Debatt

Antirasismen - en blomstrande affärsidé i Sverige?

2018-11-07 06:18 #0 av: Göstage

I diskussionen som uppstått efter Sinziana Ravinis recension på Aftonbladets kultursida av Per Brinkemos "Klanen" (länkar nedan) ställer Ann Heberlein frågan om hur det kan komma sig att det  i ett land som utsetts som ett av världens minst rasistiska vimlar av antirasistiska organisationer. Kan det till en del bero på något så simpelt som snöda vinningsbehov - bekväma födkrokar som dessutom skänker en viss strålglans i rätta kretsar på köpet?

Heberlein skriver  en lång och intressant  krönika på ledarsidorna.se där hon fördjupar sig i rasism och antirasism. Jag väljer här att citera ur stycket om den ekonomiska aspekten på antirasismrörelserna.

"Det relativt nybildade Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala Universitet driver också hårt idén om kulturrasism. Irene Molina och Mattias Gardell som förestår CEMFOR utgår ifrån att Sverige är präglat av rasistiska strukturer och att kulturrasismen är ett uttryck för detta.

Från akademin har idén om kulturrasism spridits via kultursidor och diverse antirasistiska organisationer och föreningar, som exempelvis det avsomnade Centrum mot rasism, ett antirastiskt projekt som kapade åt sig åtskilliga miljoner från framförallt Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF. En av CMR:s mer minnesvärda insatser är kampanjen mot GB-glassen Nogger Black. Den lakritsöverdragna glassens namn var nämligen, enligt CMR ett uttryck för ”rasism”. I efterspelet till Nogger Blackdebatten pekades även 88:an och den ursprungliga Noggern ut som rasistiska.   

Centrum mot rasism har alltså tystnat i debatten – men andra har tagit över. Det råder knappast någon brist på antirasistiska stiftelser, organisationer och föreningar i Sverige. Några av de mer välkända är Expo, Fem i tolvrörelsen, Mångkulturellt centrum, Afrosvenskarnas riksförbund och Antirasistiska Akademin. De arbetar alltså samtliga mot rasism och främlingsfientlighet och är för mångfald och inkludering. Deras verksamheter finansieras i mycket hög utsträckning av bidrag (min länk)  från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, samt Allmänna arvsfonden. Dessa båda stora bidragsgivare prioriterar nämligen projekt som motverkar rasism och främlingsfientlighet, som arbetar för inkludering och tolerans. Det finns alltså en hel del pengar i antirasistisk verksamhet – men förutsättningen för att kunna arbeta antirasistiskt är ju naturligtvis att det finns något att vara anti, det vill säga rasism.

Kanske är den rikliga tillgången på bidrag och projektstöd en förklaring till den rika flora av antirasistiska organisationer, föreningar, stiftelser och centrumbildningar som växer och frodas i den svenska myllan? Eftersom Sverige upprepade gånger utnämnts till världens minst rasistiska land av World Values Survey kan förklaringen inte vara rasism. Antalet organisationer, föreningar, stiftelser och centrumbildningar som arbetar antirasistiskt står helt enkelt inte i proportion till förekomsten av rasism i Sverige. Den antirasistiska verksamheten sysselsätter och försörjer idag en mängd människor. Antirasism har blivit en egen bransch. Därför finns det ett behov av att upprätthålla bilden av Sverige som ett rasistiskt land. Kan man inte hävda att Sverige präglas av biologisk rasism, det vill säga det de flesta av oss lägger i begreppet rasism, alltså att en individ diskrimineras på grund av sin hudfärg, så får man föra fram nya begrepp – som kulturrasism."---

https://ledarsidorna.se/2018/11/tre-nyanser-av-rasism/

Länkar om Brinkemodebatten:
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/wE2284/ar-klansamhallet-ett-hot-mot-staten

https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/anklagelserna-om-rasism-ar-befangda-asa-linderborg-/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 07:17 #1 av: Hayabusa

Så j-a sant!

Anmäl
2018-11-07 19:20 #2 av: Novachan

Börjar folk vakna till?

Anmäl
2018-11-08 07:33 #3 av: Jimmy.L

"Inte rasist men" tigger pengar och tycks leva på dom pengarna som man tigger av sina följare. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-16 20:46 #4 av: Göstage

#0 Åsa Linderborg lät debatten svalna lite innan hon gled in i diskussionen om "Klanen". Hon skriver bland annat så här i en lång betraktelse: 

”Klanen” recenserades av Sinziana Ravini här på Aftonbladets kultursida (4 nov), och jag gör en lite annan läsning än hon. Jag har svårt att finna någon rasism i något av bidragen, även om boken hade vunnit på att slippa Richard Swartz stereotyper om albaner. Klanen ger ett mycket intressant historiskt perspektiv över brottningsmatchen mellan familjebaserade samhällsstrukturer, statens framväxt och medborgarskapet. 

Sverige är inte ett land bland alla andra, vi är det land som i alla mätningar räknas som världens mest sekulära och individualistiska. Allt regleras via myndigheterna; vi har starkare band till staten än till våra familjer. Det här ställer enorma krav på dem som ska försöka leva här."---

Det är typiskt att det är Timbro som ger ut Klanen. Det är borgerlighetens intellektuella som intresserar sig för de tistlar som samtiden odlar medan vänstern nervöst hukar.
Vänstern undviker alla frågor som kan gynna Sverigedemokraterna. Vänstern räds också repressionen på den egna barrikaden, det gäller att hålla sig till manus. Men här finns något värre: Den nya vänstern saknar svar i de värderingskonflikter som är oundvikliga i expansiva – mångerfarna – samhällen.
Vänstern kan inte skylla på någon annan än sig själv för att högern håller i taktpinnen. Det är därför vi, som tänker om oss själva som progressiva, borde se Klanen som en inspiration i stället för ett hot. Det är dags för vänstern att nyfiket undersöka verkligheten och formulera ett smart svar."

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/vmJgjm/klanen-borde-inspirera-vanstern-att-soka-egna-svar

Måste säga att det finns tillfällen då jag uppskattar Åsa Linderborg, och man förstår att hon inte omges av världens mest gemytliga medarbetare utan tvingas till en ständig balansgång. Markeringen mot Ravini är befogad och välkommen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-20 11:28 #5 av: Göstage

Ravini gör misstaget att gå i svaromål mot Linderborg och bekräftar därmed anklagelserna om bakomliggande orsaker till "recensionen" av Brinkemos bok. Det var helt enkelt ett politiskt utspel, ingen bokrecension.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/ng6Vqd/det-finns-klaner-i-sverige-ocksa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-20 11:47 #6 av: Jimmy.L

En man från Örnsköldsvik som fått ett erbjudande om en tjänst på ett HVB-hem för ensamkommande barn i kommunen fick under början av 2017 se anbudet dras tillbaka. Detta eftersom det blev känt att han uttryckt “islamhat” i sociala medier, enligt kommunen. Men nu slår JO fast att Örnsköldsviks kommun bröt mot det så kallade repressalieförbudet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/jo-fel-av-kommunen-att-neka-anstallning-efter-islamhat

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-23 15:43 #7 av: Göstage

Majblommans affisch 2019 kan väl ses som något av en bekräftelse på en krönika Rebecca Weidmo Uvell skrev 2017.Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-29 07:00 #8 av: Göstage

Patrik Engellau har på DGS en liten betraktelse om hur nöje och nytta kan förvandlas till något vackert - i illusionisternas och självbedragarnas egna ögon.

"Samtidigt är jag den förste att peka på egenintressena, ekonomiska och andra, som den avgörande faktorn när PK-ister tar ställning i samhälleliga frågor. Jag brukar påstå att praktiskt taget allihop, förutom ett antal medlöpare – eller ”nyttiga idioter” som Lenin kallade dem – har sin försörjning och framtida utvecklingsmöjligheter knutna till det politikervälde vars intressen artikuleras av PK-ideologin. Att handla enligt PK-ideologin betyder att främja politikerväldets expansion*. Folk som lever av politikerväldets resurser har ett egenintresse av att anamma ideologin. Även detta är sant."---

https://detgodasamhallet.com/2019/01/29/hur-egenintresse-forvandlas-till-godhet/#more-14661

* Min inlagda länkning.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-27 16:54 #9 av: Göstage

Bitte Assarmo på DGS ser kanske en möjlig utlöpare för näringsgrenen öppna sig för godhetsföretagande i form av terroriståteranpassning i samhället .

"Och plötsligt ser jag en ny, lukrativ marknad födas. En marknad för integrering av IS-terrorister. Förutom att de naturligtvis inte bör kallas terrorister utan något annat, mindre stigmatiserande. Ingen kan ju bevisa vad varje enskild individ gjort, och eftersom de flesta av de här personerna inledde sina terrorresor före 2016 begick de inget fel rent juridiskt. Dessutom är det fortfarande lagligt att ansluta sig till en terrororganisation – inte förrän i augusti i år förväntas den lag träda i kraft som gör medlemskap i en terrororganisation olagligt.

Det finns med andra ord goda möjligheter för driftiga jurister, och andra aktivister, att skapa sig en utkomst med hjälp av ”återvändarna”. Terapi, ekonomiskt bistånd, nya skyddade identiteter ifall något långsint offer får för sig att hämnas, bostad, körkort – you name it. Det finns ändlösa möjligheter för denna nya gren av välfärdsbranschen för den som är villig att kompromissa med sin moral.  Åklagare idag – IS-jurist i morgon? Tja, vem vet."---

"Jag anar därför anar att den humanitära stormakten inom kort kommer att gå i bräschen för en ny förlåtande syn på terror och terrorister, för att visa att Sverige är ett godmodigt och kärleksfullt land som inte gör skillnad på människor. Med jurister, politiker och statliga public service, som redan tagit första steget till opinionsbildning för denna nya syn på terror och terrorism, kan ingenting gå fel."

https://detgodasamhallet.com/2019/02/27/atervandarna-en-ny-lukrativ-gren-av-valfardsbranschen/#more-15071

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-27 17:15 #10 av: Jimmy.L

#9 Normalt så hade man tyckt att det är ett skämt men idag och i detta land så är det inte omöjligt.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-02-27 17:21 #11 av: Göstage

Welcome to Absurdistan…Skrattar

"Absurdistan is a term sometimes used to satirically describe a country in which absurdity is the norm, especially in its public authorities and government. " (eng. Wikipedia.)


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-25 12:48 #12 av: Göstage

"Återvändarna från IS terrorkalifat i Syrien och Irak väcker starka känslor. Ska de fängslas? Få vård? Sköta sig själva? I Sverige och Europa är frågorna nya, men i Pakistan har armén sedan länge arbetat med samtalsterapi, yrkesutbildning och ekonomiska bidrag för att förvandla terrorister till laglydiga medborgare. SVT Nyheter har besökt ett så kallat avradikaliseringscenter i staden Peshawar nära gränsen till Afghanistan."---

 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/skolan-som-gor-biodlare-av-talibanterrorister

Känns som en artikel som är välkommen i de kretsar som förespråkar, och väl delvis redan infört, samma behandling i form av samtalsterapi, yrkesutbildning och ekonomiska bidrag även för svenska återvändare.  

#9 Precis som det skrevs på DGS i februari och citerades här ovan: "Det finns med andra ord goda möjligheter för driftiga jurister, och andra aktivister, att skapa sig en utkomst med hjälp av ”återvändarna”. Terapi, ekonomiskt bistånd, nya skyddade identiteter ifall något långsint offer får för sig att hämnas, bostad, körkort – you name it."---

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-25 12:56 #13 av: Jimmy.L

Belönas för folkmord. Kräks

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-01 10:57 #14 av: Göstage

#0 Professor Irene Molina vid Uppsala Universitet tycker att SÄPO borde granska Leif Östling på grund av hans uttryckta åsikter på Swebb-TV.

https://nyheteridag.se/professor-i-rasism-vill-koppla-in-sapo-efter-att-ostling-kritiserat-invandringen/

Visst, replikerar Johan Westerholm på Ledarsidorna, och när man ändå är igång kanske man kan ta en titt på Molinas vän och kollega Mattias Gardell? #0

https://ledarsidorna.se/2019/11/professor-irene-molina-har-ratt-sapo-bor-granska-misstankta-inflytelseagenter/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-01 11:14 #15 av: Jimmy.L

#14 Och hela vänstern. Samt inom Socialdemokraterna och MP.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.