Skolan

Gymnasielagen godkänd av migrationsöverdomstolen

2018-09-25 10:43 #0 av: Göstage

Den av lagråd och andra jurister kritiserade gymnasielagen får tillämpas, slår Migrationsöverdomstolen fast i ett med spänning emotsett utslag. Bra eller dåligt?

https://www.expressen.se/nyheter/gront-ljus-for-gymnasielag/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-09-25 20:50 #1 av: eskils

Uselt.

"Så att de kan gå klart gymnasiet", sa utbildningsminister Gustav Fridolin när han i måndags meddelade Sveriges superstora highschool-stipendium till de ensamkommande ungdomarna."

"Så hur går det för denna grupp i skolan? Illa, visar en ESO-rapport och en SOU-utredning som kom på försommaren. Svensk skola är inte särskilt bra på något, men riktigt dålig är den på att utbilda utländska elever. Inget annat land i Pisa har så stor skillnad i resultat på inrikes och utrikes födda elever. Sämst går det för de ensamkommande."

"Av eleverna på Språkintroduktionen har 1(!) procent tagit examen efter tre år. Efter fyra år har 7 procent tagit examen."

"Om den svenska skolkrisen har ett epicentrum så är det här. SOU:n har till uppgift att komma med förslag på åtgärder. De är, extremt kortfattat, skola på sommarloven, individuell timplan, individuell studieplan och skriftliga omdömen i stället för betyget F. Det är ju så bittert med underkänt. Utredningen föreslår också slopat krav på godkänt i svenska för att gå vidare till de vanliga gymnasieprogrammen eftersom "det enligt forskning tar runt fem år för att lära sig skolspråket som behövs för att fullt ut tillägna sig ämneskunskaper på det nya språket." "

Sammantaget klarar Sverige inte att organisera utbildning för utländska unga. Av alla svek som drabbat denna grupp är detta kanske det värsta."

https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-majoriteten-ensamkommande-klarar-inte-gymnasiet/


Anmäl
2018-09-26 12:54 #2 av: Jimmy.L

Vore intressant och se hur många av dessa går i skolan, hur skötsamma dom är och hur deras försörjning ser ut. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-09-26 16:32 #3 av: eskils

T.o.m Liberalerna är emot denna "lag", det hedrar dem.


Anmäl
2018-10-01 22:44 #4 av: Göstage

"Hittills har fler än 10 500 ungdomar fått sina ansökningar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier registrerade. Men ytterligare några hundra ansökningar som skickades under helgen har inte registrerats ännu, skriver Migrationsverket på sin sajt."---

"Migrationsverket har avgjort närmare 1 300 av ansökningarna som registrerats, varav majoriteten fått avslag."---

TT

Undrar hur stor den majoriteten är- 651 ärenden?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-02 09:43 #5 av: Carmarino

Var det inte bara 3.000 det gällde? Hur kan då över 10.000 ansöka om gymnasiestudier?

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:27 #6 av: Hayabusa

#5 Var det inte 9.000? Konfunderad...

Anmäl
2018-10-02 10:41 #7 av: Carmarino

#6 Hade för mig att det var 3.000 till att börja med, men nu är det tydligen 9.000.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:42 #8 av: Göstage

Ja, nog var det 9000 som lagförslaget gällde.

https://www.expressen.se/nyheter/qs/de-9-000-afghanerna--vilka-ar-de-egentligen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-02 10:44 #9 av: Carmarino

Mitt minne är inte det bästa 😉

Oavsett vilket så är 10.500 betydligt fler än 9.000.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 10:53 #10 av: Hayabusa

#9 ...och hur många av dessa har gymnasiebehörighet?

Anmäl
2018-10-02 11:37 #11 av: Carmarino

#10 Förmodligen inte så många - men då får vi väl betala deras skolgång så att de får gymnasiebehörighet. Får idé Skämtar

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 11:41 #12 av: Hayabusa

#11 Ja, du...vilken investering Somnar

Anmäl
2018-10-02 11:47 #13 av: Carmarino

#12 Helt i linje med gymnasielagen - lika ogenomtänkt. Galen

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-10-02 15:27 #14 av: Novachan

Jag har inte läst jättemycket om gymnasielagen och av det lilla jag har läst tolkar jag det som att det är mer till för att asylsökande som blir nekade ska kunna stanna i Sverige ändå, inte i utbildningssyfte egentligen. Men om det nu faktiskt var i utbildningssyfte så förstår jag ändå inte... skulle de kunna få asyl av att ha gymnasieutbildning? - blir man nekad asyl pga att man saknar gymnasieutbildning? förstår ni hur jag menar... jag har antagit att de har nekats asyl av legitima skäl som inte är pga utbildning och om så är fallet så kvarstår väl samma skäl även om de får svensk gymnasieutbildning???

Anmäl
2018-10-02 15:38 #15 av: eskils

#14 Lite info om det hårt kritiserade förslaget som av någon anledning blev lag:

"När Lagrådets utlåtande om den så kallade gymnasieamnestin kom i slutet på mars blev den berömd för sin ovanliga tydlighet

Juristerna skrev att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas" och pekade bland annat på:

•Förslaget om att en viss handläggningstid (i detta fall över 15 månader) ska bestämma utfallet (ge uppehållstillstånd) är en helt ny och oprövad princip i svensk rätt.

•Den bryter mot principen om att alla ska behandlas lika eftersom personer som fått avslag före 15-månadersgränsen inte får samma chans.

•Den bryter mot samma princip då personer som följt svensk domstol och har fått avslag och åkt hem inte omfattas.

•Den underminerar legitimiteten för svensk lagstiftning då personer som fått avslag och ändå stannat kvar nu ska få uppehållstillstånd.

•Den gäller personer som uppger att de har "för avsikt" att studera, vilket inte gäller för någon annan kategori som får uppehållstillstånd på grund av studier. Ingen kommer heller kontrollera om personerna studerar.

•Den gäller personer som inte har klargjort sin identitet och ej kan bevisa sin ålder.

•De 9000 ensamkommande ungdomar som förslaget riktar sig till har ej gymnasiebehörighet i Sverige. Den utbildningsform som står till buds är yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Det finns i dag inga platser till nya ungdomar och ingen plan eller pengar för hur sådana ska skapas.

•Ensamkommande ungdomar har av helt naturliga skäl svårt att klara svensk gymnasieutbildning. Förslaget anger inte vad som händer om de misslyckas."

https://www.di.se/ledare/var-gar-gransen-for-annie-loof/


Anmäl
2018-10-06 08:56 #16 av: Göstage

Migrationsdomstolen i Göteborg har dragit tillbaka sin ansökan om att EU-domstolen skall granska lagen, eftersom det skulle ta 16 månader för den domstolen att komma till skott. Därmed är sista hotet mot lagen undanröjd, och S, V, MP och C har satt lagrådet på plats.

 Visar väl vad vi kan ha att vänta oss om det gänget skall bilda ny regering (tillsammans med L). En svag majoritet, men politikerväldet har kanske aldrig varit större...

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 07:03 #17 av: Göstage

"Först var nätverken för att unga afghaner utan asylskäl ska få stanna i Sverige upprörda över att många skrevs upp i ålder, nu är de upprörda över att en del har skrivits ner i ålder", skriver Merit Wager på sin hemsida.

Hon citerar "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" som skriver: "Minst 4000 ungdomar omfattas inte av någon av gymnasielagarna. De har blivit nerskrivna i ålder, de kom en dag för sent, de väntade en dag för kort tid, de fick inte rätt ord inskrivna i avslaget."

Wager fortsätter sedan själv: "Vad aktivisterna i det ovannämnda nätverket – och andra nätverk för afghaner som fått avslag på sina asylansökningar – egentligen vill och försöker kräva är att absolut alla ska få stanna, försörjas, utbildas, ges bostäder, vårdas i Sverige – allt bekostat av skattebetalarna. Alla. Oavsett hur gamla de var när de kom och oavsett hur gamla de är nu; oavsett när de kom och varför de kom eller ens varifrån de kom (många kom ju inte ens från Afghanistan utan från Iran och Pakistan). ”Amnesti”. Få människor utanför dessa närmast fanatiska sammanslutningar förstår varför medlemmarna i nätverket, företrädesvis kvinnor, så hårt kämpar för att män, som inte har rätt att vara här men däremot behövs i sina hemländer hos sina familjer, ska bli kvar här. Det är för väldigt många obegripligt."

meritwager.nu

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 19:37 #18 av: Göstage

Malcom Kyeyune har skrivit en otäckt klarsynt analys på ledarsidorna.se, bland annat om de ensamkommande studerande...barnen? Här är avslutningen, men artikeln i sin helhet känns mycket viktig, inte minst efter SSU-avslöjandet.

"En av de mest dramatiska scenerna från de senaste årens Sverige är för mig alla de bilder där uppenbart vuxna människor – män med fru och barn i sina hemländer – ömsint plåstras om av sina svenska  värdfamiljer. Den grad av tillgjordhet som kunde skapa ett sådant läge – där vuxna män låter sig bli behandlade som femtonåringar, och där vuxna personer lägger alla tvivel åt sidan och går in i rollen som ömma fosterföräldrar – kan inte ha varit bra för någon.

Dessa scener är lätta att komma ihåg. De är lätta att skratta åt, för den som känner sig lagd åt det hållet. Men på ett större plan har nästan hela landet förälskat sig i drömmen om ett mycket större projekt av omvårdnad och ömhet, och den förälskelsen sträcker sig årtionden tillbaka. Sverige drömde om att ta hand om, om att uppfostra, om att ”civilisera” de som kom hit, ända tills de skulle fullbordas som små avbilder av oss själva.

De skulle förtrolla oss med sin mat och sina exotiska danser, och vi skulle i gengäld få dem att lägga alla sina gamla malätna traditioner, könsroller och primitiva ideologier åt sidan. Men en demokrati kan inte fungera på det sättet; den kan inte bygga på att vuxna, självständiga människor för evigt kläs med nappflaska och haklapp. Kommer alla fortfarande att älska alla de som tycker olika den dagen de kräver att få sluta vara barn?
Jag är faktiskt rädd för svaret."


https://ledarsidorna.se/2018/11/ssus-varderingar-satter-ljuset-pa-en-fraga-dar-vi-inte-vill-hora-svaret/  

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 19:38 #19 av: Jimmy.L

Han har så rätt i det han skriver. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-19 04:45 #20 av: VSK

Ett grundavdrag på 120.000:- per år, för pensionärer, skulle "kosta" staten ungefär 40 miljarder om året. Ingen skatt på de första 10.000:- av pensionen, varje månad. Jämförelser och fördelar.

1, reformen skulle beröra över 2 miljoner pensionärer men kosta samma belopp som nu läggs på "ensamkommande unga män".

2, reformen skulle till hälften finansieras med att staten slutar brandskatta pensionsinbetalningarna med 20 miljarder per år.

3, så mycket mer pengar till den svagaste gruppen i samhället skulle inte bara skapa rättvisa utan även ökad konsumtion och friskare äldre.

Det vill säga fart på inflationen och mindre vårdkostnader.

4, socialdemokraterna bär ett stort ansvar för överbeskattningen av pensionerna, att skylla på SD och "borgarna" är bara patetiskt.

Hans Sandin

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2018-11-19 06:08 #21 av: Emo

#20 För bra förslag för att kunna genomföras. Skämtar

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-11-19 06:29 #22 av: VSK

#21

Det finns ju inga pengar kvar. Var och varannan kommun får börja skära ned på vårdpersonal och de larmar för kris. Polisstationer i Stockholm skal börja hålla stängt på nattetid. Ambulanser dras in vilket kommer innebära att folk kommer att dö.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7086507&fw

Regeringen ljög ju (som vanligt) om Sveriges ekonomiska förutsättningar om hur stark ekonomin är och hur bra det går, så det fattas 250 miljarder kronor eller vad det nu var. 

Det är viktigare att skattepengarna går till terror, tortyr, drogmissbrukare och våldtäkter https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EoezRP/svenskt-bistand-gar-till-terror-och-tortyr

Över 10 000 personer över 50 år är hemlösa i Sverige. Total siffra är nånstans runt 50 000 - 60 000 (mörkertal). 

https://www.metro.se/artikel/över-10-000-äldre-är-hemlösa-61-årige-adolf-det-värsta-är-att-det-är-kallt

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2018-11-23 07:20 #23 av: Göstage

Gymnasielagen - täckmantel för kriminella?

"Vi träffar en polis som i sitt arbete har mycket god insyn i brottsligheten i gruppen men behöver vara anonym på grund av sitt arbete. Han är mycket kritisk till den sk gymnasielagen.
"Hans bild är att det finns mellan 75-100 unga män som cirkulerar mellan Västerås, Uppsala och Stockholm som just nu lever i vad han kallar ett parallellsamhälle där de både utnyttjas av andra kriminella och begår brott själva.
Vid kontroll av de unga killarna som ofta rör sig i centrala Västerås påträffar polisen ofta flera identitetshandlingar.
– De kan ha upp till 3,4,5 identitetshandlingar och LMA kort (identitetkort för asylsökande) berättar polismannen."---

"Inom polisen är man också orolig över att livet i utanförskap ska leda till extremism, något som även volontärer varnat för om situationen fortgår.
– Det finns oroväckande krafter som vi ser söker sig till dom här killarna. Vi har fått signaler om att personer med extrema religiösa åsikter har inhyst personer. Vad dom vill med det vet vi inte i dagsläget.
– Generellt tycker jag att lagen är en form av missriktad välvilja. Att sätta unga ensamma män i den här situationen är oansvarigt. Det är min åsikt."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/gymnasielagen-utnyttjas-av-kriminella

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 17:33 #24 av: Göstage

Åldersbedömningarna - minns någon dem?

"Rättsmedicinalverket (RMV) har gjort över 1 200 åldersbedömningar åt Migrationsverket hittills i år. Nu har myndigheten sammanställt utgången av dessa."---

"I drygt 70 procent av åldersbedömningarna under 2018 har RMV kommit fram till att mycket talar för att den undersökta personen har varit 18 år eller äldre. En procent av fallen talar för att personen har varit under 18 år. De undersökta personerna kan ha fått vänta förhållandevis länge på att göra en åldersbedömning efter att de har ansökt om det. 

Men där finns också en osäkerhetsfaktor. I drygt en femtedel av undersökningarna har myndigheten tyckt att undersökningen »möjligen« talat för att personen varit under 18 år. En motsvarande, lite mer osäker kategori, finns inte för dem som tros vara äldre än 18 år."---

 http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/11/Sa-ser-de-medicinska-aldersbedomningarna-ut/

Alternativ källa.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-20 08:24 #25 av: Göstage

11 715 personer har sökt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen. Mycket tyder på att slutsiffrorna kommer att landa i spannet 8-9000 beviljade uppehållstillstånd som det talades om från början. 

"Var tredje person som sökte uppehållstillstånd enligt den tillfälliga gymnasielagen har fått avslag. Det är resultatet när drygt hälften av ansökningarna har avgjorts."---

"När 7 203 ansökningar nu har avgjorts har 4 834 beviljats uppehållstillstånd och knappt 2 369 fått avslag."---

"Eftersom Migrationsverket började med att handlägga de ansökningar där villkoren i lagen inte var uppfyllda väntas andelen avslag minska när alla ansökningar är avgjorda, vid årsskiftet. De ärenden som ligger hos migrationsdomstolarna beräknas blir klara senast till sommaren.

De som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får stanna i Sverige i 13 månader.Om de avslutar sina gymnasiestudier och sedan får jobb som de kan försörja sig på har de möjlighet att därefter ansöka om permanent uppehållstillstånd."

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-20 10:03 #26 av: Hayabusa

#25 "Om de avslutar sina gymnasiestudier och sedan får jobb som de kan försörja sig på har de möjlighet att därefter ansöka om permanent uppehållstillstånd."

Där kan vi nog prata om en utmaning...

Anmäl
2018-12-20 10:14 #27 av: Jimmy.L

#26 Ja verkligen.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-01 10:18 #28 av: Göstage

Ljiljana Orelj, lärare och utbildningsledare på Solna gymnasium, redogör på Expressen debatt för den vardag som tagit vid sedan politikerna genomdrev gymnasielagen.

"En majoritet av de 9 000 personer som omfattas av gymnasielagen kommer om fyra år att vara utan examen och jobb."---

"Den nya gymnasielagen har gett ensamkommande ungdomar en chans att stanna i Sverige och avsluta sina studier, men risken att de ska misslyckas är enorm. De alarmerande siffrorna om det fåtal procent elever från språkintroduktionen som klarar av gymnasiet har väckt starka åsikter, samtidigt som själva kunskapen anmärkningsvärt har hamnat i debattens periferi."--- 

"Det är ingen hemlighet att språkintroduktionen inte fungerar för denna målgrupp, en nödlösning är vad den är. Den obekväma sanningen är att det saknas ordentlig dokumentation om elevernas bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper nödvändiga för utformandet av en verklighetsförankrad och individanpassad studieplan som eleverna har rätt till."---

https://www.expressen.se/debatt/den-obekvama-sanningen-om-gymnasielagen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-01 10:32 #29 av: VSK

#28

Är det nån som verkligen är förvånad. Dags att införa en sk vänsterskatt/C-skatt tycker jag. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-01-01 11:08 #30 av: Jimmy.L

#28 Det var väl bara naiva vänstern som trodde på det.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-01 12:09 #31 av: Hayabusa

#29 Nej, själv har frågat mig hur så många, genom en fingerknäppning, kunde uppnå gymnasiebehörighet.

Anmäl
2019-01-01 13:53 #32 av: eskils

Ett citat till från #28:

"Å ena sidan vet lärarna att när sjuåringar uppvuxna i Sverige påbörjar sin skolbana har de flesta 6000 ord med sig i bagaget och även om inte alla har sina barnrum tapetserade med böcker har de ändå en utvecklad litteracitet och uppfattning om hur vårt samhälle fungerar."

De ensamkommande ungdomarna från andra länder har naturligtvis inte 6000 svenska ord med sig i bagaget, och inte heller är de insatta i hur vårt samhälle fungerar. Klarar alltså inte ens att börja i första klass i en svensk skola.

Så vansinnigt då att inbilla sig att de kan klara gymnasiet! Det ska vara önsketänkande vänsterkvinnor till något så stolligt. De tycker väl att pojkarna är söta att titta på och då tappar de sans och förnuft... Galen Tyst

Se även citatet i länken i #1:

"Av eleverna på Språkintroduktionen har 1(!) procent tagit examen efter tre år. Efter fyra år har 7 procent tagit examen."

Vissa personer i en annan sajt i iFokus blev högeligen upprörda över att jag lade ut det citatet, och kallade det "svartmålning". Men om nu verkligheten är svart får man väl beskriva den som svart! 1 procent = 1 procent. Enkel logik.

(Edit)


Anmäl
2019-01-01 15:36 #33 av: Jimmy.L

Märkligt att man blir upprörd, men sanningen svider. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-01 18:01 #34 av: VSK

#32

Är ju mången gång det manliga könet anklagas för att endast kunna tänka med en sak samtidigt. Ibland så undrar jag om det inte gäller även det motsatta könet oxå.

Skillnaden är inte hårfin, skillnaden är enorm. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-01-01 18:58 #35 av: eskils

#32 Korrigering:

Att jag i #1 lade ut citatet om den allvarliga skolkrisen från den ansedda och seriösa tidningen Dagens Industri kallades av en skribent i en annan sajt inte för "svartmålning" utan för "kulturrasism". Rätt ska vara rätt. Skämtar

A: "Folk i Afghanistan talar inte svenska. Och när de läser och skriver använder de en annan sorts bokstäver än vi, som så här:  جمهوری اسلامی افغانستان "

B: "Usch vilken kulturrasist du är, fy!!"


Anmäl
2019-01-13 16:06 #36 av: Carmarino

Ledare i HD/Sydsvenskan. (Än så länge inte bakom betalvägg.)

God vilja får inte alltid goda följder.

Ensamkommande unga som hoppas få stanna i Sverige tack vare gymnasielagen har hamnat i limbo. Utan rätt till bostad och ekonomisk ersättning tvingas de till svartjobb för att överleva.

En tydligare illustration av innebörden i det gamla talesättet att vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser är svår att föreställa sig.

-----

Gymnasielagen, framlagd av den rödgröna regeringen och antagen av riksdagen med Centerns stöd, motiverades av humanitära skäl. Men resultatet har, framgår det, i många fall blivit allt annat än humant.

Att lagen, ett juridiskt fuskbygge som sågades sönder och samman av experterna i lagrådet, fått minst sagt olyckliga konsekvenser borde inte komma som en överraskning för någon. Gymnasielagen gav ungdomarna laglig rätt att uppehålla sig i landet, men långtifrån alla fick rätt till bostad och ekonomiskt stöd. De har lämnats att klara sig bäst de kan, på egen hand.

För de ungdomar som inte haft turen att ha ett nätverk kring sig som kunnat hjälpa, har gatan ofta varit det enda återstående alternativet.

Sverige ska ha reglerad och ordnad invandring; om detta är riksdagens partier i princip överens. Ett ja ska vara ett ja och nej ska betyda nej och den som fått nej för att vederbörande inte anses ha skyddsskäl ska lämna – eller förpassas ur – landet.

Då fungerar det inte att skapa godtyckliga särlösningar för vissa grupper vilkas situation av olika anledningar bedöms som särskilt ömmande.

-----

Ett haveri till lag har lett till mänskliga tragedier som Sverige i värsta fall bara sett början av.

https://www.hd.se/2019-01-13/god-vilja-far-inte-alltid-goda-foljder

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-01-18 08:36 #37 av: Göstage

#36 Liknande tankegång när Lotta Gröning kommenterar reportage kring hur det gått för en stor del av "gymnasieafghanerna":

"Men det var trots allt kritikerna – de som varnade för lagen – som såg vad som komma skulle. Politikernas oförmåga till någon som helst konsekvensanalys av fattade beslut har lett till humanitär katastrof för tusentals av afghanpojkarna."---

"Polisen och Säpo har flera gånger larmat om problemen, men ansvariga politiker tycks inte bry sig. Jag har inte hört någon av de politiker som stod bakom beslutet om gymnasielagen kommentera afghanpojkarnas situation. Kanske har jag missat någon, men visst borde det ha kommit ett ramaskri och en våg av självrannsakan: Vad är det vi har gjort? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Hur kan problemen lösas?

Den situation som dessa pojkar befinner sig i är så långt ifrån humanism och medmänsklighet man kan komma. Ansvaret har regering och riksdag som fattat beslut om regelverket."--- 

"Förmodligen växte politikernas självbild av stoltheten över att vara svensk, att ha ett öppet hjärta, att vara solidarisk och medmänsklig. Men vi har nu ett skuggsamhälle där flyktingar lever utan några mänskliga rättigheter, utan trygghet, med bara sig själva att lita på."---

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/en-humanitar-katastrof-skapad-av-svenska-politiker/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-18 20:29 #38 av: Göstage

Och innan man visste ordet av så blev barnen vuxna...Funderar

"Trots den hårda tillvaro som många av de afghaner som fick stanna i Sverige till följd av den tillfälliga gymnasielagen nu lever i menar Heléne Fritzon (S), tidigare migrationsminister, att det var rätt beslut.
– Man har ju det egna ansvaret för sin egen boendesituation eftersom det är vuxna det handlar om, säger hon."---

 https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/migrationsministerns-svar-vuxna-har-eget-ansvar/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-18 20:47 #39 av: Jimmy.L

#38 Så märkligt. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-01-30 11:34 #40 av: Hayabusa

https://kvartal.se/artiklar/ensamkommande-har-inte-koll-pa-gymnasielagen-har-politikerna-det/

Anmäl
2019-01-30 11:35 #41 av: Hayabusa

Saxat från artikeln i #40:

Jag undrar vad hans kompisar som omfattas av lagen tänker, och hur snacket går. Folk känner ju varandra. Killarna hittar varandra via grupper i sociala medier, och rör sig överhuvudtaget ofta i stora gäng. Inte sällan ser man dem samlas nere på Sergels Torg, som Hussein och jag har utsikt över där vi sitter.

– Jag skulle nog säga att de flesta jag pratar med inte vet. Många tror att man får uppehållstillstånd bara man går i skolan, säger han lite uppgivet. 

Men har de inte lite rätt i det ändå? Tror du verkligen att politikerna kommer att utvisa de ensamkommande om några år när de är klara med skolan men inte lyckats skaffa sig ett arbete inom sex månader? frågar jag.

– Nej, det tror jag faktiskt inte. Polisen kommer inte att klara av att tvångsdeportera så många. Det kommer att ta tiotals år innan de är klara. Många kommer ju att försvinna och gå under jorden. 

– Jag själv hade planerat att leva gömd i Sverige om jag inte hade omfattats av lagen. 

Det sista säger han med eftertryck. 

Hur många tror du kommer att klara av skolan och lyckas med att få ett jobb inom sex månader, som lagen kräver?

– Den finns tyvärr en stor ganska stor andel som inte vill gå i skolan och har inga framtidsplaner. Det är inte så att de nödvändigtvis begår brott, men de vill liksom inte integreras.

Anmäl
2019-01-30 11:42 #42 av: Hayabusa

Lite mer lättläst:

Anmäl
2019-02-01 14:13 #43 av: Göstage

#42 Ur samma artikel där  Mustafa Panshiri intervjuar ett antal ensamkommande från Afghanistan vad de vet om gymnasielagen och om deras framtidsplaner. Ahmed, 19, omfattas inte av gymnasielagen utan har treårigt uppehållstillstånd, men han umgås med landsmän som finns kvar på grund av lagen.

P: "Om några år, om en stor andel av ensamkommande inte uppfyller de krav som gymnasielagen innehåller, tror du att de politiker som röstat för förslaget kommer att stå fast vid att ungdomarna ska utvisas?

A: – Nej, det tror jag inte. Annie Lööf och Maria Ferm kommer att hitta andra lösningar och det kommer förmodligen att sluta med en amnesti. De ensamkommande afghanerna kommer i alla fall aldrig att återvända tillbaka hem. En del kommer att leva papperslösa och jobba svart medan andra kommer att åka till andra länder och pröva lyckan där. Sedan kommer en del säkert att hamna i kriminalitet när de inte ser andra utvägar, säger Ahmad sorgset."---

https://kvartal.se/artiklar/ensamkommande-har-inte-koll-pa-gymnasielagen-har-politikerna-det/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-13 15:57 #44 av: Göstage

"Sjutton ensamkommande barn och ungdomar polisanmäls av Skurups kommun.
- Här handlar det om individer som har haft en annan ålder än den man uppgett. Då kan det finnas brott bakom det, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) till Sydsvenskan. 

Beslutet att börja polisanmäla ensamkommande som uppgett fel ålder för brott mot bidragsbrottslagen fattades av Skurups kommunfullmäktige i höstas efter en motion från Sverigedemokraterna.

Enligt den antagna motionen ska också felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från ensamkommande som uppgivit fel ålder återkrävas. Johan Bolinder säger till tidningen att kommunen har en skyldighet att polisanmäla i alla de lägen då man misstänker att ett brott har begåtts."---

TT

Nu måste väl Johanna Jönsson och Maria Ferm göra en blixtutryckning?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-13 16:42 #45 av: Hayabusa

#44 Verkligen! Dags att "spetta bort" Skurup?

Anmäl
2019-02-13 16:53 #46 av: Jimmy.L

#45 Det kommer lugn bara.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-07 07:16 #47 av: Göstage

Ensamkommande barn eller soldater? Ja, enligt en video på YouTube så har vissa sin definition klar:

 "En grupp ensamkommande afghaner som kallar sig ”Danish” har producerat en gangsterrapdoftande låt med titeln ” AFG – Vi är afghaner”. De framför låten delvis maskerade i en video inspelad i centrala Stockholm, något som Samnytt var först att rapportera om. Låten – som laddats upp på Youtube – har fått närmare 100 000 visningar."---

”Vi är afghaner, vi är soldater, aina (Polisen) följer oss hela tiden, de vet hur vi gör det på platsen, vi är G:s (Gangsters)”
”De ser hur vi krigar”
”Grisarna försöker”
”FTP” (Fuck the Police)
”Vi hustlar, vi becknar i trakten” (Vi säljer – ofta använt för att beskriva försäljning av narkotika)

https://nyheteridag.se/arets-sommarplaga-har-vi-ar-afghaner-vi-ar-soldater/

"Barnsoldater" kanske?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-16 06:45 #48 av: Göstage

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med ett stort antal kommuner inventerat den ersättning de får för att ta emot ensamkommande barn och unga enligt gymnasielagen, och kommit fram till att kommunerna behöver en miljard ytterligare för att täcka de utgifter verksamheten visat sig medföra. "Det är egentligen ett nationellt ansvar", säger SKL:s ordförande Lena Micko.

"SKL pekar på flera områden som innebär stora kostnader för kommunerna och som inte täcks av ersättningen från regeringen.
– Det är till exempel ekonomiskt bistånd eller psykosociala insatser. Det kan även vara kvalificerad vård som unga behöver, beroende på vad man varit med om, och det täcks inte av den här schablonen, säger Micko."---

"Framför allt vill SKL se en högre schablonersättning för ensamkommande i åldrarna 18–20 år, som i dag ligger på 750 kronor per dygn.
– Man borde ändra förordningen och säkerställa att kommunerna får ersättning för både särskilt kostnadskrävande vård och att man höjer schablonersättningen till 1 000 kronor, säger Lena Micko, och fortsätter:
– Även om vi har en annorlunda invandring i dag och ett mottagande av flyktingar, så har kommunerna ansvar för att det här ska gå bra."

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvkyjx/skl-ersattning-for-ensamkommande-racker-inte

Mer om den totala schablonersättningen och den riktade till ensamkommande i åldern 18-20 år här:  https://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/beslut-fattat-om-nytt-ersattningssystem-for-mottagandet-av-ensamkommande-barn-och-unga/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-16 06:51 #49 av: Jimmy.L

Och dom skulle var en god affär. Jo för dom som tog i mot dom för pengarna.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-22 07:50 #50 av: Göstage

#44 Eftersom utbetalningarna gått en annan väg kan inte de ensamkommande åtalas, säger åklagaren.

"Politikerna ansåg att ensamkommande i Skurup ljög om sin ålder och anmälde 17 av dem för grovt bidragsbrott. Nu lägger åklagaren ner sina förundersökningar, rapporterar Sydsvenskan.

Enligt polisen är de anmälda ungdomarna, varav sexton är män och en kvinna, i åldrarna 16-22 år. Den sjuttonde personen är en pojke född 2007.

Kammaråklagare Stefan Waern motiverar sitt beslut att lägga ner utredningarna med att inga utbetalningar gått direkt till personerna, utan till tredje man som exempelvis gode män eller HVB-hem."---

TT

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-22 07:55 #51 av: Jimmy.L

Kämpar 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-22 08:04 #52 av: Göstage

Fast kommunledningen nöjer sig inte med det nedlagda åtalet:

"Nu ska Skurups kommuns styre i stället se över om ungdomarna kan ha gjort sig skyldiga till andra brott.
– Det här innebär ju inte att kostnaderna har gått upp i rök, eller att sakförhållandena har förändrats. Det behöver man titta vidare på, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) till radion.
Han menar att det var ett viktigt klargörande, att personerna inte har gjort sig skyldiga till bidragsbrott.
– Sedan får vi titta på om det kan finnas något annat brott, och hur man ska förhålla sig till det här.

http://www.lokaltidningen.se/2019-03-20/-Åklagaren-lägger-ner-samtliga-17-utredningar-mot-ensamkommande-4452851.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-11 09:42 #53 av: Göstage

Somliga lärare är ovilliga att rapportera oanmäld frånvaro eftersom de inte vill medverka till utvisning. Ändå är ju aktivt deltagande i studierna en förutsättning för att afghanerna skall få uppehålla sig här! Både lärare och elever borde alltså veta förutsättningarna, och vill man inte ställa upp på det så är det väl bara att ta konsekvenserna och byta jobb respektive resa hem.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-11 09:48 #54 av: VSK

#53

Påminner om den där mamman som skyddade afghanen som våldtog mammans egen dotter (va hon 12-13 år?) för att mamman var rädd att han skulle bli utvisad. 

När vänsterpartiet Centern bytte sida (kom ihåg att Lööf sa detta var en engångsföreteelse gällande den sk afghanamnestin) så visste man redan då att det inte fanns kontroller nog för att se till så att dessa mestadels vuxna män (som i många fall både hade barn och fru i sitt hemland) gjorde sin plikt. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-04-11 09:52 #55 av: Hayabusa

Från länken i #53:

"Jag tror att det kommer att kännas svårt att sätta ett betyg som inte är godkänt om jag vet att det hänger bara på det, säger Cecilia Martinsson."

Anmäl
2019-04-17 09:46 #56 av: Göstage

Håkan Boström kan bara än en gång konstatera det som länge varit uppenbart.

"I en serie reportage har GP de senaste dagarna beskrivit den ökande droghandeln i Nordstan. Vi har även fått möta några av de ensamkommande, ofta unga afghaner, som dragits ned i misär, droger och kriminalitet under sin tid i Sverige.
Till att börja med är det viktigt att påminna sig om att den här situationen inte uppstått av en slump. Den är följden av politiska beslut och en medveten ansvarslöshet hos ledande svenska politiker.

Antalet ensamkommande ungdomar från länder som Afghanistan (Iran), Somalia och Eritrea som sökte sig till Sverige ökade kraftigt i början av 2010-talet. Siffran växte exponentiellt. Nyheten spred sig helt enkelt att det var lätt att få uppehållstillstånd i Sverige om man kunde göra gällande att man var minderårig. Någon egentlig kontroll gjordes inte. Sommaren 2015 började siffrorna skena. Tiotusentals människor sökte sig till Sverige, bland dem många ensamkommande utan asylskäl."---

"Förra årets gymnasieamnesti - som ger 9000 ensamkommande rätt att stanna i landet men inga resurser för sitt uppehåll - kan tyckas ansvarslös. Det är dock bara det senaste i en lång rad försök att lappa och laga på en i grunden felaktig politik. Ett avslag måste vara ett avslag. Invandringen måste vara reglerad. Även i praktiken. Så länge den inte är det kommer nya skaror att lockas till Sverige för ett bättre liv. Jordens fattiga och utsatta är närmast oändliga.
Den förda svenska politiken har inget med moral att göra. Moral förutsätter nämligen förnuft. Den svenska hållningen har varit att reagera med känslorna och strunta i konsekvenserna, för samhället såväl som för individerna. Vi har inte sett den fulla vidden av det än." 

https://www.gp.se/ledare/socialstaten-och-de-öppna-gränserna-en-omöjlig-kombination-1.14592803

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-17 09:58 #57 av: Hayabusa

#56 Handling - konsekvens. Det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Anmäl
2019-05-03 07:05 #58 av: Göstage

Nu har det gått tio månader sedan den så kallade gymnasielagen trädde i kraft. Aleksandra Boscanin på GP:s ledarsida gör en summering av vad som hänt hittills och finner att den varit till skada för svensk migrationspolitik.

https://www.gp.se/ledare/gymnasielagen-skadar-svensk-migrationspolitik-1.14859891

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-03 07:08 #59 av: Jimmy.L

Ja inte har den varit till nytta.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-16 09:55 #60 av: Göstage

"Det är oklart vilka yrkesutbildningar som kommer att accepteras för att ensamkommande ska få uppehållstillstånd för att studera i och med den nya gymnasielagen.
– Det är en djungel att försöka förstå den här gymnasielagen och hur den är tänkt att implementeras. Det är ingen som riktigt vill gå ut med information om vad som gäller, säger Joel Granström, studie- och yrkesvägledare på Norra Sorgenfri gymnasiet i Malmö."---

"– Migrationsverket kommer inte gå ut och granska eller ta ställning till enskilda studieupplägg på förhand. Sen vet jag att det finns vissa orosmoment kring det, det är en av de frågorna vi håller på att titta på så det kan inte jag svara på i dag, säger Johanna Lindblad Ó Duinnín, Migrationsverkets rättsexpert."

SR

De politiker som bestämt det här bör väl kunna svara på hur det är tänkt att fungera?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-16 10:20 #61 av: Hayabusa

#60 Ordning & reda...Galen

Anmäl
2019-06-16 11:24 #62 av: Jimmy.L

Idiotiskt beslut redan från början. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-28 12:18 #63 av: Göstage

Ännu så länge uppgifter på indicienivå, men nog ser det ut som vissa pusselbitar är på väg  att läggas på plats i fallet. Finns skäl att återkomma!

"KIL En äldre dam har påträffats död i en bostad i Kil och en 19-årig man misstänks ha bragt henne om livet. Enligt olika uppgifter har brottsoffret varit engagerad för så kallade ensamkommande asylinvandrare."---

"Utifrån uppgifter tillgängliga på internet framgår det att den kvinna som tros vara brottsoffret har varit politiskt aktiv i Miljöpartiet och kandiderade för partiet i ett tidigare val till kommunfullmäktige.

Kvinnan nämns i en nyhetsartikel från i höstas om en afghan som får möjlighet att stanna i Sverige tack vare den så kallade gymnasielagen. Där framgår det att afghanen har fått bo hos kvinnan sedan ett knappt år tillbaka. Hon är glad att han och de andra ”killarna” får en ny chans att stanna i Sverige."

https://nyheteridag.se/uppgifter-misstankt-mordad-i-kil-var-engagerad-for-ensamkommande/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-28 13:02 #64 av: Jimmy.L

#63 Det vore kul tt få en kommentar från dom "goda" om det, alla ensamkommande är ju en vinst för samhället sa dom. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-06-28 21:52 #65 av: Göstage

#63 Uppgifterna har stärkts.

https://www.expressen.se/gt/teorin-lararinnan-mordades-av-elev/

#64 Kommentarerna från det hållet är som väntat - "kvinnan kände så mycket kärlek", "det finns bara förlorare" och  "andra ensamkommande är rädda nu".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-29 00:50 #66 av: Göstage

#63ff Katerina Janouch tar avstamp i Kilfallet för en "lägesbeskrivning".

http://katerinamagasin.se/hur-mycket-asylvald-tal-sverige/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-29 14:01 #67 av: Göstage

#63ff  Den häktade mannen erkänner enligt advokat Anders Olsson mord på den äldre kvinnan i Kil.
"Mannen har uttryckt att han motsäger sig häktningen och vill lämna Sverige.
– Jag vill påstå att han befinner sig i ett chocktillstånd. Han vill inte sitta inlåst. Han vill åka hem till sitt hemland, säger Anders Olsson och tillägger:
– Det är fruktansvärt det som har hänt. Det är så tragiskt alltihop."---

https://www.expressen.se/gt/eleven-erkanner-dodade-sin-lararinna/

Låter som om det är sikte på  rättspsykiatrisk vård. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-29 14:17 #68 av: Göstage
Twittertankar

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7253704

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-29 14:21 #69 av: Carmarino

#67 Tror han på fullt allvar att det går bra att mörda någon i Sverige och sedan undkomma straff genom att hänvisa till att han mår psykiskt dåligt och därför vill slippa straff och åka till hemlandet? Om det nu är så säkert att befinna sig där, varför kom han då hit?

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-06-29 14:26 #70 av: Göstage

Ja, det finns mycket att grubbla över i den här härvan.  

Den här kvinnan har tydligen på egen hand ha varit engagerad i ensamkommandes väl och ve, men var ligger myndigheters och organisationers ansvar i andra fall, när man uppmanat privatpersoner att öppna sina hem för ensamkommande. Har man ens brytt sig om att man kan utsätta värdarna och deras kringboende för risker? 

Här är en annan som inte tyckte att han skulle ha något straff.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-01 16:59 #71 av: VSK

#69

Bidrag och gratis lägenhet?

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-07-16 17:55 #72 av: Göstage

#63 "Mannen är misstänkt för att ha mördat sin förra lärare.

Nu har han flyttats till ett säkerhetshäkte efter att ha gett sig på en vårdare.
– Jag kan tappa humöret ibland, säger han."--- 

NWT (betalartikel)

Ja, det verkar nog så...

Ej betalbelagd artikel.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-31 09:42 #73 av: Jimmy.L

Sittstrejk tycks vara nya grejen för att få stanna?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sittstrejkar-for-permanent-uppehallstillstand

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-11 14:36 #74 av: Göstage

#63ff Klara besked, korten på bordet.

"I över ett års tid hade tonårseleven och lärarinnan i 70-årsåldern haft en sexuell relation. Efter en av parets träffar i somras dödade han henne med ett kraftigt stryptag. Nu åtalas tonårseleven – som erkänner – för mord."---

"Den unge mannen nekades asyl i Sverige för snart två år sedan. Lärarinnan i 70-årsåldern var pensionerad och hade varit känd för att engagera sig i flykting- och integrationsfrågor. En person i hennes närhet har sagt till GT:

– Hon var en fantastisk kvinna som levde för integration. Hon gjorde allt för våra ensamkommande. Detta var hennes liv kan jag säga."---

"I stämningsansökan finns en talan om utvisning – åklagare Cecilia Aronsson vill att tonårseleven utvisas med ett förbud att någonsin återvända."---

https://www.expressen.se/gt/ung-man-atalas-for-lararmordet-i-kil-/

Kompletterande artikel.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-11 18:14 #75 av: Göstage

#63ff  Se även denna tråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-17 09:04 #76 av: Göstage

SKL lyckas inte tolka gymnasielagen, framgår det av en opinionstext av dess ordförande  på Dagens Samhälle.

"I ett och ett halvt år har vi försökt tolka gymnasielagen och laga efter läge. Men reglerna är svårtolkade, vilket får stora konsekvenser både för de unga och för kommunerna. Detta har SKL påtalat vid upprepade tillfällen. Dagens situation är ohållbar, regeringen måste göra en översyn av lagen, skriver Anders Knape, ordförande SKL."---

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skl-en-oversyn-av-gymnasielagen-kan-inte-vanta-29712

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-18 10:34 #77 av: Göstage

Som sagt...

"Gymnasielagen har varit omstridd sedan den började gälla den 1 juli 2018. Nu slår Sveriges kommuner och landsting (SKL) larm om att situationen blivit ohållbar för kommunerna.
– Gång på gång har vi pekat på risker med lagen. Nu upplever vi att våra medlemmar inte mäktar med det här längre, säger Anders Knape, ordförande på SKL.

Farhågorna med lagen har besannats på punkt efter punkt, enligt SKL. Lärare tvingas ta ett orimligt stort ansvar när deras betygssättning och närvarorapportering kan avgöra frågan om uppehållstillstånd och därmed enskilda livsöden. Många elever har inte tillräcklig utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska för att klara studierna. De svårtolkade reglerna skapar stor oro och psykisk ohälsa hos de ensamkommande.

SKL bedömer också att det är få som kommer att kunna få ett arbete som uppfyller villkoren efter det att studierna avslutats.
– Det är inte många som kommer att få stanna som en konsekvens av den här lagen. Vi har låtit dem trampa vatten och kämpa med ett mål som de inte har förutsättningar att uppnå, säger Anders Knape."---

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skl-gymnasielagen-har-kortslutit-sig-sjalv

Var är de nu, tillskyndarna av den här lagen? Minns de invändningarna och varningarna som viftades bort?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-18 10:43 #78 av: Jimmy.L

Som vanligt har vi rätt.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-18 11:15 #79 av: Göstage

#78 Ja listan växer...Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-18 11:39 #80 av: Hayabusa

Hjärta

Anmäl
2019-10-19 08:39 #81 av: VSK

#77

Va de inte högutbildade? Tyckte Löfven stod i tv förut och sa det, samt msm var ju rätt duktiga på att sprida detta budskap.

Måste kolla i bildbanken. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-10-21 09:23 #82 av: Göstage

Johan Westerholm återkommer om gymnasielagen, och han hymlar inte över vem och vilka som har det politiska ansvaret.

"Gymnasielagen drevs igenom under förra mandatperioden av det som idag tryggar Stefan Löfvens andra regering. Bristerna är uppenbara och som förväntat knäar nu Sveriges kommuner under den belastning som lagen innebär och som många varnade för. De som varnade blev, i vanlig ordning både sannspådda i efterhand men framför allt rasiststämplade under den tid debatten varade"---

"Gymnasielagen visar sig ha varit en ren amnestilagstiftning. Vidare finns ingen överblick över hur anställningsbara de som trots allt genomfört ett gymnasieprogram är. De farhågor som restes av opposition och samhällsdebattörer ser nu ut att besannas en efter en.

I ansvarsställning för att lösa problematiken återfinns alla de partier som försatt Sverige i denna situation. Samt som ytterst ansvarig sitter bland annat Morgan Johansson som ansvarat för Gymnasielagen och den förda migrationspolitiken sedan 2014. Perioden 2010-2014 var han ordförande i riksdagens justitieutskott och därmed på ett eller annat sätt i ansvarsställning även under regeringen Reinfeldt II som regerade i minoritet."---

https://ledarsidorna.se/2019/10/gymnasielagen-what-could-possiby-go-wrong-now/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-21 10:15 #83 av: Göstage

Ann Heberlein skriver på Nyheter idag om Centern och Annie Lööfs ansvar för  genomdrivandet av gymnasielagen.

"Trots omfattande kritik från bland annat lagrådet lyckades regeringen, med hjälp av Centerpartiet, klubba gymnasielagen som gav afghanska män utan asylskäl rätt till uppehållstillstånd. För Centerpartiet och Annie Lööf, berusade av sin självbild som anständighetens förkämpar, handlade beslutet om medmänsklighet. Men resultaten av Lööfs banala godhet har varit katastrofala, skriver Ann Heberlein."---

https://nyheteridag.se/heberlein-annie-loofs-och-centerpartiets-ansvar-for-haveriet-med-gymnasielagen/ (ännu ej betalartikel)

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 10:16 #84 av: Göstage

 "Håll ihop Sverige, socialdemokrater! Kräv amnesti i form av permanenta arbets- och uppehållstillstånd för Sveriges ensamkommande ungdomar, och ett stopp för tvångsutvisningarna till kriget i Afghanistan nu!", uppmanar en salig blandning av världsförbättrare sossarna på Aftonbladet debatt.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/rA36d3/stod-amnesti-for-de-ensamkommande-s

Jag slits mellan medlidande och "rätt åt er" visavi sossarna...Cool

I insändaren under den ovannämnda skriver Sarkis Khatchadourian, ordförande i SSU Södertälje och distriktsstyrelseledamot i SSU Stockholms län under rubriken  "Löfven har rätt – vi ska ta emot färre flyktingar. SSU-topp: Om integrationen ska fungera måste vi strama åt migrationen"---

"Ett tydligt exempel är den orättvisa gymnasielagen som omfattade tusentals ensamkommande som redan hade fått sin sak prövad och fått avslag på sina ansökningar, Socialdemokraterna var från början emot detta."--- 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Op0Jew/lofven-har-ratt--vi-ska-ta-emot-farre-flyktingar

Så lyder historieskrivningen där nu...

Löfven -"åsnan mellan hötapparna", någon?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 10:23 #85 av: Jimmy.L

Vore det inte bättre med en debattartikel om bostadsbrist, sjukvårdsbrist eller hur dom ska komma tillrätta med kriminella. Men det är klart dom skiter i allt utom i flyktingbarnen. Pratar i nattmössan

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-22 10:32 #86 av: Göstage

Fårflockar som vill ha Löfven som den gode herden är dömda till fortsatt vilsevandring.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 11:52 #87 av: Göstage

#84 Katerina Janouch påminner om sakförhållandena:

"Omständigheterna runt lagen är dock sådana att det är tydligt att politikerna visste vilka problem den skulle skapa. De hade blivit varnade. Ändå valde de att driva igenom lagen, trots att resultatet blivit ökat utanförskap och kriminalitet."---

http://katerinamagasin.se/politikerna-visste-mycket-val-vilka-problem-gymnasielagen-skulle-skapa-anda-rostade-de-fram-den/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 10:26 #88 av: Göstage

"I en motion inlämnad av Gustav Fridolin (MP) med flera i slutet av september förespråkar det före detta språkröret att uppehållstillstånd ska ges till så kallade ensamkommande flyktingbarn med fokus på de omkring 10 000 afghaner som omfattas av gymnasielagen. Fridolin hänvisar till ”flera oroväckande brister i rättssäkerheten för asylärenden”. Att de över huvud taget skulle kunna gå att utvisa menar man dessutom är ”naivt”.---

https://samnytt.se/miljopartiet-motionerar-om-amnesti-for-ensamkommande-afghaner/

Fridde är nog den siste på jorden som borde använda begreppet "naiv" om andra än sig själv.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 10:37 #89 av: Göstage
#88 RWU hymlar inte med sin åsikt...(Twitter)


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 12:19 #90 av: Göstage

#88ff Kanske är det MP:s sätt att tvinga fram en brytning av regeringssamarbetet? Tror inte sossarna i nuvarande opinionsläge törs gå på amnestilinjen, vilket skulle kunna ge MP ett skäl att fly fältet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 12:57 #91 av: Jimmy.L

Det var ju väntat, trots bristen på bostäder.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-24 12:59 #92 av: Göstage

Ja, nu kommer väl Lööf snart lallande efter...

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 18:59 #93 av: VSK

Då SS är är maktgalna så bryr de nog sig inte speciellt mkt om vad sekten MP håller på med. Sker det nåt offentligt sprattlande så är det nog mest spel för galleriet. 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-10-24 22:59 #94 av: Göstage

Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard, den senare migrationspolitisk talesperson för Moderaterna, sätter press på Löfven på Aftonbladet debatt. Fetstilen är deras.

 "Den så kallade gymnasielagen har fullständigt havererat och förra veckan larmade SKL om psykisk ohälsa, prostitution och hemlöshet. Nu måste statsministern ta ansvar: Lagen som aldrig borde ha blivit verklighet får inte övergå i en regelrätt amnesti."---

 "Sveriges kommuner ropar på hjälp. Den här regeringen varken hör eller ser. Statsministern tar inte ansvar och kan inte ens ge ett svar. I stället skyller han än en gång ifrån sig. Gymnasielagen borde aldrig ha införts. Nu måste statsministern meddela svenska folket varför han gav över 7 000 vuxna utan asylskäl uppehållstillstånd, och vad han nu ska göra för att få kontroll över situationen." 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJ1l2a/gymnasielagen-funkar-inte--vad-gor-lofven

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-26 09:15 #95 av: Göstage

Henrik Jönsson om gymnasielagen och dess konsekvenser.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-28 07:30 #96 av: Göstage

"Den så kallade gymnasielagen, som kritiserats så hårt redan innan den ens trädde i kraft, antogs i maj 2018. Hur Centerpartiets ledare Annie Lööf – som hade den avgörande rösten – kunde rösta för den, trots att hon läst juridik och trots att hon tyckte att det var ”en usel lag” är obegripligt. Hon och de övriga som röstade för denna lag struntade i vilka konsekvenser den skulle få. Det är oanständigt att stifta lagar som inte håller måttet och som skapar kaos."---

 "De har stiftat en speciallag som gett orealistiska förväntningar hos en mycket stor grupp människor. Min före detta elev hade tårar i ögonen när vi skildes åt. Politikerna är långt borta och behöver inte se dem, behöver inte besvara deras frågor.

När gymnasielagens tillfälliga tillstånd börjar gå ut så ansöker de som berörs om förlängning. Ett litet fåtal klarar kraven, men en överväldigande majoritet gör det inte. Vad händer med dem – konkret? Om deras uppehållstillstånd för studier inte förlängs och inte heller omvandlas till tillfälliga arbetstillstånd, ska de enligt lagen, lämna landet. Hur kommer Sverige att se till att de gör det? Kommer aktivisterna att iscensätta nya protestdemonstrationer och ställa fortsatta krav? Kommer politikerna återigen att ge efter och skapa nya dyra speciallösningar, som strider mot utlänningslagens syfte? Vad kommer den här skandalomsusade gymnasielagen att kosta skattebetalarna – av vilka jag själv är en?"---

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/gymnasieasylen-var-inte-och-ar-inte-snall-29857

Zulmay Afzali, modersmålslärare och skribent ställer angelägna och berättigade frågor på Dagens Samhälle, frågor som politiker borde ha ställt sig när det ännu fanns möjlighet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-28 18:35 #97 av: Göstage
#95


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-28 19:57 #98 av: Hayabusa

Så sant som det är sagt...

Anmäl
2019-10-29 09:08 #99 av: Hayabusa

Något som tangerar, och berör, Gymnasielagen är "Humanitär Skyddsgrund. Frågan om"skyddsgrund" drivs av bl a MP och innebär...ja, exakt vad?  Jo, även den individ som inte klarar kraven som Gymnasielagen föreskriver (dvs klarade studier, varaktigt jobb inom viss tid etc.) kan få uppehållstillstånd i Sverige. Detta eftersom då Humanitär Skyddsgrund kan åberopas. Tja..."alla ska med", typ. 

Denna skyddsgrund gäller då inte enbart de som berörs av Gymnasielagen utan även många andra. I korthet innebär denna skyddsgrund att personer som är sjuka (oklart vilken grad) eller utsatta ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Exakt vem som gör bedömningen kan man fråga sig.  

Sverige - en global socialförvaltning?

Läs mer här:

https://www.affarsliv.com/nyheter/norrkoping/skyddsgrund-kansligt-amne-om5785448.aspx

PS Mig veterligen är Humanitär Skyddsgrund ännu inte införd i Sveriges migrationspolitik. 


Anmäl
2019-10-29 09:33 #100 av: Göstage

#99  Ja, vi har uppmärksammat den flumklausulen i fokus tidigare i några trådar, bland annat i samband med Krakowskis debattartikel i februari. Mest har kanske Centerpartiet (=Johanna Jönsson!) förknippats med den.

Så här skrev Stefan Krakowski bland annat: 

"Hur ska man kunna bedriva vård om det saknas personal och resurser?
Jag ställer mig samma principiella fråga när Centerpartiet vill driva igenom generösare regler för anhöriginvandring och införa en så kallad ”humanitär skyddsgrund” för de som i framtiden söker uppehållstillstånd i Sverige."---

https://www.expressen.se/debatt/c-blundar-for-foljderna-av-sin-migrationspolitik/

Tråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-29 10:10 #101 av: Hayabusa

#100 Misstänkte det, hittade dock inget när jag skummade igenom tidigare trådar.

Det var, väl, C som drev frågan och bl a MP hakade på?

Anmäl
2019-10-29 10:14 #102 av: Göstage

#101 Ja, de är väl i mångt och mycket samma andas barn...Kramas

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-29 11:06 #103 av: Jimmy.L

C och MP har fullständigt havererat. Frågan är om dom två partierna går att laga eller om man ska dumpa dom i närmsta container för miljöfarligt avfall.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-31 11:56 #104 av: Göstage

#63ff Elva års fängelse och livstids utvisning blev domen (i första instans?) för den ensamkommande som mördat sin sjuttioåriga älskarinna. Trots att han själv ändrat sin ålder till 26 år får han åldersrabatt på straffet.

Källa

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-05 12:33 #105 av: Göstage

#88ff Vänsterpartiet verkar, inte alls oväntat, gå på MP:s linje.

https://samnytt.se/v-gor-som-mp-vill-ha-amnesti-for-ensamkommande-afghaner-utan-asylskal/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-05 13:34 #106 av: Jimmy.L

Vem är förvånad-

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.