Skolan

Gymnasielagen godkänd av migrationsöverdomstolen

2018-09-25 10:43 #0 av: Göstage

Den av lagråd och andra jurister kritiserade gymnasielagen får tillämpas, slår Migrationsöverdomstolen fast i ett med spänning emotsett utslag. Bra eller dåligt?

https://www.expressen.se/nyheter/gront-ljus-for-gymnasielag/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-09-25 20:50 #1 av: eskils

Uselt.

"Så att de kan gå klart gymnasiet", sa utbildningsminister Gustav Fridolin när han i måndags meddelade Sveriges superstora highschool-stipendium till de ensamkommande ungdomarna."

"Så hur går det för denna grupp i skolan? Illa, visar en ESO-rapport och en SOU-utredning som kom på försommaren. Svensk skola är inte särskilt bra på något, men riktigt dålig är den på att utbilda utländska elever. Inget annat land i Pisa har så stor skillnad i resultat på inrikes och utrikes födda elever. Sämst går det för de ensamkommande."

"Av eleverna på Språkintroduktionen har 1(!) procent tagit examen efter tre år. Efter fyra år har 7 procent tagit examen."

"Om den svenska skolkrisen har ett epicentrum så är det här. SOU:n har till uppgift att komma med förslag på åtgärder. De är, extremt kortfattat, skola på sommarloven, individuell timplan, individuell studieplan och skriftliga omdömen i stället för betyget F. Det är ju så bittert med underkänt. Utredningen föreslår också slopat krav på godkänt i svenska för att gå vidare till de vanliga gymnasieprogrammen eftersom "det enligt forskning tar runt fem år för att lära sig skolspråket som behövs för att fullt ut tillägna sig ämneskunskaper på det nya språket." "

Sammantaget klarar Sverige inte att organisera utbildning för utländska unga. Av alla svek som drabbat denna grupp är detta kanske det värsta."

https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-majoriteten-ensamkommande-klarar-inte-gymnasiet/


Anmäl
2018-09-26 12:54 #2 av: Jimmy.L

Vore intressant och se hur många av dessa går i skolan, hur skötsamma dom är och hur deras försörjning ser ut. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Det pågår koordinerad spam på iFokus riktad mot Debatt

Anmäl
2018-09-26 16:32 #3 av: eskils

T.o.m Liberalerna är emot denna "lag", det hedrar dem.


Anmäl
2018-10-01 22:44 #4 av: Göstage

"Hittills har fler än 10 500 ungdomar fått sina ansökningar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerade. Men ytterligare några hundra ansökningar som skickades under helgen har inte registrerats ännu, skriver Migrationsverket på sin sajt."---

"Migrationsverket har avgjort närmare 1 300 av ansökningarna som registrerats, varav majoriteten fått avslag."---

TT

Undrar hur stor den majoriteten är- 651 ärenden?

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-10-02 09:43 #5 av: Carmarino

Var det inte bara 3.000 det gällde? Hur kan då över 10.000 ansöka om gymnasiestudier?

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:27 #6 av: Hayabusa

#5 Var det inte 9.000? Konfunderad...

Anmäl
2018-10-02 10:41 #7 av: Carmarino

#6 Hade för mig att det var 3.000 till att börja med, men nu är det tydligen 9.000.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:42 #8 av: Göstage

Ja, nog var det 9000 som lagförslaget gällde.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna--vilka-ar-de-egentligen/

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-10-02 10:44 #9 av: Carmarino

Mitt minne är inte det bästa 😉

Oavsett vilket så är 10.500 betydligt fler än 9.000.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:53 #10 av: Hayabusa

#9 ...och hur många av dessa har gymnasiebehörighet?

Anmäl
2018-10-02 11:37 #11 av: Carmarino

#10 Förmodligen inte så många - men då får vi väl betala deras skolgång så att de får gymnasiebehörighet. Får idé Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 11:41 #12 av: Hayabusa

#11 Ja, du...vilken investering Somnar

Anmäl
2018-10-02 11:47 #13 av: Carmarino

#12 Helt i linje med gymnasielagen - lika ogenomtänkt. Galen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 15:27 #14 av: Novachan

Jag har inte läst jättemycket om gymnasielagen och av det lilla jag har läst tolkar jag det som att det är mer till för att asylsökande som blir nekade ska kunna stanna i Sverige ändå, inte i utbildningssyfte egentligen. Men om det nu faktiskt var i utbildningssyfte så förstår jag ändå inte... skulle de kunna få asyl av att ha gymnasieutbildning? - blir man nekad asyl pga att man saknar gymnasieutbildning? förstår ni hur jag menar... jag har antagit att de har nekats asyl av legitima skäl som inte är pga utbildning och om så är fallet så kvarstår väl samma skäl även om de får svensk gymnasieutbildning???

Anmäl
2018-10-02 15:38 #15 av: eskils

#14 Lite info om det hårt kritiserade förslaget som av någon anledning blev lag:

"När Lagrådets utlåtande om den så kallade gymnasieamnestin kom i slutet på mars blev den berömd för sin ovanliga tydlighet

Juristerna skrev att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" och pekade bland annat på:

•Förslaget om att en viss handläggningstid (i detta fall över 15 månader) ska bestämma utfallet (ge uppehållstillstånd) är en helt ny och oprövad princip i svensk rätt.

•Den bryter mot principen om att alla ska behandlas lika eftersom personer som fått avslag före 15-månadersgränsen inte får samma chans.

•Den bryter mot samma princip då personer som följt svensk domstol och har fått avslag och åkt hem inte omfattas.

•Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som uppger att de har "för avsikt" att studera, vilket inte gäller för någon annan kategori som får uppehållstillstånd på grund av studier. Ingen kommer heller kontrollera om personerna studerar.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige. Den utbildningsform som står till buds är yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Det finns i dag inga platser till nya ungdomar och ingen plan eller pengar för hur sådana ska skapas.

•Ensamkommande ungdomar har av helt naturliga skäl svårt att klara svensk gymnasieutbildning. Förslaget anger inte vad som händer om de misslyckas."

https://www.di.se/ledare/var-gar-gransen-for-annie-loof/


Anmäl
2018-10-06 08:56 #16 av: Göstage

Migrationsdomstolen i Göteborg har dragit tillbaka sin ansökan om att EU-domstolen skall granska lagen, eftersom det skulle ta 16 månader för den domstolen att komma till skott. Därmed är sista hotet mot lagen undanröjd, och S, V, MP och C har satt lagrådet på plats.

 Visar väl vad vi kan ha att vänta oss om det gänget skall bilda ny regering (tillsammans med L). En svag majoritet, men politikerväldet har kanske aldrig varit större...

Källa

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-11-07 07:03 #17 av: Göstage

"Först var nätverken för att unga afghaner utan asylskäl ska få stanna i Sverige upprörda över att många skrevs upp i ålder, nu är de upprörda över att en del har skrivits ner i ålder", skriver Merit Wager på sin hemsida.

Hon citerar "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som skriver: "Minst 4000 ungdomar omfattas inte av någon av gymnasielagarna. De har blivit nerskrivna i ålder, de kom en dag för sent, de väntade en dag för kort tid, de fick inte rätt ord inskrivna i avslaget."

Wager fortsätter sedan själv: "Vad aktivisterna i det ovannämnda nätverket – och andra nätverk för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar – egentligen vill och försöker kräva är att absolut alla ska få stanna, försörjas, utbildas, ges bostäder, vårdas i Sverige – allt bekostat av skattebetalarna. Alla. Oavsett hur gamla de var när de kom och oavsett hur gamla de är nu; oavsett när de kom och varför de kom eller ens varifrån de kom (många kom ju inte ens från Afghanistan utan från Iran och Pakistan). ”Amnesti”. Få människor utanför dessa närmast fanatiska sammanslutningar förstår varför medlemmarna i nätverket, företrädesvis kvinnor, så hårt kämpar för att män, som inte har rätt att vara här men däremot behövs i sina hemländer hos sina familjer, ska bli kvar här. Det är för väldigt många obegripligt."

meritwager.nu

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-11-18 19:37 #18 av: Göstage

Malcom Kyeyune har skrivit en otäckt klarsynt analys på ledarsidorna.se, bland annat om de ensamkommande studerande...barnen? Här är avslutningen, men artikeln i sin helhet känns mycket viktig, inte minst efter SSU-avslöjandet.

"En av de mest dramatiska scenerna från de senaste årens Sverige är för mig alla de bilder där uppenbart vuxna människor – män med fru och barn i sina hemländer – ömsint plåstras om av sina svenska  värdfamiljer. Den grad av tillgjordhet som kunde skapa ett sådant läge – där vuxna män låter sig bli behandlade som femtonåringar, och där vuxna personer lägger alla tvivel åt sidan och går in i rollen som ömma fosterföräldrar – kan inte ha varit bra för någon.

Dessa scener är lätta att komma ihåg. De är lätta att skratta åt, för den som känner sig lagd åt det hållet. Men på ett större plan har nästan hela landet förälskat sig i drömmen om ett mycket större projekt av omvårdnad och ömhet, och den förälskelsen sträcker sig årtionden tillbaka. Sverige drömde om att ta hand om, om att uppfostra, om att ”civilisera” de som kom hit, ända tills de skulle fullbordas som små avbilder av oss själva.

De skulle förtrolla oss med sin mat och sina exotiska danser, och vi skulle i gengäld få dem att lägga alla sina gamla malätna traditioner, könsroller och primitiva ideologier åt sidan. Men en demokrati kan inte fungera på det sättet; den kan inte bygga på att vuxna, självständiga människor för evigt kläs med nappflaska och haklapp. Kommer alla fortfarande att älska alla de som tycker olika den dagen de kräver att få sluta vara barn?
Jag är faktiskt rädd för svaret."


https://ledarsidorna.se/2018/11/ssus-varderingar-satter-ljuset-pa-en-fraga-dar-vi-inte-vill-hora-svaret/  

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl
2018-11-18 19:38 #19 av: Jimmy.L

Han har så rätt i det han skriver. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Det pågår koordinerad spam på iFokus riktad mot Debatt

Anmäl
2018-11-19 04:45 #20 av: VSK

Ett grundavdrag på 120.000:- per år, för pensionärer, skulle "kosta" staten ungefär 40 miljarder om året. Ingen skatt på de första 10.000:- av pensionen, varje månad. Jämförelser och fördelar.

1, reformen skulle beröra över 2 miljoner pensionärer men kosta samma belopp som nu läggs på "ensamkommande unga män".

2, reformen skulle till hälften finansieras med att staten slutar brandskatta pensionsinbetalningarna med 20 miljarder per år.

3, så mycket mer pengar till den svagaste gruppen i samhället skulle inte bara skapa rättvisa utan även ökad konsumtion och friskare äldre.

Det vill säga fart på inflationen och mindre vårdkostnader.

4, socialdemokraterna bär ett stort ansvar för överbeskattningen av pensionerna, att skylla på SD och "borgarna" är bara patetiskt.

Hans Sandin

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-11-19 06:08 #21 av: Emo

#20 För bra förslag för att kunna genomföras. Skämtar

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-11-19 06:29 #22 av: VSK

#21

Det finns ju inga pengar kvar. Var och varannan kommun får börja skära ned på vårdpersonal och de larmar för kris. Polisstationer i Stockholm skal börja hålla stängt på nattetid. Ambulanser dras in vilket kommer innebära att folk kommer att dö.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7086507&fw

Regeringen ljög ju (som vanligt) om Sveriges ekonomiska förutsättningar om hur stark ekonomin är och hur bra det går, så det fattas 250 miljarder kronor eller vad det nu var. 

Det är viktigare att skattepengarna går till terror, tortyr, drogmissbrukare och våldtäkter https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EoezRP/svenskt-bistand-gar-till-terror-och-tortyr

Över 10 000 personer över 50 år är hemlösa i Sverige. Total siffra är nånstans runt 50 000 - 60 000 (mörkertal). 

https://www.metro.se/artikel/över-10-000-äldre-är-hemlösa-61-årige-adolf-det-värsta-är-att-det-är-kallt

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2018-11-23 07:20 #23 av: Göstage

Gymnasielagen - täckmantel för kriminella?

"Vi träffar en polis som i sitt arbete har mycket god insyn i brottsligheten i gruppen men behöver vara anonym på grund av sitt arbete. Han är mycket kritisk till den sk gymnasielagen.
"Hans bild är att det finns mellan 75-100 unga män som cirkulerar mellan Västerås, Uppsala och Stockholm som just nu lever i vad han kallar ett parallellsamhälle där de både utnyttjas av andra kriminella och begår brott själva.
Vid kontroll av de unga killarna som ofta rör sig i centrala Västerås påträffar polisen ofta flera identitetshandlingar.
– De kan ha upp till 3,4,5 identitetshandlingar och LMA kort (identitetkort för asylsökande) berättar polismannen."---

"Inom polisen är man också orolig över att livet i utanförskap ska leda till extremism, något som även volontärer varnat för om situationen fortgår.
– Det finns oroväckande krafter som vi ser söker sig till dom här killarna. Vi har fått signaler om att personer med extrema religiösa åsikter har inhyst personer. Vad dom vill med det vet vi inte i dagsläget.
– Generellt tycker jag att lagen är en form av missriktad välvilja. Att sätta unga ensamma män i den här situationen är oansvarigt. Det är min åsikt."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/gymnasielagen-utnyttjas-av-kriminella

Re:tired, men stolt medis på Kust & hav iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.