våldet  inte längre är begränsat  till det polisen kallar utsatta områden, och att följden att tilliten minskar och rädslan ökar även i områden som tidigare inte förknippats med våld, rån och bråk.

"Vad händer när även platser präglade av social stabilitet drabbas, som exempelvis området i universitetsstaden där jag har vänner. I höst har två män skjutits ihjäl i grannskapet och min kompis tonåring misshandlades blodig när han vägrade lämna ifrån sig handskar och jacka. Ett våld vi förr bara upplevde genom nyheternas utrikesrapportering, och sedan kom att förknippa med utsatta förorter, har nått portarna till arbetar-och medelklassens bostadsrätter och radhus.

Om politiker och myndighetspersoner inte agerar nås snart en tipping point då människor inser att otryggheten är deras eget ansvar. Det kommer att förändra våra värderingar och vår syn på varandra men framför allt innebär det att ett mycket större brott begåtts, mot den självklara tilliten att samhället ska ge oss skydd och leverera rättvisa."

http://www.gp.se/ledare/altstadt-straffen-inte-anpassade-för-dagens-sverige-1.11570608

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-15 12:16 #6 av: Göstage

 Brottsförebyggande rådet (Brå) har presenterat Nationella trygghetsundersökningen (NTU) på Folk och försvar i Sälen. Bland annat tog man upp  otryggheten i samhället.

"– Det är en ganska stor del av befolkningen som gör anpassningar utifrån oron för brottslighet, säger Erik Wennerström, generaldirektör på Brå."---

"Störst är otryggheten bland unga kvinnor (20–24 år), där 42 procent uppger att de valt en annan väg för att de känt sig otrygga och oroliga att utsättas för brott. Motsvarande siffra bland män i samma åldersgrupp är 16 procent."---

"En del av resultaten från NTU presenterades i november. Då lyfte Brå kvinnors ökade utsatthet för sexualbrott. 2012 uppgav 2,7 procent av kvinnorna att de utsatts för ett sexualbrott, 2017 var samma siffra 10,7 procent. Bland unga kvinnor (16–24 år) uppger 34,4 procent att de blivit utsatta."

https://www.expressen.se/nyheter/bra-manga-valjer-annan-vag-av-radsla/

Undersökningen finns i pdf-format här.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-15 13:27 #7 av: Emo

Självklart har vi ändrat beteende. Hur ska vi annars kunna försöka undvika att bli utsatta för fler brott? 
Hoppet att politikerna skulle arbeta för ett tryggare samhälle har flugit sin kos för länge sedan. 

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2019-02-09 09:48 #8 av: Göstage

Veronica Magnusson, ordförande Vision och Lena Nitz, ordförande Polisförbundet skriver på Expressen Debatt om tryggheten i Sverige. Förhoppningarna om att fler Poliser skall kunna bryta utvecklingen är stora, men fler poliser är bara en del av det arbete som måste till, skriver debattörerna.

"Det rekordhöga antalet skjutningar som skakar Sverige är toppen av ett isberg. Under ytan ligger mängder av mindre allvarliga brott men också sociala problem, psykisk ohälsa och ofullständig skolgång. Nu kräver fackförbunden Vision och Polisförbundet ett helhetsgrepp och effektiv samordning för att vända en utveckling som kostar i såväl i ekonomiska termer som i mänskligt lidande. 

För många i samhället är det de mest spektakulära händelserna som syns: det rekordhöga antalet dödsskjutningar och andra skjutvapenrelaterade uppgörelser på öppen gata. Det påverkar både den faktiska tryggheten och den upplevda tryggheten i samhället, särskilt i våra utsatta områden."---

"Kriminalitet påverkar inte bara förövare och brottsoffer. Den påverkar även familjer, anhöriga och vänners känsla av trygghet.
Därför är det brottsförebyggande arbetet en samhällsfråga som kräver en kraftsamling - för alla människors trygghets skull."---

https://www.expressen.se/debatt/skjutningarna-ar-bara-toppen-av-ett-isberg/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-28 13:24 #9 av: Göstage

"Och om du vill ditt väl förstå
Och vara fri när molnen gå
Så bygg en värld att leva i
Nu gäller det ditt Liv, ditt eget Liv"

 D Christodoulou (Sv. översättning Bo Setterlind)
Musik: Mikis Theodorakis

Helena Edlund oroar sig för sina barns framtid i en dystopisk betraktelse på sin blogg.

"Händelser som för ett par decennier hade toppat tidningarnas löpsedlar i månader, ägnas nu knappt en notis. Nästa dag finns ju någon ny incident att rapportera. Att skjuta sin motståndare, eller för den del spränga dennes hem eller affärsverksamhet, har blivit gängse konflikthantering inom det som på samma nyspråk kallas för grupperingar. Vilka gemensamma nämnare som förenar dessa grupperingar lämnas oftast till vår fantasi. På samma presskonferenser där vi uppmanats att ”leva som vanligt” har vi även fått höra att det inte finns anledning till oro eftersom allt handlar om ”interna uppgörelser”.---

"Väggar med kulhål, söndersprängda butikslokaler, avspärrningsband och utbrända bilvrak. Så ser den normala gatubilden ut för allt fler barn. Inte bara ”de andras ungar” i den segregerade och socialt belastade förorten – utan våra egna barn, den välmående svenska medelklassens barn på Södermalm, i Aspudden, Tyresö, Vellinge… Den krassa verkligheten är att ingen längre går säker. Ungdomar våldtas, rånas och misshandlas dagligen. Vissa har mist sina liv. Offren faller snart i glömska, det händer ju så mycket och det brukar ju heta att de ju bara var på fel plats vid fel tid. Jag hoppas vid Gud att mina barn aldrig någonsin befinner sig på fel plats vid fel tid. I natt spränges en restaurang en kvarter från min son. Vad händer nästa gång? Hur ser marginalerna ut då?"---

http://helenaedlund.se/hur-forklarar-jag-kulhalen-min-femaring/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-30 14:35 #10 av: Göstage

Författaren Lars Åberg står på en tunnelbanevagn i Tokyo och betraktar Sverige. En artikel fylld av klarsyn. Läs gärna!

http://larsaberg.se/sv/hellre-bungyjump-i-shanghai-an-babysim-i-skarholmen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-11 09:35 #11 av: Göstage

#6 Olika sorters rädslor bland de unga.

"Det är dubbelt så vanligt att killar oroar sig för att bli utsatta för våld när de vistas utomhus, jämfört med tjejer, enligt en ny studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Samtidigt visar Brå:s siffror att det är övervägande unga kvinnor som känner sig otrygga ute i sitt bostadsområde under sena kvällar. 

Rapporten från MUCF undersöker ungas attityder och värderingar i Sverige. Nu har den första delen av tre publicerats och där går det bland annat att läsa om ungas attityder om allt från samhällsfrågor till politik. 

Enligt studien, som bygger på svar från unga i åldern 16-29 år, oroar sig tjejer generellt sett mer än killar för att bli utsatta för brott och hot. Men kollar man specifikt på oro för att utsättas för våld utomhus är förhållandet det omvända."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-studie-killar-dubbelt-sa-oroliga-for-vald-ute-jamfort-med-tjejer

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-15 11:40 #12 av: Göstage
Twitter

https://twitter.com/StegetEfter

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-21 08:25 #13 av: Göstage

Tyskland har inte oväntat kommit betydligt längre än Sverige i att bekämpa kriminella klaner, delvis på grund av att de är mer synliggjorda där. "Åk dit och lär!", uppmanar Chris Forsne på Ledarsidorna vår justitieminister. (Fast om han mot förmodan lyssnade på uppmaningen skulle han väl bara tillsätta någon utredning när han kom hem, för att slippa befatta sig med det...)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-25 07:15 #14 av: Göstage

Tomas Tobé, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet, har gett upp tanken på att Sverige på egen hand skall lyckas komma till rätta med  det otrygghetens ekorrhjul som snurrar allt snabbare. I en debattartikel i GP skriver Tobé:

"Dödsskjutningar, sprängningar och inbrottsvågor har tyvärr blivit vardag i Sverige. Antalet våldsbejakande extremister räknas nu i tusental i stället för hundratal samtidigt som den allt djupare segregationen göder utanförskap och kriminalitet. Detta är ett nytt normaltillstånd som har växt fram. Ett otryggt och polariserat normaltillstånd som undergräver samhällskontraktet mellan medborgare och stat."---

"Vi vill i praktiken att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden.
Men det räcker inte att bara agera nationellt. Vi har därför tänkt om och utvecklat vår kriminalpolitik till att även innehålla en europeisk dimension. Det har nämligen blivit uppenbart att Sverige inte klarar av att hantera den växande otryggheten på egen hand. Många av de samhällsproblem vi ser i dag är konsekvenser av internationella tillkortakommanden."---

https://www.gp.se/debatt/vi-behöver-eu-för-att-bekämpa-otryggheten-i-sverige-1.16552279

Han (M) föreslår bland annat agerande i EU för att stoppa den fria rörligheten för kriminella, intensifierad kamp mot terrorism och extremism samt "att Sverige driver på för en mer kontrollerad och förutsägbar europeisk invandringspolitik". Jovisst, men...Vilar huvudet i handen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-12 22:33 #15 av: Göstage

Det väckte uppmärksamhet när föräldrar på stan blev ett begrepp och vuxna började nattvandra för att göra staden tryggare. I Uppsala (och troligen på fler orter) har kvinnor nu börjat röra sig i grupper på stan för att trygga gatorna för sina medsystrar när varken kommun, stat eller polis längre har något skydd att erbjuda.

Ebba Busch Thor och Sarah Havneraas från KD lovordar dessa frivilliginsatser, men efterlyser krafttag från de som utropat sig till ”världens första feministiska regering”. 

Äldre diskussionstråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-13 11:13 #16 av: Hayabusa

Björn Ranelid:

"Den fjärde september 2018 skedde ett vilt skjutande med vapen på en uteservering på söder i Helsingborg. Norrköping, Göteborg, Malmö, Stockholm, Södertälje, Västerås, Helsingborg och flera andra städer och platser är drabbade. Allting är dokumenterat.

Om tio, elva eller tolv städer i Sverige är nästen för olika gangsterligor och kriminella nätverk som vid ett flertal tillfällen har uppgörelser med automatvapen där allmänheten befinner sig, så råder det ett småskaligt eller mer utbrett krig i Sverige. Så lyder sanningen vad än förfalskarna av verkligheten säger, skriver och påstår."

https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/bjorn-ranelid/ryska-stoldligor-mordare-och-valdtaktsman-i-sverige-del-2/


Anmäl
2019-08-13 22:19 #17 av: ludgopelle

#12😂

Anmäl
2019-08-21 11:09 #18 av: Göstage

Fram till för bara fem år sedan omrustade bevakningsföretagen. Personell bevakning ansågs vara föråldrat och för dyrt, väktare och ordningsvakter hade dåligt anseende som någon form av "wannabepoliser" och polisfacket stred för varje decimeter som man kunde behålla mot den privata säkerhetsbranschen.

Istället satsade branschen på  teknik, i form av kameraövervakning, överfallslarm och kortläsare bland annat, utöver industriell teknikövervakning. 

Men så hände något. SvD 2015 - väktare och ordningsvakter blev en quick fix.

"Såväl terrordåden som flyktingkrisen lyfter nu säkerhetsbranschen till rekordnivåer.

– Företag som Securitas rekryterar just nu nästan alla vakter de kan få tag på, konstaterar Torbjörn Ferndahl, vd vid branschorganisationen Säkerhetsbranschen."---

– Det pågår ett skifte. Det som inte är polisens kärnuppgifter tas nu över av säkerhetsföretagen, säger Torbjörn Ferndahl."---

https://www.svd.se/securitas-vi-anstaller-alla-vakter-vi-far-tag-pa

Och så idag, 2019. Debattörer, säkerhetsansvariga i kommunerna och till och med polisen efterlyser trygghetsskapande resurser i form av bevakningspersonal. 

"Säkerhetsbranschen växer så att det knakar och med den behovet av att rekrytera nytt folk. Under de kommande tre åren behövs över 5 000 personer som kan arbeta som exempelvis ordningsvakter och väktare."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stor-vaktarbrist-5-000-personer-behovs

Terrorfaran och massinvandringen blev alltså ett guldägg för en hel bransch och kostsam för skattebetalarna. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-22 11:45 #19 av: Göstage

#18 Lilla Årjäng i västra Värmland med drygt 3000 kommuninnevånare har ansökt om att få ett paragraf tre-område i centrum, vilket innebär att man efter polisens godkännande kan anlita ordningsvakter för viss ordningshållning.

Polisen å sin sida säger att det blivit lugnare i kommunen sedan vissa störningsmoment flyttat, men handlare och ortsbor känner fortfarande oro. 

"Jag tror att folk kommer att våga vistas ute mycket mer på kvällarna. Just nu känns det otryggt", säger Åsa Flink, centrumhandlare i kommunen till SVT.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-17 22:32 #20 av: Göstage

Jens Liljestrand på Expressen kultur brukar jag sällan ha något till övers för, men han har faktiskt glimmat till några gånger när det gäller lag och ordning (se länkar nedan*), och nu är det dags igen för lite klarsyn:

"Nu skakas landet av grova våldsdåd och problem som i årtionden har sopats under mattan av en vänster som är oförmögen att behandla kriminaliteten som ett allvarligt samhällsproblem ligger i öppen dager. Och samma vänster har alltså avfärdat de som har ropat på hårda tag som ”batongliberaler” och konservativa, och jag undrar varför? Varför skulle det vara konservativt att värna om ett brottsoffer? Varför skulle det vara progressivt att låta de svaga grupperna – de boende i problemförorterna, de ensamstående kvinnorna, de oförsäkrade, de nyanlända – drunkna i laglöshet?"--

https://www.expressen.se/kronikorer/jens-liljestrand/vanstern-ar-oformogen-att-ta-kriminaliteten-pa-allvar/

Ja, det är ju så det är, tyvärr.  Varför sitter våldsromantikerna från vänsterpartiet med i överläggningarna om den grova kriminaliteten, när det känns som de är  företrädare för den andra sidan och bevakar deras intressen? När inte Vänsterpartiet öppet och entydigt kan ta avstånd från de kriminella grupperingarna så borde de andra partierna ta ställning mot Vänsterpartiet.  Och varför är SD uteslutna, när de andra partierna febrilt rotar i deras verktygslåda för att hitta medel mot kriminaliteten? 

* Länkar:

https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/kulturvarlden-borde-tacka-poliserna/

https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand/varfor-blundar-kultursektorn-for-laglosheten/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-19 10:49 #21 av: Göstage

#20 Katarina Janouch ser dock inget förmildrande hos Liljestrand.

http://katerinamagasin.se/vi-kommer-att-fa-se-manga-kappvandare-som-liljestrand-framover/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-27 11:10 #22 av: Göstage

#0 Inte bara från Göteborgs ytterområden som de som fått nog flyttar. "Trebarnsmamman Susanna Mannelin berättar  om otryggheten som gör att hon har valt att flytta från Stockholm med sin familj." Hennes vittnesmål finns på Kvartal.

https://kvartal.se/artiklar/darfor-flyttar-jag-fran-min-alskade-stockholmsforort/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-27 11:14 #23 av: Göstage

 #20 OT: när nästa guldbagge skall utdelas borde Linda Snecker och Greta Thunberg vara självskrivna kandidater i en nyinstiftad melodramklass.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-27 17:18 #24 av: Carmarino

#22 Katerina Magasin har en del synpunkter på Susanna Mannelins berättelse:

http://katerinamagasin.se/kara-kvinnor-tillsammans-med-annie-loof-skapar-ni-otrygghet-och-fortsatter-att-gora-saker-varre/

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-09-27 18:03 #25 av: Göstage

#24 Vet inte riktigt vad Katerina är ute efter den här gången, men jag har i ärlighetens namn inte fördjupat mig i Kvartalartikeln ännu.

Katerina skriver: "Ingenstans i Mannelins text läser jag dock något om det egna ansvaret, det ansvar som ligger hos alla oss medborgare över 18 år som är fria att rösta på de partier vi tror ska ge oss ett vettigt samhälle."---

När jag sedan skummar Mannelins text ser jag ingenstans vad hon har röstat på. Att hon tidigare har varit ledarskribent på GP behöver ju inte säga något om hennes röstande varken då eller i senare val. Googlar jag på hennes namn  finner jag att hon varit en engagerad debattör om det  hon kallar genushysterin, men varken "bu eller bä" i övrigt. 

Tycker det verkar som Susanna bara råkade komma lämpligt för att stämma in i en hypotes. Men jag gillar Katerinas energi! Fast jag röstade inte på Medborglig Samling som hon representerade - det hade varit att slänga bort den röst som nu hamnade hos ett parti som jag tror har bättre förutsättningar att ge oss ett vettigt samhälle. Skämtar 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-27 18:16 #26 av: Carmarino

#25 Katerina skriver inte att det är specifikt Mannelin hon menar, förutom att hon skriver "jag kan inte låta bli att undra vad hon röstat för". Som jag tolkar det så menar hon att många av de kvinnor som likt Mannelin klagar på den ökade otryggheten är desamma som röstat för ökad invandring. Fortsättningen på citatet du anger är ju:

Jag tänker på alla de kvinnor som talar sig varma för så kallad “humanism” och som 2015 stod stjärnögda med skyltar “Refugees welcome” medan män med oklar identitet strömmade in i Sverige, män, som till 80% inte var de barn de utgav sig för att vara. Samma kvinnor som idag 2019 försvarar “gymnasielagen” för dessa överåriga afghanska män och som relativiserar kriminalitet som är rå och brutal, med rötter i Mellanöstern och andra kulturer, en attityd som struntar i svensk demokrati och värderingar och vår syn på kvinnor, barn, HBTQ, djur, gamla, pojkar, name it… Många bildade kvinnor fortsätter rösta på partier som driver den ansvarslösa migrationspolitik som leder till att vårt samhälle fått ett kraftigt överskott av män från MENA, män som är överrepresenterade i rån, misshandel, sexualbrott, djurplågeri. Män som inte respekterar kvinnor. Män som avrättar småbarnsmammor likt Susanna Mannelin på öppen gata. Ja, hon refererar till det i sin text, och det gör hon rätt i, för dessa män är inget som Sverige är vant vid, Sverige kan inte hantera dessa män. De är dessutom många gånger unga, har ingen respekt för kvinnors och barns liv, de älskar att sprida rädsla och otrygghet omkring sig. Samhällets våldsmonopol har samtidigt satts ur spel när polisen knappt vågar använda sina vapen.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-09-27 18:47 #27 av: Göstage

Ja, det kändes ju lite dumt om hon hade skjutit på budbäraren. (Det är tillräckligt många andra som skjuter ändå...) 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-28 06:30 #28 av: Göstage

Malcom Kyeyune tar i en gästledare i GP avstamp från Susanna Mannelins desperation, och konstaterar att möjligheterna att fly kommer att begränsas för den som inte kan köpa sig bort- något som kan komma att följas av resignation och depression som ändar i acceptans av läget. Och underkastelse, skulle jag vilja tillägga.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 16:08 #29 av: Carmarino

"Invandring är bra - bara inte där jag bor", eller hur är det nu? Funderar

Kvarteret vid Hornsbergs strand i Stockholm står i blixtbelysning efter ett antal reportage i lokaltidningen Kungsholmen Direkt och Aftonbladet.

Vad som tidigare var ett industriområde har på senare år förvandlats till ett miljonprogram för miljonärer: på mäklarsvenska vetter lägenheterna rakt mot träbryggorna och vattnet.

Allt är perfekt, förutom att det är en offentlig plats, tillgänglig för allmänheten. Och som så ofta består allmänheten inte bara av folk som har råd att bo i detta fattigmans-Danderyd.

”Jag är ingen rasist, men det är ju Mohammed och Ali som hänger här”, säger småbarnsmamman Emma, som bor i en åttamiljonerslägenhet i Välbehaget, till Aftonbladet.

Patrik Lundberg, Expressen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-10-15 16:20 #30 av: Göstage

Något säger mig att Emma inte röstar på Miljöpartiet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-15 16:22 #31 av: Carmarino

Nä, hon röstar nog på Centern. Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-10-16 06:04 #32 av: Göstage

Soheila Fors, Föreningen Khatoon och aktiv i KD, har på Aftonbladet debatt tankar om bland annat segregationen. 

"Svenskarna har inte uppfunnit segregationen, den hade vi med oss. Vi är mästare på den. Vi har under tusentalet år cementerat vår segregation under press från majoritetssamhället. 

Men svenskarna har inte gjort segregationen mindre. Genom att placera oss i förortsakvarier där vi matas med bidrag men hålls väl skilda från storsamhället och genom att ge bidrag till föreningar vars huvudsyfte är att motverka integration och bevara särart har segregationen djupnat."--- 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/70JoM8/vi-bor-i-forortsakvarier-och-matas-med-bidrag

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-12 09:40 #33 av: Göstage

"Men vad händer när tiden går, när nya generationer föds och de gamla dör? När ingen längre minns? När stora delar av befolkningen till och med har lärt sig att förakta den frihet och de värderingar som en gång fanns?" Det är prästen och skribenten Helena Edlund som på sin blogg funderar över berättelsen om Sverige från oss som upplevt "landet som inte längre är". Några utdrag:

”Det gamla Sverige kommer inte tillbaka” konstaterade Mona Sahlin i ett inslag som sändes i Sveriges Radio P1 den 17 maj 2001. Idag kan vi konstatera att Sahlin hade rätt, och att Sverige på mindre än två decennier har genomgått en förändring få kunde föreställa sig. Våren 2001 levde vi till stor del fortfarande i ”det gamla Sverige”. Då fanns inga tiggare på våra gator, gruppvåldtäkter var ett okänt begrepp och om någon hade detonerat en bomb i en trappuppgång hade löpsedlarna bestått av krigsrubriker i veckor."---

"Sammantaget innebär det att en allt större del av Sveriges befolkning saknar egen erfarenhet av ”det gamla Sverige” som Mona Sahlin dödförklarade och som jag själv har växt upp i – det Sverige där du kunde lämna cykeln olåst, där parkerade bilar inte brann om nätterna och där en ensam och överförfriskad tonårstjej kunde åka kommunalt från studentfesten. Ju längre tid som går, desto färre är vi som minns den tiden och vet att ett sådant samhälle är möjligt.

Men när jag berättar för mina barn om min barndom, berättar jag om en värld som är lika avlägsen för dem som sagorna om Madicken och Emil en gång var för mig. De barn som växer upp idag, växer upp i ett samhälle där risken att bli rånad är något man får räkna med och där våldtäkter, mord och ”sprängningar” sällan resulterar i mer än notiser. Så ser det nya Sverige ut, och så kommer Sverige med största sannolikhet att förbli för lång tid framåt. Än så länge minns många av oss hur Sverige än gång var, och hur Sverige faktiskt skulle kunna vara. Men när ingen längre minns – hur blir Sverige då?"

http://helenaedlund.se/nar-ingen-langre-minns-det-gamla-sverige-hur-blir-det-da/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-12 09:57 #34 av: Göstage

#33 Kommer att tänka på en Dagsedel från Stig Dagerman anno 1953. Den handlar om en telefonsvararsagolinje som myndigheterna i Wien hade upprättat. Här är två verser ur den.
 
"Och knappt har numret slagits så börjar sagan spela,
och gossen hör en stämma så mild som en fiol:
Det var en gång en gata där alla hus var hela.
Det var en gång en farbror som inte bar pistol
 
Det var en gång två kära som gick sig ut att vandra,
och de blev inte gripna och dömda för sitt brott.
Det var en gång två mänskor som inte sköt varandra.
Det var en gång en gosse som inte hört ett skott."---

https://www.youtube.com/watch?v=aBVXu7r1oAk

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 08:14 #35 av: Göstage

Alice Teodorescu gör som gästkrönikör på GP:s ledarsida en sorts uppsummering och lägesrapport,

"Det är allvar nu. Det har det förresten varit länge, vi skördar problem som såtts i decennier. Frustrationen över handlingsförlamningen ökar för varje krönika. Det är tjatigt, men frågan är fundamental. När sprängdåden och skjutningarna blir fler ökar risken för att vanliga, skötsamma människor ska befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Så kan det inte gå till i en rättsstat."---

"Det fascinerande med Sverige är att ingen här anges, fängslas eller mördas för sina åsikters skull. Ändå handlar den vanligaste frågan jag får när jag föreläser om hur man ska våga stå för sin åsikt. Kanske förklarar det varför dagens oacceptabla våldsspiral med sprängningar, skjutningar och rån mot barn kunnat växa sig till dagens storlek utan att någon varken avgått eller satt stopp för det som skett. Trots att samhällsutvecklingen gått att förutse. Trots att vi var många som varnade. Om år 1989 var hoppets år så får 2019 tjäna som påminnelsen om vad som händer när vi tar våra landvinningar för givna."---

https://www.gp.se/ledare/2019-en-återvändsgränd-1.20264869

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 08:43 #36 av: Jimmy.L

Exakt, vi som varnat för denna utveckling har hånats, kallats för rasister, även försöks tystas.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-13 08:46 #37 av: Göstage

Ja, och dessvärre kan vi inte säga att vi fått vår belöning när det blivit som vi befarat, vi hade nog hellre haft fel...Vilar huvudet i handen

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.