Brottslighet

Nya uppgifter om brottsstatistik

2018-09-30 09:03 #0 av: Göstage

Hur pålitlig är vår brottsstatistik? Samhällsdebattören Tino Sanandaji befarar att det finns brister åtminstone i den officiella mordstatistiken.

"Den officiella mordstatistiken i Sverige kan vara felaktig. Den slutsatsen drar nationalekonomen Tino Sanandaji med anledning av en internutredning av Polismyndigheten som konstaterar en rad brister i utredningen av dödsfall. ”Detta är extremt allvarligt”, skriver Sanandaji."---

”Detta påverkar kriminalstatistiken. Dödligt våld har sen 1980-talet sjunkit i alla västländer, men Sverige är efter senaste årens uppgång det EU-land där det fallit näst minst, ca 15 procent jämfört med ca 50 procent i övriga Europa. Detta baseras på de mord som polisen har utrett, om polisen börjat missa alltfler mord är situationen är ännu värre. Hur många mördare går fria?”, skriver Sanandaji på Facebook. Han konstaterar även att ”detta är extremt allvarligt”.---

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-30 09:10 #1 av: Jimmy.L

Stämmer det är det illa, kan vara att polisen går på knäna med stora personalbrister som gör att man inte hinner utreda fallen .

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-10-04 09:35 #2 av: Göstage

Mer om Polis och statistik:

"Pinnjakten* – att mäta verksamheten i antal redovisade ärenden – ska inte användas inom Polismyndigheten. I och med omorganisationen från 2015 skulle kvantitativt mätande inte längre vara i fokus.

Men så blev det inte. 

I centrala Stockholm är polisen pressad och kräver nu stora ansträngningar av personalen föratt komma ikapp förra årets utredningssiffror.

Utredningsresultaten, mätt i antal redovisade ärenden, är sämre än förra året. Lokalpolisområde Norrmalm har hittills i år redovisat 650 färre ärenden i år.
Totalt i hela polisregion Stockholm har polisen hittills redovisat 200 färre ärenden än förra året."---

* "Pinnjakt kan enkelt förklaras med att ett ärende är lika mycket värt som ett annat ärende, även om det ena är ringa narkotikabrott utan brottsoffer, och det andra en våldtäkt eller mord."---

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/polisens-resultat-dyker-cheferna-beordrar-pinnjakt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-24 11:56 #3 av: Göstage

Mer från den statistik som Tino Sanandaji ifrågasätter (se TS).

Socialstyrelsens dödsfallstatistik släpar årgångsmässigt, och bekräftar väl bara vad andra instanser redan konstaterat - att det dödliga våldet ökat i Sverige.

"Dödsfall på grund av våld minskade länge i Sverige, men sedan 2012 har antalet ökat - och då främst dödsskjutningar bland unga män. Under 2017 dog 26 män i åldern 15–29 år av skottskador, den högsta siffran sedan 1987. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister."--- 

"När det gäller dödsfall på grund av våld/övergrepp från annan person följde de länge en minskande kurva, med vissa variationer. Men denna utveckling ser nu ut att ha brutits, och från 2012 har antalet ökat.
Främst gäller detta yngre män 15-29 år - och det som har ökat är framförallt skjutningar med dödlig utgång. Förra året inträffade 26 sådana dödsfall i den åldersgruppen, vilket enligt Socialstyrelsens statistik är den högsta siffran sedan 1987. Totalt inträffade 37 dödskjutningar i Sverige 2017.
– De senaste tre åren har antalet dödsskjutningar bland unga män 15-29 år legat betydligt högre än tidigare år. Under perioden 2000 till 2014 orsakade skottskador i snitt knappt sex dödsfall om året i den här gruppen, säger Socialstyrelsens utredare Jesper Hörnblad."--- 

Socialstyrelsen i pressmeddelande

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 21:41 #4 av: Göstage

"Ju närmre våldet kommer, desto mer ökar oron. I Lindängen, i södra Malmö där flera skjutningar ägde rum i somras, rapporterar medborgarna en stigande oro för att utsättas för brott. 

– Många är rädda för att gå ut om kvällarna efter skjutningarna. Det har gjort området lugnare, men det är inte odelat positivt. Ju fler vuxna ögon vi har utomhus desto bättre är det, berättar Stefan Wredenmark, poliskommissarie i södra Malmö."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/ny-matning-av-tryggheten-farre-brott-men-storre-oro

Så långt har det alltså gått att det inte är "odelat positivt" när folk inte längre törs gå ut på kvällarna. Också i Uppsala sitter det folk som inte längre törs gå ut på kvällarna, så även blir det väl lugnare. Och bättre statistik.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/jag-gar-inte-ut-efter-18

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-10 07:44 #5 av: Jimmy.L

Vilka var det nu som sa att brottsligheten var på väg ner och det begås mindre brott, allt fler känner sig ju rädda och vågar sig inte ut om kvällarna. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-11-12 08:15 #6 av: Göstage

Forskare vid Institutet För Framtidsstudier har genom att samköra underlag från olika myndigheter kommit fram till att den organiserade brottsligheten och våldsbejakande extremismen i Sverige omfattar cirka 15.000 individer.

Källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-21 08:16 #7 av: Göstage

Förutom frågan om hur pålitlig statistiken är kan man även undra hur den används. Ann Heberlein gör det, efter att ha tagit del av Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning NTU2017 och hon skriver:

"Efter att ha läst igenom rapporten är det egentligen bara en fråga som gnager i mig: Varför görs de här rapporterna, egentligen? Varför har vi överhuvudtaget en statlig myndighet, Brottsförebyggande rådet, som på uppdrag av regeringen sammanställer brottsstatistik och undersöker medborgarnas upplevda oro och deras utsatthet för brott? Ingen, minst av allt regeringen, tar ju någon som helst notis om de resultat de presenterar. Resultat och resultat, för resten – i en kommentar till den senaste nationella trygghetsundersökningen säger representant för Brå att de inte kan svara på varför den rapporterade utsattheten har ökat – kanske, säger Sofie Ahlin, Brå, beror det på ökad anmälningsbenägenhet, kanske handlar det om en faktisk ökning."---

"Brå är enligt deras egen beskrivning ”en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället”. Låt mig konstatera det uppenbara: Det har Brå misslyckats med. Inte bara det – de tycks helt ignorera sina egna studier och undersökningar. Varken medborgarnas självrapportering eller statistik över anmälningar tycks göra intryck på Brå. Deras uppdragsgivare, regeringen, är inte heller nämnvärt engagerad i de fakta som Brå tar fram och redovisar. Trots att utsattheten för brott ökar, trots att anmälningar om brott når nya svindlande siffror varje år, trots att otryggheten ökar händer ingenting. Absolut ingenting görs för att a) undersöka varför brottsligheten ökar b) föreslå åtgärder för att c) vända utvecklingen."---

https://ledarsidorna.se/2018/11/vad-ska-vi-med-bra-till-egentligen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-21 08:33 #8 av: Hayabusa

#7 Sverige är bra på att ta fram statistik och göra undersökningar. Men...efter det så händer inte så mycket.  Vi går på möte där det ska råda konsensus, god ton och jämlikhet. Alla ska få komma till tals och nu ska minsann allt ställas till rätta. Se´n går vi ut ur mötesrummet och gör som tidigare - precis INGET har hänt. "Oh, vilket bra möte! Nu ska det bli fint med en god kopp kaffe."

Anmäl
2018-11-21 09:00 #9 av: Jimmy.L

Utredning ska utredas och för att sedan utredas varför det tog så lång tid att utreda utredningen om man nu inte hittar några fel i utredningen,  För då ska utredningen utredas varför utredningen inte stämmer. 

Yrar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-11-21 09:19 #10 av: Göstage

Bo Wennström, professor emeritus i rättsvetenskap vid Uppsala universitet, skrev i maj i år en debattartikel som påminner om att  BRÅ inte är någon neutral statistiksammanställare, utan en aktiv del i kriminalpolitiken. 

"Alla politiska partier i riksdagen, förutom Vänsterpartiet, argumenterar för höjda straff."--- 

"Mellan 1977 och 1989 grundlades det straffsystem vi har nu. 1977 kom Brå-rapporten ”Nytt straffsystem” och 1989 fullbordades intentionerna från den i den så kallade nyklassiska vändningen inom straffrätten genom ändringar i bland annat brottsbalken.

Vad 1977 års idéer mycket hämtade näring från var en medkänsla med folkhemmets olycksbarn. 1950- och 1960-talets då unga arbetargrabbar som befolkade institutioner som ungdomsfängelser och fängelser.
Medkänslan med dessa och orättfärdigheten i dåtidens straffsystem har på gott och ont format hur dagens påföljdssystem ser ut."---

"Det är bara det att brottslighet handlar inte om folkhemmets olycksbarn längre. Tar vi gängkriminalitet har vi inte bara att göra med ”ungdomar” på glid utan en del av ett fenomen som underminerar framförallt lokalsamhällen.
Det är en farlighet som inte bara politikerna i Sverige och andra länder upptäckt utan också medborgarna."---

https://www.svt.se/opinion/professorn-hojda-straff-politikerna-har-ratt-och-kriminologerna-fel

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-21 09:23 #11 av: Göstage

Wennström passar även på att ge en skopa till de i media så omhuldade kriminologerna:

"Alla politiska partier i riksdagen, förutom Vänsterpartiet, argumenterar för höjda straff.
De finns därmed en form av politisk konsensus om justeringar av straffskalorna uppåt för vissa brott. 

När exempelvis SVT granskar denna trend gör man som man alltid gjort, man vänder sig till kriminologerna och frågar, kommer höjda straff att minska brottsligheten?
På denna fråga svarar exempelvis Jerzy Sarnecki, 14 maj i SVT, att ”den samlade forskningen på området visar att det inte hjälper”. Han tillägger också, ”om man ska använda pengarna på ett effektivt sätt ska man använda dem för att öka upptäcktsrisken”.

Svaren är typiska för den vändning kriminologin tagit, man använder sig av ett från naturvetenskapen lånat språk med ord som ”visat”, ”vet”, etcetera.  Det är bara det att kriminologi inte är naturvetenskap och det man ”visat” och ”vet” är mycket mer öppet för tolkning och diskussion än vad man låter påskina.

En annan käpphäst för kriminologer är tesen om fängelsernas farlighet, kontraproduktivitet."---

"Begreppet ”fängelse” är inte så homogent som man kan tro vid ett första påseende. Därför är inte vad den ”samlade forskningen visat”, vad man ”vet” så självklart, utan bör förses med en mängd reservationer. Särskilt om man ska jämföra fängelser i Sverige och USA.

De politiska partierna vill höja straffen. Kriminologerna säger nej.
Vad ska man tro, vem har rätt, vem har fel?"---

"Just i denna fråga håller jag nog på politiken. Straffskalorna behöver ses över och 1989 års straffrättsreform med sin presumtion mot fängelse synas i sömmarna."

https://www.svt.se/opinion/professorn-hojda-straff-politikerna-har-ratt-och-kriminologerna-fel

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-18 18:03 #12 av: Göstage

Ann Heberlein särskådar statistik kring våldtäkter och skjutningar.

https://annheberlein.com/2018/12/17/vilka-ar-det-som-skjuter-om-kultur-och-kriminalitet/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-29 07:07 #13 av: Göstage

Våldet och gängbrottsligheten i Sverige väcker stor uppmärksamhet i våra grannländer.  Det är huvudnyhet på NRK idag, och man gör förstås jämförelser mellan de båda grannländernas statistik.

I Norge är det kniv/stickvapen som är det vanligaste vapnet i dödligt våld, under tioårsperioden 2008-17 har kniv brukats i 140 sådana fall, vilket är 47%. Under samma period har skjutvapen förekommit i 36 fall (där inkluderas då även jaktvapen).

Under tioårsperioden skedde 72% av det dödliga våldet i vårt grannland i bostäder, vanligen i nära relationer. Våld med skjutvapen på öppen gata är sällsynt i Norge. 2018 har det skett totalt fem dödsskjutningar, vilket är den högsta siffran sedan 2014, då det också sköts fem personer. En av  skjutningarna skedde i ett garage och betecknas som en uppgörelse mellan kriminella, även om offret råkade vara "tillfälligt". 

En inspektör vid Oslopolisen säger att man har startat dråpundersökningar i åtta ärenden i år. Uppklarningsprocenten i Norge är hög -  man har 30 olösta mordfall, medan motsvarande siffra för Sverige är över 500.
"Vi har ju inte samma utveckling eller antal mordfall med skjutvapen", säger polisinspektören. "Men vi har en insats mot gängkriminella för att förhindra en liknande utveckling." 

Källa NRK

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-11 16:02 #14 av: Göstage

Bedrägeribrotten ökade kraftigt under 2018, utan att fallen går vidare till åtal.  Känns nedprioriterat...

"Antalet bedrägeribrott ökade med 13 procent under 2018. Samtidigt är det bara en liten andel som redovisas till åklagare.
När polisen redovisar delar av sin statistik för 2018 finns det en siffra som sticker ut. Totalt anmäldes över 165 000 bedrägeribrott, en ökning med 18 942 jämfört med 2017."---

"Bedrägerierna uppträder i många olika skepnader.
- Dels är den kopplad till internationell kriminalitet. Men vi ser också att välkända kriminella i Sverige och även i viss mån kopplade till våra utsatta områden använder den här formen av kriminalitet för att begå brott, säger Löfving."---
"Ett exempel på bedrägeri som fått stor uppmärksamhet är när man lurar av äldre och utsatta deras koder till bank-id och därigenom kan plundra deras konton.

Men samtidigt som antalet bedrägeribrott ökar så ökar inte antalet ärenden om bedrägeri som redovisas till åklagare i samma utsträckning. Det finns en viss fördröjning i siffrorna, men under 2018 redovisade bara drygt 9 300 ärenden till en åklagare.

- Det är inte bra det där. Och det är superviktigt för oss att vi anpassar vår förmåga och våra resurser för att hänga med i den här utvecklingen. För det här är inte tillräckligt bra, erkänner Mats Löfving."--- 

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.