samhället

Det auktoritetslösa samhället

2018-10-13 21:18 #0 av: Göstage

Anna Dahlberg har på Expressens ledarsida skrivit en lång och mycket läsvärd fundering över tillståndet i vårt samhälle. Den är väl värd att läsas i sin helhet, men här några stycken ur den.

 "Så vad sker i ett samhälle där de traditionella auktoriteterna, en uniformerad chaufför, en polis, en bibliotekarie, förlorar sin auktoritet?"
Det är en nyckelfråga. För allt hänger förstås ihop: stöket på biblioteken och i simhallarna, ordningsproblemen i skolan, bristen på respekt för sjukvården och polisen liksom glåporden mot bussförarna.
Det är konturerna av en auktoritetskris. Det är ett lågintensivt uppror mot krav på att följa lagar och regler. En vägran att bli tillrättavisad och respektera gränser.
Hur hamnade vi här? En omständighet som inte går att blunda för är att problemen tycks vara mest akuta i utanförskapsområden."--

"Mustafa Panshiri är före detta polis med rötter i Afghanistan, som numera föreläser på heltid för nyanlända och elever med invandrarbakgrund."---

"- Någonstans måste man erkänna att systemen - skolan, välfärden och rättsväsendet - är utformade för svenska förhållanden. Vi ska självfallet inte bli ett samhälle där lärare slår barn, men vi behöver hitta vårt sätt att lösa de här frågorna. Det kommer att krävas mer ordning och reda och att man vågar gå lite tuffare fram, säger Mustafa Panshiri."---

"Men strävan efter att riva alla hierarkier har en uppenbar baksida. Lärare blir mentorer, föräldrar blir kompisar, chefer blir lagledare. Roller och ramar suddas ut, och därmed även ansvarsutkrävandet.
Dialog, samverkan och inkludering låter bra och är ofta eftersträvansvärt. Men vem ska ta konflikten när det inte fungerar?"---

"Det är personer i kontaktyrken som bokstavligen får ta smällen när samhället faller undan. Det finns inget radikalt i att låta bussförare bli bespottade eller lärare sjukskrivas på grund av en ohållbar arbetsmiljö.
En dag kanske även de föredrar att sitta bakom ett tryggt skrivbord."--- 

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/sverige-lider-av-en-auktoritetskris/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-14 20:32 #1 av: Novachan

Detta är ett bekymmersamt problem och det är skönt att äntligen se att det börjas ta upp mer i media.

Lite tankar kring skolan:

Nu går det nog inte appliceras i alla fall men tänker lite i stil med hur vissa för utomlands och som man kanske gjorde här med lite förr; om en elev, under lektionstid, beter sig illa eller annat sätt störande och man inte kan få eleven att sluta efter tillsägelse så skickar man ut eleven ur klassrummet och lärare noterar en frånvaro från lektion. Frånvaro från lektion påverkar vilket betyg man får och kan leda till att man inte får mer studiebidrag (osäker hur det är med bidrag under grundskolan men så fungerade på gymnasiet när jag pluggade). Det markerar både för eleven, de andra eleverna och systemet vad som händer om man beter sig otillåtet och dess konsekvenser.

Påverkan av betyg och studiebidrag pga frånvaro på lektion är, eller iaf var när jag pluggade, applicerat i systemet. Jag vet detta av erfarenhet men inte för att jag var en stökig elev utan pga sjukdom. Man skulle också kunna ha ett annat tak/gräns för sådant beteende än nuvarande/dåvarande.

Kvarsittning vet jag inte hur mycket effekt det skulle ge men det kanske är något man borde införa - efter skoltid men kanske även helger. Om man har frånvaro från dessa med kanske det också bör gå ut över betyget.

Lärare och skolpersonal bör absolut meddela om våld, hot, stökigheterna osv till dit de ska göra det men framför allt till elevernas vårdnadshavare! Det är helt okej att sammankalla vårdnadshavare till skola för möte om en elevs beteende

Anmäl
2018-10-15 09:50 #2 av: Göstage

#1 Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, vill liksom du och många andra se konsekvenser för stökiga elever, och efterlyser även större föräldraansvar:

"Våra skolor ska vara trygga arbetsplatser. Det är viktigt att det att det finns personal och andra vuxna runtomkring eleverna som ser och kan sätta gränser, markera och vägleda eleverna.

Oacceptabla beteenden måste få konsekvenser, naturligtvis i relation till elevens ålder. Skolan som arbetsplats måste leva upp till samma krav som andra arbetsplatser.
Att stänga ner skolor kan vara nödvändigt i yttersta nödfall. Här har våra skyddsombud en mycket central roll. Samtidigt har vi också den lagstadgade skolplikten att ta hänsyn till. Eleverna måste gå i skolan. Men det behövs en tydlighet för ledning, personal och elever."---

"Men samtidigt måste faktiskt föräldrar och vuxenvärld visa vad som gäller. Både hemma och i skolan. Det handlar också om hur vi ser på skola och utbildning i samhället. Att vi talar om att det är viktigt och att vi alla i praktisk handling demonstrerar det."

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/oR2AvR/nar-vara-skolor-brinner-maste-vuxna-saga-ifran

Debatt om skolmiljön även i denna tråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-15 09:55 #3 av: Novachan

#2 Mycket bra!

Anmäl
2018-10-15 10:11 #4 av: Emo

Mycket skrikande och lite ull, som kärringen sa när hon klippte grisen.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-11-25 11:28 #5 av: Göstage

#0 Biblioteken som social avstjälpningsplats -ett gammalt välkänt ämne (några länkar nederst i inlägget):

"Biblioteket i Karlskrona har fått ta till drastiska åtgärder. Efter en stökig och hotfull stämning tvingas man nu hyra in väktare.
– Det finns ju gränser för vad vi ska tolerera i våra lokaler, säger bibliotekschef Tiffany Bovin."---

"Men det är inte första gången som det varit stökigt på biblioteket i Karlskrona. I början av 2017 tvingades man stänga av flera toaletter eftersom besökare lämnade kvar ölburkar, cigaretter och spritflaskor.
Därför håller man fortfarande, nästan två år senare, vissa av toaletterna under perioder avstänga.
– Drömmen är att allt ska vara tillgängligt, men det finns ju gränser för vad vi ska tolerera i våra lokaler, säger Tiffany Bovin till Blekinge läns tidning."--- 

Men även på andra håll i landet har det de senaste åren var stökigt på olika bibliotek. I Hässleholm spottade en person kärnor på personal på biblioteket när en grupp ungdomar blev tillrättavisad förra året.
I Svenljunga började personal under andra halvan av 2017 att bära larmbrickor eftersom det under en varit stökigt.
I Norrköping misshandlades en väktare på ett bibliotek den 7:e november. Enligt polisen ska gärningsmannen varit påverkad av droger eller alkohol." 

https://www.expressen.se/kvallsposten/bibliotek-tvingas-hyra-in-vaktare-efter-stoket/
Länktips:

https://www.svd.se/lat-inte-detta-normaliseras
https://www.svd.se/social-oro-ger-stok-pa-bibblan

"Om oviljan att sätta gränser"

"Sveriges öppna rum har kidnappats"

"Stöket på biblioteken"

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-04 09:34 #6 av: Göstage

"Personalen utsätts för stora risker på många av landets HVB-hem och LSS-boenden, därför gör Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn. Hittills är situationen värre än de befarade."---

"Runt 70 procent av de boenden Arbetsmiljöverket granskat sedan tillsynen startade i april har brister som måste åtgärdas. Peter Burman säger att personal på HVB-hem och LSS-boenden i mycket högre grad än i andra liknande branscher blir sjukskrivna efter att ha utsatts för hot eller våld.
– Det är så vanligt med slag, fula ord, rivmärken och annat att personalen nästan upplever en immunitet mot det. Det är bedrövligt."---

"Över 40 procent av de arbetsskadeanmälningar som leder till en sjukskrivning på lss- och HVB-hem handlar om hot och våld.
– För normala arbetsplatser runtom så ligger samma siffra på sju procent, säger Peter Burman."---

SR

Som det sägs i TS: "allt hänger ihop"...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-04 09:44 #7 av: Hayabusa

#6 Ja, vad säger man? Bedrövligt.

Anmäl
2018-12-11 14:26 #8 av: Göstage

#6 #7  Och "biter man ifrån sig" så är man brutal. Som en anställd som tillrättavisade en brukare som slogs vid matbordet med orden "du slår fan inte mig" och nöp slagskämpen i kinden. Enligt kommunen upplevdes brukaren därefter som "rädd". Den anställde har fått lämna sitt jobb.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-14 11:24 #9 av: Göstage

Katerina Janouch liksom många av oss andra upprörs av den plågsamma bristen på handlingskraft hos de människor i ansvarig ställning och med kravspecifikation att lösa samhällsproblem uppvisar när de ställs inför våldet och förfallet i vårt samhälle.

"Gång efter annan läser vi i mainstreammedierna att forskare, kriminologer, myndighetsutövare och politiker inte förstår vad det är som händer i samhället. Man förstår inte varför gruppvåldtäkter ökar. Man förstår nu inte heller gängskjutningarna och kallar Sverige för “en gåta”. Jag tänker att det är häpnadsväckande att man inte är mer självkritisk i hur man hanterar samhället – samt hur svensk ängslighet, konflikträdsla och oförmåga att sätta tydliga gränser och tillämpa principer om lika för alla ger oss det samhälle vi ser idag. Det är ingen “gåta”. Det är en tragisk, men fullt logisk utveckling, skapad av godtrogna samhällsarkitekter som i bästa fall drivs av naivitet och i sämsta fall av ren ondska."---

"Jag skulle vilja säga att “gåtan Sverige” verkligen är en gåta, men inte på det sättet som experter serverar det. Gåtan består i stället i hur ett civilserat, tidigare klokt och demokratiskt samhälle i modern tid kan stå så handfallet inför våld, aggressioner, övergrepp och rent svineri, många gånger utfört av minderåriga."---

http://katerinamagasin.se/den-storsta-gatan-sverige-idag-ar-politikers-fortsatta-tafatthet-och-fornekelse/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-27 09:54 #10 av: Göstage

"- Vi har haft sex–sju fall av misshandel av busschaufförer bara sen i julas. Två av dem fick föras till sjukhus med ambulans, berättar Ronny Sunesson, sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Göteborg, till SVT Nyheter Väst.
Enligt Sunesson, som själv arbetat som busschaufför sedan 1983, har det hänt något de senaste fem åren.
- Toleransen för en tillsägelse har minskat. Om man till exempel ber någon visa sin biljett så kan man råka ut för en smäll eller få höra att man är en jävla idiot. Det är vardagsmat, säger han till SVT."---

TT

#0 Som Anna Dahlberg uttrycker det i TS: "Det är personer i kontaktyrken som bokstavligen får ta smällen när samhället faller undan. Det finns inget radikalt i att låta bussförare bli bespottade eller lärare sjukskrivas på grund av en ohållbar arbetsmiljö."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-06 12:51 #11 av: Göstage

Idag känns det som begreppen auktoritet och civilkurage blir allt mer "tajta"-  den gemensamma nämnaren kanske heter "mod"?  

"Nu i dagarna är civilkurage ett ord som hänger lite grann i luften. Vart har det tagit vägen, varför finns det så lite av det kvar idag, och hur kan vi göra för att få det tillbaka? Bakgrunden är självklart den våldsvåg som sveper genom samhället, en våldsvåg som inte ens de mest renläriga ideologerna bland oss numera lägger ner särskilt mycket ork på att förneka."--- 

"I ordets ursprungliga form handlade civilkurage framförallt om det vi idag kallar visselblåsare; individer som trotsar konsensus och potentiella repressalier för att stå upp för något som är sant och påkalla missförhållanden. Sverige med sin konsensuskultur är inte direkt ett skinande eldorado för den typen av människor, för att uttrycka saken lite diplomatiskt."---

https://ledarsidorna.se/2019/04/civilkuragets-granser/ 

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-18 10:37 #12 av: Göstage

Håkan Boström på GP:s ledarsida ser sig om och upptäcker andlig fattigdom och moralisk torftighet hos de som borde visa vägen. 

"Ett litet land i Europas periferi, som Sverige trots allt är, har nu klarat sig anmärkningsvärt bra utan intellektuella politiker. Vårt lilla land har små möjligheter att sätta sitt avtryck på världshändelsernas gång. Vi anpassar oss istället. Men det är inte givet att det alltid kommer att vara så lätt – i kristider behövs en annan sorts ledare än under vackert väder. 

Det största priset vi betalar är dock den andliga fattigdom som genomsyrar stora delar av den svenska offentligheten i form av ungdomskult, pseudo-radikalism och anti-intellektualism. Förebilderna finns helt enkelt inte där. Och denna andens öken sprider sig gradvis nedåt i samhället. Vi ser det inte minst i skolans allvarliga förfall. Det materiella välståndet till trots så är det inget lågt pris.

Ett samhälle klarar sig inte utan eliter. Men eliter som inte längre tar på sig rollen att vara eliter – som nöjer sig med kärleken till pengar, statusmarkerande symboler och jargong – men som struntar i att skaffa sig karaktär, erfarenhet och bildning – den eliten är bara en elit till namnet. Den eliten kommer att distansera sig från folket utan att vinna dess respekt. Den riskerar att gå under istället för att kunna leda när det blåser upp till storm."

 https://www.gp.se/ledare/priset-för-en-obildad-samhällselit-är-högt-1.15656462

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 07:53 #13 av: Göstage

Håkan Boström igen. Nu önskar han på ledarplats i GP "ett samhälle med självförtroende" i uppträdandet mot de kriminella (och kanske inte minst de som står på gränsen att bli det) och det är bara att instämma. 

Fast hans avslutning känns nog lite väl optimistisk. Att få de som är på fel sida eller riskerar att hamna där att "ställa sig på samhällets sida" är nog ett alltför stort steg, det är fullt tillräckligt om de avhåller sig från att skada det.

"Hårdare tag” är inte det enda svaret på den ökande kriminaliteten. Men det är en central del av svaret, och det står framförallt inte i motsättning till åtgärder för att förebygga brott. De förebyggande insatserna måste i grunden också gå ut på att stärka samhällets normer, som ju ytterst handlar om att lägga band på oss själva och respektera våra medmänniskor. Det står inte i konflikt med att fånga upp unga kriminella.
 Tvärtom. I ett samhälle med tydliga normer, som agerar med styrka och självförtroende, kommer fler unga män att ställa sig på samhällets sida och färre att försöka riva sönder det." 

https://www.gp.se/ledare/brottsbekämpning-kräver-ett-samhälle-med-självförtroende-1.16384270

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 10:57 #14 av: Hayabusa

#13 Nog behövs det, men som du säger - önsketänkande.  Dagens situation kommer inte att ändras i en handvändning. 

Läste detta på HD: 

"Segregationen är ett stort problem i dagens Sverige. Att hantera den måste stå högt på politikernas agenda. Det handlar främst om jobb åt de vuxna och fullgod skolgång åt barnen, möjlighet att försörja sig och att lära sig språket och sederna."

Jaha. Det hör/läser jag ofta, men...nej, mest snack. 

Anmäl
2019-07-19 11:58 #15 av: Göstage

#14 Ja, man blir rätt nyfiken på hur diskussionen går mellan politikerna ute i kommunerna!  Mycket stupar givetvis på ekonomin, men samtidigt som man diskuterar svindyra projekt (till exempel linbaneförbindelsen över Göta älv) så kan man vara småsnål mot sådant som kanske mer kostar engagemang än reda pengar för att förändra och förbättra. 

Och vad ägnar sig det kommunala socialfotfolket  åt ute i förorterna - vad snackar man om med sina ungdomar när man fikar tillsammans? Är man coach eller avlönad kompis?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-19 13:20 #16 av: Hayabusa

#15 Bra fråga. Reagerade på journalistens text, som exempelvis: "Möjlighet att...lära sig språket..."

Jo, det vore ju en bra idé om Sverige hade en språkutbildning för invandrare, gärna kostnadsfri. Den kunde t ex heta "Svenska för invandrare".

Eller kommentaren: "fullgod skolgång". Ja, vad säger man om det? 

Anmäl
2019-07-30 13:21 #17 av: Carmarino

Intressant blogginlägg av Ingvor Sabina Le John:

https://ingvor-sabina-lejohn.blog/2019/06/08/flugornas-barnbarn/

Den svenska barnuppfostran under 1900-talet gick från fysisk och psykisk barnmisshandel i början av seklet till att bli “barnens århundrade” med barnpsykologi och förståelse för det sköra inom barnet. En film som klassikern Hets (1944), som handlade om en lärares mobbing av en elev, skulle vara fullständigt omöjlig att filma 50 år senare. En sådan lärare skulle bli avskedad samma dag han anställdes. Men som alla pendlar slår allting över i sin motsats; föräldrar och lärare abdikerade från sitt vuxenansvar som regelsättare mot slutet av århundradet och blev på något sätt deras kompisar istället. Föräldrar intar mer och mer en förvånad (!) försvarsställning gentemot kritik av sina telningar.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-07-30 13:36 #18 av: Hayabusa

#17 Det ligger en hel del i det som Ingvor Sabina Le John skriver.  Alla som är föräldrar (nåja, inte precis alla kanske...) vet att det måste finnas gränser & regler för att få saker & ting att fungera.  Det är inte att vara elak - tvärtom. 

Anmäl
2019-10-13 11:11 #19 av: Göstage

#11 Apropå att visa civilkurage- priset kan bli högt...

"En bilist kom körande i Borås under lördagskvällen då ett ungdomsgäng började kasta ägg på hans bil. Bilisten stannade bilen och frågade vad de höll på med.
– Då blev han brutalt sparkad och slagen i ansikte och huvud av uppemot 15 personer. Hans käke är avslagen och tänder utslagna, säger polisen Jan Johansson till SVT Nyheter Väst."---

"När polisen kom till platsen för misshandeln så var bilen sönderslagen.
– Alla rutor var krossade och bilen alldeles bucklig. Den har tagits i beslag och vi ska göra en teknisk undersökning av bilen.

Hur ser du på det här?

– Det är en vidrig och fruktansvärd händelse. Hela samhället uppmanar till civilkurage och att man ska säga till när någon beter sig felaktigt. Det gjorde han och nu får han verkligen lida för det.
Enligt polisen har ingen gripits, men förhör med vittnen kommer att hållas under söndagen."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bilist-misshandlad-av-ungdomsgang

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-13 12:07 #20 av: Carmarino

#19 Tur att de som vill att det ska bli lag att alla måste visa civilkurage inte har fått igenom sitt krav.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-10-13 12:12 #21 av: Göstage

#20 Ja, det kan nog bli allt mer farligt att ingripa! Inte ens polis i ingriper ju utan uppbackning och rejält skydd numera, vilket inte är någon kritik, utan högst förståeligt i många fall.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-13 12:17 #22 av: Jimmy.L

#19 Vika fega kräk.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-14 13:36 #23 av: Göstage

#19ff En annan person visade stort civilkurage i samma område för några veckor sedan, då han förmodligen räddade livet på en äldre man till priset att han själv illa tilltygad av ett gäng, sannolikt samma kräk den gången.

"För ett par veckor sedan blev en äldre man påhoppad av ett gäng i samma område i Borås. Då stannade en annan bilist för att komma till den äldre mannens undsättning.
– Då blev han också svårt misshandlad. Så vi har alltså sett den här typen av brott tidigare, säger Jan Johansson."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forundersokningsledare-fallet-har-hogsta-prioritet-hos-oss

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-30 08:17 #24 av: Göstage

Apropå Uppdrag gransknings reportage "Tysta vittnen" 23 oktober (på SVT Play till 200525)  uppmärksammar Alice Teodorescu  vittnestystnaden i sin månadskrönika i GP, där hon bland annat skriver:

"Varför vågar människor inte visa civilkurage och ingripa eller ens vittna? Jo, för att den som agerar utsätter sig för en personlig risk. Om man vill att människor ska våga agera måste polisen och rättsväsendet ha förmåga att upprätthålla säkerheten. När människor är mer rädda för de kriminella än säkra på rättsapparaten har statens våldsmonopol utsatts för allvarlig konkurrens."---

"Civilkurage handlar om samhällsansvar. Samhället är större än staten. Men samhället är inte starkare än sin svagaste länk. Därför måste staten agera ännu kraftigare mot de som hotar andra till tystnad och bättre skydda de som tar sitt samhällsansvar - de som visar civilkurage."

https://www.gp.se/ledare/hur-kommer-den-misshandlade-småbarnspappan-att-agera-nästa-gång-1.19716802

Även:

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/smabarnspappan-johan-misshandlades-av-ungdomsgang-flera-sag-men-ingen-ville-vittna

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/bra-darfor-ar-vittnen-tysta-nar-ett-brott-har-begatts

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-30 12:00 #25 av: Göstage

Det finns ju eldsjälar med civilkurage, men uppskattningen är kanske inte alltid vad man väntat sig...

Upplands-Bro februari 2019:

"Efter våldet sätter nu Upplands-Bros kommun in extra trygghetsåtgärder. Bland annat fler trygghetsvärdar, nattvandrare och en grannstödsbil."---

https://mitti.se/nyheter/skjutningar-agerar-kommunen/

Upplands-Bro oktober 2019:

"Jonas anställdes av kommunen som trygghetsvärd 2017, på kvällarna rörde han och kollegorna sig i både Kungsängen, Brunna och Bro, och snackade med ungdomar som var ute och hängde. Men alla gillade inte att vuxna ”störde”.---

"Jag har hela tiden känt att det kommer närmare och närmare. Då bestämde jag mig för att ringa kommunen och berätta vad som hände mig. Att jag hade fått två punkterade däck, och att de här ungdomarna hade punktmarkerat min lägenhet.
Varför han hotades och blev föremål för den här formen av punktmarkering har Jonas ingen förklaring till.

Telefonsamtalet med kommunen blev en besvikelse.
– Det enda jag fick till svar var ”ja, det är ju tråkigt, du kanske inte skulle vandra så mycket”
Ytterligare två-tre gånger försökte han prata med kommunen – men utan något vidare resultat, berättar Jonas."---

https://mitti.se/nyheter/hotades-trygghetsvard-kommunen/?omrade=upplandsbro&view=app

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-14 15:20 #26 av: Carmarino

Anna Dahlberg på Expressen undrar "Varför skyddar vi de kriminella med sekretess?"

Lek med tanken att Skatteverket gör en razzia mot en misstänkt städfirma. Väl på plats upptäcker handläggarna massor av fuffens. På papperet har firman flera anställda med arbetstillstånd medan andra har så kallade nystartsjobb med stöd från Arbetsförmedlingen. 

Ingen av dessa personer utför dock något arbete hos städbolaget. Det gör däremot ett antal papperslösa personer med samordningsnummer. Dessa personer tycks dessutom bo tillsammans med 18 andra på en namngiven adress i en förort.

Nu tänker säkert de flesta att Skatteverkets utsända genast tar upp telefonen och larmar alla berörda myndigheter om vad de har upptäckt. Arbetsförmedlingen måste ju få reda på att deras stödpengar rinner ner i ett svart hål. Migrationsverket måste bli informerat om att de arbetstillstånd som de har beviljat missbrukas och så vidare.

I själva verket sker inget av detta. Skatteverkets utsända får inte ens kontakta folkbokföringen inom den egna myndigheten och berätta att massor med människor med oklara samordningsnummer är skrivna på samma adress. Det är brandväggar uppsatta även där.

-----

Favoritordet är samverkan. Det finns ingen hejd på vad samverkan mellan myndigheter kan åstadkomma om de bara tar sig an brottsligheten gemensamt. Det ligger mycket i det, men vad ska de samarbeta om i vardagen när de inte ens får dela information om misstänkt brottslighet med varandra? När de inte får göra riskvärderingar ihop på grund av sekretess? När de inte får direktåtkomst till viktiga kontrolluppgifter hos andra myndigheter?

Det finns fler hårresande exempel, så läs gärna hela artikeln.

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-skyddar-vi-de-kriminella-med-sekretess/

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-11-16 08:29 #27 av: Göstage

"Makt och misstroende: framtvingandet av en auktoritär motreaktion".  En betraktelse av Henrik Jönsson.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-17 09:25 #28 av: Göstage

Katarina Barrling frågade i  SvD i september 2015 "är normlösheten vår starkaste norm?"  Hennes betraktelse är fortfarande relevant. 

"Förklaringshypoteserna kan förstås i ljuset av 1800-talssociologen Emile Durkheims teori om anomi. Förenklat innebär den att anomi springer ur ett socialt tillstånd där samhällets normer (sociala, moraliska, religiösa) inte längre ses som absoluta, och där ingen yttre auktoritet äger tolkningsföreträde. Det kan röra sig om normlöshet, men även om olika normsystem som krockar. Den frihet den oberoende människan åtnjuter i ett sådant samhälle, förmörkas av att hon får svårare att finna vägledning genom livet.
På samhällsnivå kan anomi föranleda en värld där våld, kriminalitet och självmord breder ut sig."---

https://www.svd.se/ar-kravet-pa-normloshet-var-starkaste-norm

Se även
https://ledarsidorna.se/2019/11/vilka-ar-vi-och-vart-ar-vi-pa-vag/

https://debatt.ifokus.se/discussions/5c8c05808e0e743c8fcfc77a-valfardsamhallet-krackelerar?discussions-1#15

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-30 16:01 #29 av: Carmarino

Ledare i HD/Sydsvenskan:

Nummer på alla men ingen har koll

De tillfälliga gränskontrollerna mot Danmark har nu varit i kraft sedan november 2015. Så mycket för den tillfälligheten. Men syftet är gott, sägs det: att mota hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten. Vem som helst ska inte hur som helst kunna ta sig in i Sverige.

Det är som om Öresundsförbindelsen vore den enda vägen in i landet. Som om en id-kontroll i Hyllie på det stora hela spelar roll.

Ta detta med samordningsnummer, som de flesta förmodligen aldrig hört talas om. Ett samordningsnummer är som ett personnummer för den som inte är folkbokförd i Sverige. Poängen – och problemet – är att bokstavligt talat vem som helst kan få det.

-----

Syftet med samordningsnumren är i första hand att få in skatt och då måste det råda ordning och reda. Effekten tycks i inte ringa omfattning ha blivit den motsatta. Oordning och oreda. Fusk och bedrägeri. Redan 2017 varnade Skatteverket att "en allvarlig konsekvens är att samordningsnumren används kopplat till svarta löner och utnyttjande av arbetskraft i beroendeställning".

-----

Symboliska gränskontroller tillåts sabotera tillväxten och integrationen i Öresundsregionen, samtidigt som bakdörren lämnats på vid gavel.

https://www.hd.se/2019-11-29/nummer-pa-alla-men-ingen-har-koll
(Än så länge inte betalartikel.)

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.