Etikettinvandring
Läst 3236 ggr
Göstage
2019-02-05, 13:50

Vad bör en ny medborgare känna till om Sverige?

Medborgarskap, språktest, samhällskunskap för invandrare - frågor som inte berörts här, men väl i andra iFokustrådar.

Nu aktualiseras frågan på nytt på Expressens ledarsida (fetstilen är deras egen):

"Begreppet medborgare har under flera decennier utkonkurrerats av kundperspektivet: invånarna är kunder hos myndigheter, kunder i välfärden. 

Men medborgarperspektivet  är oumbärligt i en vital demokrati, liksom insikten att rättigheter går hand i hand med plikter och ansvar. Med det synsättet - som Sverige behöver återuppväcka - är det inte konstigt att ställa vissa krav på dem som ansöker om medborgarskap. Det är snarare självklart. Då blir dessutom erövrandet av ett medborgarskap mer än en personlig sak, det blir en svensk angelägenhet, en ritual som verkligen är värd att fira.

Det skulle behövas fler regelskärpningar. Kravet på hemvist - hur länge man måste bo i Sverige innan man kan bli medborgare - borde förlängas. Försörjningskrav och hårdare krav på god vandel är andra möjligheter. I Sverige kan man i dag bli medborgare även om man har begått rader av grova brott. 

Det finns ingen vettig anledning att ha det så. Eller att låta Sverige sticka ut så enormt."---

 https://www.expressen.se/ledare/regeringen-gor-ratt-som-staller-sprakkrav/

Vinjettvideo om förutsättningarna för att bli medborgare i USA.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-02-05, 13:52
#1

Ja det är vettigt att ställa krav på nyanlända.

Lona
2019-02-05, 14:20
#2

Ok, dålig humor, men hur man sätter ihop en Ikea-möbel? ("Skämtet" har faktiskt en reell bakgrund.) Jag tycker absolut att man skulle kunna ställa någon slags minimikrav på personer som får svenskt medborgarskap. Visst har de det i tex USA?


"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com

Göstage
2019-02-05, 14:52
#3

#2 Så här kanske?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-02-05, 16:26
#4

#3 Oj, var det en äkta reklamfilm? Hur gick den igenom nålsögat???

Hayabusa
2019-02-11, 07:43
#5

Här en journalist som ifrågasätter ett "medborgartest" (dessvärre en betalartikel):

"Från 70-talet och framåt övergav staten bit för bit den fram till dess dominerande idén om assimilering, det vill säga att invandrare snabbt skulle överge språk och kultur för att bli så lika de infödda som möjligt. Bland annat införde man hemspråksundervisning, uppmuntrade invandrarföreningar och gav invandrare rösträtt i kommunal- och landstingsval. En ny ideologi tog form om Sverige som ett mångkulturellt samhälle. Den bärande integrationspolitiska tanken blev att rättigheter av olika slag – från arbete till rösträtt – är verktyg för integration. Om invandrare får ta del av de rättigheter som de infödda har, så kommer de att bli mer intresserade av samhället, mer politiskt aktiva, och så vidare. Genom att minimera skillnaderna i rättigheter, men bejaka kulturella skillnader, skulle man svetsa ihop en ny nation.

Detta jämlikhetsperspektiv har dominerat i 40 år och medfört att Sverige idag ligger i den absoluta toppen i världen när det gäller att snabbt erkänna invandrares rättigheter."

https://www.hd.se/2019-02-10/svensktest-ar-en-usel-ide

Göstage
2019-02-11, 08:20
#6

#5 Förstår inte riktigt journalistens tankebanor här. På vilket sätt skulle tester av olika slag, som språk- och kunskapstester, vara i strid med invandrares rättigheter och mångkultursträvandena (det senare vill jag också ifrågasätta).

Är det en form av frånkännande av invandrares rättigheter att förvissa sig om att de förstår att barnaga inte är tillåten, eller att könsstympning inte går ihop med vår kultur, för att ta två aktuella exempel?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-02-11, 09:37
#7

#6 Hans (jo, det förefaller vara en CIS-man) tankebanor grundar sig på "den goda viljan" vilket kanske är välment men inte så framgångsrikt. Precis det som Hamid Zafar menar är orsaken till situationen i Sverige:

 "En ganska ofta missriktad välvilja och relativt låga förväntningar präglar på det stora hela hur Sverige jobbar med integration"

Hayabusa
2019-02-11, 09:40
#8

Hamid Zafar igen:

Göstage
2019-02-11, 10:10
#9

 Zafars tankar sammanfaller ganska bra med vad Sara Skyttedal (KD) skrev i HD inför valet. (Jag citerar några större stycken, eftersom man inte längre kan vara säker på om artiklar plötsligt blir betalbelagda, varken färska eller lite äldre.) 

"Det politiska etablissemanget har betraktat den multikulturella mosaiken som idealet som uppstår efter en lyckad integration. Det blir dock allt tydligare att den som kommer till Sverige måste anpassa sig för att kunna bli en del av samhället."---

"Människor som kommer till Sverige ska leva med oss, inte bredvid oss. Därför behöver vi diskutera hur vi kan skapa en inkluderande svensk samhällsgemenskap. Vikten av mångfald har länge understrukits i den svenska samhällsdebatten, men det finns trots allt en kärna i den svenska kulturen som vi alla måste enas kring.

Genom att definiera kärnan i den svenska kulturen, och ställa krav utifrån den, tydliggör vi samtidigt vilken mångfald vi kan välkomna och acceptera. Några av de viktigaste principerna är: Sverige är en rättsstat och makten utgår från folket. Lagstiftningen är sekulär. Sharia kommer aldrig att upphöjas till lag. Sverige är en demokrati. Här kommer det inte att finnas något kalifat. I Sverige råder åsiktsfrihet och pressfrihet. Människor får uttrycka obekväma och impopulära åsikter. Ingen person, ingen tro, ingen gud är fri från att kritiseras. I Sverige råder religionsfrihet. I Sverige råder jämställdhet mellan män och kvinnor. Ingen har rätt att kontrollera någon annans livsval eller val av kärlekspartner.

I princip alla offentliga institutioner har antagit värdegrunder som ska vara ett stöd i integrationsarbetet, men vi måste konkretisera vad det handlar om för att säkra värdeöverföringen. Samhällsorienteringen för nyanlända måste förbättras så att värderingarna relateras till verkliga, vardagliga situationer. Till exempel är principen att inte tillåta skilda badtider för kvinnor och män viktig just mot bakgrund av vad det symboliserar. Ett samhälle som väljer att enbart kommunicera sina värderingar med ord kan lätt uppfattas som ett samhälle som inte tar sina egna ord på allvar."---

"Det kan vara svårt att navigera i en ny kultur även för den som lär sig och anpassar sig till grundläggande normer, principer och värderingar. Men den som inte gör det får svårare att knyta kontakter med etniska svenskar, både privat och i jobbet. Och vissa jobb kommer man aldrig att få. De som inte är ärliga med detta är inte toleranta, utan sprider falska förhoppningar om att full tillgång till samhället inte kräver anpassning. Det måste bli ett slut på den gränslösa multikulturalismen."

https://www.hd.se/2018-09-06/invandrare-maste-anpassa-sig-for-att-bli-en-del-av-samhallet

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-02-11, 10:33
#10

#9 Vi ser resultatet av "den goda viljan", det går inte att bortse ifrån. Personer som Hamid och Mustafa Panshiri jobbar konkret med integrationsproblematiken, på "fältet" och ser vad som gått snett och vad som behöver göras. Till skillnad från journalister som på tryggt avstånd har åsikter om hur samhället borde vara.

Göstage
2019-02-11, 10:43
#11

#10 Ja, och journalisterna traskar patrull med politikerna…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-02-11, 11:01
#12

En tidsbild från 2010. 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandrare-ska-lara-sig-om-svenska-varderingar

Och så här tyckte en ledarsida.

https://www.expressen.se/ledare/vettigt-forslag/

Den gången raljerade man en smula över Nyamko Sabunis synpunkter, idag anses hon ha varit före sin tid och förs fram som allvarlig partiledaraspirant för Liberalerna, bland annat av Expressen. Så det kan gå! 😎

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-02-11, 11:24
#13

#12 Snart 10 år senare…väldigt lite har förflyttat sig i rätt riktning. Reagerar på denna fråga i SVT´s artikel:

"Hur stort är problemet att invandrare inte delar ganska självklara grundläggande värderingar?"

Nej, det är mycket som inte är "självklara grundläggande värderingar".

Göstage
2019-04-12, 07:20
#14

SR skriver idag om en färsk undersökning om hur utomeuropeiska emigranter ser på sin tillvaro i Sverige och vad de tycker i frågor som religion, demokrati och jämställdhet bland annat. Förhoppningsvis kommer den att kunna hämtas hem,  den kan vara värd en studie även om den är tillkommen "på regeringsuppdrag", vilket föder vissa dubier…

"Under hösten 2018 har Institutet för framtidsstudier ställt frågor till 6 500 utomeuropeiska migranter i Sverige, om värderingar och sociala normer. Personer från 54 kommuner runt om i Sverige deltog i studien som är ett regeringsuppdrag. Rapporten visar att huvuddelen av de 6 500 som svarat på studien känner sig hemma i Sverige. 55 procent trivs där de bor och 59 procent vill bo kvar i sin kommun.

Enligt analysen av undersökningen har de flesta en positiv uppfattning av hur det har blivit sedan de kom till Sverige i jämförelse med hur de hade det i det forna hemlandet; till exempel vad som gäller ekonomiska villkor, boende, hälso- och sjukvård och deltagande i föreningar.

Bland annat framkommer i rapporten att lågutbildade känner sig mer hemma än högutbildade, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor. En tolkning av detta är att om man är lågutbildad eller äldre har man upplevt en väsentlig förbättring i Sverige i jämförelse med hur villkoren var i ursprungslandet.

Undersökningen har också ställt frågor om värderingar som exempelvis synen på religion, demokrati, jämställdhet, relationer och familj. Många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige."---

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-04-12, 08:35
#15

#14 Man känner samhörighet i Sverige, men känner man samhörighet MED Sverige?

Göstage
2019-04-12, 08:59
#16

#15 Ja, det finns ett antal frågor som väntar på svar! Kanske får man dem i rapporten, som inte är tillgänglig i sin helhet ännu. Enligt en publicerad sammanfattning känner en majoritet samhörighet med såväl Sverige som sitt hemland. 

I anslutning till det finns även följande information: 

"Kontakten med den egna etniska gruppen är också god. De har möjlighet att  praktisera sin religion,  att lära sig det svenska språket samt att lära sig om de  lagar och regler som gäller i Sverige. Däremot  skiljer de sig kraftigt från  majoritetsbefolkningen vad gäller tolerans för homosexuella, synen på sex   före äktenskap liksom synen på skilsmässor, aborter och prostitution.  Många anser också att  kvinnors jämställdhet  gått för långt i Sverige.  Hela 65% anser att det helt eller delvis är sant att det är  mannens ansvar  att försörja familjen. En tredjedel anser också att invandringen till Sverige  borde  minska."---  

 https://www.iffs.se/media/22601/migranternasrost_sammanfattning_summary.pdf

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-04-12, 09:09
#17

#16 Annat att fundera över i rapporten:

"Resultaten av regressionsanalyserna visar att lågutbildade känner sig mer  hemma än högutbildade, äldre mer än yngre och män mer än kvinnor.  En preliminär tolkning är att första generationens  migranter jämför sin  nuvarande situation med ursprungslandets villkor.  Om man då är lågutbildad och/eller äldre, har man i allmänhet upplevt  en väsentlig förbättring i livsvillkor.  För männen har  också ett tungt ansvar för familjens försörjning övertagits  av  ett fungerande välfärdssystem.  För  kvinnorna är däremot förändringarna inte lika stora; de har fortsatt stort  ansvar för hushåll och barn.  Antalet barn  gör det också svårare att samtidigt  delta i arbetslivet. Dessa mönster skiljer sig från  resultat  från tidigare forskning  och behöver analyseras mer noggrant, vilket också är nästa steg i  analysen."--- 

https://www.iffs.se/media/22601/migranternasrost_sammanfattning_summary.pdf

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-04-12, 09:22
#18

#16 Sannerligen. Det går, som brukligt, att dra olika slutsatser.  "Det beror på" är kanske ett trist uttryck, men beskriver nog verkligheten många gånger bra. "Är du som utomeuropeisk invandrare trygg i Sverige? "Det beror på", gissar jag. 

"– Jag känner mig trygg här. Jag är bland somalier, säger Sahra Asdi.

I Örebro och Älvsjö kände hon sig lite utstött och ensamt. Men när hon för första gången kom på besök till Rinkeby kände hon sig direkt hemma.
– Här ska jag bo i lilla Mogadishu, tänkte jag, berättar Sahra Asdi och får hela klassen att skratta. Ett par av eleverna skakar på huvudet.
95 procent av Rinkebyborna har utländsk bakgrund och den enskilt största gruppen är svensk-somalier. Och Rinkeby fortsätter att locka fler somalier med sina moskéer, mataffärer och föreningar.
– Det är som att bo i Somalia och Sverige samtidigt. Jag kan inte tänka mig att leva utan somalier, säger Sahra Asdi."

https://www.stockholmdirekt.se/norra-sidan/tryggheten-i-rinkeby-eller-nytt-liv-i-mindre-ort/Dbblix!v2GsHcq0VtthXD8d7Hsew/

Saxat från länken till SR:

"– Man blir mer och mer frihetlig i sina värderingar. Så man närmar sig, utan att komma fram till den nivån där Sverige är. Det tar nog lite tid. Jag skulle tro att det tar en eller två generationer innan man kommer fram till det. Men man rör sig och det är det som är det viktiga, säger Bi Puranen vid Institutet för framtidsstudier."

Med andra ord - det löser sig nog, ska ni se…Den goda viljans politik. Vi kan, de facto, se att 2:a & 3:e generationens invandrare inte nödvändigtvis är så integrerade i samhället som "den goda viljan" tror & önskar. Snarare tvärtom.  

Pratar vi integration så är detta intressant:

"Däremot  skiljer de sig kraftigt från
 majoritetsbefolkningen vad gäller tolerans för homosexuella, synen på sex 
 före äktenskap liksom synen på skilsmässor, aborter och prostitution.
 Många anser också att  kvinnors jämställdhet  gått för långt i Sverige.
 Hela 65% anser att det helt eller delvis är sant att det är  mannens ansvar 
att försörja familjen."

OK, inte helt överraskande. Men…vilket synsätt ska ha tolkningsföreträde vid en integration mellan samhällets invånare?  För visst är det så att integration betyder att man tar det bästa ur alla världar och sammanför dessa till någon nytt & bättre? Vi har även hört att "Svensken" (dvs den infödde svensken, ursvensken) måste integreras med nysvenskarna. Då kan det ju vara som så att jag, som "gammelsvensk", ska ta till mig lite av ovan beskrivna värderingar? För vad är det som säger att jag har rätt? Att jag är "gammelsvensk"? Nej, omfamna nysvenskarna, ta del av deras värderingar och integrera dem i mina. In med nya - ut med det gamla.

Göstage
2019-04-12, 09:49
#19

#18 Ja, man känner en andemening, och det är en av anledningarna till att jag tror att det är viktigt att ha med sig att det är en rapport beställd av regeringen. Dock har jag uppfattningen att Bi Puranen, huvudansvarig för rapporten, har en medvetenhet om blindskären. I en intervju i FoF 2016 sade hon följande, som anknyter till trådrubriken:

"– Vi har olika syn på vad demokrati innebär i olika delar av världen, säger Bi Puranen.
Det finns flera andra områden där vi kan räkna med värderingskrockar. De handlar enligt Bi Puranen bland annat om genusfrågor, tolerans mot avvikare, synen på religion, homosexualitet, barnuppfostran, abort, skilsmässor och våld i hemmet. – Det handlar inte om att skylla på vissa folkgrupper, men vi måste vara tydligare med vad som är ett acceptabelt beteende i samhället. Unga tjejer ska inte behöva ta smällen om vi misslyckas med att kommunicera detta, säger hon."---

"– Här gäller det att vara tydlig och visa på de regelverk som gäller och som inte är förhandlingsbara. Men i vissa kretsar verkar detta vara känsligt att prata om, vilket jag har väldigt svårt att förstå. Det kan förstås vara känsligt att förklara detta för dem som kommer från länder där lagstiftningen ser helt annorlunda ut i dessa frågor, men vi har varit för svaga vad gäller att stå upp för dessa saker. I Norge har man obligatoriska kurser för dem som får permanent uppehållstillstånd. Där har vi mycket att lära – de har integrerat värderingsfrågorna i språkundervisningen från början.

Bi Puranen förespråkar mer och tydlig information om dessa frågor på flera språk, och påpekar även att värden som religionsfrihet inte hindrar någon från att utöva sin tro: – Men vi kommer att få en backlash om vi inte lär oss att kombinera religionsfrihet med lagstiftningen kring arbetslivet. Att säga välkommen till Sverige innebär även en förbindelse att förklara vad Sverige är för land."---

https://fof.se/artikel/vissa-saker-ar-inte-forhandlingsbara

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-04-12, 12:17
#20

#19 Instämmer. Jag har också sett, tidigare, att Bi Puranen insett att det inte är "bara att". Det finns många hinder på vägen och en lyckad integration sköter sig inte av sig själv. Precis det som Jimmie Åkesson sa i SVT´s partiledardebatt (slutdebatten) 7/9-2018. Då blev det ett jäkla hallå med avståndstagande mm.

Jimmy.L
2019-04-12, 12:40
#21

"Många av migranterna anser till exempel att kvinnans jämställdhet har gått för långt i Sverige."

Vänta nu lite dom flyr från förföljelse men tycker inte kvinnor ska få det bättre?

Hayabusa
2019-04-12, 13:46
#22

#21 Nej 🤓

Lona
2019-04-12, 13:48
#23

#21, Skillnad på förföljelse och förföljelse, vet du….😏🙄 *Ironi* Att högutbildade inte är lika nöjda kan jag tänka mig att det även hänger ihop med status. Visst finns det statusyrken och "mindre fina" jobb här med, men i vissa länder är det mycket hög status att vara tex läkare eller apotekare. Att då ses som "vem som helst" och sannolikt SÄMRE än svenska kollegor känns väl inte så kul. (Hur många svenskar muttrar inte över att de hamnar hos dr Mustafa och inte hos dr Almkvist på vårdcentralen?)


"Jag är inte klok men jag är smart!"
Toktantens dagbok: www.raskva.wordpress.com

Hayabusa
2019-04-12, 14:26
#24

#23 Sant. Handlar säkert en hel del om den mentala omställningen - i hemlandet var du kanske aktad läkare/tjänsteman, här i Sverige flyttas du till ruta 1. Du får börja om på en rad olika område, inte minst språket. Kan nog vara en svår omställning.

Göstage
2019-04-13, 13:48
#25

Henrik Vinge, vice gruppledare och Integrationspolitisk talesperson för SD, skriver på Aftonbladet debatt bland annat:

"I stället måste vi förstå att den avgörande faktorn är asylinvandringens storlek. Det är genom den man kan reglera kostnader, utanförskap och integrationsproblem. Det är här man ska lägga resurser, på gränskontroller och på hjälp i närområdet, så att färre känner ett behov av att ta sig till Europa."---

I frågan om (asyl)invandringens storlek får han stöd av åtminstone en tredjedel av de utomeuropeiska invandrarna, enligt den färska undersökningen. #16

"Sverige behöver också blir bättre på att ställa krav. Vi behöver vara tydliga med att den som kommit till Sverige förväntas ta seden dit han eller hon har kommit. Man förväntas ta till sig och respektera de seder och bruk som gäller här och att göra vad man kan för att lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället. Vi ska hjälpa till med detta men på ett sätt som inte är orimligt kostsamt eller går ut över vår egen välfärd och trygghet."

I detta är han samstämmig med undersökningens huvudansvariga. #19

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MRAg7J/ni-sparar-pa-aldre--satsar-pa-invandring

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-04-15, 09:57
#26

#14ff Ledarsidorna uppmärksammar rapporten och är kritisk:

"Rapporten är inte klar men trots detta har Institutet för Framtidsstudier låtit ta fram trycksaker med de ofullständiga slutsatserna lagom till valrörelsen börjar till valet till EU-parlamentet. 

Efter att Dagens Nyheter presenterat nyheten om den ofärdiga rapporten följde Sveriges Radio upp det i torsdagens Studio Ett. Journalisten och författaren Per Brinkemo gav sin syn och påpekade att just bibehållandet och utvecklingen av hedersperspektivet är en av de viktigaste indikatorerna på hur integrationen fungerar. Att uppge sig vara trygg i Sverige innebär inte att den enskilde anammat svenska värderingar utan är ett svar på hur trygg den enskilde upplever sig i sin kontext."---

https://ledarsidorna.se/2019/04/institutet-for-framtidsstudier-malar-en-glattig-bild-av-integrationen-av-migranter/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-04-15, 11:03
#27

#26 Instämmer.

Göstage
2019-04-22, 10:23
#28

Maria Alias (S) tycker att det brister i samhällsintroduktionen för invandrare på en del punkter.

"Maria Alias tycker att samtliga regeringar har misslyckats med integrationen, men är särskilt kritisk till det egna partiet. – Vi har varit störst, bäst och starkast. Då ska vi också vara snällast, verkar man ha tänkt. Men det är inte schyst mot varken de som bor här eller de som kommer hit.

En av idéerna hon har är ett samhällskontrakt som människor måste skriva under för att få uppehållstillstånd i Sverige. – Från dag ett här ska man få en introduktion till det svenska samhället, vad jämställdhet, demokrati och ett mångkulturellt samhälle betyder. Jag vet att människor som kommer till Sverige vet exakt vilka lagar och regler som gäller, vilka pengar som man har rätt till. Men man har inte tagit reda på skyldigheterna."---

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/BRMMlQ/s-sviker-var-tids-stora-kvinnofraga

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-07-08, 19:04
#29

Ett exempel på att det kan vara nödvändigt att förklara "svenska värderingar" på riktigt grundläggande nivå.

"Mustafa Panshiri tycker att för mycket av Sveriges integrationsarbete har handlat om att informera om vikten av att följa lagar, och för lite om svenska värderingar. – Jag brukar ta upp det här med barnaga. Alla vet om att man inte får slå barn i Sverige men när jag frågar varför brukar det vanligaste svaret vara att svenskar är rädda för socialtjänsten, säger han och fortsätter: – Så föreställningen är att svenskar egentligen vill slå sina barn. Men det är inte sant för vi tycker ju att det är fel att slå barn, det handlar om värderingar."--- 

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/a/1nxXOl/mustafa-lar-flyktingungdomar-svenska-varderingar

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-07-08, 22:39
#30

#29 Ja, det där med kultur & värderingar är inte så enkelt som det förefaller. En folder från svensk myndighet räcker inte.

Göstage
2019-07-09, 07:22
#31

#29ff Thomas Gür skrev en läsvärd gästledare i GP i oktober 2016 om framväxten av svenska värderingar, och hur i ett öppet samhälle värdering följs av lag, inte det motsatta.  Han avslutar:

"Därefter behöver man se dessa värderingar i det konkreta samspel och kombinationer som de uppträder i samhället. Historien och kombinationerna gör dem unikt svenska. Men vad är det då för vits med att ens diskutera svenska värderingar på det här sättet? Räcker det inte med att kräva laglydnad, så får folk ha vilka värderingar de vill?

Nej, inte i det långa loppet. Lagen är ytterst en avspegling av de gemensamma värderingar som råder i ett samhälle. Den kan också ge en vägledning om vilka dessa värderingar är. Till exempel att barnaga är förbjudet.

Men i längden följer människor i ett öppet samhälle lagarna därför att de delar de värderingar som återspeglar sig i dem, inte därför att de fruktar lagarna och deras väktare, ordningsmakten. Ett samhälle där människor följer lagen enbart av fruktan för polis och domstolar, vore dessutom ett obehagligt samhälle.

#0 Att erkänna att det finns en kombination av värderingar som genom sin historiska framväxt gjort vårt samhälle till vad det är och att se förtjänsten av dem, blir också att bistå de hundratusentals människor som relativt nyligen anlänt till vårt land, att förstå vad för slags samhälle de anlänt till och vad som kommer att behövas från deras sida för att lättare ta sig in i det och bli en del av det."

https://www.gp.se/ledare/visst-finns-det-svenska-värderingar-1.3851142

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-07-10, 11:47
#32

Det behövs ett  "gemensamt etiskt modersmål" menar Ebba Busch Thor i en debattartikel på Aftonbladet debatt. Fetmarkeringarna är hennes egna.

"Vi har bostadsområden där det är lättare att uttala stöd för IS än att vara homosexuell. Där det råder en alternativ rättsordning och dit svensk lag inte når. Områden där självutnämnda religiösa poliser trakasserar människor som avviker från ”den rätta läran”. Hatet drabbar muslimer. Kvinnor som har valt att bära slöja blir trakasserade. Kvinnor som valt att ta av slöjan förföljs. Hatet drabbar judar. Synagogor attackeras. Dagisbarn tvingas leka bakom skottsäkert glas. Det här är några exempel på konsekvenserna av en misslyckad integrationspolitik."--- 

"Det handlar inte om att alla ska äta julskinka och dansa små grodorna. Det handlar om att det behöver finnas ett gemensamt etiskt modersmål, en värderingsbas som inte är valbar. Den är en förutsättning för att ett samhälle med stor mångfald ska kunna leva tillsammans."

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EWKGqP/mangfald-kraver-gemensam-etik

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-07-10, 12:21
#33

Det är något vi har påpekat länge men sätts som rasistiskt.

Göstage
2019-07-10, 12:27
#34

Det ses fortfarande som "rasistiskt" på sina håll, det är därför det måste upprepas gång på gång.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-07-10, 12:31
#35

#34 Tyvärr har du rätt, dom "goda" fortsätter med att blunda för problemen och så länge dom blundar så kommer man aldrig tillrätta med utanförskap. Vi har lösningen men dom vill inte lyssna.

Göstage
2019-07-10, 12:41
#36

Innan Mustafa Panshiri blivit den aktoritet han i dag är och fortfarande var föredragshållande polis skrev han en krönika i "Dagens Samhälle" i augusti 2016 som citerats tidigare på iFokus, men den är värd att läsas igen. 

Den visar de faktiska skillnader i normer som nu blivit tydliga även för gemene man, inte minst efter gymnasieöverenskommelsen mellan "de goda" partierna.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vaga-beraetta-om-svenska-normer-26962

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-07-15, 13:30
#37

#32 Ann Heberlein förundras över vänsterns iver att bekämpa svenska värderingar. 

"Efter Ebba Busch Thors hävdande av svensk kultur och svenska värderingar följde en veritabel vantolkningsfest som nog peakade med Margit Silbersteins bisarra påstående i en epistel i DN där hon hävdade att kd-ledaren ville tvinga Silberstein, som är av judisk börd, att fira jul.

Kulturrelativisterna i alla läger hurrade i kör på sociala medier – trots att varje normalbegåvad person förstod att det inte var det Ebba Busch Thor avsåg. Ebba Busch Thor inskärpte vikten av att förstå och respektera svensk kultur och svenska värderingar: Inte att nödvändigtvis utöva dem.

Nå. Finns det ett behov av att upplysa människor som ska bo i Sverige om svenska värderingar? Ja, naturligtvis finns det både argument för och behov av det."---

 https://nyheteridag.se/ann-heberlein-kultur-och-medievanstern-fortsatter-att-gora-sig-dumma-om-svenska-varderingar/

Fetstilen är från debattinlägget.

Fast man undrar ju om kultur- och mediavänstern verkligen gör sig dumma. Verkar snarare vara medfött.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-08-19, 07:07
#38

Skärp kraven på sökande som söker medborgarskap, skriver krönikören Amosh Ghasri på Dagens Samhälle. Ingen ny tanke, men väl värd att återupprepa.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/kravfyllt-medborgarskap-en-vag-till-gemenskap-28769

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-08-21, 11:30
#39

Inte bara som ny medborgare utan redan som nyinflyttad i ett land finns det vissa grundläggande fakta som man borde ha skyldighet att själv ta reda på. Men är man jordanier i Sverige så tycks man inte behöva ta reda på något för egen hand. Det är bara att sitta och vänta på att bli informerad av samhället, och blir man inte det så slipper man egenansvar. 

Tidigare exempel:

"Den 43-årige Kalmarbon fick ut nästan en kvarts miljon i felaktiga bidrag för sina barn som bodde i Jordanien. På grund av mannens dåliga kunskaper i svenska* frias han i Hovrätten som anser att mannen saknade uppsåt."---

"Mannen fick under ett års tid underhållsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, flerbarnstillägg och föräldrapenning för sina barn, som hade flyttat från Sverige till Jordanien där de börjat skolan. Sammanlagt fick mannen ut  236 867 kronor i felaktigt utbetalade bidrag."---

https://nyheteridag.se/frias-fran-grovt-bidragsbrott-kunde-for-dalig-svenska/

Dagsfärskt:

_"En pappa förde bort sin 14-åriga dotter trots att hon befann sig under LVU-vård. Sedan i juni har han suttit häktad men frias nu av tingsrätten, skriver Göteborgs-Posten."---
_

"Men när skolan startar dyker inte flickan upp. Sju dagar senare ringer pappan själv till skolan och meddelar att hela familjen är i Jordanien."---

"I juni i år greps pappan i Göteborg när han återvände och han häktades misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Men i tingsrätten friades pappan då tingsrätten inte kunde fastställa att socialtjänsten informerade pappan om hur LVU-vård fungerar."

https://www.expressen.se/gt/forde-bort-sin-dotter-frias-av-tingsratten/

(Gäller givetvis fler grupper än jordanier, det här är bara ett exempel.) 

* Migrationsverket har självklart information på arabiska för den som vill ha information om föräldrapenning. 

 Wikipedia: "Det officiella språket i Jordanien är arabiska men även engelskan är ett språk som många utbildade jordanier talar. I Jordanien är det obligatoriskt att lära sig arabiska och engelska. Franska lär man ut i vissa statliga och privata skolor men det är inte obligatoriskt."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-08-21, 21:37
#40

#39 Tänk om alla dessa idiotiska händelser/situationer hade kunnat avstyras…och styras om till de som verkligen är berättigade till hjälp.

Jimmy.L
2019-08-22, 07:14
#41

Inte undra på att alla vill till Sverige vi är bäst på att ge bidrag och inte behöver man vara orolig för att betala tillbaka felaktiga utbetalningar.

Göstage
2019-10-11, 13:44
#42

"Nu skärper Ebba Busch Thor tonen i integrationspolitiken. Kristdemokraterna vill se språktest och prov i samhällsorientering för den som vill ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. – Vårt budskap till nya svenskar är, var stolt över var du kommer ifrån och din historia, men bli svensk, säger Busch Thor."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/QoKaL4/ebba-busch-thor-spraktest-for-den-som-vill-stanna

På tiden!

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-10-26, 10:47
#43

Twitter

Centerpartiet i Nybro har en politikerskola- på arabiska. "Jag tror det är viktigt att man kan se att man kan påverka i Sverige", säger Karin Helmersson, ombudsman för Centerpartiet i Kalmar län.
 Ifrågasättanden kallar SVT för "hatiska".

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/har-lar-de-sig-om-svensk-politik-pa-arabiska

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-10-26, 11:05
#44

Att lära sig svenska måste ju vara prioriterat. Hur annars tänkte dom komma in i samhället.

Göstage
2019-10-26, 12:00
#45

Vad är det de gröna brukar säga? Jo, "det är svenskarna som behöver integreras".

"Allt fler svenskar lär sig arabiska. På Folkuniversitetet i Kristianstad och Hässeholm har man på två år gått från att bedriva en arabiska-kurs per termin till att idag (januari 2018) bedriva nio per termin."--- 

"Anas Idlibi undervisar i arabiska vid Folkuniversitetet i Kristianstad och Hässleholm. Han berättar att intresset för det arabiska språket är extra stort inom vissa yrkeskategorier. Enligt Idlibi är många av hans elever personer som arbetar med integration, på socialen och på arbetsförmedlingen. Han tror att de behöver lära sig arabiska för att lättare kunna klara av sina arbeten. – De kanske behöver arabiska för att bli mer effektiva på sina jobb, säger Anas Idlibi till P4 Malmöhus."---

– Vi behöver kanske lära oss lite mer om den arabiska kulturen för att kunna umgås. Så det blir ett större och större intresse, säger Boldrini Tisci till P4 Malmöhus."

https://nyheteridag.se/fler-svenskar-lar-sig-arabiska-behover-arabiska-for-att-bli-mer-effektiva-pa-sina-jobb/ 

Bara att ta skeden i vacker hand…

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2019-10-29, 19:39
#46

 Nu skall en utredning tillsättas för att "titta på"  eventuellt införande av språk- och kunskapsprov för att bli svensk medborgare. 

"Det är helt rätt att införa språk- och kunskapsprov för att bli svensk medborgare. Men Januaripartierna borde gå längre", skriver Expressens ledarsida. Vidare:

_"På tisdagen presenterade Januaripartierna direktiven till en utredning som ska lämna sin slutrapport 1 maj 2021.
_

Att det har krävts två decennier för att komma till skott säger mycket om hur känsligt ämnet har varit. Det har ansetts stötande och ”exkluderande” att ställa krav på den som vill bli svensk medborgare. Precis som Sverige har varit extremt generöst med att dela ut permanenta uppehållstillstånd sticker vi ut internationellt med lågt ställda krav för medborgarskap."---

Frågan är varför Januaripartierna valde att stanna där. Det rimliga hade varit att i stället ta ett helhetsgrepp om medborgarskapsfrågan. Våra nordiska grannländer ställer genomgående högre krav för att erhålla medborgarskap än vad Sverige gör.

I Danmark krävs exempelvis att personen i fråga har varit bosatt i landet nio år, i Norge minst 7 år och i Finland 4-7 år. I Sverige räcker det med en hemvisttid på 5 år som huvudregel och 4 år för flyktingar och statslösa. I Danmark krävs vidare att den sökande har försörjt sig själv under de senaste fem åren före beslutet. I Sverige finns inga sådana krav. Listan kan göras mycket längre, exempelvis kring möjligheten att återkalla medborgarskap.

Allt detta borde utredningen ha fått i uppdrag att se över. Det är hög tid att uppvärdera det svenska medborgarskapet."

https://www.expressen.se/ledare/stall-hogre-krav-for-att-bli-svensk-medborgare/

Fetstilen är Expressens.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2019-10-29, 19:56
#47

Resten av världen garvar åt oss.

kamera0710
2019-10-30, 05:51
#48

Ja, vad bör man känna till om Sverige?

Hayabusa
2019-10-30, 06:56
#49

Vad bör nya eller blivande medborgare känna till om Sverige? Vad sägs om:

Att Sverige är ett land med mycket generösa bidrag och förmåner. Att illegala invandrare, så kallade ”papperslösa”, har viss rätt till vård och att den betalda föräldraledigheten är världens längsta. Att man kan få väldigt mycket pengar om man har många barn.

Göstage
2019-10-30, 07:22
#50

#49 Ja, det gäller ju att se till att ingen i de rätta målgrupperna missar informationen…

https://www.nwt.se/2019/10/30/sverige-lockar-med-bidrag/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-10-30, 07:25
#51

#50 Just det - vad är det jag sagt om Sverige? Global Socialförvaltning.

Göstage
2019-10-30, 09:37
#52

Steget efter kommenterar i vanlig ordning på pricken! 😃😎

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2019-10-30, 09:42
#53

Så är det.

Göstage
2019-10-30, 09:47
#54

Katerina Janouch upplever hur aktivisterna på våra myndigheter lydigt löper partipolitiska ärenden, nu senast för att marknadsföra den världsledande storartade svenska godheten:

"Svenska Institutets agerande påminner om det mobbade barnet på skolgården, som försöker köpa sig vänner genom att erbjuda en välfylld godispåse och till och med pengar för att få vänner."---

"Jag funderar på hur det kommer sig att ansvarslöst storhetsvansinne så djupt slagit rot i huvudet på människor med makt. Saknar de all självbevarelsedrift? Än viktigare – saknar de all lojalitet med sitt eget land? Är de beredda att sälja ut oss och vår välfärd och trygghet enbart för att känna sig goda?"---

http://katerinamagasin.se/de-politiska-aktivisterna-pa-vara-myndigheter-har-blivit-fartblinda-och-helt-tappat-kontakten-med-verkligheten/

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-05-18, 07:02
#55

 Hamid Zafar, "rektor Hamid" skriver i en gästledare i GP att så länge vi inte kan och törs formulera tankar om våra nationella identitet, "den svenska berättelsen", så är det svårt att förklara för nyanlända vilka vi är och  som förväntas av dem om de vill bli medborgare i vårt samhälle.  

"Sverige tillhör – tillsammans med Serbien, Irland, San Marino och Andorra – de enda länderna i Europa som inte har något språkkrav för vare sig medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Detta har resulterat i att medborgarskapets betydelse reducerats till ett formellt sådant. Innebörden av det moraliska medborgarskapet diskuteras aldrig. Vad förväntas av mig som kommit hit?"---

"Vi har haft råd att inte behöva ta itu med vad det svenska är. Det är först i ljuset av de senaste årens stora flyktingvågor som systemets brister blottat sig. I detta tillstånd har man etablerat ett system där människor som kommer till Sverige kan förvänta sig få obegränsat tolkstöd, inga särskilda krav på att lära sig svenska och möjlighet till livstids försörjningsstöd. Ett system som inte har några särskilda förväntningar på de som kommer hit. Vi borde ställa oss frågan vad det är i vårt system som möjliggör att människor i mindre utsträckning blir självförsörjande.

Ett av de största misslyckandena med den svenska modellen är att man aldrig har angripit frågor som rör lojalitet och identitet. I Sverige har ambitionen aldrig varit att människor som kommer till Sverige ska identifiera sig som svenskar som är lojala med den svenska nationen. Än idag kan du träffa på tredje generationens turkar som i första hand identifierar sig som turkar bosatta i Sverige – inte som svenskar med turkiska rötter. Detta är något som man lyckats avsevärt bättre med i länder som USA och Kanada. En stark känsla av tillhörighet till det nya landet. Om svenskar själva inte formulerat den svenska berättelsen, hur ska vi då kunna förvänta oss att de som kommer ska kunna ta till sig det svenska?" 

https://www.gp.se/ledare/vilken-är-den-svenska-berättelsen-1.28071505

Om språkkrav, se denna tråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-05-18, 09:49
#56

#55 Det finns en, relativt sett, stor grupp av "gammelsvenskar" som  driver en agenda som Hamid beskriver dvs: 

"…ett system där människor som kommer till Sverige kan förvänta sig få obegränsat tolkstöd, inga särskilda krav på att lära sig svenska och möjlighet till livstids försörjningsstöd. Ett system som inte har några särskilda förväntningar på de som kommer hit."

Inte sällan finner vi dessa "gammelsvenskar" bland akademiker, universitet, högskolor och t om hela politiska partier. Den som inte delar dessa värdegrunder blir sonika utkastad & tystad. 

Hamid har helt rätt, men hur många politiker driver den frågan?

Göstage
2020-05-18, 10:39
#57

Ett typexempel på den korrekta svenska inställningen är när det från politiker och media sägs att invandrare  "tvingas" lära sig svenska språket och erhålla undervisning om gällande lagar, regler och samhälle, när det i själva verket borde vara ett drömläge att få sådan undervisning och information som ny i ett land.

Fråga till de politiska partierna från "Jamonta": "Varför vill ni tvinga invandrare att lära sig svenska?" Väntat svar från Vänsterpartiet: "Vi vill inte tvinga någon att lära sig svenska. Men vi ska hjälpa alla som vill lära sig svenska."---

Som rektorn säger: "Sverige tillhör – tillsammans med Serbien, Irland, San Marino och Andorra – de enda länderna i Europa som inte har något språkkrav för vare sig medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-05-18, 10:52
#58

#57 Det är ju dessvärre exakt den typen av resonemang som härskar bland alldeles för många.

Göstage
2020-05-19, 10:16
#59

"Efter ett förslag från Sverigedemokraterna om språkkrav för anställda inom äldreomsorgen har Socialdemokraterna nu lagt fram ett eget förslag om språktest vid nyanställning. ”Stigmatiserande”, varnar Miljöpartiet.

Göteborgs-Posten rapporterar att SD var först att lägga fram en motion om språkkrav i äldreomsorgen. Som svar vill nu S införa språktest för personer som anställs inom äldreomsorg, funktionshindersverksamhet, fritidshem och förskola."---

https://nyheteridag.se/s-och-sd-vill-ha-spraktest-for-personal-pa-aldreboenden-mp-emot-stigmatiserande/

"Stigmatiserande" - att de bara orkar…😕

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-05-19, 10:24
#60

#59 Kanske ska de ha en tolk med sig under arbetets gång?

Göstage
2020-05-19, 10:26
#61

#60 I miljöpartisternas Sverige är i dessa sammanhang inget omöjligt omöjligt…🤪

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Carmarino
2020-05-19, 10:47
#62

#59 Att det kan vara "stigmatiserande" för vårdtagarna, att inte förstå vad de som vårdar dem säger, det struntar MP tydligen i.


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Hayabusa
2020-05-19, 11:08
#63

#62 Precis.

LBB
LBB 
2020-05-19, 12:16
#64

Tja man kanske skulle införa ett slags kompetensprov för att få uppehållstillstånd. Och sedan följa upp den med ytterligare ett för medborgarskap. Som avslutning ett prov i samhällskunskap o ekonomi för att få rösträtt. Så att den som röstar vet och förstår vad han/hon röstar på😉

PS det sistnämnda skulle naturligtvis gälla för alla som vill rösta

Caeli
2020-05-19, 14:53
#65

#59 Verkligen på tiden med språktest för de som ska arbeta inom äldreomsorgen! Många äldre hör dåligt och har då ännu svårare att förstå den som pratar dåligt/annorlunda.

Göstage
2020-08-03, 09:34
#66

Jag kan inte hjälpa det, men jag blir så glad varje gång nöjda invandrare som Mustafa Mohamed (som var bara barnet när han kom hit) får komma till tals utan att bli motsagda i media. Det finns givetvis många som trivs, men det verkar lättare att komma till tals och få utrymme om man är missnöjd flykting och/eller invandrare. Det är väl därför Mustafa får epitetet "Mr Nöjd" idag…

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wP7L3M/mr-nojd-ger-en-inblick-i-idrottens-baksida

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-08-14, 11:06
#67

En orsak som framförs till att invandrare är överrepresenterade bland sexköparna är att Migrationsverket ännu inte infört obligatorisk samhällsintroduktion, meddelar P4 Uppland

Så en svensk sexköpare är en "torsk", en invandrad har fått bristande samhällsinformation.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2020-08-14, 11:20
#68

#67 Väntar bara på att dom ska få skadestånd för att ha köpt sex.

Carmarino
2020-08-19, 11:12
#69

Apropå språkkrav inom vården så har ju Nyamko Sabuni föreslagit att det ska vara förskoleplikt från fem års ålder så att barnen ska lära sig svenska.

Malin Siwe på Expressen har en del synpunkter på det. (Fetstilen är Malins.)

_Det är inte så att alla barn med dåligt ordförråd har varit hemma med mamma eller pappa. De flesta har gått på förskolan - den där som ska göra underverk för språkutvecklingen.
_

Att den inte alltid gör det är rätt lätt att förstå. Trots att politiker länge talat om att åtminstone hälften av personalen ska vara förskollärare är rikssnittet strax under 40 procent. Över 25 procent har ingen barnutbildning alls.

Kompetensnivån är särskilt låg på förskolorna i invandrartäta områden, i hela Sverige. Och där är ofta en stor del av de anställda själva invandrare med otillräcklig svenska.

-----

Man skulle kunna villkora försörjningsstöd med krav på att åtminstone femåringar går på förskola. Men då vill det till att där verkligen finns en språkutvecklande verksamhet, med personal som invandrarföräldrarna uppfattar som svenskar eller assimilerade.

Sedan gäller det förstås i förskolan, precis som i vården och omsorgen, att ställa språkkrav på personalen och erbjuda de redan anställda ytterligare utbildning i svenska.

https://www.expressen.se/ledare/malin-siwe/forskoletvang-hjalper-inte-om-personal-knappt-talar-svenska/


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Hayabusa
2020-08-19, 11:45
#70

#69 Ett dilemma med många frågor och få svar. Projektet "Förskoletalanger" hade jag inte hört talas om, men vad säger man? 

"Förskoletalanger är ett samverkansprojekt, vilket innebär att arbetsmarknadsenheten och gymnasieförvaltningen samarbetar med arbetsförmedlingen och förskolorna i utbildningsprocessen från ax till limpa. Kommunen väljer ut talangerna, de utvalda deltagarna, tillsammans med arbetsförmedlingen. Talangerna får sedan under ett och ett halvt år varva praktik på förskola med studier i svenska och barnkunskap på gymnasienivå. Under utbildningen får de lön."

Källa www.vagentilljobben.se

Göstage
2020-08-27, 08:47
#71

Förmågan att förstå förhållanden i mottagarlandet kräver vissa förkunskaper. Det framgår av undersökningar från Institutet för framtidsstudier. Man har där kommit fram till att synen på utbildningsnivån bland nyanlända generellt har överskattats från det svenska samhällets sida, vilket gör att man lätt pratar över huvudet på dem man riktar sig till.  Den som är intresserad av ämnet hittar mycket av värde i Puranens långa essä i Kvartal.

"Eftersom tillit har ett samband med utbildningsnivå är kunskapsfrågan central, skriver Bi Puranen, forskare vid Institutet för framtidsstudier, som undersökt migranters kunskaper om Sverige via både enkäter och intervjuer. Resultatet antyder att relativt nyanlända migranters utbildningsnivå tidigare har överskattats."---

"I en SCB-analys från 2019 om utbildningsnivån hos migranter som kommit till Sverige mellan 2014 och 2017 uppskattas att invandrare från Somalia och Afghanistan har den lägsta utbildningsnivån av samtliga migranter. Mer än 60 procent av dem saknar utbildning eller har som mest grundskolekompetens. För migranter från Eritrea ligger motsvarande värde på omkring 50 procent medan de från Irak och Syrien hamnar på cirka 40 procent."---

"Varför är detta viktigt i en essä som handlar om bildningens betydelse? Jo, därför att även om man tillägnar sig en yrkesutbildning så finns det andra delar av integrationen som är avgörande för att man ska bli delaktig och känna sig inkluderad i det svenska samhället. Om en individ inte äger den mest grundläggande utbildningen, blir det svårt att ta till sig nödvändig information. Det blir också svårt för föräldrar att kunna stödja sina barn. Problemet som framkommit i våra studier är att många migranter inte själva är medvetna om att det är så mycket mer – utöver rena yrkeskunskaper – som behövs för att en människa ska fungera i en komplex samhällsstruktur som den svenska."---

https://kvartal.se/artiklar/vad-vet-migranter-om-sverige/

Så vad hände med kompetensregnet?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2020-08-27, 09:03
#72

#71 Ännu en i raden av bra artiklar från Kvartal. 

Kompetensregnet, var blev det av? Bra fråga, personligen såg jag det aldrig komma.

Göstage
2020-09-16, 06:21
#73

Alice Teodorescu Måwe gästspelar i en krönika på sin gamla ledarredaktion på GP och undrar med tanke på de nu hastigt offentliggjorda uppgifterna om regionala klanvälden varför dessa lyckas framkalla lojalitet, när Sverige misslyckas med det i sin integration och där man kanske rentav ser det som fult att begära lojalitet av sina nya medborgare?

"I mångt och mycket återfinns roten till problemet i den misslyckade integrationen. Dels för att målet med integrationen i sig inte tillräckligt tydligt definierats, vilket skapat osäkerhet kring majoritetssamhällets förväntningar. Dels för att den något naiva utgångspunkten varit att alla som kommer till Sverige gör det för att de inget hellre vill än att få bli, och leva som, ”svenskar”. Men tänk om det inte är så? Tänk om detta alternativ av vissa, faktiskt upplevs som sämre?

Oavsett om det handlar om samhällets kollektiva oförmåga att integrera, eller den enskilda individens ovilja att integreras, är segregationen en enorm källa till problem. Inte minst då en tillvaro i gränslandet knappast bidrar till en djupare känsla av lojalitet med det nya landet och majoritetsbefolkningen."---

"Hur förmår man människor som inte tror på Sverige som gemenskap, som inte vill vara en del av en sådan gemenskap, eller som upplever att de inte får bli en del av den, att känna ansvar och plikt för Sverige? Rentav lojalitet?"

https://www.gp.se/ledare/stefan-l%C3%B6fven-och-de-40-klanerna-1.34090451

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Göstage
2020-09-17, 10:02
#74

"Alla asylsökande ska tvingas genomgå en kurs i demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet.

– Ingen ska kunna säga att man inte fått information om grundläggande saker i det svenska samhället, säger Anders W Jonsson, vice ordförande i Centern."---

https://www.sydsvenskan.se/2020-09-16/asylsokande-ska-ga-tvangskurs-i-demokrati-och-jamstalldhet?

Resten är betalartikel.

Tur att det inte var SD som kom med det rasistiska förslaget.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2020-09-17, 10:03 av Göstage
Göstage
2020-09-17, 10:15
#75

#74 Rasistisk motion av SD i riksdagen 2017 (och förslaget har framfört långt tidigare än så):

"Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga som anländer till Sverige god kännedom om det svenska samhället, både för deras möjligheter att lära känna det land i vilket de vistas och för samhällets möjligheter att utkräva ansvar. Därför förespråkar partiet att det ska bli obligatoriskt för samtliga som beviljas uppehållstillstånd att delta i samhällsorientering, något som idag endast är ett erbjudande och som endast ges vissa grupper av nyanlända."

"Vi vill också utveckla utbildningens innehåll så att den ger en bra introduktion till Sverige som land, till livet i Sverige, till praktiska kunskaper gällande skyldigheter, rättigheter och möjligheter, såväl som till kännedom om det svenska samhällets kultur, historia och värdegrund. Samhällsorientering ska ske parallellt med, och som ett komplement till, svenskundervisning."

Motion till riksdagen 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2020-09-17, 10:16 av Göstage
Jimmy.L
2020-09-17, 10:18
#76

Så sjukt hur man tar ett förslag från SD och låter som att idén var Centerpartiets.

Göstage
2020-09-17, 10:25
#77

Ja, vi har ju sett innovationssmittan ett antal gånger genom åren, först var det Moderaterna, därefter Socialdemokraterna. Att nu Centerpartiet sällar sig till smyglånarna är lite pikant. 😉

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

 • Redigerat 2020-09-17, 10:26 av Göstage
Jimmy.L
2020-10-02, 19:23
#78

Nyköpings kommun bjuder de närmaste veckorna in till tre större möten där en framtida mötesplats i Brandkärr ska diskuteras med målet att få in så många röster som möjligt. Mot den bakgrunden har kommunen valt att bjuda in män, kvinnor och äldre separat.

– Vi har ett jämställdhetsproblem i det här området och vi vill höra så många röster som möjligt, även tjejer och kvinnor, säger han.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/kritik-mot-konsuppdelade-stormoten-i-brandkarr-vi-har-ett-jamstalldhetsproblem

Jimmy.L
2020-11-16, 12:46
#79

Flera partier tycker att nyanlända ska kvalificera sig in bidragssystemet – men förslaget nobbades i regeringens migrationsförslag.

Nu föreslår Göran Persson (S) att begränsningar kan bli nödvändiga.

– Om det står till förfogande från dag ett kommer det urholkas, säger den tidigare statsministern i tankesmedjan Tidens podcast.

https://www.expressen.se/nyheter/goran-persson-begransa-valfarden-for-nyanlanda/

Göstage
2021-01-11, 11:13
#80

Frågan är inte bara vad man borde lära sig, utan vilka som känner sig kallade att stå för undervisningen.

"Över 435 000 olika studietimmar kommer att strykas från Studiefrämjandets verksamhet. Oroväckande många fall av integrationsprojekt har visat sig vara oseriösa.

När Studiefrämjandet skulle fråga ut kursledare för kurser i svenska språket gick det inte ens att genomföra intervjuerna utan tolk."---

Om tolkservice i svenska samhället

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Kunde inte genomföra intervjuer utan tolk
 • Redigerat 2021-01-11, 11:15 av Göstage
Hayabusa
2021-01-11, 11:20
#81

#80 Ja, jösses…dessvärre blir jag inte förvånad.

Draknästets_Reptiler
2021-01-11, 11:22
#82

#80: Inte ett dugg förvånande. Jag tycker att absolut lägsta krav att man skall få bli medborgare i Sverige är att man kan språket.

Göstage
2021-01-13, 18:04
#83

"Alla som ansöker om att bli medborgare ska göra ett särskilt prov enligt utredningsförslaget som är en del av januariavtalet. Provet ska bestå av en del i svenska och en del i samhällskunskap."---

"– Utgångspunkten är den att det finns grundläggande rättigheter i ett välfärdssamhälle. Men det finns också grundläggande skyldigheter, och det är att tillgodogöra sig de möjligheter som erbjuds och göra allt man kan för att komma in i det nya samhället, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på en pressträff i samband med att delbetänkandet överlämnades till regeringen."---

"Proven ska bekostas av den enskilde och beräknas kosta ungefär 2 000 kronor för ett svenskprov respektive 500 kronor för ett samhällskunskapsprov.

Förslaget går nu ut på remiss.

– Det här är ett angeläget förslag och vi hoppas att det kan genomföras så fort som möjligt, säger Morgan Johansson."---

https://bulletin.nu/politik/all/sprakkunskaper-krav-for-medborgarskap

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Alla som ansöker om att bli medborgare ska göra ett särskilt prov enligt utredningsförslaget som är en del av januariavtalet. Provet ska bestå av en del i svenska och en del i samhällskunskap.
Göstage
2021-01-13, 18:05
#84

#83 Nejmen så bra Morgan, då är det klappat och klart då?

"– Det här är ett angeläget förslag och vi hoppas att det kan genomföras före 2025. Samtidigt förstår jag att detta är en stor organisatorisk utmaning, säger Johansson."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1Bql1K/sprakkrav-for-medborgarskap-kan-droja

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

För att bli svensk medborgare ska det krävas godkänt prov i svenska och i samhällskunskap. Det föreslår en utredning och justitieminister Morgan Johansson (S) är positiv. Men det kan dröja till 2025 innan de nya kraven införs.
 • Redigerat 2021-01-13, 18:05 av Göstage
Jimmy.L
2021-02-01, 16:05
#85

– Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättig­heter och skyldig­heter som gäller och hur livet här ser ut. Samhälls­introduk­tionen ska vara en del av asyl­processen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etablerings­främjande insatser som ges asyl­sökande i Sverige, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, i pressmeddelandet.

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/regeringen-ger-i-uppdrag.z-k331ax1

Regeringen ger i uppdrag till Migrationsverket att förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande när de kommer till Sverige, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Hayabusa
2021-02-01, 20:59
#86

#85 Men nu ser det inte ut så.

Jimmy.L
2021-02-15, 17:23
#87

Trelleborgs kommunfullmäktige klubbade under måndagen ett beslut om att inte anställa personer inom kommunen som vägrar att hälsa genom att ta i hand. Förslaget lades ursprungligen fram av Sverigedemokraterna för två år sedan. Partiet menar nu att kravet på handskakning inte ska införas förrän efter coronapandemin.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/krav-pa-handskakning-vid-anstallning-i-trelleborg

Trelleborgs kommunfullmäktige klubbade under måndagen ett beslut om att inte anställa personer inom kommunen som vägrar att hälsa genom att ta i hand. Förslaget lades ursprungligen fram av Sverigedemokraterna för två år sedan. Partiet menar nu att kravet på handskakning inte ska införas förrän efter coronapandemin.
Göstage
2021-02-18, 17:09
#88

Jökligans Sverigeintroduktion- ett spel för gallerierna?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jökens obligatoriska kortkurs för asylsökande känns mest som valfläsk. Än så länge ställs inga rejäla krav på migranter att respektera svenska värderingar – vad än Morgan Johansson (S) påstår.
Göstage
2021-03-02, 07:15
#89

Staten ägnar sig åt historieförfalskning och skönmålning av arbetarrörelsen i sin information till nysvenskar, skriver journalist och historikern Johan Romin på Expressen debatt. Han anser att de aktuella skrifterna bör dras in.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Sajten ”Information Sverige” är ingenting annat än statligt sanktionerad historieförfalskning. Dessutom riktad till nyanlända personer som kanske inte har några djupare kunskaper om det land de nyss flyttat till, skriver journalisten och historikern Johan Romin. 
Göstage
2021-03-06, 15:35
#90

Merit Wager på Bulletin anser att man skall ställa krav på de inflyttade som vill bli svenska medborgare.

"För att bli medborgare i landet måste du ha mycket goda kunskaper både muntligt och skriftligt i landets språk”. En sådan regel finns i de flesta andra länder, där sådana kunskaper är ett oavvisligt krav för att man ska tas upp i den medborgerliga gemenskapen. Det gör att de som har kommit till landet har något att sträva efter. Svenskt medborgarskap är ju inte en mänsklig rättighet, utan ska vara något man kvalificerar sig för genom att bli en del av samhället på flera olika sätt. Att behärska språket är ett av de viktigaste sätten. För skattebetalarna upphör ju då också de gigantiska kostnaderna för tolkar på alla upptänkliga språk och i alla tänkbara sammanhang i samma ögonblick som medborgarskapet beviljas.

Ett land som värnar om sitt folk, sin särart och sin kultur visar det gentemot de främlingar som landet har tagit emot så att dessa vet vad de förväntas anpassa sig till för att bli en del av den nationella gemenskapen."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Har någon hört talas om att svenskar som har flyttat till Thailand skulle kallas ”nythailändare” eller ”thailändare”? Merit Wager ställer en retorisk fråga om vår ovana att beskriva invandrare som nysvenskar. Man lämnar inte sitt ursprung, sin egen kultur och sin bakgrund bara för att man korsar den svenska gränsen. 
 • Redigerat 2021-03-06, 15:37 av Göstage
Jimmy.L
2021-03-19, 07:27
#91

Projektet ”mammor emellan”, som riktar sig till kvinnor i Araby i Växjö, drar nu igång. Projektet ska stärka kunskapen om demokrati och svenska samhället hos nyanlända kvinnor.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/stadsdelsmammor-ska-sprida-kunskap-om-demokrati-till-kvinnor-i-araby

Projektet ”mammor emellan”, som riktar sig till kvinnor i Araby i Växjö, drar nu igång. Projektet ska stärka kunskapen om demokrati och svenska samhället hos nyanlända kvinnor.
Göstage
2021-03-23, 08:20
#92

Vad bör Sverige känna till om en ny medborgare?

"Sverige ställer för låga krav på medborgarskap. De som har ljugit sig till sitt pass måste kunna bli av med det", skriver Expressens ledarsida om avslöjandet att klanledaren i Angered hade ett mord på en tiobarnsmor på sitt samvete när han upptogs i den svenska gemenskapen.

"På ett generellt plan är kraven för att få medborgarskap i Sverige i princip lika lågt ställda nu som då: Du behöver inte kunna svenska, du behöver inte kunna något om det svenska samhället och du behöver inte kunna försörja dig. Det räcker i praktiken bara med att ha bott här en dryg mandatperiod för att bli medborgare.

Det är svårt att se hur de slappa kraven stämmer överens med lagstiftningens högstämda tal om att medborgarskapet ska bidra till ”samhörighet med Sverige”.---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Sverige ställer för låga krav på medborgarskap. De som har ljugit sig till sitt pass måste kunna bli av med det.
Göstage
2021-03-25, 09:58
#93

Svenska kyrkan har lämnat remissvar på regeringens/jökens förslag om minikrav för att bli svensk medborgare. De pläderar för ett kravlöst medborgarskap, och för flesta möjliga.

"Svenska kyrkan skriver i yttrandet att man anser att krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap inte bör införas. Ställningstagandet motiveras med att forskningen inte ger stöd för att högt ställda språkkrav leder till bättre integration. Tvärtom visar forskning att högre krav på språkkunskaper leder till exkludering och diskriminering, vilket riskerar att leda till segregation. Språkkrav riskerar även att drabba kvinnor och andra grupper med låg utbildning särskilt hårt.

Svenska kyrkan menar även att det ur ett demokratiperspektiv är önskvärt att en stor andel av de som blir bosatta i Sverige blir svenska medborgare och kan nyttja sin rösträtt fullt ut, där kraven alltså innebär en försvårande omständighet till medborgarskap."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Svenska kyrkan har lämnat synpunkter till justitiedepartementet på delbetänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2). Svenska kyrkan fokuserar i yttrandet på risken för ökad segregation och på att förslagen i större utsträckning försvårar för människor med låg utbildningsnivå.
 • Redigerat 2021-03-25, 10:00 av Göstage
Hayabusa
2021-03-25, 10:29
#94

#93 Är det underligt att samhället spretar likt en igelkott?

Jimmy.L
2021-03-25, 11:06
#95

Jag blir tokig hur i helvete ska nyanlända bli en del av samhället när dom inte behöver lära sig svenska det borde vara lagkrav.

Göstage
2021-03-25, 11:15
#96

#93 ff Reaktionerna på sociala medier om kyrkans yttrande har inte låtit på vänta på sig...

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Utredningen som föreslår att ett godkänt prov i svenska och grundläggande samhällskunskap ska vara ett krav för svenskt medborgarskap menar Svenska kyrkan kommer leda till ökad segregation och bör därför slopas. I oktober 2019 tillsatte regeringen en särskild utredare som en del av den så kallade januariöverenskommelsen som skulle lämna förslag på att ett godkänt […]
 • Redigerat 2021-03-25, 11:15 av Göstage
Hayabusa
2021-03-25, 11:42
#97

Krav på språk eller inte, jag anser att de (kyrkan m.fl.) missar en viktig poäng här: Språk lär man sig INTE för "gammelsvenskens" skull utan för sin egen. Det är ett faktum att språk är en viktig nyckel till att bli en del av ett nytt samhälle/kultur etc.
Det som bekymrar mer är avsaknad av förväntningar och målsättning för invandrare. Den nytillkomne behöver inte, förväntas inte förstå hur det nya samhället fungerar? Hur i hela fridens namn ska en invandrare eller flykting kunna bli en integrerad del av ett nytt samhälle om det inte ens finns en förväntan om det? Det är ju exakt DET som göder en segregation.

Jimmy.L
2021-03-25, 11:45
#98

#97: Exakt, kyrkan tar ställning att utanförskap är okej.

Draknästets_Reptiler
2021-03-25, 12:02
#99

Det minsta man kan kräva är väl för i helvete att de skall lära sig svenska ? Ännu mindre kan jag begripa hur kyrkan kan vara för detta.

Göstage
2021-03-30, 08:05
#100

#93 ff Ledarsidorna (Johan Westerholm) filosoferar i en ännu inte plusmärkt artikel över den av av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet dominerade Svenska Kyrkans inställning till språkkrav för svenskt medborgarskap.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Svenska kyrkan, dominerad av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, motsätter sig inte bara språkkrav och därmed i praktiken krav på egenförsörjning för att erhålla ett svenskt medborgarskap. Re...
Göstage
2021-04-08, 08:44
#101

#93 ff Karin Pihl på GP:s ledarsida tycker, som många andra, att Svenska kyrkans ställningstagande i språkfrågan är diskutabel.

"I internationella undersökningar är svenskar överlag toleranta och icke-rasistiska. Man måste inte vara blond eller lutheran för att vara svensk. Men det finns en sak som sticker ut. 93 procent av svenskarna anser att det är mycket eller ganska viktigt att tala svenska för att vara en del av den nationella gemenskapen."

Språklig förståelse är avgörande för att upprätthålla det sociala kapitalet. Att dela ut medborgarskap utan språkkrav är därför som att bjuda in till ett fint kalas utan att specificera klädkod. Du är välkommen, fast… du är egentligen inte det."

Det är inte humant, snarare tvärtom."

Se även tråden "Tolkservice - varför lära sig svenska då?"

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Utan ett gemensamt språk är det svårt att skapa gemenskap i samhället. Nu har Svenska kyrkan uttalat sig politiskt igen. Denna gång gäller det språkkrav för
 • Redigerat 2021-04-08, 08:58 av Göstage
Draknästets_Reptiler
2021-04-08, 12:47
#102

#101: Jag tänker då ta mig fan inte lära mig arabiska eller annat språk som nyanlända pratar.
Jag pratar Norska, Svenska och Engelska flytande.

Nyanlända får väl lära sig svenska, om de skall vara i Sverige ?

Göstage
2021-04-10, 07:30
#103

#93 ff Nyamko Sabuni vänder sig på Aftonbladet debatt mot Svenska kyrkans ställningstagande i språkfrågan, inte minst baserat på egna erfarenheter.

"Jag förstår tyvärr inte på vilket sätt som segregationen ökar om människor kan tala med varandra, förstå samhället, utbilda sig och utvecklas? Det är ju precis tvärtom. Svenska språket och kunskap om vårt samhälle är nyckeln till integration och därför en självklar förutsättning för medborgarskap."---

"Att bli medborgare i Sverige är ett stort steg där man vill bli en del av vår gemensamma framtid. Jag har själv fått känna stoltheten av att bli medborgare i Sverige och äran över att ha ett svenskt pass.

Medborgarskapet måste uppvärderas och det svenska språket är en central del av detta. Att behärska språket och förstå landet man lever i ger frihet, även för kvinnor och lågutbildade."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Nyamko Sabuni: ”Tycka synd om”-mentalitet i kyrkans kritik mot språktest för medborgarskap
 • Redigerat 2021-04-10, 07:31 av Göstage
Jimmy.L
2021-04-10, 08:25
#104

#103: Precis jag förstår inte kyrkan som är för utanförskap.

Göstage
2021-04-17, 12:52
#105

#93 ff Trots att Svenska kyrkan inte var remissinstans om språkkravet och medborgarskapet så "kapade" de ämnet och mer eller mindre gjorde sin ståndpunkt som tungt vägande, skriver Ann Heberlein på Smedjan.

"På den långa listan av organisationer och instanser som Justitiedepartementet sänt ut förslaget på remiss angående språkkrav som villkor för svenskt medborgarskap återfinns inte Svenska kyrkan. Det är inte ovanligt att Svenska kyrkan är remissinstans, men i detta fall betraktas alltså inte Svenska kyrkan som en instans med särskild kunskap rörande just denna fråga. Trots att Svenska kyrkans uppfattning inte efterfrågas väljer alltså kyrkostyrelsen att ta ställning genom sitt yttrande. Det säger något om vilken vikt kyrkostyrelsen anser just denna politiska fråga har."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Ärkebiskop Antje Jackelén har politiserat Svenska kyrkan på ett sätt som gör att många kristna med borgerliga sympatier inte längre känner att det finns plats för dem i kyrkan. Vänsterlutande ställningstaganden i dagspolitiska frågor som migrations- och klimatpolitik går emot tanken på att vara en folkkyrka med låga trösklar och högt i tak, skriver Ann Heberlein.
Göstage
2021-04-20, 16:37
#106

I Danmark skärps nu kraven för att erhålla medborgarskap, bland annat skall utfärdat fängelsestraff innebära att man går miste om möjligheten att bli dansk medborgare.

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Danska politiker har beslutat att fängelsedömda inte längre har rätt att få danskt medborgarskap, rapporterar TV2.
Jimmy.L
2021-04-20, 16:45
#107

#106: Bravo Danmark.

Göstage
2021-04-21, 09:25
#108

TT: "Förslaget att införa medborgarskapsprov sågas.

Skolverket vill inte utforma proven, universiteten inte arrangera dem och lärarna ser risk för att utsättas för ökad press."---

Förvånad, någon?

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Förslaget att införa medborgarskapsprov sågas. Skolverket vill inte utforma proven, universiteten inte arrangera dem och lärarna ser risk för att utsättas för ökad press.
Göstage
2021-04-22, 07:29
#109

Konstigt att folk alls vill komma hit och bli medborgare i landet, med tanke på hur diskriminerande vi är här- om man skall tro politikerna. Lars Åberg på Bulletin:

"Det svenska systemet, för inte så länge sedan ett av världens mest betrodda, hör nu till dem som är bäst på att så misstro mot sin egen anständighet. I få andra länder arbetar politiker, myndigheter och föreningsliv lika idogt med att skapa intrycket att hela det samhällssystem de själva ingår i är så diskriminerande att det finns anledning att fråga sig om det bör finnas kvar.

Det har gjorts till ett grundläggande problem – strukturellt, förmodligen olösligt – att människor som flyttar till Sverige möter språk, kultur, traditioner och lagstiftning som de inte är vana vid. Vid ankomsten träffar de på en samhällsorganisation de inte känner igen. Så har det visserligen sett ut för migranter överallt i alla tider, men i Sverige kan man få tolkhjälp med att formulera sin upplevelse av att ha blivit diskriminerad av det maskineri för omhändertagande som samhället konstruerat."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Om Sverige är fullt av diskriminering blir det svårt att förstå att människor vill komma hit. Det är inte heller lätt att begripa varför lagen bara förbjuder vissa former av diskriminering, skriver Lars Åberg.
Hayabusa
2021-04-22, 09:22
#110

#109 En välskriven text av Lars Åberg. Kort & koncis beskrivning, mycket bra.

"För vad är i dagens Sverige mer diskriminerande än hedersförtryck?"

Jimmy.L
2021-04-22, 09:37
#111

#110: Exakt.

Göstage
2021-04-25, 11:22
#112

Jimmie Åkesson vill stärka medborgarskapet på ett antal punkter .

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Alla välfärdstjänster borde knytas till medborgarskapet. Och bara svenska medborgare borde kunna rösta. Det är två förslag som Jimmie Åkesson för fram i intervju med Svenska Dagbladet. Intervjun (bakom betalvägg) inleds med frågor om samarbete med M och KD. SvD frågar hur det skulle gå att kompromissa om välfärdsfrågor, som arbetslöshets­försäkringen, där Sverigedemokraterna vill ha […]
Göstage
2021-04-26, 15:40
#113

SD flaggar för ändrade regler för icke medborgare i landet, och får viss uppbackning från Moderaterna.

"Sverigedemokraterna (SD) anser att bara svenska medborgare ska ha rätt till barnbidrag, bostadsbidrag och garantipension."

Även Moderaterna vill ha en översyn av förmåner och bidrag för nyanlända.

SD-förslaget “visar att vi i stort har en samsyn om vissa av de förändringar som behövs. För det första gäller det behovet av en översyn av de förmåner och bidrag som idag är bosättningsbaserade”, uppger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard i en skriftlig kommentar."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Sverigedemokraterna (SD) anser att bara svenska medborgare ska ha rätt till barnbidrag, bostadsbidrag och garantipension.
Göstage
2021-04-27, 17:41
#114

Språkröret Stenevi (MP) verkar föra ett flerfrontskrig just nu, och har förstås då också varit inne och vevat i medborgarskapsdebatten.

"Vakna upp Stenevi!", uppmanar Evin Badrniya, förste vice förbundsordförande i KDU på Expressen debatt om språkrörets ståndpunkt i den frågan.

"Stenevis argumentation är både naiv och felaktig. Möjligheten att integreras hänger inte bara på politikernas vilja. Den hänger också självklart på många materiella faktorer och verkligheten. Det faktum att volymer blir av relevans för detta följer av enkel logik och grundläggande matematik.

Vi i KDU inser att Stenevis talespunkter inte är lösningen. Först och främst måste migrationspolitiken framgent vara så restriktiv som möjligt. Det huvudsakliga är att integrera de som redan är här. Det är inte på något sätt humant att fortsätta ta emot många när det är sådana enorma skillnader mellan infödda och utrikesfödda.

För det andra behövs satsningar på utbildning, särskilt språklig sådan. Goda språkkunskaper är A och O. Vi behöver även en mer ambitiös arbetsmarknadspolitik som kan få fler i arbete. Vi behöver skärpta krav och bättre harmonisering med våra nordiska grannländer för att kvalificera sig till medborgarskap."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Märta Stenevis argumentation är både naiv och felaktig. MP:s nya språkrör borde vakna upp och ta del av migrationens verklighet, skriver KDU:s Evin Badrniya.
 • Redigerat 2021-04-27, 17:42 av Göstage
Göstage
2021-06-01, 20:23
#115

Det har inte ställts några större krav på vad man behöver veta om Sverige för att bli medborgare här. Och vad faktiskt värre är så kan man bli medborgare utan att myndigheterna kunnat styrka vem man egentligen gjort till medborgare.

Advokat Nima Rostami anser på Expressen debatt att den regel som möjliggör detta måste tas bort, och att medborgarskap skall kunna återkallas om det utfärdats på falskeligen lämnade uppgifter.

"Undantagsregeln om ej styrkt identitet ska helt tas bort. Medborgarskap är inte en rättighet utan en förmån. Idag är styrkt identitet inte ett definitivt krav för att beviljas medborgarskap. Undantagsregeln möjliggör naturalisation efter åtta års hemvisttid i Sverige även om identiteten inte är styrkt eller sannolik. För effektiv eliminering av fusk är det även av stort intresse att införa återkallelse av medborgarskap."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Bristfälliga säkerhetsrutiner möjliggör Irans underrättelseverksamhet i Sverige. I fallet med det misstänkta terrorparet som utgav sig för att vara afghaner har Migrationsverket missat samtliga varningssignaler, skriver advokat Nima Rostami.
 • Redigerat 2021-06-01, 20:26 av Göstage
Göstage
2021-06-29, 06:43
#116

Rebecca Weidmo Uvell har sin bild klar över varför det är så enkelt att bli medborgare i vårt land:

"Svenskt medborgarskap är ett krav om du ska kunna rösta i riksdagsval. För de partier som har stora väljargrupper bland utlandsfödda är det därför av intresse att så många som möjligt så lätt som möjligt får medborgarskap.

Här har du skälet varför Socialdemokraterna byggt ett system där det krävs mycket lite för att beviljas."---

"En av alla hundratals reformer Sverige behöver efter all misskötsel av vänstern är en rejäl uppgradering av kraven för medborgarskap samt mycket lättare för staten att faktiskt ta tillbaka beviljat medborgarskap, i de fall personen har två medborgarskap vilket väldigt många utlandsfödda har idag då just vårt land accepterar detta. Många andra länder accepterar inte att utlandsfödda inte avsäger sig sitt gamla."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Svenskt medborgarskap är ett krav om du ska kunna rösta i riksdagsval. För de partier som har stora väljargrupper bland utlandsfödda är det därför av intresse att så många som möjligt så lätt som möjligt får medborgarskap.  Här har du skälet varför Socialdemokraterna byggt ett system där det krävs mycket lite för att beviljas.
Jimmy.L
2021-07-22, 06:56
#117

Glädjen över att bli erbjuden jobb efter att ha satsat tusentals kronor på en utbildning förbyttes snabbt i besvikelse för Roshan Hashem. För att få jobba krävdes nämligen att hon tog av sig slöjan under arbetstid. Och enligt EU-domstolen har arbetsgivare rätt att ställa det kravet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/hennes-religosa-tro-stog-ivagen-for-att-fa-jobb

Glädjen över att bli erbjuden jobb efter att ha satsat tusentals kronor på en utbildning förbyttes snabbt i besvikelse för Roshan Hashem. För att få jobba krävdes nämligen att hon tog av sig slöjan under arbetstid. Och enligt EU-domstolen har arbetsgivare rätt att ställa det kravet.
Göstage
2021-07-22, 09:35
#118

Kajsa Dovstad i Expressen har läst en undersökning:

"Svenskarna har en inkluderande syn på svenskhet. Två viktiga faktorer för att anses som svensk är att att respektera svenska lagar och regler och att den som kan ska försörja sig själv. Lag och ordning snarare än blodsband, alltså."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

I städer med stor mångfald är det mellanmänskliga förtroendet lägre. Vad händer med Sverige om tilliten försämras?
Draknästets_Reptiler
2021-07-22, 12:48
#119

#117: Jag tycker faktiskt att det är bra. Skulle önska fler arbetsgivare gjorde så.

Göstage
2021-08-15, 08:28
#120

Kunskapen om Sverige är bristfällig bland nyanlända konstateras i en ännu inte publicerad rapport som Expressens ledarsida refererar till. (Det finns väl anledning att tro att den inte blivit så mycket bättre när de så småningom blir nya medborgare…)

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Okunskapen om svenska lagar har visat sig vara stor. Kurserna i samhällsorientering behöver både vässas och bli obligatoriska.
Hayabusa
2021-08-15, 09:41
#121

#120 Nähä!!! Kan det verkligen vara sant? En kort återblick:

2008

Per Schlingmann (M) vill ”klargöra svenska regler och värderingar”. Det blir uppståndelse. En grov flirt med främlingsfientliga krafter, menar Aftonbladet och undrar vad som ens menas med ”svenska” värderingar.

2009

Efter ett föredrag om integration samtalar jag över en öl med några liberala bekanta i politiksvängen. Någon i sällskapet påtalar att han ”har svårt för ordet”. Det låter som en ”uppfordrande uppmaning att anpassa sig och smälta in”, tycker han. Folk nickar. ”Jo, det låter lite SD.”

2011

Statsvetaren Andreas Johansson Heinö ger ut en Timbrorapport betitlad ”Integration eller assimilation?”. Syftet med rapporten är att reda ut vad folk menar med respektive ord. DN bannlyser både ordet assimilation och Timbro.

2012

Jag lyssnar på ett panelsamtal om integration och jobb. MP:s Maria Ferm ifrågasätter ordet integration eftersom många med integration menar assimilation – och då vet man inte vilka avsikter de har.

2013

Till S-kongressen föreslår partistyrelsen ett avskaffande av posten integrationsminister. ”Integration är ett problematiskt begrepp”, skriver man. ”Vi tycker att det är ett problem när man gör integration till ett alldeles eget politikområde”, säger Ylva Johansson.

Ovanstående text är till stora delar saxat från en artikel i Expressen år 2017. Länk här:
https://www.expressen.se/ledare/sanna-rayman/jaha-nu-passar-det-med-svenska-varderingar/

Att Ylva Johansson nu vill lära nyanlända om svenska värderingar innebär en uppseendeväckande u-sväng från regeringens sida.
Hayabusa
2021-08-15, 09:46
#122

Nu, knappt 4 år efter det att artikeln publicerades kan man fråga sig: Hur har det gått?
Sisådär, vill jag mena. Har Sverige rört sig från ruta ett? Knappast.

Bara för att få ett perspektiv på debatten, vad sa Schlingmann där och då, 2008?

”Exempelvis kan ju människor komma från kulturer där familjen är väldigt stark och där mannen har en starkare ställning än kvinnan. Då är det viktigt att tydliggöra att för oss är det viktigt att kvinnor också får utvecklas, utbildas och komma in på arbetsmarknaden.”

Hu kunde DET skapa en sådan uppståndelse? Grov flirt med främlingsfientliga krafter? Man tar sig för pannan.

Hayabusa
2021-08-15, 09:50
#123

Så här sa Ylva Johansson i december 2017:

"Ylva Johansson säger att hon själv har underskattat betydelsen av att jobba med normer och värderingar i samhällsorienteringen för nyanlända, men nu ska det nationellt framtagna utbildningsmaterialet ses över.

Du säger att det finns en ängslan att prata om normer och värderingar i de här sammanhangen. Vad tror du att det beror på?

– Jag vet inte säkert. Men jag tycker att vi inte har gjort det. Jag tror att vi kanske har känt oss obekväma att ta de här värderingsdiskussionerna och kanske heller inte har förstått hur viktigt det är för den som är ny i Sverige att få en chans att förstå och ta till sig de värderingar och normer som kommer till uttryck i lagar och regler och organisation."

https://sverigesradio.se/artikel/6841123

Regeringen ska se över innehållet i samhällsorienteringen för nyanlända. Undervisning om normer och svenska värderingar ska få ökat utrymme, säger arbetsmarknads- ...
Göstage
2021-08-15, 09:52
#124

#123 Det är mycket som "ses över" i den förtrollade värld som är politikernas…🙄

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Hayabusa
2021-08-15, 10:01
#125

#124 Så är det, vilket är ett finare sätt att säga: "Nej, vill inte ta i det".
Ungefär som: "Vi får se, jag säger inte ja men heller inte nej. Jag ska ha det i åtanke och återkommer".

Så ja, nu har jag städat bort den jobbiga frågan.

Jimmy.L
2021-08-15, 16:49
#126

Dom vill inte, kan inte och vågar inte.

Hayabusa
2021-08-29, 08:31
#127

Mustafa Panshiri har gett ut en bok som berör integration. Han tar upp 7 st råd som riktar sig till människor som kommer till Sverige.

Jimmy.L
2021-08-29, 08:34
#128

#127: En bra kille.

Jimmy.L
2021-09-15, 18:27
#129

Föräldrar med en annan kulturell bakgrund får hjälp med samhällsinformation genom ett projekt som Köpings kommun anordnar.
Under det här projektet så får man lära sig bland annat om barnkonventionen, föräldraskap i Sverige och ekonomikunskap.

https://sverigesradio.se/artikel/hussan-med-i-nytt-projekt-lar-oss-vara-skyldigheter-och-rattigheter

Föräldrar med en annan kulturell bakgrund får hjälp med samhällsinformation genom ett projekt som Köpings kommun anordnar. Under det här projektet så ...
Göstage
2021-09-15, 19:15
#130

Dags att brunsmeta Morgan nu?🤔😉

"I regeringens förslag till ny migrationslagstiftning ingår bland annat att en person som söker permanent uppehållstillstånd i Sverige dels ska nå upp till vissa språkkrav, men också krav om grundläggande förståelse för det svenska samhället.

Migrationsminister Morgan Johansson (S), har tidigare varit djupt kritisk till den typen av förslag. De var rent ut sagt ”främlingsfientliga” och en ”magnet för främlingsfientliga väljare”, som han uttryckte sig på sin blogg 2008. Nu genomför han själv de förändringarna.

– Jag har tänkt om. Språkmöjligheter och möjligheter att tala det språk som alla andra gör i vårt land är nyckeln till integrationen, säger Johansson i SVT:s ”30 minuter”.---

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) har tidigare anklagat sina politiska motståndare för att ”spela det främlingsfientliga kortet” när de velat införa språkkrav för permanenta uppehållstillstånd. Nu genomför han själv den förändringen i svensk migrationslagstiftning.
 • Redigerat 2021-09-15, 19:20 av Göstage
Jimmy.L
2021-09-15, 19:20
#131

#130: Han skulle passa som clown på cirkus.

Göstage
2021-09-15, 19:21
#132

#131 Nu förolämpade du clownerna…😁

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Jimmy.L
2021-09-15, 19:24
#133

#132: 😁

Göstage
2021-11-18, 07:25
#134

Erhållande av svenskt medborgarskap borde inte vara villkorslöst, anser Bawar Ismail på GP:s ledarsida (i likhet med de konservativa partierna och många andra av oss):

"Du ska inte ha ljugit inför svenska myndigheter för att få medborgarskap. Du ska inte ansluta dig till terrororganisationer eller planera terrordåd med syfte att mörda andra svenskar. Du ska inte samarbeta med främmande makter för att avslöja och undanröja svenska hemligheter. Annars kan du förlora ditt svenska medborgarskap, så länge det inte innebär att du blir statslös."

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Det måste bli möjligt att återkalla medborgarskap från personer som begått allvarliga brott som terrorism eller spioneri. Shamima Begum var bara 15 år när hon
Göstage
2021-11-22, 06:44
#135

Det en ännu icke vorden medborgare bör känna till om Sverige är att det här är deras land lika mycket som någon annans. Tydligen. 🤔

Stolt medis på Kust & hav iFokus samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Niklas Orrenius, reporter på Dagens Nyheter, skrev så här på Twitter (20/11 2021): Idén att vi som kommer från familjer som levt länge i Sverige har mer rätt till vårt land än medborgare som invandrat eller kommer från familjer som invandrat är farlig. Låt den inte sprida sig. Jag svarade: Vill du även avskaffa de…
Upp till toppen