Annons:
Etikettdebatt
Läst 6492 ggr
[Göstage]
2019-05-30, 07:15

Klansamhällets framväxt

Per Brinkemo är som få andra svenskar insatt i heders- och klanstrukturer, och han har bland annat publicerat sig i bokform om frågan.  Nu har han skrivit två essäer i ämnet i nätpublikationen Kvartal. Del ett handlar om klansamhällets uppkomst och historia, medan del två visar likheten mellan nya parallella strömningar i Sverige och ålderdomliga klansamhällen. Rekommenderas å det varmaste för läsning!

"I Sverige ser vi konflikter och fenomen på skolor och i bostadsområden som man i ärlighetens namn måste betrakta som en annan typ än det vi tidigare har sett. Och som vi tycks sakna begreppsapparat och tolkningsmodeller för att förstå. Polis och åklagare vittnar om parallella maktstrukturer och alternativ rättskipning där släkters överhuvuden medlar i konflikter och kommer överens om belopp som betalas som kompensation för ett begånget brott. Ofta beskrivs dessa strukturer som kriminella, vilket de inte sällan är, men bortanför brottslig verksamhet finns det lager att borra sig djupare i för att kunna nå bättre förståelse. Heders- och kränkthetskulturen, kollektivt agerande och de parallella domstolarna ingår i ett system som praktiseras i många länder, inte minst i Mellanöstern. Det bygger på att ingen enskild individ är en individ i västerländsk mening, utan en del av ett gigantiskt kollektiv baserat primärt på blodsband, vilket jag beskrivit i föregående text."--- 

"När svenska åklagare och polis berättar om parallella domstolar bör man därför dra öronen åt sig. Det är ett tecken på att övergången till statliga system är bristfällig och därmed tilliten till dem. Människor präglade av klanorganisation möter i Sverige ett folk med en närmast osannolikt hög tillit till institutionerna. Man kan inte ta för givet att denna tillit per automatik sprider sig till människor som aldrig erfarit något liknande utan är vana att sköta konfliktlösning på eget vis genom klanen. Det är detta vi ser när storfamiljer agerar i kollektiv, oavsett om det handlar om besök på akutavdelningar där mängder av släktingar dyker upp eller på skolor där man gör gemensam sak för en utsatt medlem i familjen."---

https://kvartal.se/artiklar/hederskultur-langt-mer-an-bara-kvinnofortryck/

Se även tråden 

https://debatt.ifokus.se/discussions/5be00096ce12c45f50004176-hedersvald-ett-alternativt-valfardssystem

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
 • Redigerat 2022-05-15, 11:36 av Draknästets_Reptiler
Annons:
[Göstage]
2019-05-30, 07:19
#1

Navid Madiri och Per Brinkemo - "Hur kan vi prata om klanstrukturer?"

 YouTube september 2018, längd 1 t. 43 min.

[Göstage]
2019-05-31, 09:29
#2

Klansamhället är redan en faktor att räkna med inom svensk rikspolitik. Mohamed Omar på DGS konstaterar:

"Ett nytt ord dök upp i debatten efter riksdagsvalet 2018: ”klanröstning”. Miljöpartisten Leila Ali Elmi var en doldis med somalisk bakgrund som kryssades från ”ingenstans” till riksdagen. I det svenska majoritetssamhället var Ali Elmi ”ingen”, men i ”orten”, det vill säga Göteborgs invandrartäta förorter var hon känd, särskilt bland somalisktalande. Ali Elmi kampanjade på somaliska."---

"Något liknande verkar ha skett i valet till Europaparlamentet häromdagen. Abdukadir Salad Ali (L) kan vara orsaken till att Liberalerna fick nästan 30 procent av rösterna i en del distrikt i Rinkeby och Tensta. Salad Ali har liksom Leila Ali somalisk bakgrund.

Liberalerna gjorde ett katastrofval i hela landet, samtidigt som det gick bra i de invandrartäta utanförskapsområdena Rinkeby och Tensta. Där finns ett betydande antal invånare med somalisk bakgrund, vilket man knappast kan undgå att märka när man besöker Rinkeby torg. ”Jag tror att när rösträkningen är klar så visar det sig att våra röster här ute har hjälpt till väldigt mycket”, säger Abdukadir Salad Ali till SVT."---

"Huvudanledningen till att Salad Ali valde att engagera sig i Liberalerna var motståndet mot SD, alltså svensk nationalism. I en intervju för tidningen Nyhetsbyrån Järva (7/5) säger han så här: ”Jag valde ett parti som sade nej till alliansen, det var avgörande för mig. Nu har vi ett politiskt klimat där man fiskar i grunt vatten. Men vi får aldrig komma i närheten av SD.”---

"En supporter skriver på Salad Alis Facebooksida att valet varit en framgång för det somaliska folket. Han förklarar hur fantastiskt det är att en av de egna kunde få så många av de otrognas röster."---

https://detgodasamhallet.com/2019/05/31/klanrostning-igen/#more-16773

[Göstage]
2019-06-04, 08:30
#3

Parallella samhällen, kulturella enklaver och klanstrukturer- nog är det ett annorlunda Sverige vi ser växa fram! Johan Westerholm på Ledarsidorna.se ser en av dessa pågående processer: 

"Hela det nätverk som omger (Mattias) Gardell och hans livskamrat professor Edda Manga samt Antirasistakademien har i många år stöttat de krafter som vill skapa kulturella enklaver i det svenska samhället där Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, bara är ett exempel. Musa är av uppfattningen att Sverige koloniserar svenska förorter och att en dag kommer hans folk ställa sig upp och kräva sina rättigheter. Då Musa är en del av nätverksorganisationen Muslimska Brödraskapet är det med stor sannolikhet den organisationens lagar och regler som skall implementeras i de svenska förorterna när dessa har brutit sig loss från den svenska koloniseringen.

Tro och Solidaritets förening Hjärta var den inkörsport till det politiska systemet som Rashid Musa och den nuvarande förbundsrektorn Omar Mustafa en gång använde sig av och står fortfarande studieförbundet Ibn Rushd nära."---

https://ledarsidorna.se/2019/06/tro-och-solidaritet-ger-sig-in-i-hederfortryck-debatten-blandar-bort-korten/

[Göstage]
2019-06-04, 08:45
#4

"Samma eftergivenhet och relativiserande kring hatet mot HBTQ-personer och judar visar nu Tro och Solidaritet upp mot offren för hedersrelaterat förtryck genom att föra in en rad andra påhittade faktorer. Tro och Solidaritet skriver att de gör det för att inte förlora fokus på den utsatte med det får precis motsatt effekt. För över skulden på samhälle och i viss mån offer istället för att ta tag i gärningsmännen och klankulturen. Idag, för att ta ett exempel, utgår svensk lagstiftning i våld i nära relationer att det bara finns en eller maximalt en handfull gärningsmän. Inte 200. En klan-fatwa mot en person som bryter mot klankulturen kan mycket väl innebära att en kvinna har 200 män efter sig som vill se till att klanens dom effektueras."---

https://ledarsidorna.se/2019/06/tro-och-solidaritet-ger-sig-in-i-hederfortryck-debatten-blandar-bort-korten/

Hur skulle svensk lagstiftning och rättskipning hantera en sådan klanfatwa som Johan Westerholm ser som möjlig?

[Göstage]
2019-09-19, 18:41
[Göstage]
2019-09-20, 09:43
#6

Johan Westerholm skriver klargörande om klaner på Ledarsidorna.se - värt att läsas i sin helhet! Här är ett utdrag:

"Dagens Nyheter uppmärksammar fenomenet klanorienterad kriminalitet. Fenomenet, som framställs som om det skulle vara en nyhet i Sverige, är dock inte någon större nyhet. Och internationell forskning bekräftas nu av de första stapplande svenska stegen. Internationellt har kunskapen varit god sedan lång tid."---

"Det som inte Sarnecki och Rostami beskrivit ännu är den farligaste formen av klankriminalitet även om de börjat närma sig den. De klaner med i huvudsak etniska och religiösa markörer. Där religiös fundamentalism kombineras med en kriminell livsstil. Där en religiös fanatism, som inte nödvändigtvis baseras på några djupare teologiska kunskaper, blandas med en kriminell livsstil."---

"Dagens Nyheters uppvaknande, och den svenska forskningens första stapplande steg, är välkommet.  Men samtidigt har debattörer och forskare som Sarnecki men även i synnerhet Dagens Nyheter de senaste åren mer eller mindre explicit rasiststämplat de som pekat på denna utveckling. En utveckling som nu tar ytterligare fart med den enklavisering som sker i samhället där Vivalla, Husby och Rinkeby bara kommer vara de första orterna där andra värderingar och en annan kultur råder än i Sverige i övrigt."

https://ledarsidorna.se/2019/09/klaner-och-enklavisering-inget-nytt-trots-pastaenden-om-motsatsen/

Annons:
[Göstage]
2019-10-05, 09:59
#7

Per Brinkemo vill se kraftfullare insatser mot klanerna. Han utfärdar en varning för en liknande utveckling som i Tyskland, där klanernas tillväxt nu ses vara direkt systemhotande.

"Faran med klanbaserad kriminalitet är att den till skillnad från kriminella gatu- och mc-gäng är organiserad genom blodsband. I andra typer av gäng uppstår förr eller senare slitningar, konkurrens och illojalitet. Enheter baserade på blodsband blir betydligt mer slutna; man föds och socialiseras in i en släkt som man aldrig i livet sviker och förråder, oavsett om man själv är kriminell eller inte.

Medan svenska politiker tycks omedvetna om fenomenet idkar deras tyska kollegor självkritik. ”Staten har helt klart tittat på när klanerna fått fäste. Varken politiken eller myndigheterna har gjort tillräckligt för att stoppa utvecklingen”, sade till exempel Andreas Geisel, socialdemokratisk inrikesminister i delstaten Berlin, i en intervju för tidningen Die Welt. Bara i hans delstat beräknar polisen att det finns ett tjugotal klaner som vardera har flera hundra medlemmar."---

https://timbro.se/smedjan/snart-kan-det-vara-for-sent-att-stoppa-klankriminaliteten/

[Göstage]
2019-10-28, 13:39
#8

Svensk polis lär mer av tyska polisen om kriminella klaner.

"– I Sverige har vi samma sorts brottslighet. Men vi talar sällan om klaner och pratar inte om brottslighet i termer av etnicitet, säger Håkan Wall, chef för beredningsenheten på Nationella operativa avdelningen. Polischefen i Essen, Frank Richter, menar att det har varit likadant i Tyskland. – Det ansågs opassande och politiskt inte korrekt att tala om folktillhörighet. Men det är ju bara att blunda för verkligheten, säger han."---

"Polisinspektör Carina Schöttler berättar hur det är att hantera invandrarna i jobbet. – Som tjej är det särskilt tufft. Endera är man som luft för dem. Eller så känner de sig ifrågasatta när en kvinna ger order. Då ligger slagsmål i luften. Häromdagen var det en kvinnlig kollega som blev nerslagen och sparkad i magen, säger hon."

https://nyheteridag.se/kvinnlig-polis-om-kriminella-invandrare-som-luft-for-dem/

[Jimmy.L]
2019-10-28, 16:42
#9

Men alla invandrare är ju snälla och respekterar kvinnor.  🤔

[Hayabusa]
2019-10-28, 18:20
#10

#8 Bra att företeelsen kommer på bordet.

[Göstage]
2019-11-27, 09:28
#11

Stor klanmanifestation i Angered under tisdagen. Vänsterpartiet uttrycker sin beundran för "kraften och viljan"- de gillade säkert vad de såg.

"Mellan 100 och 150 personer demonstrerade under tisdagen i Angered mot socialtjänstens beslut om ett omhändertagande av en pojke. Demonstrationen samordnades av barnets släkt som polisen anser styr stora delar av den undre världen i Göteborg."---

"GP har tidigare i flera artiklar berättat om det klanliknande släktnätverket, som av polisen anses styra stora delar av den undre världen i Göteborg. Släktnätverket ska också emellanåt dominera och underkuva allmänheten och de sociala strukturerna i flera områden i nordöstra Göteborg, enligt polisen."---

"Yvonne Palm (V) menade att demonstrationen som familjen hade sökt tillstånd för var välorganiserad. – Utan att säga något personligt om det här ärendet så var det väldigt välorganiserat av er och det visar kraften och viljan. Jag tror att alla politiker som sitter här har nåtts av det ni har pratat om här i dag, sa hon."---

https://www.gp.se/nyheter/göteborg/stora-protester-i-angered-efter-omhändertagande-av-barn-1.20823347

[Jimmy.L]
2019-11-27, 09:33
#12

Vänterpartiet älskar brottslingar, hedersvåld och klanerna.

[Göstage]
2019-11-30, 11:48
#13

Samhällsdebattören Mattias Lindberg funderar över klanstrukturer inom gängkriminaliteten.

 "I andra länder finns alltså forskare som ställer sig frågan om det verkligen bara är en slump att etniciteter med klankulturer som albaner, syditalienare, kurder, araber osv bildar gäng både i sitt hemland och i andra länder de migrerat till. Varför bildar inte japanska eller tyska invandrare i Sverige etniska maffiagäng vare sig de är fattiga eller inte? Den typen av frågor borde svenska forskare studera i spåren av det ökade gängvåldet."---

https://www.expressen.se/debatt/nix-lofven-segregation-forklarar-inte-gangvaldet/

Annons:
[Jimmy.L]
2019-11-30, 12:04
#14

Bra debattartikel

[Hayabusa]
2019-11-30, 12:58
#15

#13 Bakgrund spelar roll. Undrar om och när vi får återse en etniskt svensk klan?

[Göstage]
2020-01-04, 09:24
#16

Twitter

En man i Kronoberg dömdes till utvisning bland annat för försök till mordbrand. Mannen uppvisade dock någon form av intyg att han står under dödshot från en klan, och utvisningsbeslutet återkallades därför i hovrätten. "Klanjuridik" kallar journalisten och författaren Per Brinkemo förfarandet.

[Göstage]
2020-01-04, 09:27
#17

#16 I Kronoberg är det dock fritt fram för klansamhället att ostraffat hota kritiker…

https://debatt.ifokus.se/discussions/5bb5b0f18e0e747ddafa8992-han-hotas-nar-han-kritiserar-klansamhallet

[Göstage]
2020-01-18, 16:14
#18

#16 Riksåklagaren har överklagat hovrättens dom till HD med krav på att utvisningen fastställs.

https://www.expressen.se/kvallsposten/18-aring-slipper-utvisning-hanvisar-till-klanintyg-/

[[eskils_]]
2020-01-19, 12:19
#19

#8 Bra att polisen i Europa samarbetar mot de kriminella klanerna! 👍 

Artikeln i Nyheter Idag baseras på en artikel av Tomas Lundin i SvD den 28/10 2019, med rubriken: "Polis om tyskt skräckvälde: Klaner i Sverige också". Fler citat ur SvD-artikeln:

”Även i Sverige breder klanerna ut sig. Omskriven är bland annat släkten Ali Khan i Göteborg med libanesiskt ursprung som sägs härska genom hot, våld och en tystnadskultur. Vittnen hotas och släkten erbjuder skydd.

Ulf Merlander, chef för polisen i nordöstra Göteborg, beskriver i en intervju med Göteborgsposten problemen i utredningar som innefattar individer i det stora nätverket:

– Väldigt många människor är rädda för delar av familjen och gruppen har genom åren skapat ett våldskapital genom att skrämma, hota och misshandla folk uppe i Angered.

I delstaten Nordrhein-Westfalen med 18 miljoner invånare, där Essen ligger, finns det enligt kriminalpolisen ett hundratal klaner med medlemmar som är ansvariga för i snitt      4 600 brott om året – med ett mörkertal som polisen tror vara många gånger högre. (…)

De flesta i storfamiljerna är laglydiga. Men andra regerar i sina områden som om de vore kungar. Struntar i tyska lagar, hånar och attackerar polisen, tvättar pengar, säljer narkotika och ägnar sig åt bidragsfusk, grova bedrägerier och människosmuggling.

Det är som ett eget slutet universum vid sidan av det vanliga samhället. Styrt av hederskultur, blodsband, patriarkaliska strukturer och egen rättsskipning.

– Faderns ord är lag och unga män lyder blint, berättar Frank Richter som vi träffar i polishuset i centrala Essen. (…)

I spetsen för kampen går storstaden Essen. Dit vallfärdar nu poliser från hela Europa för att inspireras av hur man där tacklar klankriminaliteten och de i Europa vitt förgrenade storfamiljerna med släktnamn som dyker upp såväl i Essen och Berlin som Malmö och Göteborg. (…)

– Budskapet är att det här är vår stad som vi är beredda att försvara. Det otroligt viktigt för poliser som är ute och möter förakt för våra spelregler och våra värderingar, säger Essens polischef.

Per Brinkemo som har skrivit uppmärksammade böcker om klansamhället säger att han hoppas att svenska politiker ska vakna upp och inte negligera problem.

– Kunskapen om de här strukturerna har varit obefintlig i Sverige, säger han.”

"…det här är vår stad som vi är beredda att försvara". Så säger polisen - vad säger de  ansvariga vänsterpolitikerna i Sverige? Är demokrati, lagar, kvinnors rättigheter m.m. värda att försvaras?

[Göstage]
2020-01-19, 13:00
#20

Svensk polis behöver alla influenser de kan få från omvärlden så att inte regeringspolitikerna lyckas isolera dem.

Annons:
[Göstage]
2020-01-25, 07:28
#21

"Efter en uppmärksammad rapport – om grisköttsmobbning, kvinnoförtryck och hungriga skolbarn – har GT granskat situationen i stadsdelen Norrby i Borås."---

GT följer upp en uppmärksammad rapport från stadsdelen Norrby i Borås, och finner bland annat en dominant klankultur.

"Enligt kommunens färska rapport ”Lägesbild Norrby” är de gamla arbetarkvarteren numera präglade av somaliska klaner.

En stor andel av de boende på Norrby är personer med somalisk härkomst, som alla tillhör en klan eller minoritetsgrupp. I rapporten framkommer att klansystemet sätter en stark prägel på livet i Norrby, bland annat genom ett eget rättssystem. Enligt rapporten förekommer rivalitet och konflikter mellan klaner, mobbning av svagare klaner, egna äktenskapsrådgivare och helt egna system för privata lån. ”Att erhålla medel från klanen uppfattas sätta den enskilda individen som tar emot ersättningen i beroendeställning till klanen”, enligt rapporten."---

Representanter för den lokala kulturen förnekar inte problem, men anser att de själva skulle ha fått inflytande om problemformuleringen, vad som andra skulle kalla censurerande påverkan.
"– Vi kan inte neka till att det finns vissa problem på Norrby, men man kan inte peka ut en grupp. VI vill ha ett rättvist samhälle och de kan inte trampa på oss på det här sättet, säger Abdullahi. – Vi känner oss maktlösa. De kunde ha frågat oss i stället innan de skrev detta."---

https://www.expressen.se/gt/krim/larmen-inifran-skuggsamhallet/

[Hayabusa]
2020-02-21, 14:57
#22

Färsk intervju med Per Brinkemo:

[Göstage]
2020-02-26, 07:34
#23

Klansamhället strävar att öka inflytandet i det parallella Sverige.

"Ansvariga i Angered beskriver starka ledare för olika grupper som strävar efter makt och inflytande vid sidan av majoritetssamhället.

– Det finns krafter som vill försvaga det demokratiskt systemet, därför att de ser att det är inte där de kommer att få makt utan de kan få makt utanför demokratisk systemet. Och då talar man också om att man ska komma till dem för hjälp och stöd och inte till socialtjänsten, man ska låna pengar av dom och inte av banken och på det sättet återfår man makt säger Lisa Pedersen, säkerhetschef i Angered."

SR

[Göstage]
2020-03-24, 09:08
#24

Nyheten att minst sex av hittills avlidna i Stockholmsområdet var svensksomalier boende i Järvaområdet visar klansamhällets makt, menar Johan Westerholm på Ledarsidorna.

"Dessa grupper, som domineras av klankultur, har redan bara en redan svag koppling till det svenska samhället. Det är klanen som skall svara för social trygghet, och det svenska samhället med sin sjukvård är bara något abstrakt för många. Om dödligheten i Corona i både absoluta och relativa tal blir större än för majoritetsbefolkningen, försvagas kopplingen ytterligare. Vad ska de med Sverige till, när Sverige bara är till för en majoritetsbefolkning? När den nedersta hyskan i ett blixtlås lossnar går det snabbt. Förloras tilliten till det gemensamma längst ner i samhället sprider sig den känslan uppåt med blixtens hastighet."---

"Lyckas inte regeringen Löfven vända den utveckling som sker i utanförskapsområden som den på Järvafältet, så kommer Sverige aldrig bli detsamma post-Corona. Får vi samma utveckling, med en överrepresentation av utrikesfödda i andra områden runtom i landet, kommer Sverige börja känna av krafter som aldrig tidigare erfarits. Centrifugalkrafter som tidigare har lyckats slita sönder andra stater och imperier.

När Boris Johnsson och Stefan Löfven säger att respektive land skall gå igenom detta, Corona-virusets framfart, som en nation tillsammans menar de allvar. Frågan är bara om alla förstod vad de sade, och om framför allt Stefan Löfven insett vad alternativet är om han inte får diaspororna i utanförskapsområdena med sig. Vad har han har att erbjuda dessa grupper, klaner och diasporor? Så att de kan känna trygghet i att de är en del av Sverige?

Sverige betalar nu priset för en integrationspolitik som byggt på kulturell särbehandling och kulturell samt etnisk inkapsling. Det är bara att betala nu. Alternativkostnaden är helt enkelt otänkbar och allt för skrämmande."

https://ledarsidorna.se/2020/03/coronaviruset-en-klassmarkor-som-kan-sta-sverige-dyrt/

[Hayabusa]
2020-03-24, 09:12
#25

#24 Misslyckad, för att inte säga obefintlig, integration. Ett samhälle som är separerat på så många sätt, ingen har någon konkret lösning.

[Göstage]
2020-03-25, 19:02
#26

#24ff "Sverige betalar nu priset för en integrationspolitik som byggt på kulturell särbehandling och kulturell samt etnisk inkapsling."---

Om det är som det förefaller nu att coronaviruset grasserar närmast okontrollerat i vissa förorter på grund av innevånarnas bristande språkkunskaper och utebliven information på deras hemspråk så kan det bli regeringens fall på grund av en ansvarslös migrationspolitik.  Dessutom är risken stor att det kan leda till social oro i de aktuella områdena och i andra kretsar.

[Göstage]
2020-03-28, 07:41
#27

Klankulturkännaren Per Brinkemo är av naturliga skäl kritisk till hur coronasmittan  har kunnat spridas i utsatta områden. Nu menar han att man faktiskt kanske måste anlita de klanhövdingar han annars kritiserar, detta  för att få den lokala informationen att fungera.

"I måndags rapporterade SVT att minst sex av de 15 som vid den tiden dött av coronaviruset i Stockholms län var svensksomalier, varav de flesta kom från Järvaområdet.

Per Brinkemo är journalist och har tidigare jobbat med en somalisk förening. Han har skrivit böcker om somalier i Sverige och om klankultur. – Jag fruktade att det skulle bli så här. Inte bara just den somaliska gruppen, det gäller även andra grupper. I förorterna lever ju många långt ifrån det svenska, läser inte svenska medier, kollar inte presskonferenser på tv och så. Det finns en stor risk att det blir en smittohärd i de områdena. – Ingen kan ju skydda sig helt och fullt från corona, men man har ju inte ens en chans om man inte vet om eller har förstått allvaret.

Kunde det ha undvikits?
– Det är ett dubbelt ansvar. Det är klart att man som medborgare har skyldighet att ta del av nyhetsförmedlingen, speciellt i en sådan här allvarlig fråga. Men många har inte lärt sig språket – en del för att de har kommit nyligen, och andra trots att de har varit här länge. – Å andra sidan måste ju staten av ren självbevarelsedrift – när nu situationen är som den är – se till att informationen når ut på hemspråken."---

https://nyheteridag.se/brinkemo-efter-dodsfallen-ga-via-imamer-och-shejker/

Annons:
[Hayabusa]
2020-03-28, 10:43
#28

#27 "…lever långt ifrån det svenska…"

Ja, så är det ju. Tycka vad man vill om det, men givetvis är det en problematik. Om man, som det tycks vara, undgår en så pass omfattande sak som situationen med Corona - vad i övrigt missar inte dessa grupper?

[Jimmy.L]
2020-03-28, 12:18
#29

#28 Bidrag och sjukvård har dom stenkoll på.

[Göstage]
2020-03-28, 13:19
#30

#29 Sannerligen…😃

(Samtidigt som #28 också har en poäng i sin fundering.)

[Göstage]
2020-03-30, 18:58
#31

#24ff De egentliga siffrorna på avlidna i den här miljön börjar krypa fram. Kanske inte så konstigt att det föreligger en "eftersläpning" som FHM kallar det…

"– Dödsfallen bland de äldre i Järvaområdet mer än dubblades på fyra dagar, till 15 i fredags. Bara i torsdags dog fem svensksomalier, uppger en boende i området."---

https://www.expressen.se/nyheter/qs/atgarder-i-fororten-drojde-2-veckor-trots-dodslarm/

[Jimmy.L]
2020-03-30, 19:06
#32

#31 Det är lilla, det är dom i utsatta områden som kommer drabbas mest av detta virus tack vare dom bor för trångt.

[Göstage]
2020-03-30, 19:14
#33

Man öppnade gränserna, man knökade in dem, man tyckte inte att de behövde lära sig svenska, man tyckte att det var fint att de kunde se TV från sina hemländer istället för att intressera sig för vad som hände här. 

Så kom coronan. 

Man fick panik, man tryckte upp lappar på hemspråk och satte upp i trapphus, man  bad rapartister och klanhövdingar att svara för informationen. 

Man lämnade sina nya väljare i sticket när det verkligen gällde.

[Jimmy.L]
2020-03-30, 19:18
#34

#33 Exakt.

Annons:
[[eskils_]]
2020-03-30, 19:44
#35

#31 Ett citat till:

"MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med generaldirektör Dan Eliasson fick först efter att de första dödsfallen inträffat i uppdrag av regeringen att för 75 miljoner kronor gå ut med en omfattande kampanj om coronaviruset. 

Två veckor senare har kampanjen har inte ens börjat."

Dan Eliasson (S) har ju misslyckats tidigare som chef för Försäkringskassan, Migrationsverket och Polisen, vilket det skrevs om bl a i den här tråden.

Vilken viktig myndighet ska (S) låta honom sabotera härnäst? 🤔 

#33 Exakt.

[Göstage]
2020-03-30, 19:57
#36

#35 Satt faktiskt ungefär samtidigt som du skrev och grubblade över var Eliasson kommer att poppa upp efter att MSB grundstöter. Pennvässarverket kanske?

[Jimmy.L]
2020-03-30, 20:02
#37

#36 Socialstyrelsen?

[[eskils_]]
2020-03-30, 20:06
#38

#36 (S) kanske kröner hans karriär med att inrätta en alldeles egen tron för honom att sitta och sabotera på, typ "Dan Eliasson Forever Myndigheten". 

Det finns ju trots allt några realister kvar i (S)…

[Hayabusa]
2020-03-31, 11:02
#39

#38 Han skulle kunna bli Statsminister…

OBS! Ironi

Carmarino
2020-03-31, 12:30
#40

#39 Kanske inte helt omöjligt? Skaparna av The Simpsons trodde de ju att det var så osannolikt att Trump skulle bli president att de hade med det i en episod av serien. 😉


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

[Hayabusa]
2020-03-31, 14:05
#41

#40 Absolut är det möjligt…kan Löfvén så kan Eliasson.

Annons:
[Göstage]
2020-04-02, 18:41
#42

#24ff Tala klarspråk om corona och förorten, manar Ebba Busch i en debatt artikel i Aftonbladet.

 "I Stockholmsförorterna Rinkeby-Tensta är skadan redan skedd. Katastrofen är ett faktum. Av de i skrivande stund drygt 100 döda i Stockholm, är inte mindre än femton svensksomalier från området."---

 _"För det första måste regeringen snabbt utvärdera hur dess strategi slår i olika samhällsgrupper, och agera därefter. För det andra måste Folkhälsomyndigheten och andra öppna upp data för analys av utomstående, och samla in det som saknas.
_

Den offentliga corona-statistiken i Sverige redovisar vare sig postnummer eller födelseland – viktiga pusselbitar för att förstå hur lokala och kulturella mönster spelar in.

 Kanske är man rädd att även Corona ska bli en invandringsfråga, som tidigare brottsligheten, arbetslösheten och socialbidragsberoendet har blivit. Men vi måste våga tala klarspråk."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/naxyEm/vaga-tala-klarsprak-om-corona-och-fororten

[Jimmy.L]
2020-04-02, 18:49
#43

Är säkert många invandrare som är smittade.

[Göstage]
2020-04-02, 19:05
#44

Ja, inte minst där det är trångbott med flera generationer inpå varandra…

[Göstage]
2020-04-03, 09:05
#45

#42ff Två socialdemokratiska riksdagsledamöter (varav en kulturpolitisk talesperson) kritiserar Busch debattinlägg med att bland annat anföra

"För många som bor i Järva går det inte att följa Folkhälsomyndighetens råd och isolera sig och inte träffas över generationsgränserna. Vi hoppas såklart på att stadens styre och den kapacitet som finns där vill – och kommer – att hjälpa till med detta."---

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6jRPz0/kd-visa-solidaritet-med-drabbade-i-jarva

Då uppstår givetvis automatiskt frågan vilka som bär huvudansvaret till denna form av boende som var näst intill "okänt" innan den svenska immigrationspolitiken havererades av vissa partier.

[Jimmy.L]
2020-04-03, 09:10
#46

#45 Det vill dom tala tyst om.

[Hayabusa]
2020-04-03, 09:32
#47

#42 Ebba säger som det är. Vilket de två Sossarna i #45 inte vill inse. Situationen är ännu ett resultat på den misslyckade politiken som kommer till ytan.

[Hayabusa]
2020-04-03, 09:49
#48

Nedan är saxat från en text av Kjell-Olof Feldt, november 2017:

I april 2013 samlades Socialdemokraterna till partikongress. Förutom ett reviderat partiprogram antog kongressen det så kallade Framtidskontraktet, som skulle bli plattform för 2014 års valrörelse. Det enda slag av invandring som berörs i dokumentet är arbetskraften. Den ska ha svenska kollektivavtal och Lex Laval ska rivas upp. Däremot återfinns ordet segregation på flera ställen, dock utan närmare definition: ”Segregationen har ökat de senaste åren” och ”Det finns områden där välfärden är otillräcklig”. Kriminalitet måste bekämpas genom ”minskad segregation” och i ”de utsatta områdena” med fler poliser. Dessutom tilltar bostadssegregationen som ska mötas med ”attraktiva blandade bostadsmiljöer”. Att det ökande antalet asylsökande oroar skymtar till slut i meningen ”Dödandet i Syrien måste få ett slut”.

”Dessa kringgående formuleringar av integrationspolitikens misslyckanden ledde emellertid inte till någon slutsats om orsakerna, framför allt huruvida de fanns att söka i de metoder som tillämpats i flyktingmottagandet och i asylpolitiken.”

Den socialdemokratiska delen av regeringen kan knappast ha glömt Framtidskontraktets skildring av den tilltagande segregationen som skapat ”utsatta områden” med en alltför ensidig bostadsmiljö, kriminalitet och andra problem som hög arbetslöshet och illa fungerande skolor. Även om det inte var avsikten, klargjorde denna skildring hur försöken att på kort tid lotsa invandrare in i det svenska samhället misslyckats. Ytterligare nära 100 000 asylsökande borde rimligen göra misslyckandet ännu större.

Annons:
[Göstage]
2020-04-10, 12:00
#49

#24ff Som befarat…😕

"Mitt folkslag är överrepresenterat bland de som dött av coronaviruset i Stockholm. 43 av de 225 som fram till den 6 april har dött, är assyrier/syrianer. Det är nästan var femte. Jag kände en del av dem, liksom barn eller andra anhöriga till dem. Den yngsta var 56 år, den äldsta 89. Den yngsta hade inga bakomliggande sjukdomar. 7 av de 20 familjer jag varit i kontakt med uppger också att de inte känner till att det skulle finnas några sådana."---

"Hur många av invandrat ursprung det rör sig om som dött av covid-19 vet ingen, men närmare hälften enligt flera källor på Stockholms sjukhus."---

https://www.svd.se/nuri-kino-annu-en-kniv-i-vara-hjartan

[Göstage]
2020-04-11, 08:35
#50

När myndigheterna reagerade med information till språkligt isolerade folkgrupper saknades erfarenhet om hur och i vilken form man skulle kommunicera ut sitt budskap, skriver "rektor Hamid" i en gästledare i GP.

"Ryggmärgsreflexen bland vissa myndigheter var att man brustit i att nå ut med information till den somaliska gruppen. Omgående började man översätta myndighetsinformation till somaliska. Min första tanke var att myndigheterna har en förenklad bild av den somaliska diasporan i Sverige. Jag tror nämligen inte alls att somalierna har saknat information om viruset och dess följder. Däremot tror jag inte informationen mottagits så som myndigheter förväntat sig.

I Sverige har den somaliska diasporan ofta byggt egna sociala nätverk och makthierarkier som agerar parallellt med svenska myndigheter. Delvis är det kopplat till en traditionell misstro mot myndigheter, som är grundat i erfarenheter från hemlandet. Inte sällan kan den lokala auktoriteten utgöras av den lokala imamen eller klanledaren. Det kan också vara ordföranden i den somaliska föreningen. Vill man ägna sig åt maktanalys för att förstå villkoren i dessa omgivningar så bör man först börja med att titta på makthierarkierna inom den somaliska gruppen. Vem är det som på det lokala planet har möjlighet att nå ut till kretsen? Det här området är en blind fläck hos myndigheterna. De lokala makthierarkiernas status i dessa omgivningar stärks när de kan fylla ut vakuum som bildats av att svenska myndigheter inte är aktivt närvarande."---

https://www.gp.se/ledare/myndigheternas-blinda-fläck-1.26600073

[Hayabusa]
2020-04-11, 08:52
#51

#50 En koncis & bra analys av Hamid. 

"Hur mycket av myndighetsinformationen har handlat om risker med trångboddhet och att leva i tregenerationshushåll?" 

Inget alls eftersom det i sak skulle betyda att man erkände att det finns problematik som kommer i den misslyckade migrationspolitikens svallvågor.

[Göstage]
2020-04-20, 06:33
#52

#24ff Barnläkaren Mats Reimer gör på Dagens Samhälle intressanta iakttagelser om överdödligheten i corona i utsatta områden och bland grupper av visst ursprung. Värt att ta del av i sin helhet!

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/coronaviruset-gor-skillnad-pa-folk-och-folk-32276

[Hayabusa]
2020-04-20, 08:53
#53

#52 Mycket intressant artikel.

[Göstage]
2020-04-20, 09:23
#54

Zeliha Dagli blev uppmärksammad för fem år sedan för sitt klarspråk om hederskulturen i vissa utsatta områden. Nu har hon lämnat Sverige, men är fortfarande lika kritisk till utvecklingen i landet.

"Under de senaste tio–femton åren har en fundamentalistisk våg kommit till förorten. Genom att smyga sig in i föreningar har imamerna tagit makten från politikerna och myndigheterna, säger Zeliha Dagli. 

År 2015 utsågs Zeliha Dagli till Årets hjältemappie av M-magasin. Motiveringen lydde: ”För att hon som feministisk debattör kämpar mot den fundamentalism hon flydde från för 30 år sedan, fast nu i Sverige.” Nu intervjuas hon i Dagens Nyheter sedan hon flyttat från Sverige som hon menar tas över av islamistiska fundamentalister. – Det blev tabu att kritisera kulturen från hemländerna, religionen likaså. Ett klansystem växte fram på Järvafältet, bland annat i Husby och Tensta, säger Zeliha Dagli."---

 https://samtiden.nu/2020/04/fundamentalistisk-vag-i-fororterna/

[Göstage]
2020-04-21, 06:57
#55

#24ff Kanske har det varit misstagen med coronainformationen som fått polletten  att ramla ner hos regeringen och dess stödpartier, men mer kunskap behövs för den som sedan tänker bli kvar här

_"Nu tas ett första steg mot att införa obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande.
– Det blir obligatoriskt för alla och går inte att välja bort, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.
_

Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att ge Migrationsverket i uppdrag att ta fram detaljerna för hur introduktionen ska gå till.

_Utgångspunkten är att den ska ges under två till tre dagar redan under den allra första tiden i landet. Det ska vara obligatoriskt för alla vuxna asylsökande, men även 15–18-åringar ska delta.
_

– De kommer att få en utbildning om livet i Sverige, om utbildning, lagar, demokrati, normer och värderingar. Någonting som är oerhört viktigt för alla att ha med sig, säger Nyamko Sabuni till TT."---

TT 

Annons:
[Jimmy.L]
2020-04-21, 10:12
#56

10 kr på att vänsterpartiet går i taket inte ska vi utbilda invandrare i värderingar.

[Göstage]
2020-04-21, 10:20
#57

Något som förstås redan är inarbetat är vilka rättigheter som gäller för nyanlända.

#56 Ja, Snecker har säkert gått ner i startblocken redan.

[Hayabusa]
2020-04-21, 10:47
#58

"…om livet i Sverige, om utbildning, lagar, demokrati, normer och värderingar. "

Vi har ju de senaste åren fått berättat för oss (=vi har blivit korrigerade) att inget av de där bitarna på ett unikt sätt hör samman med Sverige.  Vilket då alltså var fel? Jag förväntar mig ingen ursäkt men är det något som jag ger cred för så är det när människor erkänner att de hade fel. Typ:

"Nej, Sverige är inte unikt men för många nyanlända så pass annorlunda mot vad de är vana vid att det finns fog för en "Kurs i Sverige". Där hade jag som politiker helt fel i min tidigare uppfattning."

Kommer det att hända? Nej, det är nog större sannolikhet att Corona är puts väck om en vecka.

LBB
2020-04-21, 14:22
#59

#52 Gör verkligen viruset skillnad mellan folk och folk? Jag tvivlar starkt på det. Däremot så svarar viruset upp när det möter för viruset gynnsamma omständigheter.  Trångboddhet, okunskap, Rökning, TBC där tar viruset fler offer än hos dem som disponerar ett stort antal kvadratmeters boyta, har kunskapen att minska riskerna. Alla rapporter tala ju för att just de faktorer jag nämnt är de faktorer som skördar flest offer. Lägger du sedan till ålder och andra fysiska riskfaktorer så får du en mer komplett bild

[Göstage]
2020-04-21, 14:32
#60

#59 Vad viruset gör för urval är det väl ingen som vet för närvarande, men det finns uppenbarligen variationer av olika slag, till exempel skillnaden i dödstal mellan män och kvinnor. Det senare hör till de faktorer som redovisas även i vårt land. Den utländska läkarvetenskapen kanske kommer att ge oss svaren på övriga variationer så småningom.

LBB
2020-04-28, 08:39
#61

#60 att det föreligger biologiska skillnader mellan män o kvinnor är väl uppenbart. Även att sjukdomar och deras påverkan slår olika beroende på kön. Men de flesta initierade kan nog bekräfta att en individs ekonomiska, sociala och kunskapsmässiga situation spelar en stor roll vad det gäller hans/hennes hälsa.

Låginkomsttagare har överlag sämre förutsättningar när det gäller att underhålla sin egen kropp och bibehålla en optimal hälsa.

Det i sin tur får naturligtvis ett genomslag när samhällskroppen utsätts för ett virusangrepp som detta. Där individens hälsa verkar ha så stort avgörande för hur han eller hon ska klara en infektion.

Att utifrån en individs socioekonomiska situation dra etniska slutsatser är därför höjden av osäkert.

Fakta är väl just att vissa grupper som lever under vissa förhållanden är mer utsatta. I USA dör white trash i samma utsträckning som black trash., eller vilken annan etnisk grupp man väljer med samma förutsättningar.

[Hayabusa]
2020-04-28, 09:05
#62

Människor i länder/område där den socioekonomiska situationen är utbrett besvärlig riskerar givetvis att utsättas allvarligare för epidemier likt Corona. Flyttar dessa människor till ett land som Sverige, samtidigt som den socioekonomiska situationen kvarstår, raderas denna utsatthet dessvärre inte ut. På så vis finns det ett samband mellan invandring/etnicitet och hälsa/sjukdom/mm. Inte "för att" utan "därför att".

Annons:
[Göstage]
2020-04-28, 09:13
#63

#27 Mer från klankännaren Per Brinkemo om klanerna och coronan, publicerat för en dryg månad sedan. 

https://www.axess.se/blog/2020/3/24/varna-shejker-och-imamer-for-corona

LBB
2020-04-28, 09:46
#64

#63  Ja han har alldeles rätt då han bekräftar det jag skrev i #61. Han skriver "Det är en fråga om kultur, inte natur."

Oavsett vilken härkomst individen har så handlar det mer om hur han/hon lever och vilken kunskap o traditioner man har

[Hayabusa]
2020-04-28, 09:52
#65

Det finns ett generellt samband mellan härkomst och kunskap/traditioner/socioekonomiska förhållande.

[Göstage]
2020-04-28, 10:12
#66

#64 Finns knappast något som säger att det ena utesluter det andra - Brinkemo och Reimer belyser smittspridningen ur delvis två olika perspektiv, att "coronan gör skillnad på folk och folk" kan vara adekvat ur båda synvinklarna. 

Dessutom ägnar även Reimer större delen av sin krönika åt just de kulturella faktorerna, en mindre del åt medicinska differenser som inte är orsakade av livsföring.

[Hayabusa]
2020-04-28, 10:22
#67

Saxat från länken i #63:

"Ytterligare en aspekt är att det inom vissa religiösa schatteringar finns en Inshallah-kultur. En predestinationsövertygelse. Det som sker det sker. Vare sig jag dör eller överlever är det för att gud önskar så. Hur man kommer åt den vet jag inte."

Om en person med härkomst/ursprung i ett land där Inshallahkultur råder stödjer sig på just den övertygelsen visar det att härkomst har betydelse. Självklart.

LBB
2020-04-28, 11:02
#68

#66 #67 Vad ni skrivet befäster ju bara att det är kulturella, ekonomiska skillnader som utgör orsaken till att vissa grupper drabbas hårdare. Jag har hittills inte hittat någon som kan bekräfta att individer av olika etnisk härkomst smittas lättare, blir oftare sjuka. Däremot finns många bekräftelser på att beteende, och levnadsvillkor utgör grunden.   Ungefär som för TBC.  Hur du lever, hur du agerar ger de förutsättningar du har. Alla kan bli smittade, vissa utsätts för smitta oftare än andra = större risk.  Kommer jag från ex. Syrien, via flyktingläger . Så är sannolikheten stor att jag , med mig i bagaget har olika fysiska riskfaktorer . Om jag sedan bor trångt, inte har tagit till mig kunskap så ökar ju risken för infektion ytterligare. Men risken hade varit densamma om det var varit en dalmas som gjort samma resa och levt under samma förutsättningar.

[Göstage]
2020-04-28, 11:26
#69

#68 "Vad ni skrivet befäster ju bara att det är kulturella, ekonomiska skillnader som utgör orsaken till att vissa grupper drabbas hårdare."---

Javisst, du försöker ju slå in öppna dörrar - det är ju en av de springande punkterna i vad den här tråden sedan coronans tillkomst har handlat om! Men på välkänt maner tar du i det här fallet en rubrik (som kanske inte krönikören ens har satt själv) och sätter den i något slags motsatsförhållande till de av de flesta, inklusive Reimer, konstaterade sociala förhållanden i de utsatta områdena.

Reimer har inalles fem rader om tänkbara faktorer utöver de välkända omständigheterna i utanförskapsområdena. Han hänvisar till internationell forskning när han skriver

"En hypotes är att olika ”raser” har olika varianter (eller mängd) av ACE2, membranproteinet som coronavirus fäster på. Ett annat protein som hjälper virus in i cellen, TMPRSS2, har också förts fram som en möjlig orsak till att sjukdomsrisk varierar med härkomst. Mängden TMPRSS2 påverkas av manligt könshormon, och kanske kan det delvis förklara männens överrisk."---

Slut citat. Reimer är försiktig i sin bedömning: "hypotes", "möjlig orsak" och "kanske kan delvis förklara" i en presentation av pågående forskning som förmodligen inte skulle vara tillåten på svensk mark.

Vad som egentligen är den springande punkten för mig i diskussionen är det jag skrev i #33, att "man (=vissa politiska partier) lämnade sina nya väljare i sticket när det verkligen gällde".

Annons:
[Hayabusa]
2020-04-28, 11:29
#70

#68 Härkomst har så klart betydelse, det ser vi t ex i den misslyckade migrationspolitiken.  Skilj på "för att" och "därför att".  Som ett exempel tar vi land A. I land A är den genomsnittliga skolgången i antal år = 3 år. En individ med härkomst från land A har inte per automatik 3 års skolgång, självklart inte. Det finns alltså inte likhetstecken mellan individens skolgång och dennes härkomst. Däremot, om individen de facto har kort skolgång så går det att förklara med den rådande situationen i land A. I ett större perspektiv, bland befolkningsgrupper, finns det ett samband. 

Etnicitet, geografisk härkomst, socioekonomisk situation, bakgrund  etc hänger naturligtvis ihop. Att vi i Sverige ser en växande klankultur har inte med en uppvaknade vurm för Västgötalagen bland "gammelsvenskar".

LBB
2020-04-28, 13:20
#71

#69  vad vi vet idag , är att vissa folkgrupper har olika anlag. Ex hur deras kroppar hanterar alkohol, dvs tål spriten.  Att det finns hypoteser är klart. Men den överdödlighet vi ser hör främst ihop med kultur och boendemiljö.  Här i Sverige har vissa grupper utmärkt sig (somalier, Syrier )men ser vi till USA så är det andra grupper. Vad de har gemensamt är just deras utsatta ekonomiska situation, med vad det innebär (trångboddhet) och bristen på kunskap.

Sedan vad det gäller klaner eller grupper, så är det helt naturligt att dessa skapas när ett antal individer med samma språk, religion hamnar långt hemifrån utan att ha etablerat sig ekonomiskt på den nya platsen.Italienare, Irländare och inte minst Svenskar o Tyskar gjorde det när man kom till USA.

[Hayabusa]
2020-04-28, 13:58
#72

#71 Tråden handlar inte om hur & varför klankultur uppstår.

LBB
2020-04-29, 11:57
#73

#71

Klansamhällets framväxt

Handlar väl i allra högsta grad om hur och varför klansamhällen växer fram och uppstår. Parallella maktstrukturer är väl ett symptom som framträder,

Så om inte tråden handlar om det, vad handlar den om då?

[Hayabusa]
2020-04-29, 12:26
#74

#73 Måste du fråga så befarar jag att du inte förstått trådens andemening.

LBB
2020-04-29, 17:12
#75

#74 kan du inte svara så "befarar jag att du inte förstått trådens andemening. "😉

[Hayabusa]
2020-04-29, 18:38
#76

#75 Jo, jag förstår tråden - dess andemening mm. Låt mig ställa dig en fråga - varför skrev du detta?

"Sedan vad det gäller klaner eller grupper, så är det helt naturligt att dessa skapas när ett antal individer med samma språk, religion hamnar långt hemifrån utan att ha etablerat sig ekonomiskt på den nya platsen.Italienare, Irländare och inte minst Svenskar o Tyskar gjorde det när man kom till USA."

Annons:
LBB
2020-04-29, 23:32
#77

#75 För att det är så människan fungerar. Kan man inte språket, har man inga kontakter så söker man sig till fränder för stöd.

Och med det påvisade jag den enkla sanningen att, i praktiken så gör alla det i en sådan situation.  Nu, här i Sverige är det människor från Afrika och Asien som kommer. Med den religion och de värderingar de har. Och upptäcker att det Svenska samhället inte accepterar dessa rakt av. Alltså sluter man sig samman.

Att det hela övergår i det extrema när det gäller kriminella gäng, så är det ju heller inget nytt. Var o en av oss, med en smula insikt vet ju att släkt/folkgrupps gemenskap som inträdesbiljett i ett gäng försvårar polisens penetration och kontroll. Alltså blir dessa gäng effektivare och framför allt mer svårkontrolledade. Vilket leder till att de mer eller mindre tar över olika verksamheter/områden. Så som ex Italienare och Irländare gjorde i USA

[Hayabusa]
2020-04-30, 07:47
#78

#77

Om du har läst denna tråds innehåll med diverse länkar så kan det inte ha undgått dig att Per Brinkemo redogör för klankulturens historik. Hur den uppkommit, varför osv. Det finns texter, intervjuer och podd-avsnitt där Per på väldigt bra & djupgående sätt redogör för klankulturen. Det är med andra ord bl a Brinkemos arbete som ligger till grund för diskussionen i tråden - som inte är hur klankulturen uppstod utan vad den innebär för en sekulär rättsstat som Sverige. 

Dina kommentarer blir märkliga eftersom vi inte diskuterar huruvida Per Brinkemo har rätt eller fel.

LBB
2020-04-30, 11:53
#79

#77 vad jag påpekar är, att klankultur är något som finns latent i alla folkgrupper och som växer sig stark under vissa förutsättningar. Ofta starkare när grupper isoleras inom andra samhällen. Jag har heller inte hävdat att Brinkemo har vare sig rätt eller fel.  Exemplet med USA visar ju att fenomenet inte är exklusivt för de invandrargrupper i Sverige, som idag skapar egna lagrum för sig inom sina grupper.

Det enda som på sikt kan bryta upp detta beteende är att grogrunden för dem tas bort. Utanförskapet. 

För svensk del finns där egentligen bara en väg att gå. Att vi tömmer den grupp som  inte lyckats integrera sig samtidigt som vi inte fyller på.  Med tömmer menar jag att en integration genom eget arbete, egen bostad.

[Göstage]
2020-04-30, 12:04
#80

#79 Men ingen har väl påstått att klansamhället är något exklusivt för Sverige? Bemödar du dig med att titta tidigare i tråden så finns det till exempel referenser till Tyskland (#7ff) där klansystemet är mer utbrett än här.

[Hayabusa]
2020-04-30, 12:16
#81

#79 Som Göstage säger - ingen påstår att fenomenet klankultur är exklusivt för Sverige. Brinkemos redogörelse & analys har vi redan, jag förstår inte vad dina kommentarer ska ge i mervärde? Det är ju inte så att Brinkemo har missat eller duckat för det du hävdar, snarare tvärtom.

LBB
2020-04-30, 14:42
#82

#81 Motfråga, vad ger din kommentar i mervärde?

[Hayabusa]
2020-04-30, 15:17
#83

Värdet av att vara lyhörd.

Annons:
LBB
2020-05-01, 11:17
#84

Det mervärdet är personligt, Kan ju även beskrivas som att man har reda på åt vilket håll vinden blåser…men vad tillför det diskussionen?

[Hayabusa]
2020-05-01, 11:23
#85

#84 Där är jag av en annan uppfattning.

[Göstage]
2020-05-01, 12:05
#86

#82 LBB, jag bara funderar på det så kallade "mervärdet". Jag har läst dina inlägg och du anför oftast ungefär detsamma som andra debattörer gör, men på något underligt sätt så får du det att verka som om det bara är du som tycker som du gör. Det känns lite meningslöst att föra någon form av meningsutbyte under de omständigheterna, så jag föredrar mestadels att avstå innan det spretar iväg igen…

LBB
2020-05-01, 12:43
#87

#86  😎 om man läser igenom tråden så finner du nog inte många med en avvikande åsikt i frågan…  Att brist på integration och socialt/ekonomiskt utanförskap är grunden till problemet inte om man är kurd, arab eller somalier eller?

[Hayabusa]
2020-05-01, 13:00
#88

#86 Instämmer.

[Hayabusa]
2020-05-01, 13:13
#89

#86  Som du säger  Göstage - ingen påstår att fenomenet klankultur är exklusivt för Sverige. Brinkemos redogörelse & analys har vi redan, jag förstår inte vad LBB´s kommentarer ska ge i mervärde? Det är ju inte så att Brinkemo har missat eller duckat för det LBB hävdar, snarare tvärtom.

[Göstage]
2020-05-01, 13:38
#90

#87 🤔

#89 Nej precis. Jag tycker slingrandet i den här tråden påminner en hel del om den som uppstod i den om "krigszon Sverige" ett tag - en diskussion på tomgång, mer för någons egenvärde än för allmänt mervärde.  Nog sagt- återkommer när det hänt något nytt.

Annons:
[Hayabusa]
2020-05-01, 13:53
#91

#90 👍

[Göstage]
2020-05-08, 08:27
#92

#24ff Johan Westerholm på Ledarsidorna lyfter ett varningens finger för att organisationer som myndigheterna legitimerar i prövningens stund kan utnyttja informationskanalerna för egna syften.

"För att lösa kanske framför allt språkbarriärer söker sig myndigheter till de organisationer som framhåller sig själva som representativa i syfte att skapa resurser för att möta behoven. Muslimska brödraskapets höga organisationsförmåga blir därmed en fördel för dem och en möjlighet för dem att rekrytera nya följare då de har en god möjlighet att kunna bädda in religiös vägledning i sitt erbjudande. Det är i kriser som människan är som lättast att påverka. Det är i kriser som antidemokratiska ideologier och krafter har som lättast att vinna terräng. När fokus ligger på annat håll."---

https://ledarsidorna.se/2020/05/sa-flyttar-muslimska-brodraskapet-fram-sina-positioner-i-corona-krisen/

[Hayabusa]
2020-05-08, 08:36
#93

#92 Det som är bra är att dilemmat numera kommer upp på bordet. Min uppfattning är att dessa organisationer, med hjälp av vänsterflygeln, kunnat flyga under radarn tidigare.

LBB
2020-05-08, 10:09
#94

#92  Och vad göra åt det hela? Hårdare straff? Det har ju i andra länder visat sig att det endast svetsar samman grupperna hårdare.  Det som däremot visat sig fungera är att slå sönder basen för grupperna. Att förbättra förhållandena i dessa områden där grupperna grasserar, att skapa förutsättningar för en bättre integration , Det enda som på sikt kan bryta upp detta beteende är att grogrunden för dem tas bort. Utanförskapet. Naturligtvis ska alla grupper som arbetar mot det rådande samhället granskas och motarbetas. Vare sig det gäller religiösa grupper eller autonoma grupper från höger respektive vänster. I förkrigstidens Tyskland var det ju kommunister och nationalsocialister som hjälpte varandra att stjälpa samhället. På sikt riskerar vi att få liknande situation här, då religiösa grupper ställs mot nationalistiska. Kommunisterna är alltid med och leker när det pyr någonstans så de finns med här med.

[Göstage]
2020-05-08, 10:29
#95

#94 Och hur troligt är det att de som skapat grogrunden för utanförskapet genom ohejdad invandringspolitik nu skulle visa intentioner eller förmåga  att bryta upp det genom hårda metoder? Sanningen är ju att man genom inkompetens och  inställsamhet har lämnat fältet fritt för bildandet av parallellsamhällen och nu fått panik när man ser följderna av sin skapelse i öppen dager. (#33)

[Hayabusa]
2020-05-08, 10:40
#96

#95 Det är givetvis inte alls troligt. "Hårdare straff" behövs inte - så länge inget olagligt händer så ska ingen straffas men det är ju inte där (i just denna fråga) dilemmat finns. Däremot ska  Sveriges myndigheter inte vara så naivt generösa med sina ekonomiska bidrag.

[Göstage]
2020-05-08, 10:47
#97

Vi har redan sett hur vänstern tänkt utnyttja läget till slagträ för att ge rymligare livsrum till de sina i utsatta områden.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4qeo8e/corona-visar-att-det-ar-livsfarligt-att-bo-trangt

Annons:
[Hayabusa]
2020-05-08, 11:17
#98

#97 Saxat från artikel i AB:

"Så får det inte fortsätta. Alla har rätt till ett tryggt boende."

Det kan man tycka, men "alla" i det här fallet innebär all världens befolkning. Vilket ju gör det hela fullkomlig orimligt.  Klasskillnaden som beskrivs är ett resultat av en expansiv & generös invandring av befolkningar som i grunden redan från början står långt ifrån det vi skulle kunna kalla "svensk medelklass". En geografisk resa innebär inte per automatik en klassresa.

LBB
2020-05-08, 12:34
#99

#95  Om och så skulle vi gjort istället är inga alternativ. Vi sitter med den giv vi har idag. Och där gäller det att beskära rekryteringsvägar och maktstrukturer för de utom samhälleliga alternativen. Och de alternativen är inga nyheter. Utbildning, jobb och en plats i samhället som ger framtidstro (gäller naturligtvis alla ungdomar)

Risken är uppenbar, att arbetslösheten skapar delar av samhället där bidragsberoendet blir den enda karriären man gör. Tjejerna slutar skolan i förtid, får ungar och pendlar mellan bostaden och socialen. Killarna gör "affärer" och pendlar mellan hemmet, socialen och slutligen kåken. En utmärkt grogrund för radikala alternativ. Vare sig det gäller höger/vänsterpartier eller religiösa grupperingar.

[Göstage]
2020-05-08, 12:59
#100

#99 Du pläderar för hårdare metoder. Tror du på fullt allvar att de som förorsakat problemen kan tänkas ta till hårdare tag nu? Då får du högst sannolikt den krigszon som du ägnade så mycket frenesi till att håna i en annan tråd.

[Göstage]
2020-05-08, 13:29
#101

Sagt om klankulturen och den svenska samhällsordningen, Vesna Prokovic,  Dagens Arena dec, 2018:

"Det finns en djup konflikt i hur staten Sverige ser på individens kontra kollektivets rätt och ansvar och hur många invånare i Sverige med ursprung i länder med stark klankultur gör det."---

"Vad vi har är helt enkelt två diametralt olika former av samhällsorganisationer och syn på hur man löser problem."---

"Abdi Noor Muhammed, svensk-somalisk journalist, skriver i sitt antologibidrag om sina egna krockar mellan det somaliska och det svenska och menar att de två olika systemen inte går att förena, att klankulturen inte kan integreras i statskulturen. Det är uppfriskande rakt på sak och har, om någon skulle få för sig att förskrämt rygga tillbaka, ingenting med rasism att göra."---

https://www.dagensarena.se/opinion/klankulturen-kan-inte-integreras/

LBB
2020-05-08, 13:33
#102

#100 Nu är frågan vad som menas med hårdare metoder. Att gå in i ett område och brutalt slå ner all verksamhet utan hänsyn till sak o person riskerar mycket riktigt en stark eskalation. Men de här gängen har, som det verkar en rätt hög omsättning på folk..antingen går de åt eller så slutar man med den kriminella verksamheten när man uppnår en viss ålder (dels då beroende på de fängelsestraff som drabbar dem som vuxna) Men om man istället aktivt stryper tillflödet underifrån av nytt folk, genom riktade åtgärder mot just den gruppen. Då kan man på sikt ändra på vad som händer i dessa stadsdelar. En långsam process , som inte alltid faller skyttarna på den politiska läktaren i smaken..

[Göstage]
2020-05-08, 13:39
#103

#102 Har du sett några tendenser till  denna samhällsomdaning från de som själva stått för påspädningen av innevånare i våra utanförskapsområden?

[Hayabusa]
2020-05-08, 13:47
#104

Sverige har haft "riktade åtgärder" i över 20 år utan att det resulterat i något  positivt. Men att börja med att fundera över vilka organisationer som får ekonomiska bidrag är en bra början. Sverige har under väldigt lång tid blundat för problemet - klanernas makt & inflytande.

Annons:
LBB
2020-05-08, 15:34
#105

#102  Från de utsatta områdena själva kommer ju deras egna lösningar…det som beskrivs med ordet klaner eller gäng.  Det är därför samhället som måste skapa de omdaningarna,  om man vill ha dem enligt våra värderingar

[Hayabusa]
2020-05-08, 16:53
#106

Per Brinkemo är intressant att lyssna till (eller för den delen - läsa).  När det gäller klankultur upplever jag honom som väl insatt och nyanserad när det gäller problematiken/dilemmat. Han vet vad han pratar om, det är uppenbart.

[Hayabusa]
2020-05-08, 16:56
#107

För inte så länge sedan lät det så här:

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ifragasatte-statistiken-pekades-ut-som-sd-sympatisor

Ett steg på vägen är att man synliggör problemet - att det de facto finns ett problem. Det finns de som än idag hävdar att klankultur inte alls existerar.

[Göstage]
2020-05-28, 21:57
#108

#19 Nyutkommen bok skildrar det omtalade klanväldet i Angered.

"Släktnätverket Ali Khan i nordöstra Göteborg styr stadsdelen med järnhand, det har framkommit i flera mediers granskningar. Ledande personer har kopplats till kriminalitet i form av utpressningar, våldsdåd och vittnen som tystas. I Johanna Bäckström Lernebys nya bok ”Familjen” beskrivs hur det kommunala bostadsbolagets störningsjour inte längre åker ut på larm: ”Det var helt enkelt inte värt att dö för att få familjen Al Asim (som de kallas i boken) att sluta störa resonerade de”.---

https://www.expressen.se/gt/krim/sa-styr-familjen-ali-khan-samhallet-med-jarnhand/

[Göstage]
2020-06-19, 09:00
#109

Hur kan en enda släkt styra en stadsdel med lika många innevånare som staden Borlänge? Det är en fråga som kommer upp i Jörgen Huitfeldts timslånga fredagsintervju på Kvartal med författarna och klankännarna  Johanna Bäckström Lerneby och Per Brinkemo.

 https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-special-om-parallella-samhallen/

[Göstage]
2020-07-27, 13:52
#110

#24ff "Bland invandrargrupper i Sverige är dödligheten vid bekräftad covid-19 högst för personer födda i Finland, 145 per 100 000 invånare. Därefter följer personer födda i Turkiet, med 97 döda per 100 000 personer.

"Sverigefinländare har också högst andel bekräftat smittade av covid-19 som är över 70 år. 64 procent av de smittade sverigefinländarna är 70-plussare, nummer två på listan är personer födda i Norge där 61 procent är över 70 år."---

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/hog-dodlighet-bland-sverigefinlandare

Lite OT, eftersom Sverigefinländarna givetvis inte lever i klansamhällen. Men en gemensam sak finner man dock i språkkritiken. Sverigefinländarnas delegation kritiserar att det fanns så lite information på finska i början av utbrottet, varför man sökte sig till riksfinska informationskällor istället, och att det skulle vara en orsak till den relativt höga dödligheten bland Sverigefinländare.

[Göstage]
2020-08-25, 14:27
#111

#19 #108 Det nu uppblossande gängkriget i Göteborg är enligt GP (betalsida) en konflikt mellan Backagänget på Hisingen och "den kriminella delen" av ett släktnätverk från Angered.

Annons:
[Göstage]
2020-08-27, 09:06
#113

Ett kapitel ur "Familjen" av Johanna Bäckström Lerneby där klanens våldskapital framgår finns för gratisläsning här.

[Göstage]
2020-08-28, 12:01
#114

Johanna Bäckström Lerneby i Morgonstudion om Angeredsklanen. (Tipstack till Hayabusa, som lagt ut inslaget i en annan relevant tråd.)

[Hayabusa]
2020-08-28, 12:03
#115

#114 Ingen orsak - tillsammans kan vi 👍

[Göstage]
2020-09-04, 18:46
#116

#24ff "Nyhetsundvikare" trodde jag var ett nyord, men det har tydligen funnits med oss sedan 2012 åtminstone. Nu verkar det dock ha fått en något annorlunda innebörd- i invandrartäta områden är det en delförklaring till att befolkningen inte tillägnat sig den svenska informationen om pandemin, ett faktum som redan konstaterats i denna tråd.

"En överrepresentation av ”nyhetsundvikare”, fler som följer utländska medier, och sociala medier är vanligare som nyhetskälla."---

 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sa-sager-bergsjoborna-sjalva-om-sina-nyhetsvanor-i-coronakrisen

"Boende i utsatta områden nåddes inte av information om coronakrisen lika snabbt som övriga landet. Detta enligt en forskningsrapport som släpps idag. En av orsakerna är de så kallade ”nyhetsundvikarna”.

– Myndigheter måste hitta sätt att nå de som undviker nyheter, säger statsvetaren Peter Esaiasson, en av de fyra forskarna bakom studien."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-coronaforskning-krisinformationen-inte-jamlik

På engelska heter företeelsen news avoider.

[Göstage]
2020-09-05, 22:17
#117

#0: Biträdande rikspolischef Mats Löfving talar klarspråk om antalet klaner i landet i Sveriges Radios lördagsintervju.

"I Ekots lördagsintervju säger Mats Löfving att fler måste inse orsaken bakom den kriminalitet som drabbar många särskilt utsatta områden i landet. – Just nu har vi minst 40 släktbaserade kriminella nätverk i Sverige. Så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet, säger Mats Löfving. Han säger vidare att de så kallade klanerna arbetar med att skapa makt, att de har stor våldskapacitet, och att de vill tjäna pengar."---

https://sverigesradio.se/avsnitt/1562309

 • Redigerat 2020-09-05, 22:21 av [Göstage]
[Göstage]
2020-09-05, 22:30
#118

#117: Länken går till programmet, länk till artikeln på nyhetsplats på SR fungerar inte av okänd anledning. (Artikelns rubrik ”Just nu har vi minst 40 kriminella klaner i Sverige”. Sökbar på Google.)

 • Redigerat 2020-09-05, 22:37 av [Göstage]
Annons:
[[eskils_]]
2020-09-05, 22:43
#119

Hoppas den här länken fungerar.
https://www.expressen.se/nyheter/polischefen-40-slaktbaserade-kriminella-natverk-i-sverige/

De här klanerna har kommit till Sverige enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. De arbetar med att skapa makt, de har stor våldskapacitet och de vill tjäna pengar. Och det gör man på narkotikabrott, våldsbrott, utpressning, säger han.

Löfving beskriver att det finns exempel på släkter som tagit sig in i näringslivet, och även det politiska livet, för att kunna styra en kommun eller till och med Sverige.

(Såg att min SR-länk inte heller fungerade, så jag bytte ut den mot Expressens artikel. Samma viktiga information!)

 • Redigerat 2020-09-05, 23:17 av Niklas
 • Redigerat 2020-09-05, 22:57 av [[eskils_]]
[Göstage]
2020-09-05, 22:50
#120

#119: Nej samma svar: "Sidan eller ljudet hittades inte". Troligen fel hos SR, eftersom den andra länken fungerar.

[Göstage]
2020-09-07, 16:05
#121

Jörgen Huitfeldt på Kvartal om hur vi hamnat här.

"Sanningen är ju att problemkedjan som lett fram till dagens situation har legat i öppen dager för alla som velat se. En okontrollerat stor asylmigration från dysfunktionella och våldsamma länder, följd av bristande integration som lett till en tilltagande segregation som i sin tur följts av skolmisslyckanden, arbetslöshet och växande kriminalitet. Då måste vi ställa oss frågan varför samhällets reaktion på dessa långvariga och starka varningssignaler alltid tycks vara för lama och komma för sent?"---

"Vare sig man gillar den eller ej är migrationspolitiken under de senaste decennierna en av de största och dyraste politiska samhällsförändringar som skett i Sverige i modern tid. Och nog förs det statistik över personer som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund i många andra sammanhang. Det räcker med en snabb titt bland SCB:s rapporter för att kunna konstatera att vi för noggrann statistik på allt från skolresultat till valdeltagande.

Det går att dra en parallell mellan okunskapen om invandrare i våra fängelser och debatten om BRÅ:s rapporter kring invandrare och brottslighet. I båda fallen tycks det som att myndigheterna faktiskt inte vill ta reda på vissa aspekter av migrationspolitikens möjliga konsekvenser. Precis som de tre aporna föredrar man att vare sig tala, se eller höra något ont i en fåfäng förhoppning om att ondskan då ska hålla sig borta."---

https://kvartal.se/artiklar/att-vare-sig-hora-se-eller-saga-ont/

Ja, man minns ju debatten för några år sedan kring BRÅ:s istadiga vägran att skapa statistik över kriminellas etnicitet.

[Göstage]
2020-09-07, 16:57
#122

Kanske minskar sekretessen nu kring vilka som utgör de "mystiska" grupper som drabbar samman på olika håll i landet när man börjar tala öppet om antalet klaner som faktiskt finns i landet?

"I Uppsala finns två-tre släktbaserade kriminella nätverk. De har sin bas i stadsdelarna Gottsunda, Gränby och Stenhagen men har förgreningar i andra städer."---

"De kriminella klanerna har förgreningar till Västerås, Gävle, Stockholm – och Malmö.

– De har släktingar där och många är väldigt mobila vilket gör att när det blir en skjutning i en familjeklan i Uppsala så kan de kraftsamla och plötsligt vara upp emot 100 personer. Då riskerar konflikterna att eskalera, säger Stefan Siesing, yttre befäl vid Uppsalapolisen."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsalas-kriminella-klaner-ar-stora-och-mobila

 • Redigerat 2020-09-07, 17:05 av [Göstage]
[[eskils_]]
2020-09-07, 17:23
#123

#117 och #122 Fantastiskt att SR och SVT plötsligt säger sanningen om hur vissa invandrare beter sig! Det är nästan så man blir både överrumplad, rörd och tacksam.

Tack (skattefinansierade) SR och SVT för att ni idag faktiskt gör ert journalistiska jobb och skriver som det är, efter så många års fegt verklighetsförnekande!! 😂

[Göstage]
2020-09-07, 19:23
#124

#123 Ja, den såg väl ingen komma? Fast det ligger väl i luften att det blir några "balanserande" reportage nu, för att återställa friden… 😉

[[eskils_]]
2020-09-07, 19:31
#125

#124 Ja, de kommer nog att slå knut på sig själva för att försöka hitta några svenska familjer som minsann också är i fejd med varandra - eller som var det åtminstone för 10-20-30 år sedan… 😏

 • Redigerat 2020-09-07, 19:44 av [[eskils_]]
Annons:
[Jimmy.L]
2020-09-08, 06:48
#126

Släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, har vuxit sig allt starkare i Sverige. Biträdande rikspolischef Mats Löfving berättade i Ekots lördagsintervju att det idag finns minst 40 kriminella klaner i landet. Och Östergötland är inget undantag.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kriminella-klaner-finns-aven-i-ostergotland

[Jimmy.L]
2020-09-08, 06:49
#127

I Uppsala finns två-tre släktbaserade kriminella nätverk. De har sin bas i stadsdelarna Gottsunda, Gränby och Stenhagen men har förgreningar i andra städer.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsalas-kriminella-klaner-ar-stora-och-mobila

[Göstage]
2020-09-08, 09:40
#128

Johan Westerholm på Ledarsidorna konstaterar att varken Annie Lööf eller Stefan Löfven tycks inse svårigheten i att "krossa klanerna".

"Centerpartiets Annie Lööf konstaterade i ett löftesliknande svar att hon nu skulle ”krossa klanerna”. Ett löfte det finns all anledning till att följa noga då detta är något som det fria väst har haft problem med sedan reformationen, upplysningstiden samt inte minst sedan den franska revolutionen då feodalväldet utvecklades till vad vi idag benämner dagens demokrati.

Att krossa en klan fullständigt förutsätter att omfattande mängder våld sätts in på en sådan nivå att den besegrade klanen raderas ut helt eller helt enkelt kapitulerar villkorslöst och går upp i en ny kontext. I bästa fall kan de komma att överleva om ett krossat klanvälde väljer det senare alternativet. Några andra alternativ har så vitt känt inte fungerat i någon större skala om effekt skall uppnås på kortare tid än två-tre generationer."---

"Med den låga mognadsgrad som Stefan Löfven och Annie Lööf visade upp under gårdagen är det inte rimligt att tro att denna resa skulle gå snabbare eller vara enklare för Sverige än för andra europeiska länder. En resa som kommer ta Sverige mellan två och tre generationer från idag räknat tills en ny balans i samhället har infunnit sig. Men det är inte samma balans som Sverige en gång lämnade.

Det är en ny."

https://ledarsidorna.se/2020/09/sa-lang-tid-kommer-det-att-ta-att-krossa-klanvaldet/

 • Redigerat 2020-09-08, 09:40 av [Göstage]
[[eskils_]]
2020-09-08, 11:25
#129

#128 Liten Quiz: Vilken person vars efternamn börjar på Lö- bidrar till tryggheten i samhället på ett konstruktivt sätt? Löfven är fel svar. Lööf är fel svar. Lövin är fel svar. Löfving är rätt svar! 😀

Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid den Nationella Operativa Avdelningen, understryker hur viktig Löfvings information om klanerna är om vi vill behålla vår demokrati:

Hon ser också en större hotbild från just de släktbaserade nätverken.

Jag skulle säga att det här är en mycket mer systemhotande organiserad borttslighet. Den bygger mycket på att förskjuta makten från staten till familjebaserade nätverk istället. Där bryr man sig inte om att staten ska ha monopol på maktutövning, säger hon.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kriminella-klaner

 • Redigerat 2020-09-08, 11:37 av [[eskils_]]
[Hayabusa]
2020-09-08, 11:31
#130

Det rör sig om det vi, i Sverige, tidigare kände till som "Maffia". Svårt att knäcka? Ja, säkert - särskilt med tanke på att Sverige aldrig behövt hantera något liknande tidigare. En fråga för hela EU?

[Göstage]
2020-09-08, 11:37
#131

#130 Svensk polis har ju inlett ett samarbete med tysk polis som kommit längre än oss i kartläggningen och kampen mot klanerna, och de vet hur komplicerat det är.

Då kommer Lööf klampande från sin mammaledighet och utropar att hon skall "krossa klanerna". Infantilt, vill jag påstå.

#129 "Lö" 😁

[Hayabusa]
2020-09-08, 12:09
#132

#130 Ja, det stämmer. Vi får hoppas att svensk Polis + myndigheter får resurser & möjligheter att ta tag i situationen.

Annie Lööf vs Klanmaffia - jo, så att… mina chanser att vinna en närkamp mot Zlatan är större. Hon kan återkomma när hon har något konkret att uppvisa. Men börja gärna med en ursäkt om hur j-a fel hon har haft.

 • Redigerat 2020-09-08, 12:30 av [Hayabusa]
Annons:
[Jimmy.L]
2020-09-08, 12:32
#133

#132 Resurser till polisen tycks inte räcka när grundproblemet kvarstår med dåliga löner och hot. Läste att alla poliser har skyddad identitet och deras familjer vilket den vardagliga livet påverkas kraftigt.

[Jimmy.L]
2020-09-09, 06:52
#134

Det stämmer att släktbaserade gangsternätverk ”tar sig in i det politiska livet”, som vice rikspolischef Mats Löfving sa i Ekots lördagsintervju.

2016 granskade jag hur kriminella klaner kuppade sig in i hjärtat av den svenska demokratin.

Makten över gatorna är inte någon slutstation, snarare en början.
https://www.expressen.se/kvp/kronikorer/federico-moreno/klanpolitikern-rostades-hela-vagen-till-riksdagen/

[Göstage]
2020-09-09, 07:35
#135

Svensk polis har sedan några år gjort studiebesök hos tysk polis för att enligt officiella förklaringar se hur de arbetar mot klanerna, något som vi tidigare uppmärksammat. Nu visar det sig att det finns direkta kopplingar mellan tyska och svenska klaner, något som SvD tar upp i en artikel som tyvärr är betalbelagd.

"Kriminella klaner i tyska Essen har förgreningar till Göteborg, enligt polisen i Essen. Samtidigt pekar polisen ut Tyskland och Sverige som mål för klanerna eftersom ”det är lättast att plundra socialförsäkringssystemet där”.---

https://www.svd.se/tysk-polis-sverige-enkelt-mal-for-klaner

[Jimmy.L]
2020-09-09, 07:38
#136

Sverige är ett paradis för kriminella tack V, MP och S.

[[eskils_]]
2020-09-09, 09:31
#137

#135 Ur samma artikel:

Men Thomas Weise berättar hur myndigheter i Essen till exempel undersökte ett hus där fler än 80 personer som fick socialbidrag var skrivna. Det visade sig att personerna inte alls fanns där.

Men man kan väl inte bli rik på socialbidrag?

Det lägger grunden. Här i Essen kan en familj ha tio, elva eller tretton barn som alla får socialhjälp. Då kommer man lätt upp i 4 000 euro i månaden. Familjen, mestadels männen, fördelar inte pengarna utan behåller mycket själva.

Summan motsvarar drygt 41 000 kronor.

Ovanpå den grunden tjänar klanerna illegala pengar på spelautomater, bilhandel, testugor, restauranger, barer, droghandel, enligt Thomas Weise.

(Thomas Weise är kommunikationschef hos polisen i Essen.)

 • Redigerat 2020-09-09, 09:44 av [[eskils_]]
[Göstage]
2020-09-09, 09:39
#138

#137 Tack för kompletteringen! Finns uppenbarligen fler likheter mellan Sverige och Essen än "bara" klankriminaliteten…

[Göstage]
2020-09-09, 16:45
#139

#122ff "SVT Nyheter Väst har tagit del av ett unikt undersökningsmaterial om antalet släktbaserade kriminella nätverk i polisregionen väst (Västra Götaland och Halland). Det handlar sammanlagt om tolv grupper som opererar i olika städer i området. – Vi inom polisen har länge känt till detta, säger Erik Nord, chef för polisområde Storgöteborg."---

"En källa inom polisens underrättelsetjänst uppger för SVT Nyheter Väst att det för närvarande finns 12 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Västra Götaland och Halland. De är verksamma i följande städer: Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Göteborg, Kungälv, Halmstad, Borås, Falkenberg, Tranemo/Limmared och Laholm. I Göteborg finns sju av dessa släktbaserade nätverk."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tolv-kriminella-klaner-i-vastra-gotaland-och-halland

Nästa gång det talas om "gruppvåld"
av något slag på de aktuella orterna så kan man nog ta med de här nätverken i beräkningarna.

 • Redigerat 2020-09-09, 16:49 av [Göstage]
Annons:
[Jimmy.L]
2020-09-09, 17:09
#140

#139: Skrämmande.

[Göstage]
2020-09-09, 17:23
#141

Rektor Hamid twittrar.

[Jimmy.L]
2020-09-11, 07:30
#142

Släktbaserade kriminella nätverk dränerar de svenska välfärdssystemen på pengar.

Flera av grupperingarna finns i Skåne och Halland, bekräftar polisen.

Ett av de senaste attackmålen är Tillväxtverket – som i coronatider betalat ut miljardbelopp av skattebetalarnas pengar.

https://www.expressen.se/kvallsposten/sydsvenska-familjer-dranerar-valfarden/

[Göstage]
2020-09-11, 08:53
#143

Per Brinkemo i Nyhetsmorgon.

[Göstage]
2020-09-11, 10:02
#144

"Lätt panikartad" reaktion på sina håll inom polismyndigheten på Löfvings uttalande. Ganska avslöjande på sitt sätt- hur är det uttrycket lyder- "tala alltid sanning så slipper du hålla koll på vad du har sagt tidigare".

"DN rapporterar att många inom polismyndigheten blev ”tagna på sängen” av Löfvings uttalande. Stämningen inom myndigheten beskrivs som ”lätt panikartad”, samtidigt som det av vissa ses som ”befriande” att problembilden tas upp.

– Man var inte alls beredd på detta och vet inte hur man ska kommunicera vad som gäller för nätverken här, säger en källa inom Region Stockholm till tidningen."

https://www.expressen.se/nyheter/kritiken-efter-klan-uttalandet-var-inte-alls-beredd-pa-detta/

 • Redigerat 2020-09-11, 10:11 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2020-09-11, 10:05
#145

#144: Sanningen är alltid bäst, nu får dom goda bita i det sura äpplet.

[[eskils_]]
2020-09-11, 11:22
#146

#145 Jäpp. 🍏

Så perfekt tajming också att Löfving gjorde sitt utspel på lördagen före Riksdagens öppnande. En snygg passning till regeringen - varsågoda och lös det här… 😏

Annons:
[Jimmy.L]
2020-09-11, 19:21
 • Redigerat 2020-09-11, 19:37 av [Jimmy.L]
[Göstage]
2020-09-11, 20:27
#148

#147 Ja, ungefär vad man kan vänta sig från Snecker

 • Redigerat 2020-09-11, 20:28 av [Göstage]
[[eskils_]]
2020-09-11, 21:40
#149

En kommentar under Ledarsidornas artikel, som #128 länkar till, funderar över Löfvens vilja att verkligen krossa klanerna.

Men finns det över huvud taget ens antydan till någon vilja att "krossa klaner"? Om man roar sig med att kolla röstresultat i utsatta områden där det finns en monokultur som skiljer sig från den svenska så noterar man 80-90% som röstar socialdemokratiskt. Inte går det väl att uppbringa någon vilja att krossa sina egna väljare?

Också en synpunkt…

[Jimmy.L]
2020-09-12, 06:41
#150

Gängkriminaliteten har hamnat i fokus under sommaren. Polisens underrättelseverksamhet NOA har ringat in 3 000 personer som är kopplade till våldsamma nätverk runt om i landet. Störst är hotet från de släktbaserade nätverken.
– De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, säger Linda H Staaf, chef för polisens underrättelseverksamhet, NOA.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/noa-slaktbaserade-kriminella-natverk-hotar-demokratin

[Göstage]
2020-09-12, 08:33
#151

Henrik Jönsson om klankriminaliteten.

Rubrik: KLAN och KULTUR (Eller: utan jämställdhetsplan i förorten).

Längd 28:55, innehåll: 00:00 - Intro, 02:00 - Klan & Kultur, 03:45 - En svensk kulturkrock, 09:05 - Den nya verkligheten, 20:40 - Klan & Konflikt, 22:48 - Sveriges skugga.

Intro: "Klankriminaliteten kopplas officiellt till migrationen, och hela Sverige håller nu på att byta verklighetsuppfattning. I början av veckan fastslog biträdande rikspolichef Mats Löfving att ett stort antal klaner sökt sig till Sverige för att bedriva kriminell verksamhet. Ett par dagar senare rasar vild debatt, och statsminister Stefan Löfven kopplar slutligen samman migration och brott.

Vad är egentligen klaner? Hur har de etablerat sig i Sverige – och vad säger reaktionerna om den svenska kulturen? Dessa frågor tas upp i veckans video."

[Göstage]
2020-09-12, 10:00
#152

Johan Hakelius märker hur vänstersinnade debattörer och dito media försöker frammana bilden av oenighet inom poliskåren efter Löfvings utspel om klanernas Sverige.

"Man skulle kunna få intrycket – särskilt om man lyssnar på Ekots variant av den här historien, snarare än läser till exempel Dagens Nyheters version – att vice rikspolischef Mats Löfving får på tafsen. Att hans egna konstaplar gör uppror mot påståendet om kriminella klaner. Att de ser något helt annat. Men så är det inte alls.

Invändningarna består mestadels av självklarheter av typen ”alla med samma efternamn är inte kriminella”, alternativt ”alla kriminella har inte samma efternamn”. No shit, Sherlock?"

"Det de här poliserna visar upp är en fläckavvisande fernissa av nervösa plattityder. Men under den finns, alldeles tydligt, samma problem: kriminella nätverk, som i just den här skepnaden bygger på släktband och familjelojaliteter. Från länder som ofta har svaga stater och starka klaner."---

https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/polisernas-radsla-for-ord-ar-dodligt-forutsagbar/

 • Redigerat 2020-09-12, 10:01 av [Göstage]
Draknästets_Reptiler
2020-09-12, 11:47
#153

En sak jag inte riktigt förstår. Enligt Löfven och hans svans, så har ju inte Sverige några ekonomiska svårigheter alls, förutom den tillfälliga dippen som blev nu med Coronan.

Men, om det finns så mycket pengar och ressurser, varför kan då inte polisen och militären få en del av dessa ressurser, så de kan rusta upp, anställa mer poliser/militärer och sedan slå sönder alla dessa kriminella klaner och gäng ?

Hyr ett flygbolag eller hyr in er i Sibirien och skicka alla ut ur Sverige.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

 • Redigerat 2020-09-12, 11:48 av Draknästets_Reptiler
Annons:
[Göstage]
2020-09-12, 12:03
#154

#153 I Tyskland med sina stora resurser och höga kompetens har man kämpat med det här problemet i fyrtio år, så problemet är nog gigantiskt.

Där har man sedan mitten på åttiotalet en motsvarighet till Angeredsläkten i Miriklanen, och här kan man läsa om hur man jobbar med att bekämpa dem.

Betänker man då att i Sverige motarbetar juridikkollektiv, opinionsbildare, sociala instanser och infiltrerade myndigheter alla försök att komma åt klanerna så anar man vilket träsk det är…

 • Redigerat 2020-09-12, 12:10 av [Göstage]
[[eskils_]]
2020-09-12, 12:36
#155

#153 och #154 Ett annat viktigt hinder i arbetet med att få bukt med klanväldet är nog att Tyskland och Sverige är så generösa med att ge vem som helst permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det enda som krävs i Sverige är tydligen att man har bott här ett antal år.

Svårt idag att utvisa utländska kriminella som har PUT och medborgarskap. Men det skulle förstås gå om man ändrar lagstiftningen. T ex någon som fått svenskt medborgarskap de senaste 10 åren och döms för mord, grov misshandel, narkotikahandel eller våldtäkt. En sådan person är vi nog många som gärna vinkar av vid gränsen…

Medborgarskap ska man förtjäna! Så är det i andra länder, så borde det bli här också.

 • Redigerat 2020-09-12, 13:02 av [[eskils_]]
[Jimmy.L]
2020-09-13, 07:14
#156

För tio år sedan satte de skräck i stan med våld och mord. I dag finns en oro för att Södertäljenätverket växer sig allt starkare igen.

Flera medlemmar är just nu misstänkta för att ha pressat en 25-åring på en miljon kronor, sökt upp och hotat honom.

– Då kom de igen, som pirayor, säger mannen i förhör.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Ga13Gx/ska-polisen-knacka-sodertaljemaffian--en-gang-till

[Göstage]
2020-09-13, 09:26
#157

Johan Westerholm på Ledarsidorna är inte över hövan imponerad av de politiska pariernas begrepp om klankulturen i Sverige.

"Såväl de politiker som opinonsbildare och ledarredaktörer som vill förminska problemet med att försöka byta ut termen klan mot något mindre provokativt som ”släktnätverk” som de som Annie Lööf och Ulf Kristersson försöka hitta snabba lösningar vittnar om samma sak. Kunskapsunderskottet är omfattande. På framför allt på den politiska nivån.

Ute i Europa, kanske framför allt i de forna kolonialmakterna, har debatten om problematiken kring tredje generationens migranter från kulturellt avlägsna regioner och kulturer nu börjat. Den är intimt förknippad med klanproblematiken. En klan kan bara luckras upp över flera generationer. Det finns inga snabba lösningar.

I Sverige har den politiska nivån knappt börjat debatten om den andra generationens migranters förutsättningar att bli en del av Sverige. Sveriges förnekelse av dessa problem, inte utmaningar, kommer stå det svenska samhället dyrt.

Kompetensuppbyggnaden kring problemkomplexet och begreppet “klan” har bara börjat. Och Per Brinkemo och hans närmaste expertkollegor kommer ha en stor uppgift framför sig innan kunskapen är så pass stor att de politiska partierna kan börja formulera något som kan vara hållbara lösningar."

https://ledarsidorna.se/2020/09/sa-stort-ar-politikernas-kunskapsunderskott-om-klaner/

[Göstage]
2020-09-13, 09:31
#158

#156 #157 Boel Godner tillhör de som hellre säger "släktnätverk" än "klaner".

Den senaste veckan har Södertälje pekats ut som en stad där kriminella klaner styr och påverkar samhället. Men kommunalrådet vill inte ens använda begreppet ”klaner”.

– Det finns en del som gillar begreppet för att det låter läskigare, men det handlar ju om organiserad brottslighet där delar finns i parallella samhällen med egen ekonomi, säger Boel Godner.

– Sen finns en del starka familjeband här och där, stark släktlojalitet som gör det svårt för polisen när man vill ha vittnen. Men det kanske handlar om ett hundratal personer. Det är verkligen inte alla i familjer, jag skulle aldrig dra alla över en kam.

Enligt polisen pågår flera utredningar om misstänkt korruption, där kriminaliteten tagit sig in i själva samhällsapparaten. I ett fall avslöjades en kommunal tjänsteman som fuskade med bygglov för att hjälpa vänner."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnKG23/sodertaljes-kommunalrad-jag-pratar-inte-om-klaner

 • Redigerat 2020-09-13, 09:31 av [Göstage]
[Göstage]
2020-09-13, 09:55
#159

Rebecca Weidmo Uvell påminner sig och oss om att hon illa kvickt fick smaka rasiststämpeln när hon skrev om inröstat klaninflytande i Sveriges riksdag.

https://uvell.se/2020/09/11/klanerna-ar-ett-demokratiskt-problem/

[Göstage]
2020-09-13, 17:04
#160

Man blir lite upplivad av att läsa om den nya tyska beslutsamheten i kampen mot klanerna.👍

"I Ruhrområdet i västra Tyskland finns fler än 100 släktklaner med högkriminella medlemmar, enligt polisen där. Nya tyska strategin är att visa styrka tillsammans med en rad andra myndigheter och slå till där de kriminella är mest sårbara – de tusen nålstickens strategi.---

"I ett allt tätare samarbete med tull, skattemyndigheten, ekobrottsutredare och kommun försöker de hitta de svaga punkterna hos kriminella från ett hundratal storfamiljer, klaner, med rötter i framförallt Libanon eller Turkiet.

– Vi måste visa närvaro, visa att staten är stark och att det inte finns någon plats för parallella samhällen eller parallella rättssystem, säger polischefen."---

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-bekampar-tysk-polis-klankriminalitet

 • Redigerat 2020-09-13, 17:05 av [Göstage]
Annons:
[[eskils_]]
2020-09-13, 19:24
#161

#160 Visst blir man upplivad av tyska polisens framgångar! 😀

Klanledarna där försöker som vanligt hävda att ingen får kritisera dem - för då är man "rasist"…

– Om jag nu är klanboss, är man då automatiskt kriminell? Jag tycker det här är rasistiskt. Man måste behandla oss som alla andra, som spanjorerna, grekerna eller polackerna. Eller tyskarna, de är heller inga änglar, säger Remmo. (…)

Han är själv dömd för brott, och misstänks för ytterligare nya.

I Sverige finns också "en del pengar" att vinna på att stoppa kriminella klaner och andra skatte- och bidragsfuskare.

Omkring 18 miljarder kronor i bidrag betalas varje år ut felaktigt. I höstbudgeten satsar regeringen tillsammans med C och L nästan 200 miljoner kronor för att stoppa bidrags- och skattefusket.

Stora belopp betalas varje år ut felaktigt från välfärdssystemet, i form av bidrag. De flesta fel orsakas av de som söker bidragen, i bland omedvetet, men en hög andel fel bedöms vara medvetna.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-satsar-for-att-stoppa-bidragsfusk-1

18 miljarder kronor varje år! Och varför har inte detta stoppats tidigare??

 • Redigerat 2020-09-13, 19:28 av [[eskils_]]
[Hayabusa]
2020-09-13, 19:29
#162

Tack Tyskland!

[Göstage]
2020-09-14, 11:03
#163

Plötsligt vill fler myndigheter vara med och lägga sin bit i pusslet om klanerna.

"Bidragsbrotten fortsätter att öka, enligt färska siffror som Aftonbladet tagit del av. Myndigheter kopplar också brotten till klaner och familjer.

– Vi kan se att det finns släktbaserade nätverk som utnyttjar assistansersättningen, säger Thomas Falk, nationell samordnare mot organiserat brottslighet på Försäkringskassan."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/56VVgW/assistansbrotten-okar--klaner-utnyttjar-ersattningen

 • Redigerat 2020-09-14, 11:04 av [Göstage]
[Göstage]
2020-09-14, 11:31
#164

#117ff När det Sverige som vill styra informationen i överhetens riktning förväntade sig en pudel från vice RPC Mats Löfving stod han rakryggad för sitt budskap i Agenda.

https://www.svtplay.se/video/27810699/agenda/agenda-13-sep-21-15?
Kan ses till 19 januari 2021

[[eskils_]]
2020-09-14, 11:39
#165

#164 Löfving var jättebra i Agenda - lugn, professionell och rakryggad! 🏆

Detta trots SVT-reporterns sura bemötande och insinuationer.

[Göstage]
2020-09-14, 11:58
#166

#165 Ja, de blev ju bland annat ett märkligt stickspår om semantik, men den biten avfärdade Löfving också galant!

[Göstage]
2020-09-14, 12:05
#167

Klarsynt på nätet redan 2011. En del såg det komma - redan då.

"I min gamla hemstad Sollefteå har det varit gängbråk där flera har arresterats. Jag flyttade från Sollefteå definitivt för drygt 20 år sedan, men läser via allehanda.se vad som händer."---

"Har Sverige och Sollefteå via invandring från klansamhällen, i synnerhet Somalia och Afghanistan, nu fått liknande klaner?"---

https://www.undertallen.se/2011/05/journalistens-forakt-for-medborgarna/

 • Redigerat 2020-09-14, 12:06 av [Göstage]
Annons:
Draknästets_Reptiler
2020-09-14, 16:46
#168

Hoppas Sverige kan ta efter Tyskland lite mer .

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

[Göstage]
2020-09-17, 08:34
#169

#164ff "Ordvalet ”klan” blir i vänsterns förvridna värld viktigare att angripa än de kriminella familjenätverk som sätter upp vägspärrar i svenska förorter. Låt inte vänstern mörka ännu ett samhällsproblem", skriver Nils Littorin på Expressen debatt.

https://www.expressen.se/debatt/snecker-ar-den-svenska-fornekelsens-gangledare/

[Jimmy.L]
2020-09-17, 08:40
#170

#169: Kloka ord.

[Hayabusa]
2020-09-17, 08:43
#171

#169 Relativisering är vänsterns sätt att hantera svåra frågor.

[Jimmy.L]
2020-09-18, 08:05
#172

I en hemligstämplad rapport larmar polisen om att det kriminella Södertäljenätverket har infiltrerat alla nivåer av civilsamhället, kan Expressen avslöja.

Nätverkets ena gren är inblandad i skjutningar och sprängdåd.
Samtidigt rör sig den andra i samhällets finare salonger – som politiker, tjänstemän och företagare.

I lokalvalet ställer de upp med kandidater på båda sidor för att säkra inflytande.

Och i kommunhuset har de en handläggare redo att utfärda bygglov mot ersättning.

https://www.expressen.se/nyheter/krim/polisens-hemliga-rapport-sa-styr-natverket-sodertalje/

[Jimmy.L]
2020-09-18, 20:17
#173

Polisen slår larm om utbredd kriminalitet i de till stora delar kommunägda Partihallarna.

Enligt hemligstämplade underrättelseuppgifter är handelsplatsen centrum för svarta affärer för ”hundratals miljoner kronor”.

Bakom står, enligt uppgifterna, främst släktbaserade kriminella nätverk.

– Några av bolagen har kopplingar till släktbaserade nätverk och några har kopplingar till andra nätverk, säger Göteborgs polischef Erik Nord.

https://www.expressen.se/gt/krim/klanernas-maktbaser-bland-handlarna-i-centrala-goteborg/

[Göstage]
2020-09-19, 07:15
#174

Expressen redovisar de 36 kända klanerna. Förmodligen blir det snart premiumartikel, så den som är intresserad men icke premiumkund kanske skall passa på att läsa (och/eller spara artikeln).

"I polisens rapport om kriminella släktbaserade nätverk som blev klar tidigare i år pekas 36 olika kriminella klangrupperingar ut. De är alla hemmahörande på den södra rikshalvan och samtliga i rapporten har ursprung i Mellanöstern.

*Gemensamt för nätverken på listan är, enligt rapporten:

”De släktbaserade kriminella nätverken är stora multikriminella nätverk. Ett genomgående drag i deras kriminalitet är hot, våld, utpressning, narkotika- och vapenhandel samt penningtvätt.”

Enligt rapporten gifter sig familjerna nästan uteslutande med varandra för att bevara och skapa nya allianser. Den yngre generationen slussas gradvis in i den brottsliga verksamheten vilket innebär att det ofta finns en ung förmåga redo att ta över i det fall att en äldre medlem skulle falla bort.

Urvalet är inte fullständigt. Utöver grupperingarna i rapporten nämns kortfattat att det i Sverige även finns somaliska kriminella nätverk som stöder terrorgruppen al-Shabaab baserat på gemensam klantillhörighet. Bland de 36 nätverken är majoriteten hemmahörande i Göteborgsområdet samt i Skåne med fokus på Malmö och Helsingborg.

Starka familjeallianser finns även i Jönköpingsområdet där tre familjer utgör de, av polisen kallade, Råslättsnätverken. Enligt rapporten ägnar de sig åt hot, våld, utpressning, narkotikahandel, bedrägerier, häleri och penningtvätt. Nätverken driver företag där lokalerna används för att sälja narkotika och verksamheten utnyttjas för att tvätta pengar."----

https://www.expressen.se/nyheter/krim/familjerna-i-polisens-rapport-har-finns-de-36-klanerna/

 • Redigerat 2020-09-19, 07:16 av [Göstage]
Annons:
[Jimmy.L]
2020-09-19, 07:43
#175

#174:
#Från artikeln#

Släkt 36: Södertäljenätverket

Släkt verksam i Södertälje. Sex familjer pekas ut som ledande i polisens rapport, tillsammans med ett antal andra inflytelserika personer och kyrkan. I dag är tidigare ledaren Berno Khouri, som dömdes till livstidsstraff för att ha beställt tre mord, den enda som fortfarande avtjänar sitt straff.

[Göstage]
2020-09-19, 08:31
#176

#165 #166 Apropå semantiken kring begreppet "klaner" tar Henrik Jönsson upp det på sin YouTubekanal.

Diskussion i tråden överslätande benämningar.

 • Redigerat 2020-09-19, 08:32 av [Göstage]
[Göstage]
2020-09-19, 15:25
#177

#166 #175 Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje tycks anse att klan är något slags nedsättande epitet.

"Polisen listar 36 grupperingar i sin rapport om kriminella släktbaserade nätverk i Sverige – och Södertäljenätverket pekas ut som den med störst inflytande. Men kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) vill inte prata om ”klaner och släkter”.

– Jag pratar aldrig om sådant, jag gör inte skillnad på folk och folk, jag vägrar göra det, och prata om liksom klaner och släkter och så där, utan det är grovt kriminella människor som valt att leva i parallella system, säger hon i Ekots lördagsintervju."---

https://www.expressen.se/nyheter/s-toppen-i-sodertalje-pratar-aldrig-om-klaner-/

 • Redigerat 2020-09-19, 15:27 av [Göstage]
[Göstage]
2020-09-23, 08:39
#178

Per Brinkemo är både överraskad och betänksam om ett journalistiskt intresse som kom plötsligt…

"Över en natt tvärvände den svenska journalistkåren och började intressera sig för klanstrukturer och klanernas makt i utanförskapsområdena. I ett samtal med Mats Olin, chef för Näringslivets Medieinstitut, reflekterar Per Brinkemo över likriktning i journalistkåren och hur det känns att gå från att anklagas för rasism till att hyllas som den ledande experten på klaner."---

https://timbro.se/smedjan/per-brinkemo-konsensusmentaliteten-ar-destruktiv-for-journalistiken/

[Göstage]
2020-09-24, 09:00
#179

"De senaste veckorna har svenska redaktioner knappt velat ägna sig åt annat än att diskutera klankriminalitet. Det är som om detta är en företeelse som dök upp i Sverige hösten 2020 på ett sätt som ingen kunnat förutse. Men det nya är förstås inte klanstyret, eller kunskapen om det, utan att det plötsligt talas öppet om problemet", konstaterar Paulina Neuding i en krönika på Dagens Samhälle.

"Men det nya är förstås inte klanstyret, eller kunskapen om det, utan att det plötsligt talas öppet om problemet. Per Brinkemos Mellan klan och stat – Somalier i Sverige gavs ut av Timbro 2014 och är fortfarande en av de viktigaste böckerna om Sverige som skrivits de senaste decennierna. (Sedan dess har bland annat Brinkemos och Johan Lundbergs Klanen tillkommit, och Johanna Bäckström Lernebys Familjen.)

Per Brinkemo, en människa som ägnat en stor del av sitt liv åt att arbeta för svensksomaliers integration, möttes av en våg av smutskastning och anklagelser om främlingsfientlighet när boken kom ut. Upprättelsen kommer först nu, när Brinkemo bjuds in av alla stora redaktioner som den expert han hela tiden varit."---

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/nar-murarna-ramnar-i-asiktskorridoren-33660

[Jimmy.L]
2020-09-24, 13:50
#180

Idag föll domen mot de två män, med kopplingar till Södertäljenätverket, som var misstänkta för att ha utpressat en familj på 800 000 kronor. De båda frias och en tredje man frias för misstankarna om medhjälp till grov utpressning.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/atalas-for-utpressning-mot-sodertaljefamilj-idag-kommer-domen

[Jimmy.L]
2020-09-24, 19:25
#181

I arbetet mot organiserad brottslighet och utsatta områden vill Liberalerna att det ska bli lättare att vräka kriminella hyresgäster.

– Försäljning av narkotika eller handel med vapen borde leda till vräkning, säger Nyamko Sabuni.

https://www.expressen.se/nyheter/l-gor-det-lattare-att-vraka-kriminella/

Annons:
[Göstage]
2020-09-25, 05:38
#182

Bra initiativ i Göteborg, men också en smula yrvaket…

"Socialdemokraternas yrkande går i korthet ut på att man vill ge Social resursnämnd i uppdrag att genomföra en kartläggning av de klanbaserade kriminella nätverken och sedan föreslå konkreta åtgärder för hur de kan bekämpas genom offentliga insatser.

Partiet vill också säkerställa att inga föreningar med kopplingar till kriminella klaner får något ekonomiskt stöd från kommunen.

Men att så har skett, har GT tidigare kunnat avslöja. En förening kopplad till släktnätverket Ali Khan – där stora delar av familjen av polisen pekas ut som ett kriminellt släktnätverk – har fått omfattande bidrag från både stat och kommun.--- (Som synes nedan.)

https://www.expressen.se/gt/socialdemokraterna-vill-kartlagga-goteborgs-klaner-/

GT 25 mars förra året (premiumartikel):

"Delar av släkten har pekats ut som kriminella – kopplade till mord, misshandel och utpressning.

Samtidigt, kan GT avslöja, har Göteborgs stad och svenska staten under flera år gett hundratusentals kronor i bidrag till släktnätverket Ali Khans förening.

Föreningen säger sig syssla med ”pingis” och ”läxläsning” – men styrs av familjens överhuvud och har flera dömda medlemmar.

– Jag tror det krävs ett uppvaknande bland alla de funktioner inom kommun och stat som betalar ut pengar, säger lokalpolisområdeschef Ulf Merlander."---

https://www.expressen.se/gt/natverket-har-fatt-nara-en-miljon-kronor-i-bidrag/

Någon borde kanske ha reagerat redan då, för att politikerna följer media är ju hela klandebatten ett av otaliga exempel på.

 • Redigerat 2020-09-25, 05:54 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2020-09-26, 08:18
#183

Hashem Ali Khan har av polis pekats ut som överhuvud och ledare för det kriminella nätverket kring delar av släkten Ali Khan i Göteborg.

Men han har också hjälpt polisen medla i olika konflikter.

Ett sådant tillfälle inträffade i Malmö för 14 år sedan när han kallades in för att stoppa skjutningarna i en släktstrid.

– När man ser att våldet tenderar att öka oavsett vad vi gör så är detta en metod man får använda, säger Dan Granvik, som då var utredare på Malmöpolisen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/ali-khans-overhuvud-hjalpte-polisen-att-medla-i-slaktstrid-/

[[eskils_]]
2020-09-27, 22:41
#184

#175 Av de 40-tals kriminella klaner som polisen har pekat ut i Sverige är Södertäljenätverket det största. Även om SVT inte använder ordet klan i den här artikeln kan man nog misstänka att det är den som det handlar om:

Södertälje kommun har under det senaste deccenniet utsatts för organiserad välfärdsbrottslighet, där både en hemtjänsthärva och en assistanshärva dränerat systemet på mångmiljonbelopp.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/valfarden-har-blivit-de-kriminellas-bankomat-sa-startade-sodertaljes-arbete-mot-det-organiserade-fusket

"Välfärden har blivit de kriminellas bankomat"… 😠

Se även
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/se-hur-fuskutredaren-i-sodertalje-jobbar-med-att-avsloja-bidragsbrott
Genom noggrannare kontroller av intyg och andra dokument har försörjningsstöd i Södertälje kommun kunnat få ner kostnaderna för bistånd med 40 miljoner kronor på några år.

 • Redigerat 2020-09-27, 22:51 av [[eskils_]]
[Göstage]
2020-10-01, 10:16
#185

Johan Westerholm på Ledarsidorna påminner om beståndsdelen religion som drivkraft i klansamhället.

"Även om den yrvakna klandebatten i Sverige inte tar in religionens inverkan så är det en faktor som inte kan negligeras. Det är detta religiösa inslag och inkorporerande av den religiösa komponenten i klandynamiken, eller arvet från den, som även skapar förutsättningar för att skapa nya klaner men med samma kultur av heder, lojalitet och tystnad."---

https://ledarsidorna.se/2020/10/darfor-spelar-religionen-en-roll-i-klanerna/

[Göstage]
2020-10-20, 08:10
#186

#185 "Statsministern borde lära av Emmanuel Macron och gå till offensiv mot islamistiska parallellsamhällen i Sverige", skriver Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida med anledning av att Frankrike efter mordet på en lärare nu ingriper med fasthet mot enklaverna i samhällskroppen.

"Sverige delar i mångt och mycket Frankrikes problem. Även svenska förorter har fungerat som plantskolor för Islamiska staten, även här dödshotas konstnärer som ritar Muhammedkarikatyrer och även på svenska gator har jihadister spridit skräck och död.

Skillnaden är att företrädare för den rödgröna regeringen inte har formulerat en lika tydlig hållning mot framväxten av islamistiska parallellsamhällen som sina franska kolleger.---

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/lofven-borde-ocksa-tala-klarsprak-om-islamismen/

 • Redigerat 2020-10-20, 08:13 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2020-10-20, 18:02
#187

Sju personer greps tidigt i förmiddags när polisen slog till på flera adresser i bland annat Malmö, Osby och Glimåkra. Vid ett av tillslagen gick polisens insatsstyrka in på en adress i Malmö.

Flera av de misstänkta är släkt med varandra och har tidigare begått brott tillsammans, enligt uppgift till Kvällsposten.

Nu misstänks de ha utgett sig för att bland annat vara poliser och ha lurat ett stort antal äldre personer på mångmiljonbelopp.

https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/tillslag-mot-kriminell-slakt-latsades-vara-poliser/

[Göstage]
2020-10-29, 12:08
#188

"Ett kriminellt nätverk, må det vara en klan eller släkt i ett utanförskapsområde, bygger sitt maktmonopol på att ingen vågar tjalla. Så kan de utöva sin makt ostört. I praktiken inför de andra regelverk än de som gäller i resten av landet."---

"Konsekvensen är att det svenska samhället, med likhet inför lagen och individuella fri- och rättigheter, i praktiken inte existerar på vissa platser. De utpressade företagarna och många med dem bor i ett sorts exil-Mellanöstern där Mellanösterns, inte Sveriges, rättskipning och sedvänjor råder.

Det är inte bara de boende som varit rädda. Även representanter för offentligheten har kuvats. Fastighetsskötare har undvikit vissa trappuppgångar. Störningsjouren åkte inte ut på larm. "Det var helt enkelt inte värt att dö", som en anonym anställd beskrev det."---

https://www.gp.se/ledare/statens-revansch-mot-klanerna-1.36243124

Allt detta som Adam Cwejman nämner på GP:s ledarsida känner vi ju redan till, men nu hoppas han på de goda krafternas uppvaknande. Han tror på att samhället genom ständig närvaro, kontroll och övervakning kan styra upp enklaverna. Men då gör han nog upp räkningen utan "de progressiva" - hur länge dröjer det innan de börjar rya om "kontrollsamhälle" och "rasism"?

 • Redigerat 2020-10-29, 12:09 av [Göstage]
Annons:
[Jimmy.L]
2020-10-29, 12:27
#189

En av de klaner i Jönköping som polisen pekar ut i sin hemliga rapport om kriminella släktbaserade nätverk står i centrum av en omfattande rättegång som inleds i november.
Det handlar om grova bedrägerier, penningtvätt på miljonbelopp och julbelysning.

https://sverigesradio.se/artikel/7582005

[Jimmy.L]
2020-11-13, 06:49
#190

Göteborg stads bostadsbolag AB Framtiden ska kartlägga om lokaler inom koncernens bestånd hyrs ut till kriminella klaner.

Det föreslog bolagets styrelse i veckan.

– Det här är ett sätt att ta tillbaka kontrollen och undergräva brottslingarnas inflytande, säger Jonas Attenius, Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg.

https://www.expressen.se/gt/kommunalt-bostadsbolag-ska-kartlagga-klannatverk/

[Göstage]
2020-11-13, 08:29
#191

#190 Bra att man är inne på något som borde ha gjorts innan uppmärksamheten kring klanerna började tränga fram i större skala i media.

[Göstage]
2020-11-19, 07:49
#192

108 ff Johanna Bäckström Lerneby har tilldelats Stora Journalistpriset 2020 i klassen "Årets berättare" för boken "Familjen".

Källa
Ej betalartikel i nuläget.

[Jimmy.L]
2020-11-24, 12:04
#193

Flera personer som pekas ut i polisens rapport om kriminella klaner åtalas nu för nya miljonbedrägerier och penningtvätt.
Åklagare Maria Rensfelt säger att det är samma tillvägagångsätt som vid det andra stora bedrägerimålet, som ska upp i rätten i morgon.

https://sverigesradio.se/artikel/7606245

[Jimmy.L]
2020-11-24, 12:43
#194

I en rapport har polisen pekat ut 36 kriminella släktnätverk.

Bolagen används dels som legala intäktskällor – men även för penningtvätt, enligt polisen.

Sammantaget kontrollerar klanerna bolag som har hundratals miljoner kronor i omsättning, visar en sammanställning från researchföretaget Acta Publica.

https://www.expressen.se/nyheter/krim/100-bolag-kopplas-till-kriminella-klaner-/

[Jimmy.L]
2020-11-25, 06:39
#195

Nasteho Mohamed, 22, kom till Sverige från Somalia för sju år sedan. Hon hävdar att det finns samma klanstruktur i Borlänge som i landet hon lämnade och har väckt en debatt bland svensk-somalier efter ett uppmärksammat inlägg på Facebook.

– Om du vill leva med klansystemet och förtrycka kvinnorna, då kan du åka till Somalia och göra det, men inte här, säger hon.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/nasteho-22-dags-att-prata-om-klanstrukturen

Annons:
[Jimmy.L]
2020-11-25, 06:41
#196

#195

Miljöpartisten Mursal Isa – regionpolitiker i Dalarna – stöttar Nasteho Mohameds kritik mot konservativa strukturer och kvinnoförtryck inom delar av den somaliska gruppen i Borlänge.

Han går själv så långt att han anklagar den somaliska föreningen Umis i Borlänge – och andra invandrarföreningar i förorterna – för att motarbeta integrationen.

– Föreningarna som får miljontals med skattepengar bidrar enligt min erfarenhet till exkludering, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/mp-politiker-skattefinanserade-foreningar-motverkar-integrationen

[Jimmy.L]
2020-11-25, 06:41
#197

#196: Föreningen Umis i Borlänge ska nu utreda anklagelser från Nasteho Mohamed, som säger att hon i föreningen upplevt samma klanstruktur och det kvinnoförtryck hon en gång flytt ifrån. Föreningen har tidigare fått mindre bidrag från Borlänge kommun, och Borlängepolitiker säger att kommunen måste kunna kräva återbetalning av föreningsbidrag i de fall föreningar inte sköter sig.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/ska-kunna-krava-tillbaka-bidrag-om-foreningar-inte-skoter-sig

[Jimmy.L]
2020-12-03, 14:49
#198

”Det finns enstaka oroväckande signaler från fastighetsbranschen att den organiserade brottsligheten tar tillfället i akt att utnyttja den nuvarande situationen. Det finns en risk att företag som befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation erbjuds lånepropåer från kriminella gäng”, skriver Länsstyrelsen Östergötland i sin lägesbild till regeringen.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rg8LLm/regionernas-rapporter-ligor-utnyttjar-krisande-foretag

Coronaläget är fortsatt allvarligt med hög smittspridning i landet, enligt länsstyrelsernas rapporter till regeringen. I flera kommuner tvingas samhällsviktiga verksamheter att stänga till följd av hög sjukfrånvaro. Från Östergötland kommer larm om att kriminella gäng börjat erbjuda lån till coronakrisande företag.
[Göstage]
2020-12-10, 13:43
#199

Mer än 500 poliser genomförde 27 husrannsakningar mot klanmedlemmar i Berlin och Hamburg på torsdagsmorgonen.

Hundratals tyska poliser har under torsdagsmorgonen genomfört samordnade razzior mot kriminella klaner i Berlin och Hamburg, enligt åklagare.
[Jimmy.L]
2020-12-17, 15:47
#200

Ökat anslag till Polismyndigheten och ökad kamerabevakning i utsatta områden.

Det är några av regeringens åtgärder för att bekämpa kriminella nätverk.

– Det är fortfarande mycket arbete som återstår för att vända utvecklingen när det gäller det grova våldet i de här kriminella miljöerna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7KPk3o/miljardokning-och-mer-kamerabevakning--for-att-bekampa-gangen

Ökat anslag till Polismyndigheten och ökad kamerabevakning i utsatta områden. Det är några av regeringens åtgärder för att bekämpa kriminella nätverk. – Det är fortfarande mycket arbete som återstår för att vända utvecklingen när det gäller det grova våldet i de här kriminella miljöerna, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).
[Jimmy.L]
2020-12-19, 07:17
#201

På senare år har det blivit allt mer tydligt att det svenska bidragssystemet läcker stora pengar till fuskare och bedragare. Ofta i organiserad form.
Norrköpings kommun vill nu anställa en särskild utredare för att komma åt det som kommit att kallas välfärdsbrott.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/norrkoping-satsar-mot-bidragsfusk-och-korruption

På senare år har det blivit allt mer tydligt att det svenska bidragssystemet läcker stora pengar till fuskare och bedragare. Ofta i organiserad form. Norrköpings kommun vill nu anställa en särskild utredare för att komma åt det som kommit att kallas välfärdsbrott.
[Göstage]
2020-12-19, 07:46
#202

#201 Då har de alltså själva saknat kompetens att kontrollera till vem och till vad de pytsat ut pengar. Talande…

Annons:
[Göstage]
2020-12-22, 17:44
#203

"Att parallella rättssystem har blivit en konkurrent till rättsstaten är inget att förvånas över", skriver författaren Per Brinkemo på Bulletin.

"I en undersökning gjord av Governance and Local Development (GLD) i Jordanien 2014 uppgav 29 procent av deltagarna att de föredrar klanjustis, också när det handlar om mord. 59 procent föredrog en mix av statliga domstolar och klanförhandlingar. Endast 12 procent ville att rättvisan enbart skulle skötas av rättsstaten genom de statliga domstolarna.

Det är med denna erfarenhet av multipla och parallella juridiska system som många asylsökande kommer till Sverige."---

https://bulletin.nu/kronikorer/all/brinkemo-darfor-ar-klanrattvisan-steget-fore-staten

 • Redigerat 2020-12-22, 17:45 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2020-12-22, 17:53
#204

#203: Skrämmande inställning till lagarna.

[Jimmy.L]
2020-12-25, 17:30
#205
I september gick Södertälje kommun ut med planer på att införa utökade bakgrundskontroller av all personal. Nu riktar kommunens SACO-råd kritik mot beslutet. – Vi håller inte med om att regelbundna säkerhetskontroller är en proportionerlig åtgärd, och är tveksamma till om den ger önskat resultat, skriver de i mejlet.
[Göstage]
2020-12-28, 06:57
#206

Per Brinkemo skriver på Bulletin att arabiska medier är mer öppna och informativa om klanerna än vad vår egen presskår mäktar vara.

"Kunskapsnivån är besvärande låg hos svenska medier vad gäller klanstrukturernas betydelse för den snabbt tilltagande våldsutvecklingen, skriver författaren Per Brinkemo. Många av Mellanösterns länder har samma problem som Sverige med storbråk, hedersbrott och attacker mot polisstationer, domstolar och statliga institutioner. Men skillnaden är att de arabiska medierna inte skyggar för att kalla en spade en spade, menar han."---

https://bulletin.nu/kronikorer/all/brinkemo-sverige-har-mycket-att-lara-av-arabisk-nyhetsrapportering

Ett otroligt underbetyg åt våra medier - och åt de polistalespersoner som inte talar i klartext om de bakomliggande strukturerna vid så kallat "gruppvåld".

[Jimmy.L]
2021-01-02, 11:05
#207

40 släktbaserade nätverk finns i Sverige.

Det sa polischefen Mats Löfvin i en omtalad Ekot-intervju – och nu berättar han om planen inför uttalandet som skakade om svensk politik.

– Dörren har öppnats. Många är beredda att göra rediga saker, säger Löfvin till SvD.

https://www.expressen.se/nyheter/mats-lofvings-plan-infor-omtalade-klan-intervjun/

40 släktbaserade nätverk finns i Sverige. Det sa polischefen Mats Löfvin i en omtalad Ekot-intervju – och nu berättar han om planen inför uttalandet som skakade om svensk politik.
[Hayabusa]
2021-01-02, 12:12
#208

#206 I Sverige handlar det, gissar jag, att man gör ett antal tankevurpor som t ex att den som korsar Sverige gräns per automatik blir "svensk" och lämnar sin kulturella historia bakom sig. Eller att det är elakt förtal, rasism, främlingsfientlighet etc. För det KAN ju inte vara som att det finns en klankultur..? Inte i Sverige, väl..?

[Göstage]
2021-01-02, 12:31
#209

#208 Ja, när Brinkemo och Johan Lundberg gav ut "Klanen" 2018 så kallades den "ytterligare en kulturrasistisk bok" av Sinziana Ravini på Aftonbladet kultur.

Sinziana Ravini känner obehag av att läsa om klansamhället
Annons:
[Göstage]
2021-02-18, 08:31
#210

#24ff 42 ff Så blev det.

"Under mars–maj i fjol dog ungefär tre gånger så många personer över 40 år som var födda i Somalia, Syrien och Irak jämfört med genomsnittet de senaste fyra åren.

Bland svenskfödda, och personer från andra västländer i Sverige, över 65 år ökade dödligheten med ungefär 20 procent under samma period. Bland personer mellan 40 och 64 år sågs ingen ökad dödlighet i gruppen."---

https://bulletin.nu/kraftig-overdodlighet-bland-somalier-syrier-och-irakier

Under mars–maj i fjol dog ungefär tre gånger så många personer över 40 år som var födda i Somalia, Syrien och Irak jämfört med genomsnittet de senaste fyra åren.Bland svenskfödda, och personer från andra västländer i Sverige, över 65 år ökade dödligheten med ungefär 20 procent under samma period. Bland personer mellan 40 och 64 år sågs ingen ökad dödlighet i gruppen.
 • Redigerat 2021-02-18, 08:31 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2021-02-19, 19:00
#211

Fem personer häktades under fredagen misstänkta för grovt bidragsbrott. Det handlar om en ny assistanshärva som nystats upp i Örebro.

https://sverigesradio.se/artikel/fem-haktade-i-ny-assistansharva

Fem personer häktades under fredagen misstänkta för grovt bidragsbrott. Det handlar om en ny assistanshärva som nystats upp i Örebro. Det misstänkta brottet ...
[Göstage]
2021-03-16, 17:09
#212

Över 300 utpressningsfall inträffade i Göteborg under förra året, och det är endast de kända- mörkertalet lär vara betydande. Håkan Boström på GP:s ledarsida:

"Göteborg har på sistone inte varit värst drabbat av öppna gängkrig men Sveriges Radio P4 rapporterar att antalet anmälningar om utpressning i staden slog rekord under 2020 och passerade 300 stycken, nästan en om dagen (SR 16/3). Åklagarmyndigheten gick vidare med 263 av dessa fall, även om flertalet lades ned. Bevisläget är inte sällan dåligt. Dessutom är mörkertalet stort. Offren är naturligt nog skrämda. Många vågar inte ens kontakta polisen."---

"En extra vedervärdig form av utpressning är när vänner och släktingar till någon hotas för att driva in skulderna. Journalisten Johanna Bäckström Lerneby ger en lika levande som fasansfull beskrivning av hur det kan gå till i sin skildring av den klanbaserade brottsligheten i Göteborg, i boken Familjen som kom ut förra året (Mondial förlag).

Maktlösheten hos den som utsätts är nästan total. Indrivningsbeloppen växer snabbt när de riktiga eller påhittade skulderna säljs vidare. Vissa utsatta väljer att lämna landet. Men många har både familj och företag som de inte bara kan gå ifrån utan vidare, speciellt om släktingarna riskerar att råka illa ut."---

"Naturligtvis ska vi inte tumma på rättssäkerheten. Men polisen borde som regel få använda alla till buds stående medel för att säkra bevis när syftet är att slå sönder organiserade kriminella nätverk. I kombination med straffskärpningar för att hålla de inblandade borta från samhället skulle det kunna göra en viktig skillnad."

Antalet utpressningsärenden slår rekord i Göteborg. Ur samhällets perspektiv är det en minst lika oroande utveckling som gängskjutningarna. 2020 slogs ett antal
 • Redigerat 2021-03-16, 17:09 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2021-03-22, 20:17
#213

Ali Khan-släktens överhuvud Hashem Ali Khan är tidigare dömd för mord på en tiobarnsmamma i Libanon, visar en stor granskning i GT/Expressen.

Den prisbelönta journalisten Johanna Bäckström Lerneby har följt familjen Ali Khan i över ett decennium.

Hon tror att granskningarna de senaste åren påverkat familjens status – och att de därför ligger lägre nu än vad de gjort tidigare.

– Det var jättespännande att läsa, jag är ju superintresserad av familjen, säger hon.

https://www.expressen.se/gt/familjen-forfattaren--ali-khan-ligger-lagt/

Ali Khan-släktens överhuvud Hashem Ali Khan är tidigare dömd för mord på en tiobarnsmamma i Libanon. Journalisten Johanna Bäckström Lerneby har följt familjen Ali Khan i över ett decennium.
[Göstage]
2021-03-23, 08:11
#214

#213 Mördare av tiobarnsmor klanhövding i Sverige. Säger väl det mesta om tillståndet i landet…

 • Redigerat 2021-03-23, 08:12 av [Göstage]
[Göstage]
2021-03-23, 08:16
#215

#213 ff "Klanledaren visar att kraven för att bli svensk måste höjas", skriver Expressens ledarsida. Inget realistiskt krav med Löfven, Morgan och Linde plus MP vid makten.

Sverige ställer för låga krav på medborgarskap. De som har ljugit sig till sitt pass måste kunna bli av med det.
[Jimmy.L]
2021-03-23, 08:34
#216

#215: Är det vi krävt länge men rasistkortet läggs fram från dom goda som uppskattar kriminella..

Annons:
[Göstage]
2021-03-25, 08:28
#217

Ledarsidan om klaner i terrorns närhet:

"Sverige är ett av de europeiska länder med störst somalisk diaspora och de klaner och sub.klaner som dominerar al Shabaab finns representerade i Sverige. Dessa har tät kontakt med varandra med de verktyg som finns idag i form av sociala medier. På Järvafältet i Stockholm finns det ett talesätt

”När det regnar i Mogadishu fäller man upp paraplyerna i Husby.”---

Terroristorganisationen al Shabaab har nu spridit och etablerat sig i  Moçambique i ett uppror som allt mer visar samma brutalitet som den Islamiska staten utvecklade. Och med tanke på al Shabaabs ...
 • Redigerat 2021-03-25, 08:28 av [Göstage]
[Göstage]
2021-04-11, 10:49
#218

Kanske lite överraskande verkar Skåne vara klantätast i landet.

Av de 34 släktbaserade nätverk eller klaner i landet som polisen pekat ut, finns 23 i Skåne, det visar polisens interna hemligstämplade rapport som Sydsvenskan ...
[Jimmy.L]
2021-04-11, 10:54
#219

#218: Hos dom goda heter det inte kriminella klaner utan multikulturellt eller Tillsammans är vi starka.

[Göstage]
2021-04-11, 11:11
#220

#219 😁

[Hayabusa]
2021-04-12, 07:22
#221

"Sådan är en klan, enligt polisen
Individen är underordnad familjen. En person är ett instrument för att uppnå vissa mål. Huvudfokus för klanen är sammanhållning och bevarandet av gemensamma tillgångar.

Klansamhällen baseras på sedvanerätt, alltså att en klan hålls kollektivt ansvarig om en av medlemmarna begår ett brott mot en annan klan.

Konflikter löses med att de mäktigaste (ofta de äldsta) i klanerna träffas och förhandlar, alternativt anlitar en medlare.

Enligt polisens rapport karakteriseras klansamhällen av patriarkala strukturer, sedvanerätt, hederskultur och en stark känsla av lojalitet mot klanen.

De dragen återfinns i de släktbaserade kriminella nätverken som nämns i rapporten."

Betalartikel på HD/Sydsvenskan:

https://www.hd.se/2021-04-12/vi-har-varit-radda-for-att-anvanda-ordet-klan

Polisens underrättelsechef Linda H Staaf vill tala klarspråk.
[Hayabusa]
2021-04-12, 07:27
#222

#218 Det finns en tämligen utförlig artikel i HD/Sydsvenska om situationen i Skåne men det är en betalartikel.

Saxat:

"Släkterna är stora. Enligt folkbokföringen finns 681 personer över 16 år med något av de tre efternamnen i Skåne. Ytterligare 812 i resten av Sverige.
Totalt 26 män ur dessa tre nätverk nämns med namn i polisens rapport. Dessa beskrivs som ett urval: de viktigaste och mest kriminellt aktiva.
Polisen menar också att långt fler än bara de som begår brott ingår i det man kallat kriminella “ekosystem”, en del vet troligen inte ens om att de ingår i ett kriminellt nätverk."

https://www.hd.se/2021-04-11/lista-har-ar-skaningarna-i-polisens-klanregister

Fejder, narkotika, vapen – och livsmedel • 23 skånska släkter på polisens hemliga lista.
[Jimmy.L]
2021-04-14, 16:00
#223

I en ny rapport framkommer att kriminella klaner i Göteborg ordnar tvångsäktenskap mellan släkter för att utöka sitt territorium och stärka sin påverkan.

Jeanette Stål på stadsledningskontoret har lett arbetet med studien och blev själv överraskad.

– Uppgifterna kommer från myndighetspersoner som jobbar med den här problematiken och som är säkra på sin sak, säger hon.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/tvangsgifte-ger-kriminella-klaner-i-goteborg-mer-makt

I en ny rapport framkommer att kriminella klaner i Göteborg ordnar tvångsäktenskap mellan släkter för att utöka sitt territorium och stärka sin påverkan. Jeanette Stål på stadsledningskontoret har lett arbetet med studien och blev själv överraskad. – Uppgifterna kommer från myndighetspersoner som jobbar med den här problematiken och som är säkra på sin sak, säger hon.
Annons:
[Göstage]
2021-04-21, 08:31
#224

#223 "Den klanbaserade kriminaliteten är ett reellt hot mot staten", konstaterar Per Brinkemo på Bulletin.

"I en välskriven och initierad rapport från Göteborgs stad beskrivs hur klanbaserade kriminella grupperingar uppvisar tendenser till imperiebyggande, alltså ett byggande av en konkurrent till staten.

Genom territoriella anspråk, vapentillgång, våld och hot om våld, indrivning (skatt), utpressning, storskaliga verksamheter, både legala och illegala, utlåning av pengar, egen rättskipning och så vidare blir man mer och mer en konkurrent till staten, en mindre stat i staten.
Dessutom, skriver man i rapporten, fostras barnen i de här familjerna in i kriminalitet, i syfte att i framtiden ta över verksamheterna. Och för att bygga imperier och säkra successionsordningen gör man som tidigare de europeiska kungahusen, man använder sig av arrangerade äktenskap. Det är en gammal beprövad metod.

Kungadömen och storherrar använde sig av arrangerade äktenskap för att skapa allianser, sluta fred, hålla ihop landegendom och utvidga sina egna domäner.

Socialtjänsten i Göteborg bekräftar detta, hur de ser äktenskap som ingås av strategiska skäl, inte sällan genom tvång från människorna runt omkring brudparet."---

I en välskriven och initierad rapport från Göteborgs stad beskrivs hur klanbaserade kriminella grupperingar börjat konkurrera med staten. Genom att vara baserad på blodsband är klanerna också mer slutna. Låt oss hoppas att våra politiker inte negligerar problemet, skriver Per Brinkemo.
 • Redigerat 2021-04-21, 08:32 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-05-19, 07:46
#225

"Polisen har i dag sprängt en omfattande bedrägerihärva – utifrån den uppmärksammade rapporten om klaner.

Ledaren för ett kriminellt nätverk misstänks med hjälp av en mäklare och en banktjänsteman ha kunnat genomföra bland annat fastighetsaffärer för hundratals miljoner kronor.

Genom bulvaner och pengar under bordet har affärer som annars inte skulle godkänts kunnat genomföras."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/aPm147/klanharva-avslojad-ledare-maklare-och-banktjansteman-gripna

Polisen har i dag sprängt en omfattande bedrägerihärva – utifrån den så uppmärksammade rapporten om klaner. Ledaren för ett kriminellt nätverk misstänks med hjälp av en mäklare och en banktjänsteman ha kunnat genomföra bland annat fastighetsaffärer för hundratals miljoner kronor. Genom bulvaner och pengar under bordet har affärer som annars inte skulle godkänts kunnat genomföras.
[Göstage]
2021-05-20, 09:19
#226

Per Brinkemo på Bulletin har läst en nyutgåva av Mauricio Rojas "Farväl till gemenskapen" från 2004 och imponeras på nytt av Rojas analys av Sverige. Kanske ger Rojas och Brinkemo i förening här också en förklaring till mekanismerna bakom klansamhällets framväxt i delar av vårt land.

"Så vad skriver Mauricio Rojas om? Jo, om enhetskulturen i Sverige, om de fria bönderna och den nära relationen till staten sen många hundra år."---

"I Sverige är banden så starka mellan stat och folk att vi till skillnad från de flesta andra länder kan säga samhälle om staten och staten om samhälle. De flyter ihop.

En sådan sammanblandning är omöjlig i större delen av världen där man kraftigt skiljer mellan familj, släkt, vänner, alltså samhället – och –staten. Den senare fruktas och man vill helst hålla sig långt borta ifrån den."---

"Det är av nytta att se de historiska rötterna och linjerna. Liksom att inse och förstå att tilliten är på väg att i stora delar av landet sjunka, eftersom utlandsfödda människor bär med sig låg tillit till staten från hemländerna.

Det är inte konstigt. Men viktigt att förstå. Och försöka göra något åt. Åkte vi tunnelbana en gång i tiden visste vi att alla medresenärer, trots att vi inte kände dem, i stort delade referenser och kollektiva minnen.

I dag känner vi inte referensramarna hos eritreanen som sitter mitt emot oss, afghanen, irakiern. Gemenskapen är inte given. Den måste vinnas. På ett nytt sätt."

Mauricio Rojas bok Farväl till gemenskapen (2004) har utkommit i en ny upplaga. Per Brinkemo läser och beundrar en liten tunn bok som har så mycket tyngd och säger så mycket om Sverige.
 • Redigerat 2021-05-20, 09:21 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-05-20, 10:21
#227

#226:

"I Sverige är en bra kompromiss mycket värdefullare än sanningen, ty vad är sanningen värd om den splittrar oss? Kompromissen är gemenskapens A och O."

Det kan jag skriva under på.

[Jimmy.L]
2021-05-25, 08:38
#228

#225: Länsförsäkringar fastighetsförmedling upptäckte förra året felaktigheter i affärer kopplade till två mäklare.

De slog larm – varpå en mäklare då valde att säga upp sig och den andra nu ska lämna byrån.

Mäklarna kopplas till den omfattande finanshärvan i Södertälje där bland annat en banktjänsteman misstänks ha hjälpt till.

– Polisen har hämtat bolagsmaterialet från bobutiken, säger Per Sangrud på mäklarfirman.

https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/mBA631/maklarfirman-vi-slog-larm-forra-aret

Länsförsäkringar fastighetsförmedling upptäckte förra året felaktigheter i affärer kopplade till två mäklare. De slog larm – varpå en mäklare genast sade upp sig och den andra nu ska lämna byrån. Mäklarna kopplas till den omfattande finanshärvan i Södertälje där bland annat en banktjänsteman misstänks ha hjälpt till. – Polisen har hämtat bolagsmaterialet från bobutiken, säger Per Sangrud på mäklarfirman.
[Göstage]
2021-05-29, 12:23
#229

Polis och media verkar mer bekväma med "nätverk" än med "klan".

Polisen avbröt ett våldsamt upplopp i Göteborg på fredagskvällen. Ett hundratal personer var inblandade. Över 30 personer omhändertogs av polis. – Tre personer har anhållits och övriga är släppta, säger Christer Fuxborg, polisens presstalesperson i region väst på lördagsförmiddagen. Enligt polisen är Ali Kahn-nätverket en av parterna i bråket.
[Göstage]
2021-05-30, 20:12
#230

#229Fredagens upplopp mellan två klaner har fortsatt med en dödsskjutning samt fem personer förda till sjukhus under söndagen.

"GT erfar att bråket började tidigt på fredagseftermiddagen med att en person i Ali Khan-gänget blev misshandlad. Uppgifterna gör också gällande att de senare oroligheterna på kvällen uppstod i samband med att Ali Khan skulle hämnas motparten, som är en annan släkt."---

En skottlossning har inträffat i Hjällbo i Göteborg. En person är förd till sjukhus, skadeläget är oklart. – Vi är på plats med ett flertal enheter. Även polishelikopter är med i insatsen, säger Fredrik Svedemyr, polisens presstalesperson i region väst.
 • Redigerat 2021-05-30, 20:16 av [Göstage]
Annons:
[Göstage]
2021-05-31, 13:13
#231

"Sverige har en gång i tiden utrotat blodsfejden som fenomen. Det är dags att göra jobbet igen", skriver Adam Cwejman i GP om den klanstrid mellan två klaner som brutit ut i Göteborgsstadsdelen Hjällbo.

"Även om detaljerna kommer ta lång tid för polisen att reda ut är det tydligt vilken sorts konflikt som skakat Hjällbo under de senaste dagarna: En blodsfejd mellan klaner."---

"Det visar att problemet med organiserad brottslighet, vare sig den sker i anslutning till kriminellt belastade släkter eller andra nätverk, har en extra allvarlig komponent just i Sverige."---

"Förutsättningen: Den omfattande invandringen under lång tid från länder med en svag statsmakt och en central roll för den stora släkten. En invandring till ett land utan erfarenhet i modern tid av klanfejder.

Politiken har varit handfallen inför situationen. Åtgärder och insatser har haft tveksam effekt. Assimilationen har gått på tomgång och delvis bakåt. Den segregation som blivit följden utgör en fertil mylla för rekrytering till organiserad brottslighet där värdegrunden består av machoideal, blodshämnd och hederstänkande."---

"Det vi har att göra med är inte isolerade extremfall utan exempel på ett kulturellt system där blodsfejderna är en naturlig beståndsdel."---

"Denna klankultur försvann gradvis sedan från Sverige men har nu, med invandring från Mellanöstern, återvänt.

Det som utspelar sig i Hjällbo drabbar inte "bara" kriminella. En hel stadsdel hålls gisslan av ett antal kriminellt belastade släkter och kriminella nätverk. Det här är ett av Sveriges allvarligaste samhällsproblem och inget som försvinner av att vår regering återigen förklarar hur oacceptabelt det är. Samhället måste precis som för tusen år sedan tillintetgöra de våldsamma klanstrukturerna."

Sverige har en gång i tiden utrotat blodsfejden som fenomen. Det är dags att göra jobbet igen. Göteborgarna upplevde den gångna helgen de första riktiga sommardagarna.
 • Redigerat 2021-05-31, 13:14 av [Göstage]
[Göstage]
2021-06-01, 10:57
#232

En part i klankriget i Göteborg kan få uppbackning från Tyskland.

Efter dödsskjutningen i Hjällbo under söndagen har polisen förstärkt närvaron på plats. Uppgifter till GT gör gällande att ett stort antal personer med kopplingar till den mördade mannen kan vara på väg från Tyskland.
[Hayabusa]
2021-06-01, 11:34
#233

#232 De där klanerna som inte alls fanns, eller? Som enbart var ett kulturrasistiskt utfall från högern? Där ser man.

[Göstage]
2021-06-01, 12:49
#234

Dags för svenska myndigheter att inse att det finns invandrargrupper som inte har någon som helst lust att ens försöka bli en del av det svenska samhället. Klanerna som nu etablerat sig bland annat i Borås, Jönköping och Borlänge kommer inte att försvinna, skriver Christer El-Mochantaf i GT. De har kommit hit med föresatsen att leva här som de gjorde i sitt gamla land.

"Klansamhällen där kvinnor hindras från att gå ut och där kriminella annekterat rättsskipandet försvinner inte med fler fritidsgårdar eller poliser.

Först när vi beaktar hela ekvationen, att alla inte vill ta sig ur det parallellsamhället, kan vi komma vidare i diskussionen", hävdar El-Mochantaf.

Vill de inte ta sig ur sitt parallella samhälle så är den självklara lösningen att låta dem leva sitt liv som de vill. Men inte här.

Sveriges monumentala misslyckande med klanerna manifesteras med ett mord på öppet torg, en solig söndag i maj.
[Jimmy.L]
2021-06-01, 20:27
#235

Tre män i 25-årsåldern har häktats efter helgens våldsamma upplopp i Hjällbo.

Samtliga tre är enligt GT:s uppgifter kopplade till släktnätverket Ali Khan och det närbesläktade så kallade Hjällbonätverket.

Nätverket kopplas till omfattande narkotikabrottslighet i nordöstra Göteborg och beskrivs så här i ett färskt polis-PM:

”Oavsett om man har jobb eller ej och ingår i detta nätverk, bär man väldigt dyra kläder och accessoarer. Man åker/kör även bilar av lyxigare och dyrare modell”.

https://www.expressen.se/gt/krim/upploppsman-kopplas-till-ali-khan-natverket/?referrer=todays-news

På tisdagen häktades tre män i 25-årsåldern för helgens våldsamma upplopp i Hjällbo. Alla tre kan enligt GT:s uppgifter kopplas till Ali Khan och Hjällbonätverket.
[Göstage]
2021-06-01, 21:04
#236

Ali Khans klan är välkänd vid det här laget, men vilka är deras fiender?

"Ali Khan-klanen rustar för sammandrabbning med den konkurrerande klanen Simmo i Göteborg.

Utanför Ali Khan-ledarens hem vimlar det av livvakter. Och medlemmar ur Ali Khan-klanen reser nu från både Berlin och Essen i Tyskland, där Ali Khan-klanen är stark. Risken för fortsatta våldsuppgörelser är överhängande. Det berättar en centralt placerad källa i en myndighet med kunskap om klanproblematiken.

– Klanerna har varit i konflikt med varandra långt innan de flyttade till Sverige, säger källan för Bulletin."---

"Simmo-klanen äger företag som är storgrossister till mindre butiker i Göteborgsområdet inom handel av frukt och grönsaker. SVT:s Uppdrag Granskning gjorde 2008 ett reportage om hur Simmo World Food utnyttjade flyktingar utan uppehållstillstånd för att arbeta i det närmaste gratis åt dem. Enligt källan arbetar många av en livslång skuld för att ha blivit insmugglade i landet.

Källan menar att de två klanerna i perioder har lyckats leva sida vid sida, då de har olika verksamhetsområden. Båda klanerna kommer ursprungligen från samma stad – Mardin i sydöstra Turkiet. Ali Khan flyttade sedan vidare till Libanon under 70-talet, där klanledaren Hashem Ali Khan –även kallad Abu Salhe– gjorde sig skyldig till mord och flera våldsbrott vilket ledde till att han så småningom hamnade i Sverige, något som Expressen rapporterat om.

– Vad gäller Ali Khan och Simmo så är det konflikter som kan ligga över hundra år tillbaka i tiden. De var i luven på varandra redan i Turkiet. De har genom åren ömsom varit allierade och ömsom fiender.

Den konflikt som riskerar att blossa upp i Göteborg har alltså gamla anor. Och den riskerar även att dra in andra aktörer – alla med koppling till konflikterna som präglar stora dela av Mellanöstern.

"Ali Khan har enligt källan varit allierade med PLO-rörelsen och Al Fatah som också har ett fäste i Göteborg, men på senaste tiden har det uppstått konflikter även mellan dem. Simmo är å andra sidan allierade med Göteborgsmoskén – med kopplingar till Hamas."---

Bulletin erfar att Ali Khan-klanen mobiliserar sina styrkor från Tyskland. Samtidigt finns risk att den konkurrerande Simmo-klanen tar hjälp av andra organisationer. –Mellanösterns krigshärdar tycks få allt större fäste i Göteborg, uppger en myndighetskälla. 
 • Redigerat 2021-06-01, 21:20 av [Göstage]
[Göstage]
2021-06-02, 12:27
#237

#236 Håkan Boström på GP:s ledarsida om provinsen Mardins bidrag till nordeuropeisk kriminalitet.

"På den tyska polisens hemsida kan man läsa att ”turkisk-arabiska klaner” är de hot mot samhället som den tyska regeringen prioriterar högst att bekämpa. Tyska polisen har identifierat 111 sådana klaner. Många av dem härleder sitt ursprung till provinsen Mardin i sydöstra Turkiet och medlemmar har ofta tagit sig via Libanon till Europa. Precis som den omtalade klanen i Hjällbo-Angered."---

Det svenska samhället producerar aktiv okunskap om politiskt kontroversiella ämnen som exempelvis invandring, klaner och brottslighet. ”Vi såg det inte komma…”.
Annons:
[Göstage]
2021-06-03, 06:54
#238

Kusingifte- en beprövad sedvänja hos klaner för att säkra makt och inflytande.

Klanernas makt kommer aldrig att kunna brytas om medlemmarna fortsätter att gifta sig inom familjen.
 • Redigerat 2021-06-03, 06:54 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2021-06-03, 07:04
#239

#238: Jag trodde sådant var förbjudet redan, men vänstern gillar väl sådan förhållanden….

[Göstage]
2021-06-03, 07:10
#240

#239 Fler som undrat.

Debattartikel signerad Mikael Andersson Elfgren (M), oppositionsråd Region Västmanland.
[Hayabusa]
2021-06-05, 09:35
#241

"– Det är naturligtvis förfärligt att vi släppt det såhär långt. Människorna i de här områdena är otroligt utsatta och lever i skräck för de här grupperna, säger Per Brinkemo, författare som skrivit uppmärksammade böcker om klansamhället.

Offret var tidigare ostraffad. Dödsskjutningen kan ses som en maktdemonstration, enligt Brinkemo.

– Budskapet till polisen och samhället är: "Vi tillskriver inte er någon auktoritet, vi skiter i er". Man är till och med beredd att ta ett fängelsestraff. Man tar det för familjen och kommer ut som en hjälte, säger Brinkemo.

– Det är en normförskjutning som är otroligt stor, stark och farlig."

https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/klanerna-flyttar-fram-sina-positioner/ar-AAKIXzP?ocid=msedgntp

Släktbaserade kriminella grupperingar, så kallade klaner, har tillåtits bygga upp sina imperier under decennier.
[Jimmy.L]
2021-06-09, 12:49
#242

Under onsdagsmorgonen har polisen utfört räder vid ett flertal adresser i nordöstra Göteborg.

Tillslagen har kopplingar till de upplopp som inträffade i Hjällbo den 28 maj.

Under förmiddagen anhölls sju personer misstänkta för våldsamt upplopp men även vissa fall av misshandel.

– Alla utom en är personer från ”den andra sidan”, alltså inte från det kallade Hjällbonätverket som deltog i upploppen, säger åklagare Fredrik Berglund.

https://www.expressen.se/gt/polis-i-tillslag-mot-flera-adresser-kopplas-till-hjallbokonflikten-/?referrer=todays-news

Under onsdagsmorgonen ska polisen utfört räder vid ett flertal adresser i nordöstra Göteborg. Tillslagen ska kopplas till konflikten i Hjällbo
[Göstage]
2021-06-11, 07:25
#243

"Kokain värt 16 miljoner smugglades till Göteborg i ostar. En 31-åring, kopplad till släkten Ali Khan, beskrivs som organisatör och ställs nu inför rätta", skriver GP i en betalartikel.

[Jimmy.L]
2021-06-13, 10:49
#244

I höstas inleddes en intensiv debatt i Sverige om klaner. Ronald Malmkvist, kommissarie i polisens kriminalunderättelsetjänst, bekräftar att det finns klaner och etniska nätverk även i Östergötland och enligt honom är de svåra att komma åt.

– De har med sig sin kultur och tankesätt. Vi andra är marinerade i förtroende för myndigheter. Klansamhällen är inte det och att få dem att lita på socialtjänst, försäkringskassa och polis tror jag är ett jättejobb.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/underattelsepolisen-klaner-storsta-utmaningen

I höstas inleddes en intensiv debatt i Sverige om klaner. Ronald Malmkvist, kommissarie i polisens kriminalunderättelsetjänst, bekräftar att det finns klaner och etniska nätverk även i Östergötland och enligt honom är de svåra att komma åt. – De har med sig sin kultur och tankesätt. Vi andra är marinerade i förtroende för myndigheter. Klansamhällen är inte det och att få dem att lita på socialtjänst, försäkringskassa och polis tror jag är ett jättejobb.
Annons:
[Göstage]
2021-06-16, 07:37
#245

#229 ff Skjutning i Hammarkullen på tisdagskvällen förknippas med Hjällbofejden. Ingen skadad, men fem gripna för inblandning.

Flera skott avlossades i Hammarkullen under tisdagskvällen. Polisen hittade tomhylsor på platsen och har gripit fem personer, misstänkta för mordförsök och grovt
 • Redigerat 2021-06-16, 07:38 av [Göstage]
[Göstage]
2021-06-16, 11:32
#246

#245 Fem anhållna efter tisdagskvällens skjutning i Hammarkullen, samtliga uppges tillhörande Khanklanen.

Sent på tisdagskvällen inträffade en skottlossning i Hammarkullen. Fem personer greps, misstänkta för mordförsök. Samtliga fem, som nu också anhållits, tillhör Ali Khan-släkten, rapporterar GP.
 • Redigerat 2021-06-16, 11:40 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-06-16, 11:51
#247

Släktfejd med skjutvapen på allmän plats. Är det Sverige eller Vilda Västern?
Eller rent av Gazaremsan..?

[Göstage]
2021-06-16, 12:03
#248

#247 Säg till en regeringsföreträdare att det pågår skottlossning på öppen gata och att stridande grupperingar upprättar vägspärrar så rycker de på axlarna, men jämför det med krigszon och det tar hus i helsicke…

iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jord
[Göstage]
2021-06-18, 11:48
#249

Hallickar från den ökända rumänska Craiovaklanen har fått sina domar i tingsrätten. Ett av målen gällde det stort uppmärksammade fall där Paolo Roberto greps för sexköp.

"På fredagen dömdes hallickarna av Stockholms tingsrätt.

Det handlar om tre män och en kvinna som får fängelse. Det högsta straffet i kopplerihärvan blir fängelse i ett år och tio månader och utvisning.

Han pekas ut som ledande i kopplerihärvan eftersom han planerat transporter av kvinnorna, övervakat dem och hade 86 000 kronor i kontanter på sig när han greps.

En annan man får 1,5 års fängelse och utvisning. Kvinnan får ett halvårs fängelse och den tredje mannen tre månader. De utvisas inte från Sverige."---

"Polisutredningen visade att flera av de inblandade hade band till den ökända rumänska Craiovaklanen."

Fyra personer döms för koppleri efter att kvinnor sålts i lägenhetsbordeller på exklusiva Stockholmsadresser. Hallickarna kopplas till den ökända rumänska Craiovaklanen.
 • Redigerat 2021-06-18, 11:49 av [Göstage]
[Göstage]
2021-06-18, 11:59
#250

#249 Expressen besökte Craiova 2015. Intressant också i dessa dagar då romska domstolar visat sig kunna drivas i Malmö med politikers goda minne.

"Polisdomarna om barnexploateringen ledde till Buzescu och Craiova, en stad som ligger drygt tre timmar västerut från Bukarest. Ytterligare en timme bort ligger Strehaia – ännu en romsk palatsstad.

I den rika delen av Craiova står lyxbilar med plåtar från hela EU. De tillhör rumänska romer som arbetar utomlands men är hemma på semester. På trottoarerna har kvinnor lagt ut mattor, där de sitter och umgås."---

"Nicolae Artur "Brilliant" Miclescu är familjeöverhuvud i en klan som han säger består av tjuvar och romska ledare i Craiova.

En kusin och en svåger har båda varit romska presidenter. Pappa var något som på rumänska heter "stăbor", som han förklarar är en "zigenardomare". Själv har han flera företag, ett som hyr ut bostäder, en marknad där romer säljer begagnade kläder, en äktenskapsförmedling och något han kallar "zigenarråd". Han får också betalt för att komma och döma i det han kallar för "zigenardomstolen".---

"I Sverige rapporteras att prostitutionen bland rumänska migranter är utbredd. I Malmö har andelen som säljer sex på gatan ökat, majoriteten kommer från Östeuropa och det finns misstankar om människohandel.
På frågan om det finns klaner som baserar sin verksamhet på prostitution svarar Brilliant:

– Ja, det finns i de flesta städerna sådana som har skickat folk till andra länder och de får pengar hemskickade. Antingen skickar man också dit män för att övervaka tjejerna, eller har förtroende för tjejerna som då skickar hem pengarna själva."---

Expressens Magda Gad gjorde en resa genom Rumänien och hittade allt från romska getton till romska palatsstäder. Det är en resa genom utanförskapet.
 • Redigerat 2021-06-18, 12:01 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2021-07-26, 11:50
#251

Elva personer döms till fängelse för det våldsamma upploppet i Hjällbo den sista fredagen i maj tidigare i år.

Personerna döms till mellan 2 och 4 månaders fängelse.

Flera personer har kopplingar till Ali Khan-släkten i Göteborg.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/75AnWV/elva-doms-till-fangelse-i-hjallbo-upplopp

Elva personer döms till fängelse för det våldsamma upploppet i Hjällbo den sista fredagen i maj tidigare i år. Personerna döms till mellan 2 och 4 månaders fängelse. Flera personer har kopplingar till Ali Khan-släkten i Göteborg.
Annons:
[Göstage]
2021-07-26, 13:12
#252

#251 Snälla straff.🤔

 • Redigerat 2021-07-26, 13:12 av [Göstage]
[Göstage]
2021-09-06, 23:34
#253

Ett större bråk på måndagen mellan "grupperingar" i Lund som blossade upp på olika arenor, bland annat vid Universitetssjukhuset, var en uppgörelse mellan två familjeklaner, enligt KvP.

"En av familjerna som är inblandad i konflikten är enligt uppgift en av de kriminella släkter som finns med i polisens klanrapport. Klanen är främst etablerad i Helsingborg och Lund. Under eftermiddagen gjorde polisen en husrannsakan mot en bil med koppling till den kriminella klanen."---

(Enligt en senare uppgift förekommer även den andra familjeklanen i polisens klanrapport.)

En person har förts till sjukhus efter ett bråk utomhus i Lund. Polisen är nu på plats vid järnvägsstationen, där bråket ägde rum, och vid sjukhuset.
[Jimmy.L]
2021-09-07, 18:02
#254

SVT Nyheter Skåne har varit i kontakt med en man som säger sig vara inblandad i släktfejden. Mannen som vill vara anonym menar att slagsmålen på olika platser i Lund under måndagen är en del i en långvarig och infekterad konflikt.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/det-kommer-bli-varre-1

SVT Nyheter Skåne har varit i kontakt med en man som säger sig vara inblandad i släktfejden. Mannen som vill vara anonym menar att slagsmålen på olika platser i Lund under måndagen är en del i en långvarig och infekterad konflikt.
[Hayabusa]
2021-09-07, 19:33
#255

*

[Jimmy.L]
2021-09-08, 06:12
#256

#254: En man i 45-årsåldern som blev attackerad av två män med baseballträn utanför sitt hem.

Det var startskottet till gårdagens upploppsliknande bråk i Lund – där representanter från två släktbaserade kriminella nätverk drabbade samman efter flera veckors lågintensiv konflikt.

– Det rör sig om två olika familjer, säger åklagaren Mattias Larsson.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bGXpe3/startskottet-for-braket-i-lund-attack-med-slagtran

En man i 45-årsåldern som blev attackerad av två män med baseballträn utanför sitt hem. Det var startskottet till gårdag
[Göstage]
2021-09-08, 07:04
#257

#256 KvP har kompletterande beskrivningar av de två klaner som polisen valde att benämna "grupperingar" i Lundabråkets inledningsskede, trots att man givetvis visste vilka klaner det rörde sig om.

"De två familjekonstellationerna som drabbade samman under gårdagen är med i polisens uppmärksammade klanrapport från i fjol. Den ena med starka kopplingar till ett kriminellt mc-gäng.

Den ena klanen är baserad i Lund och Helsingborg. Polisen kontrollerade under måndagen en bil tillhörande en familjemedlem och genomförde en insats i närheten av personens adress.

Den andra klanen är etablerad i Malmö-området. Enligt Kvällspostens utsända sågs på måndagen flera personer med ryggmärken från det kriminella mc-gänget Satudarah i samband med bråken.

Medlemmar i Malmönätverket har under flera år ingått i olika mc-gäng och i några fall haft ledande positioner. Kopplingen mellan Malmöklanen och mc-gänget Satudarah går tillbaks flera år i tiden.

Enligt polisens hemliga så kallade klanrapport håller många av aktörerna i miljön en låg profil, men det finns också de som är mer offensiva. Polisen beskriver att nätverken ”bedriver både legal handel med varandra och samarbetar i brottslig verksamhet, exempelvis narkotikahandel och häleri”.---

Måndagens storbråk i Lund föregicks av en lågintensiv, flera veckor lång konflikt mellan två kriminella släktnätverk. Startskottet för bråket var när en 45-årig man blev attackerad utanför sin bostad av två män med basebollträn.
 • Redigerat 2021-09-08, 07:04 av [Göstage]
[Göstage]
2021-09-08, 07:27
#258

Klanbråk- inget som ryms inom Stenevis (MP) förklaringsmodeller, konstaterar Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida.

"De främsta orsakerna till att vi numera ser klaner göra upp i svenska städer är inte trångboddhet, arbetslöshet eller skattesänkningar, utan invandring från länder där sådana patriarkala strukturer är levande.

Så tycks dock inte Märta Stenevi resonera. Samma dag som upploppen i Lund ägde rum publicerade Svenska Dagbladet en lång intervju med MP-språkröret. Där slår hon bland annat fast att det inte är ”asylsökande som skapar integrationsproblem – det är svensk politik”.

Klanbråk på öppen gata skulle på något sätt alltså bero på brister i det svenska mottagandet. Hon avfärdade samtidigt all koppling mellan nivån på asylmottagandet och omfattningen av integrationsproblemen."---

Märta Stenevi skyller alla integrationsproblem på Sverige och vill se en återgång till flyktingmottagandet hösten 2015. Det är en extrem position.
 • Redigerat 2021-09-08, 07:29 av [Göstage]
Annons:
[Göstage]
2021-09-08, 11:20
#259

#257 Expressens Fredrik Sjöshult ger ytterligare information om de inblandade klanerna i Lundauppgörelsen.

"19 av 24 utpekade släktnätverk i polisens klanrapport består av familjer som har sitt ursprung i provinsen Mardin i sydöstra Turkiet. Flera av dem kom till Sverige redan under 1980-talet.

Släkterna kallas för mardelli och de är också starkast i Skåne där 25 av 34 klaner finns.

Klanerna som hamnade i ett våldsamt bråk i Lund under måndagen är, enligt uppgifter, båda mardelli-släkter.

Ett av de två släktnätverken i bråken har länge ansetts vara en av de starkaste Malmöklanerna med förgreningar i flera andra sydsvenska städer.

Klanen har också samarbetat med andra kriminella nätverk, enligt domar och polisens kartläggning."---

"Den andra klanen som var inblandad i bråken i Lund har inte haft en lika framträdande roll. Släktnätverket har främst haft sin bas i Helsingborg och Lund, enligt polisen.

En pappa och hans två söner har pekats ut som ledande inom klanen i Lund och de har bland annat haft intressen i stadens krogliv. En av sönerna dömdes nyligen till ett fängelsestraff för ekonomisk brottslighet inom restaurangbranschen."---

Mer om Merdin, se #236 och #237.

En liggande man som stampas mot huvudet trots att polisen är på plats. Det är en bild från det våldsamma klanbråket i Lund. Samma vrede mellan släktnätverk märktes av under det våldsamma upploppet på torget i Hjällbo i somras – och det slutade med mord.
 • Redigerat 2021-09-08, 11:20 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-09-08, 11:23
#260

#259 "En liggande man som stampas mot huvudet trots att polisen är på plats.

Det är en bild från det våldsamma klanbråket i Lund.

Samma vrede mellan släktnätverk märktes av under det våldsamma upploppet på torget i Hjällbo i somras – och det slutade med mord.

Varningarna för ett eskalerande klanvåld syns nu på gator och torg."

[Borttaget]
[Borttaget]
2021-09-08, 11:27
#261

Inlägget är borttaget

Draknästets_Reptiler
2021-09-08, 11:29
#262

#259: Dom skiter väl fullständigt i om polisen är på plats, de skulle lika gärna kunna stampa ner dem också.

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

[Hayabusa]
2021-09-08, 11:38
#263

#262 Dessvärre är det så. Det vi ser är hur två samhällsskick kolliderar med varandra. Det går att likna vid en skolgård där ett gäng terroriserar "de snälla" eleverna som gång efter annan får ge efter.

Dan Korn:

"När samhällsproblem uppmärksammas i vår tid och kopplas till invandring kommer påståenden om att detta inte har med invandring att göra som ett brev på posten. Ofta är det fråga om en relativisering som syftar till att blanda bort korten, tillkommen på grund av det antropologen Mikael Kurkiala kallar ”vår tids rädsla för skillnader”. Man måste fråga sig varför människor som i ena stunden hyllar mångfald som ideal plötsligt inte vill se skillnader när det blir obehagligt. Hyllandet av mångfald innebär ju ett hyllande av skillnader. Och alla skillnader handlar inte om spännande maträtter och festliga danser. De handlar också om ett annat sätt att se på tillvaron, kommet ur ett annat samhällsskick."

[Jimmy.L]
2021-09-08, 17:01
#264

Efter måndagens storbråk i Lund kallade kommunledningen till möte under onsdagen med polisen för att få en uppdaterad lägesbild och för att kunna utreda vad kommunen kan göra för att hjälpa polisens arbete.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/kommunen-kallar-till-mote-med-polisen-efter-storbrak

Efter måndagens storbråk i Lund kallade kommunledningen till möte under onsdagen med polisen för att få en uppdaterad lägesbild och för att kunna utreda vad kommunen kan göra för att hjälpa polisens arbete.
[Göstage]
2021-09-09, 08:38
#265

Per Brinkemo ger i en ännu ej betalbelagd artikel i Bulletin som vanligt en fyllig bild av den klankultur som manifesterade sig i en sammandrabbning i Lund.

"Svensk polis möter i dag en form av kriminalitet som är helt ny. Inte brotten i sig, men strukturen runt brottsligheten. Och då syftar jag inte på de gäng som vi dagligen läser om: Shottaz, Dödspatrullen, Vårbynätverket, Filterlösa grabbar… och att de är mer våldsamma och hänsynslösa än tidigare kriminella."---

"En sådan organisationsform, sprungen ur statslösa förhållanden, är närmast perfekt för att härbärgera kriminalitet. Till skillnad från de lösa kriminella grupperingarna, där lojaliteterna växlar, vän i dag, fiende i morgon, binder blodsband dem samman till en näst intill ogenomtränglig mur. I en sådan organisation har man en egen rättskipning och total tystnadskultur gentemot polis och annan omgivning.""---

"Den bärande delen är att stå upp för det högsta värde som finns – hedern – som kan översättas med ordet respekt eller anseende. Den som på något sätt förolämpar någon ur klanen kommer att få veta att den lever. Kollektivt kommer klanen att se till att hedern återupprättas. Man ringer in bröder, kusiner och morbröder för att ”göra upp.”---

"Barn i sådana här miljöer växer upp och fostras till total lojalitet med sin familj och släkt. Om vi i majoritetssamhället har ett socialt kontrakt med staten lär sig nästa generation i hedersmiljöer att kontraktet i första hand gäller familjen. Och med familj menas då många hundratals människor.

Det är därför det är missvisande när vissa journalister, politiker och poliser kallat konflikten i Lund för en uppgörelse mellan två familjer. Inte heller begreppet släktnätverk är tillräckligt. Ordet klan inrymmer tystnadskulturen, rättskipningen, hederskulturen och den ansenliga mängd individer det rör sig om. Det gör inte de två första begreppen.

De två klaner som inför ”publik” gjorde upp i Lund är kurdiska och har precis som den omskrivna Ali Kahn-klanen i Angered sina rötter i sydöstra Turkiet – regionen Mardin. Framför allt en av de båda klanerna har släktingar i Tyskland som man samarbetar med. Bara i Berlin finns 5 000 medlemmar."---

Två klaner drabbade samman i Lund i måndags. Gängkriminaliteten må vara aldrig så upprörande, men de kriminella klaner som binds av blod och heder kan på sikt visa sig vara ett större samhällsproblem, skriver Per Brinkemo.
 • Redigerat 2021-09-09, 08:38 av [Göstage]
Annons:
Draknästets_Reptiler
2021-09-09, 09:15
#266

Vi kommer förmodligen att få se mer av detta om ingenting görs …snart…

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

[Jimmy.L]
2021-09-10, 20:12
#267

Ett bråk mellan två ungdomar.

Det är en av polisens teorier till vad som utlöste bråken mellan två klaner i Lund i måndags, enligt uppgifter till Kvällsposten.

Den ena släkten har tidigare kopplats till medling i kriminella konflikter – men polisen vill nu sköta arbetet själva, utan att använda sig av medlare.

Filmer från händelsen där över 50 personer drabbade samman vid sjukhuset i Lund kommer att leda till gripanden, menar polisen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/ungdomar-i-brak-kan-ha-orsakat-klantvisten/

Ett bråk mellan två ungdomar. Det är en av polisens teorier till vad som utlöste bråken mellan två klaner i Lund i måndags, enligt uppgifter till Kvällsposten. Den ena släkten har tidigare kopplats till medling i kriminella konflikter – men polisen vill nu sköta arbetet själva, utan att använda sig av medlare. Filmer från händelsen där över 50 personer drabbade samman vid sjukhuset i Lund kommer att leda till gripanden, menar polisen.
[Göstage]
2021-09-13, 11:22
#268

#266 Mats Karlsson, chef för polisregion Syds underrättelseenhet, befarar att släktbaserade kriminella nätverk på sikt kan bli större problem än gängvåldet.

"Mats Karlsson säger att det i nuläget är de kriminella konstellationer som är drivande i det dödliga våldet, med skjutningar och sprängningar, som är det största samhällsproblemet om man ställer gängvåldet mot de kriminella släktnätverken.

– Men på längre sikt kan den här typen av påverkan vara ett större problem för samhället. Vi får större konsekvenser på längre sikt om vi tappar hela grundvalen för vår demokrati och man tappar förtroendet för myndigheter. Vi vet för lite och vi behöver mer kunskap men jag upplever att det jobbas med det – det är ett uppvaknande som sker nu."**

När ett femtiotal män drabbade samman i ett våldsamt slagsmål på sjukhusområdet i Lund i måndags kom det oväntat.
[Borttaget]
[Borttaget]
2021-09-13, 11:32
#269

Inlägget är borttaget

[Göstage]
2021-09-14, 08:12
#270

Per Brinkemo på Bulletin ser hur vänsteraktivister i media anstränger sig till det yttersta för att bagatellisera klanstriden i Lund. Han undrar om de satt sig in i vad det handlar om:

"Vi talar här om stora grupper av människor som binds samman av blodsband, människor som generellt sett har en mycket låg tillit till de institutioner som det svenska systemet bygger på. Vi talar om människor som, vare sig de vill det eller inte, håller tyst i mötet med rättsstatens institutioner, ty så stark är lojaliteten med familjebanden – blod är tjockare än vatten. Vi talar om människor som vid sidan om det svenska rättsväsendet utövar sin egen rättvisa i parallella domstolar. Vi talar om människor som inte vägleds av principen om individens fri- och rättigheter, utan kollektivets. Det kollektiv vars krav styr alla kritiska livsval: vem du gifter dig med, hur du klär dig, vad du arbetar med eller riskerar livet för."---

"Jag råkar ha någorlunda god inblick i en av dessa klaners inre liv. Och vet hur kvinnor lider under de strukturer som råder. Kvinnor som vill lämna, som vill frigöra sig. Men som är bundna både socialt, emotionellt, ekonomiskt och juridiskt till den grupp de antingen föddes eller giftes in i.

Bryr man sig om dessa människor reagerar man. Bryr man sig om samhället och individens frihet öppnar man ögonen. Bryr man sig om rättsstatens primat trivialiserar man inte."---

Ännu ej betalartikel.

Enligt uppgifter bröt fredsförhandlingar mellan de stridande parterna samman i lördags. I svallvågorna av slagsmålen relativiseras det från många håll. Men om vi bryr oss om människorna måste vi våga se sanningen om klanerna, skriver Per Brinkemo.
 • Redigerat 2021-09-14, 08:12 av [Göstage]
[Göstage]
2021-09-14, 10:26
#271

#268 Alice Teodorescu Måwe spinner I Fokus vidare på Karlssons varningar om den klanbaserade kriminaliteten.

"Ett 50-tal personer, tillhörande två familjer (läs kriminella klaner), deltar i de extraordinära våldsamheterna. De är hemmahörande både i Lund och i intilliggande kommuner, men även på andra platser i södra Sverige. Bägge familjerna förekommer i polisens uppmärksammade klanrapport som kartlagt 36 kriminella släktnätverk. 23 av dessa finns baserade i Skåne.

I en intervju poängterar chefen för polisregion Syds underrättelseenhet, Mats Karlsson, att släktbaserade kriminella nätverk på sikt riskerar att bli ett större problem för samhället än det eskalerande gängvåldet (DN 12/9). Det är ord som bör stämma till eftertanke. Inte för att det inte är illa nog som det är nu, utan för att det kommer bli långt mycket värre om inget drastiskt görs omgående."---

"Är det något som slagsmålen i Lund, liksom de förhandlingar som nu antas pågå mellan klanerna i syfte att få fred mellan bråkstakarna, illustrerar så är det att det inte spelar någon roll hur länge människor levt i Sverige, hur många kostsamma integrationsprojekt som bedrivs, hur mycket goda intentioner som genomsyrar politiken och civilsamhället, om det samtidigt saknas gemensamma värderingar och normer, liksom en genuin vilja till anpassning hos nykomlingarna.

Detta väcker i sin tur ytterligare, obekväma, frågor: Står vi ut med tanken på att alla som kommit hit inte vill bli en del av samhället? Att det finns människor, familjer och klaner som anser att deras värderingar är bättre än våra? Att deras rättsskipning är effektivare? Att de saknar respekt för vår rättsordning, för våra lagar? Att de vill leva här, parallellt, och lämnas ifred?"

Svensk integrationspolitik har dominerats av att alla som kommer till Sverige vill integreras. Står vi ut med tanken på att alla inte vill bli en del av samhället?
 • Redigerat 2021-09-14, 10:27 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2021-09-16, 07:24
#272

Konflikten mellan två klaner som ledde till flera offentliga slagsmål i Lund förra veckan är nu löst.

Det hävdar 47-årige Hikmet Saado, som enligt källor till Kvällsposten kallats in av släkterna som medlare i de utomrättsliga fredsförhandlingarna.

– I kväll är det slut. Vi har gjort fred mellan parterna. Båda sidor vill be allmänheten och sjukvårdspersonalen i Lund om ursäkt, säger Saado.

https://www.expressen.se/kvallsposten/medlare-fran-klanbraket-i--lund-har-gjort-fred-i-kvall/?referrer=todays-news

Konflikten mellan två klaner som ledde till flera offentliga slagsmål i Lund förra måndagen är nu löst. Det hävdar i alla fall Hikmet Saado, en medlare med bas i Malmö som enligt flera källor deltagit i fredsförhandlingarna. – Ikväll är det slut. Vi har gjort fred mellan parterna. Båda sidor vill be allmänheten och sjukvårdspersonalen i Lund om ursäkt, säger Saado.
Annons:
[VSK]
2021-09-16, 08:16
#273

#272:

ghi.jpg

[Göstage]
2021-09-17, 08:45
#274

Per Brinkemo i Bulletin om Stenevis uppseendeväckande ord från riksdagens talarstol i höstens första partiledardebatt:

"I en tid där allt fler människor förtrycks genom hederskulturens kodex, där klanuppgörelser sker på gator och torg, står en minister och raljerar i plenisalen när liberalernas Johan Pehrson vill ha svar på vad regeringen ska göra åt gängen och klankriminaliteten.

Märta Stenevis svar, från talarstolen i den högsta politiska församlingen i vårt land, är så bottenlöst osmakligt:

”Jag tillhör en klan. En väldigt stark matriarkalt styrd klan. En fantastisk klan. Det har ingenting med organiserad brottslighet att göra kan jag säga.”

Som i blixtbelysning förstår man varför kriminaliteten skenar.
Miljöpartiet, i regeringsställning sedan sju år, har inte förstått allvaret."---

"Det är inte i kvarteren kring Rosenbad och riksdagen som vägspärrar sätts upp, som skjutningar och sprängningar äger rum. Det är inte där som de parallella domstolarna dömer enligt klanens logik.

De som befolkar riksdagen går säkra. De som plågas av hederskultur, av utomrättsliga uppgörelser, av skottlossningar och moralpoliser finns någon annanstans."---

Miljöpartiet har inte förstått någonting om hederskultur och hur klanuppgörelser river sönder samhället medan de själva går säkra. Istället står partiets språkrör Märta Stenevi grötmyndigt i riksdagen och koketterar om klanbegreppet. Det är bottenlöst osmakligt, skriver Per Brinkemo.
 • Redigerat 2021-09-17, 08:47 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-09-17, 12:36
#275

*

[Göstage]
2021-09-17, 12:45
#276

Viasignalering #275 📣

Den som inte ser det är själv en del av problemet.

 • Redigerat 2021-09-17, 13:06 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-09-17, 12:50
#277

#276 Precis, det är en väldigt talande kommentar. För övrigt tycker jag att Per Brinkemo belyser problematiken på ett bra sätt.

[Göstage]
2021-09-17, 20:22
 • Redigerat 2021-09-17, 20:23 av [Göstage]
[VSK]
2021-09-17, 20:36
#279

#278:

Har länge misstänkt MP för klan (sekt) så det va väl gött att få det bekräftat till slut.

Annons:
[Jimmy.L]
2021-09-18, 06:45
#280

#272: De två olika sidorna i det uppmärksammade storbråket i Lund ska nu ha medlat fred med varandra. Det uppger en källa som har kopplingar till den ena sidan i släktfejden för SVT. Samtidigt säger han att polisen förmodligen aldrig kommer klara upp fallet.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/efter-slaktbraket-i-lund-de-har-kommit-till-en-overenskommelse

De två olika sidorna i det uppmärksammade storbråket i Lund ska nu ha medlat fred med varandra. Det uppger en källa som har kopplingar till den ena sidan i släktfejden för SVT. Samtidigt säger han att polisen förmodligen aldrig kommer klara upp fallet.
[Göstage]
2021-09-18, 09:31
#281

Paulina Neuding i danska dagstidningen Berlingske i en delvis läsningstillåtande betalartikel:

"Nyord som "blodshämnd", "klanäldste" och "rivaliserande släkter" har infunnit sig i svensk nyhetsförmedling.

Nu kan imamer inte längre begrava ung män i markerade gravar utan måste placera dem i omärkta gravar för att undgå blodshämnd. För endast några få år sedan var det ansett som rasistiskt att nämna klanstrukturer och parallellsamhälle. Nu är det vardag."---

Artikel som styrker hennes kommentar:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/imamen-tar-hand-om-kroppar-efter-dodsskjutningarna-oerhort-svart

Nye ord som »blodhævn«, »klanældre« og »rivaliserende slægter« har indfundet sig i det svenske nyhedsbillede. Nu kan imamer end ikke begrave unge mænd uden at måtte flytte dem til umarkerede grave for at undgå blodhævn. For få år siden blev det betragtet som racistisk at omtale klanstrukturer og parallelsamfund. Nu er det hverdag.
 • Redigerat 2021-09-18, 09:32 av [Göstage]
[Hayabusa]
2021-09-18, 11:30
#282

#281 Sannerligen. Sedan finns det ju de som jämför klanstruktur med ”den lokala frimärksklubben”. 🤪

 • Redigerat 2021-09-18, 11:31 av [Hayabusa]
[Göstage]
2021-09-18, 13:45
#283

#282 Ja, då lider man verkligen argumentationsnöd…🙄

 • Redigerat 2021-09-18, 13:47 av [Göstage]
[VSK]
2021-09-18, 14:27
#284

242282493_10158479454515415_6803818531472845675_n.jpg

[Jimmy.L]
2021-09-20, 20:31
#285

På sin Facebooksida efterlyser nu polisen i Lund fler tips gällande bråket den 6 september. Man önskar få in fler filmer, bilder eller andra typer av uppgifter från allmänheten.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/polisen-efterlyser-fler-filmer-fran-lundabraket

På sin Facebooksida efterlyser nu polisen i Lund fler tips gällande bråket den 6 september. Man önskar få in fler filmer, bilder eller andra typer av uppgifter från allmänheten.
[Göstage]
2021-09-21, 07:05
#286

Samarbete mellan tysk och svensk polis förhindrade att klansammandrabbningarna i Hjällbo fick påspädning av klanmedlemmar från Tyskland.

Efter det dödliga upploppet i Hjällbo packade personer i ett familjenätverk i Tyskland bilarna och begav sig mot Sverige
Annons:
[Jimmy.L]
2021-10-17, 08:00
#287

#230 22-åringen står åtalad för att ha skjutit ihjäl en flerbarnspappa i Hjällbo i maj.

Själv menar han att han bara ”ville skrämmas” och sköt varningsskott.

– Han som har dött det är min … en barndomsväns pappa. Jag hade aldrig velat se honom död, aldrig, säger han i förhör.

https://www.expressen.se/gt/krim/skot-ihjal-flerbarnspappa--jag-ville-skrammas-bara/?referrer=todays-news

22-åringen står åtalad för att ha skjutit ihjäl en flerbarnspappa vid Hjällbo torg i maj. Själv menar han att han bara ”ville skrämmas” och sköt varningsskott.
 • Redigerat 2021-10-17, 08:00 av [Jimmy.L]
[Göstage]
2021-11-18, 07:52
#288

Micael Björk, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete på Högskolan i Borås, skriver på Kvartal om klansamhällets roll i gängkriminaliteten:

"Svårigheterna med att komma år det hierarkiska hänger samman med att gängkriminaliteten formas av kommunikationskoder där identitet, moral och självförståelse är en del av socialiseringen. Kontroversiella frågor om brott och migration behöver studeras vidare, även om det inte finns några enkla svar när kulturgemenskaper utforskas i gänglandskapet. Blodsbanden (familjen, släkten, klanen) finns där som en mekanism. Det kan handla om utpressningar som hanteras med grovt våld av förövare i nedre tonåren, där både offer och allmänhet vet att det finns ännu våldsammare släktingar i kulisserna.

Klaner med rötter i Mellanöstern med stor makt över de lokala torgen kan noteras – eller importföretag som länkas till grova stölder och hälerier. Kulturens betydelse är extra tydlig inom den albanska maffian, där kriminella affärer ofta påverkas av hierarkiska förpliktelser över många generationer. Jag uppfattar det som att familjelojalitetens mörka baksida gör sig påmind, med följden att vissa områden sluter sig. Denna analys har en direkt motsvarighet i dagens diskussioner om parallellsamhällen med ett fortsatt lågt myndighetsförtroende i landets förorter."---

Varför har Sverige drabbats så hårt av gängkriminalitet? Det finns flera svar på den frågan.
[Jimmy.L]
2021-12-02, 11:44
#289

#285: Tre unga män åtalas för inblandning i det stora klanslagsmålet i Lund där över 50 personer slogs på öppen gata den 6 september i år.

En 23-årig man misstänks för grovt vapenbrott, en 21-årig man för mordförsök och en 19-årig för skyddande av brottsling.

https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/tre-personer-atalas-for-klanslagsmalet-i-lund/?referrer=todays-news

Tre unga män åtalas för inblandning i klanslagsmålet i Lund. Över 50 personer var inblandade i storslagsmålet den 6 september i å
[Göstage]
2021-12-02, 12:29
#290

#289 Även i Göteborg har det fallit dom i en uppmärksammad klanfejd, den i Hjällbo i maj:
"Två bröder från släktnätverket Ali Khan döms nu till fleråriga fängelsestraff för grovt olaga hot, grovt vapenbrott och misshandel", skriver Göteborgs-Posten i en betalartikel citerad av Aftonbladet.

I slutet på maj pågick ett våldsamt upplopp i Hjällbo i Göteborg mellan två grupperingar, bland annat det kända släktnätverket Ali Khan.
 • Redigerat 2021-12-02, 12:31 av [Göstage]
Draknästets_Reptiler
2021-12-04, 13:11
#291

#289: Varför inte skicka hem varenda en utav dem, inklusive familjerna/släkten

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

[Göstage]
2021-12-16, 07:33
#292

#253 ff Nu börjar rättegången om sammandrabbningen mellan två familjer i Lund i somras. Åklagaren vill inte kalla det klanvåld, vilket däremot journalisten Per Brinkemo gör.

En 17-åring knivhuggs i magen, andra blir sparkade och stampade på och en uteservering slås i spillror. Bakgrunden till
[Jimmy.L]
2021-12-18, 07:04
#293

#292: Säkerhetspådragen var massiva när rättegången efter klanslagsmålet i Lund avslutades under fredagen.

Inne i rättssalen menade de inblandade att de hade svårt att minnas vad som hände den aktuella dagen, då två släktbaserade nätverk drabbade samman utanför en restaurang i centrala Lund.

De tilltalade presenterade delvis helt nya förklaringar till sitt agerande.

Åklagaren yrkade på långa fängelsestraff för de åtalade – men rätten beslutade efter förhandlingen att släppa den 21-åring som åtalats för mordförsök.

https://www.expressen.se/kvallsposten/aklagarens-frustration--under-klanrattegangen-/?referrer=todays-news

Säkerhetspådragen var massiva när rättegången efter klanslagsmålet i Lund avslutades under fredagen. Inne i rättssalen menade de inblandade att de hade svårt att minnas vad som hände den aktuella dagen, då två släktbaserade nätverk drabbade samman utanför en restaurang i centrala Lund.
Annons:
[Jimmy.L]
2021-12-21, 06:16
#294

Kan Sverige jämföras med södra Italien vad gäller korruptionens utbredning i samhället?

Det måste forskare granska, anser tre etablerade statsvetare.

Den svenska korruptionen måste granskas och genomlysas, skriver statsvetarna Peter Esaiasson, Carina Gunnarson och Bo Rothstein på DN Debatt.

Trots att Sverige är känt som ett av världens minst korrupta länder frodas den organiserade brottsligheten, enligt författarna. Angreppen riktas mot ersättningar till både enskilda och företag.

Omfattande fusk har avslöjats inom bland annat assistentersättning, hemtjänsten, det statliga tandvårdsstödet och olika former av anställningsstöd, enligt skribenterna.

Valfrihetsreformerna från 1990-talet har skapat en marknad för kriminella aktörer, skriver de.

”Vid sidan om valfrihetsreformerna är den omfattande migrationen en bakomliggande orsak till förvaltningsmodellens problem.”

https://petterssonsblogg.se/2021/12/21/utred-korruptionen-i-sverige/

KORRUPTION. Kan Sverige jämföras med södra Italien vad gäller korruptionens utbredning i samhället? Det måste forskare granska, anser tre etablerade statsvetare. Den svenska korruptionen måste granskas och genomlysas, skriver statsvetarna Peter Esaiasson, Carina Gunnarson och Bo Rothstein på DN Debatt, bakom betalvägg. Trots att Sverige är känt som ett av världens minst korrupta länder frodas…
[Jimmy.L]
2021-12-30, 12:00
#295

Över 50 personer slogs på flera platser i Lund i september. Scenerna var kaosartade och flera personer skadades.

Tre personer har åtalats till följd av bråken.

I dag meddelade Lunds tingsrätt sin dom: En 24-årig man döms till två år och sex månaders fängelse för grovt vapenbrott.

De övriga två som åtalats frikänns. En av dessa frias på grund av att han använt nödvärn, enligt domen.

https://www.expressen.se/kvallsposten/krim/nu-doms-de-misstankta--for-klanbraken-i-lund/

Över 50 personer slogs på flera platser i Lund. Scenerna var kaosartade och flera personer skadades. Tre personer har åtalats till följd av bråken. I dag meddelar Lunds tingsrätt sin dom.
[Göstage]
2021-12-30, 13:03
#296

#295 En av tre fälld, ungefär som väntat/befarat.

[Göstage]
2022-01-06, 09:54
#297

Mordförsöket på en man på en frisersalong i Göteborg i måndags har enligt polisens kartläggning rötter tillbaka till en konflikt mellan två familjer efter ett knivdåd som den nu allvarligt skottskadade mannen gjorde sig skyldig till för tretton år sedan, följt av flera våldsbrott därefter.

En pistolman klev in på en frisörsalong i Göteborg, gick fram till en 31-åring, hälsade – och sköt, enligt uppgifter til
 • Redigerat 2022-01-06, 09:56 av [Göstage]
[Jimmy.L]
2022-01-17, 08:04
#298

En mulen lördagseftermiddag i november hålls en parallell rättegång i syfte att avgöra framtiden för ett ungt, romskt par.

Han vill skilja sig. Säger att han inte kan leva med en fru som är för trött och sjuk för att ha sex med honom.

Men eftersom han anses ha ”tagit hennes oskuld” riskerar han och hans familj att dömas till skadestånd.

I samband med ”rättegången” får den 19-åriga kvinnan sitt privatliv och sina sjukjournaler utfläkta inför de tusentals människor som följer rättsprocessen via livesändningar på Facebook.

https://www.expressen.se/kvallsposten/familj-spred-intima-detaljer-om-svardottern-pa-facebook/?referrer=todays-news

Han ville skiljas – påstod i romsk "rättegång" att frun var för sjuk för att ha sex • Familjen spred intima detaljer om kvinnan på Facebook
Draknästets_Reptiler
2022-01-17, 12:07
#299

Det är ju fruktansvärt. Varför får detta fortgå ,det är mig obegripligt 😢

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI

[Jimmy.L]
2022-01-31, 06:59
#300

Ett stort bråk med tillhyggen bröt ut i centrala Borlänge under söndagskvällen, rapporterar Dala-Demokraten. En av personerna försökte sedan köra över en annan med en bil.

Polis och ambulans larmades till platsen. Skadeläget är oklart.

– Det har varit bråk där tidigare de senaste dagarna. Det är någon slags familjefejd, säger Peter Persson, vakthavande befäl på polisregion Bergslagen, till tidningen.

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/familjefejd-blev-storbraak-och-misstaenkt-mordfoersoek.QtncFLGXK?utm_source=share-btn

Ett stort bråk med tillhyggen bröt ut i centrala Borlänge under söndagskvällen, rapporterar Dala-Demokraten. En av personerna försökte sedan köra över en annan med en bil.
Annons:
[Göstage]
2022-02-24, 11:45
#301

82-årige Benny i Malmö riskerar att mista sin HSB-lägenhet sedan en man med kriminell bakgrund hävdar att Benny skrivit på ett gåvobrev, rapporterar Aftonbladet.

"Mannen och nyckelpersoner bakom Seniorhantverkarna har kopplingar till ett släktbaserat nätverk som polisen har ögonen på.

– Jag mår så dåligt av det här. Jag orkar knappt tänka på det, sa Benny då till Aftonbladet.

Den aktuella släkten förekommer i polisens klanrapport där 36 släktbaserade nätverk listas. Släkten ligger också bakom flera skånska företag som varit i blåsväder tidigare."---

Polisen misstänker att falska hantverkare försöker ta över 82-åriga Benny Skölds lägenhet. Trots polisanmälan vägrar ma
Draknästets_Reptiler
2022-02-24, 14:16
#302

#301: Alltså, om polisen känner till denna klan, och vet vilka de är. Varför inte bara skicka hem dem med första flyg, skicka iväg hela släkten 😡

Mvh./ Draken

VENI VIDI VICI