Politiska grupper

Deplattformering, en smitta på sociala medier

2018-10-02 18:54 #0 av: Göstage

Carl Lindström, advokat och civilekonom, tar i Kvartal upp en företeelse som sprids snabbt. Till vissa delar är tillvägagångssättet redan straffbart, i andra delar kan det behövas en översyn av lagen för att fånga upp sabotörerna.

"Det finns en trend i samtiden – som så ofta startad i den anglosaxiska kultursfären – som går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter, snarare än att bemöta deras argument.
I engelskspråkiga sammanhang talar man om No platform policy eller deplatforming, dvs det handlar om att beröva en person en plattform från vilken åsikter kan föras fram."---

"Man kan i dag enkelt skapa stora drev genom att utnyttja sociala medier. Om en samhällsdebattör – ofta handlar det just om samhällsdebattörer – uttrycker en åsikt man ogillar, kan man vända sig direkt till vederbörandes arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan person till vilken han eller hon är i beroendeställning. Ett dagsaktuellt exempel är det upprop riktat mot Göteborgs-Posten som initierades av en lektor vid Göteborgs universitet, med syftet att förmå tidningens ledning att avsätta Alice Teodorescu som politisk chefredaktör."--- 

"Företeelsen är samhällsskadlig eftersom den, uttryckligen och uppsåtligen, syftar till att beröva enskilda personer möjligheten att utöva sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Den förgiftar således inte bara tonen i det offentliga samtalet, utan innebär ett direkt angrepp på en av grundvalarna för ett fritt och demokratiskt samhälle."---

"Det verkligt otäcka med deplattformeringsaktioner riktade mot enskildas arbets- och uppdragsgivare är emellertid att det är ett tilltag som riktar sig just mot en enskild. Sådana kampanjer syftar således inte bara till att ta ära och heder av en enskild individ. Man försöker också, med vett och vilja, beröva vederbörande levebrödet."--- 

https://kvartal.se/artiklar/deplattformeringen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-02 19:06 #1 av: Jimmy.L

Känner igen det där med att gå i hop och försök få bort någon.

Sätt det på Facebook där vänstern fick bort en från ett företag samt här på iFokus tycks komma från "Jag är här". Syftet tycks vara som Putins troll att påverka med så mycket kritik som man kan, för att få sin vilja igenom. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm No stress cabo verde , Göta Kanal

Anmäl
2018-10-02 19:12 #2 av: Göstage

Ann Heberlein på ledarsidorna hoppas att något gott kan komma ut av att riddaren av den sorgliga skepnaden snöpligen drattade ur sadeln.

"Jag gläds åt det starka engagemanget för Alice Teodorescu och hoppas att detta är början på slutet för vänsterhatets dominans i det offentliga rummet.
Jag tror nämligen att hatet, från både höger och vänster, är en fara för demokratin. 

Vänsterhatet är farligare eftersom det är accepterat. Vänstern har lyckats muta in rollen som den goda kraften i det skådespel som är det samtida Sverige – och allt de säger och gör är därför gott. Därför vågade Andreas Önnerfors, en tämligen obetydlig lektor vid Göteborgs universitet, ge sig på en av Sveriges tyngsta opinionsbildare. Så övertygad om sin egen godhet – och följdriktigt om Alice Teodorescus genuina ondska – var han att han i sin upphöjda idé om sig själv ansåg sig vara ute i ett gott och rättfärdigt ärende vilket med självklarhet skulle omfamnas och applåderas av alla goda människor. De andra, de onda, behöver han ju inte ta notis om.

Nu slutade sagan om kampen mellan gott och ont, Önnerfors och Teodorescu, på ett för godheten överraskande och snöpligt sätt. Det visade sig, till hans oförställda förvåning, att han var skurken och Teodorescu hjälten. Han hade, som det visade sig, missbedömt situationen totalt och fatalt. En väldig massa människor visade sig föredra Teodorescu framför honom – som om de definierar godhet på ett helt annat sätt än Önnerfors och hans vänner."---

https://ledarsidorna.se/2018/09/anstandighetens-grans/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-03 05:05 #3 av: Emo

Ibland dyker det upp även glada nyheter. Glad

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-11-02 13:36 #4 av: Göstage

Anki Gerhardsen, norsk journalist och krönikör skriver i ett debattinlägg på Expressen kultur om hur msm av missriktad vilja silar intoleranta åsikter, om bara avsändaren tillhör rätt kategori, och man hjälper dessutom till att misstänkliggöra kritiker av dessa åsikter. Debatten känns inte minst angelägen med tanke på misstankarna om infilitration av SSU Skåne från en intressegrupp.

"Jag är själv journalist därtill mediekritisk krönikör i Aftenposten, där min uppgift är att påpeka brister och blinda fläckar i norsk journalistik. I den rollen har jag vid några tillfällen skrivit om en intolerant inställning till debatt och meningsskiljaktigheter bland dem vi annars kallar marginaliserade grupper. Jag har kritiserat medier för att inte ha utmanat dessa attityder, och jag förmodar att det var därför jag bjöds in för att hålla ett föredrag under Segerstedtseminariet.

Under föredraget talade jag om “offer-makt”. Jag koncentrerade mig särskilt på att beskriva en global digital geografi – och ställde som inledning frågan om vilka påtryckningar denna digitala och globala “offer-makt” utövar på yttrandefriheten. Min ambition var att diskutera hur små åsiktsgrupperingar blir stora genom en nationsöverskridande gemenskap, och hur de har makt att påverka det offentliga samtalet både bland likar och i samhället i stort.

Jag talade om problemet med så kallad “no platforming” – det vill säga att vissa åsikter anses förkastliga och/eller skadliga och hindras från att uttryckas i det offentliga – och jag reflekterade kring att traditionella massmedier inte utmanar “offer-makten” tillräckligt. Varför är detta viktigt? Jo, för att jag är av åsikten att en kritisk och öppen debatt där medierna undersöker alla former av makt är avgörande för att stävja polarisering, högerradikalism och mediehat."--- 

https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand-hittar-pa-sina-egna-citat/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-04 09:30 #5 av: Göstage

Gästkrönikören Anosh Ghasri funderar i GP över den svenska debattens behov av syndabockar. "När syndabockarna väl är utsedda, och konturerna av det förkastliga därmed definierats, kan godheten lättare utkristalliseras som motsatsen till det", skriver han. 

"Flockbeteendet, och konformismen som får människor att hellre säga det som förväntas av dem än vad de egentligen tycker, fodrar syndabockar. Flocken behöver något som markant avviker från den för att kunna sluta sig samman. På ett politisk plan kan det vara en riksdagsledamot med oortodoxa manér, en borgerlig ledarredaktion som påtalar målkonflikter eller en ensam journalist."---

"Det blir då viktigare, och lättare, att fokusera på bovarnas inneboende olämplighet, deras person, än på problemen som de uppmärksammar. Så länge strålkastarna riktas ditåt, blir budskapet sekundärt – och de riktiga måltavlorna kommer undan. För nog är de många som haft ett finger med i framväxten av just de problem som syndabockarna sätter fingret på, vare sig det handlar om migration, kriminalitet, straff, våld eller skuggsamhället. En satirbild på Twitter kan bli en debattfråga, medan själva frågan om migrationsvolymer hamnar i skymundan."---

Det sägs att vi aldrig tidigare haft ett så polariserat samhällsklimat. Frågan är om det är de från konformismen avvikande som alla gånger spär på polariseringen eller om det är behovet att utse syndabockar, vilket tvingar syndabockarna att värja sig mot det, då d e också är människor vars känslor ibland kan sippra över, som ökar polariseringen? 

Polariseringen skapas minst lika mycket av dem som är besatta av den, och överväldigas av ångest när någon uttrycker en avvikande åsikt som inte lindats in i sockervadd. Den skapas lika mycket av de som inte inser sitt behov av syndabockar för att deras förmodade renhet ska hållas intakt."

http://www.gp.se/ledare/ghasri-behovet-av-syndabockar-är-stort-i-sverige-1.10330447

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-04 10:45 #6 av: Göstage

#0 Magnus Norell om korrekthetens krigföring:

"I USA kallar man detta förfarande för ”Lawfare”, alltså en sorts krigföring med andra medel. Syftet är inte i första hand att vinna, utan att skrämma andra till tystnad. Budskapet är att om ”ni kritiserar mig/oss blir det väldigt jobbigt”.  Ett samtida fall i Sverige är polisanmälningarna mot Göteborgspolitikern Ann-Sofie Hermansson (S)."---

https://ledarsidorna.se/2018/11/blasfemins-aterkomst/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:18 #7 av: Göstage

#0 "Man beklagar också att denna tidning ger mig möjlighet att framföra mina ståndpunkter och jag undrar i mitt stilla sinne hur de får ihop kravet på att jag bör tystas med sitt försvar för dialog och demokrati."---

Professor Bo Rothstein i GP i genmäle till VitKrit, ett nätverk som bedriver vithetsstudier på Göteborgs Universitet.

Typfall av deplattformering.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:29 #8 av: Hayabusa

"Vithetsstudier"..?

Anmäl
2018-11-07 09:36 #9 av: Göstage

#8 Japp. 


Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:38 #10 av: Hayabusa

#9 Crazy...

"Ett exempel är en artikel som föreslår att lärare skall diskriminera studenter som tillhör någon ”priviligierad grupp” genom att ignorera och förlöjliga dem och också få dem att sitta kedjade på klassrumsgolvet som ett sätt att påminna dem om det förtryck deras grupp i historisk tid gjort sig skyldig till."

Anmäl
2018-11-07 19:25 #11 av: Novachan

#10 Wow, att det ens finns folk som kan komma med sådana idéer idag. Räcker ju att kolla på experimentet där en lärare behandlade elever annorlunda beroende på ögonfärg... resultatet var ej positivt. Det kommer aldrig bli positivt resultat av att lärare "beter sig illa" (ej som en lärare) mot en grupp grupp elever.

Anmäl
2018-11-08 15:36 #12 av: Göstage

#0 Citat: "Det finns en trend i samtiden – som så ofta startad i den anglosaxiska kultursfären – som går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter, snarare än att bemöta deras argument."---

Exempel på det: 
"Åbo Akademi stoppar en paneldebatt i universitetets lokaler efter att en protestlista lämnats in till universitetets ledning. Skälet till protesten anges vara att Alexander Bard inbjudits till panelen.
 – Du ska helst inte få finnas helt enkelt, säger Bard till Nyheter Idag om försöket att stoppa honom."--- 

https://nyheteridag.se/bard-portad-fran-abo-akademi-klassiskt-kvinnlig-makttaktik/

----

Se även tråden: "Väntar en brutal protestkultur runt hörnet?"

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 15:56 #13 av: Hayabusa

#12 Ja, du..."mer ved i brasan" är vad den typen av aktioner leder till.

Anmäl
2018-11-08 16:05 #14 av: Göstage

Ja, det verkar pågå någon slags otäck väckelserörelse ute på lärosätena...

"Peta in en pinne i brasan" - var det inte Mats Rådberg som spelade in den? Barden kanske får göra en cover? Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 16:14 #15 av: Hayabusa

#17 en "revival" av 70-talet? Hur som helst så kommer aktivisterna enbart att öka motsättningarna. Varför är det så jäkla svårt att lyssna på en meningsmotståndare? Och vad liknar det att tysta andra? Demokrati? 

"Ohh...nu kommer den där Bard Förskräckt. Nu kan ju folk få för sig saker, han sätter griller i huvudet på dem! Det måste stoppas!"

Anmäl
2018-11-08 16:43 #16 av: Göstage

Ja, censurivrarna firar triumfer, och vi har ju sett att tillvägagångssättet spritt sig även på sociala medier.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-11 14:19 #17 av: Göstage

#12 Åbo Akademi ser ut att bli något av en nordisk symbol för platformingbegreppet.

"Studenten Carl Nordenbrink är upprörd och anser att Åbo Akademi är inne på en farlig väg när man börjar förbjuda debatter då någon känner sig kränkt.
– Universitet ska stå för olika åsikter och föra fram samtal framom polarisering och då ska man inte förbjuda debatter bara för att någon eller några känner sig kränkta, säger Nordenbrink som är initiativtagare till uppropet no-platforming Åbo Akademi. 

Nordenbrink har full förståelse för att vissa personer kan känna avsky mot Alexander Bard och de åsikter han står för men det till trots borde man kunna samtala med honom.
– Vad sker nästa gång någon känner sig kränkt för något annat evenemang som arrangeras vid Åbo Akademi, undrar Nordenbrink? Ska det också då förbjudas?

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa förstår Nordenbrinks argument men anser trots det att akademin var tvungen att förbjuda evenemanget i akademins utrymmen.
– Vi måste dra en gräns och visa vad som är okej och vad som inte är okej vad gäller evenemang som arrangeras i våra utrymmen, säger Hupa. Vi anser att den paneldebatt som skulle ha arrangerats var kränkande och valde därför att inte välkomna arrangörerna."---

 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/09/nytt-upprop-mot-abo-akademi-efter-forbud-mot-paneldebatt-akademin-ska-inte

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-11 14:55 #18 av: Carmarino

#17 Det där med att "tänka efter före" verkar ha fallit i glömska numera.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-11-11 15:36 #19 av: Göstage

Debatten den 19 november kommer i alla fall att sändas av YLE oavsett var den äger rum - om det inte tillkommer ytterligare försök att tysta den. Skulle inte förvåna om svenska representanter för gatans parlament kommer att infinna sig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 09:28 #20 av: Göstage

#0 #1 Exempel på deplattformering (låt vara i amatörutförande) på sociala medier i nedanstående tråd.

https://debatt.ifokus.se/discussions/5bea8177ce12c40fc90002ce-sa-forstor-nagra-for-alla-andra-pa-ifokus?discussions-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 10:23 #21 av: Göstage

Fortsatta reaktioner mot Åbo akademis handlande. Här några utdrag ur en insändare i Hufvudstadsbladet från tre studerande på akademin:

"Baserat på symtomen kan vi ställa diagnosen "de-platforming", ett begrepp som spridit sig i Storbritannien och USA under de senaste åren. "De-platforming" betyder att människor som anses hålla icke-rumsrena åsikter inte ges en plattform att yttra dem. Problemet ligger förstås i hur åsikter bedöms vara oacceptabla och vem som bedömer."---

"Så hur och av vem har månsdagsevenemanget stoppats? Henriksson har, med hjälp av en handfull aktivister och finansiell utpressning från en anonym anställd, manat universitetet att inte hedra en överenskommelse. Det är befängt att Henriksson har mage att yrka på "Institutionskurage"! Det här är att böja sig för pöbeln, raka motsatsen alltså! Även om Bard enbart vore ett troll borde vi inte avfärda allt han säger, snarare lyssna och ta honom med en nypa salt. Även om "The Red Pill" vore en propagandafilm är det värt att utvärdera filmen kritiskt och begrunda dess sanningsvärde. Och då antar vi att allt Henriksson har sagt är sant.

Universitetet beskyddar en ovärderlig mekanism som man nu har offrat för ett förgängligt ögonblick i historien. Ett kapitalt misslyckande och svek! Det är skamligt att ÅA ställer in ett fullt lagligt evenemang till följd av dylika påtryckningar. Låt oss hoppas att sjukan inte sprids." 

https://www.hbl.fi/artikel/aa-har-bojt-sig-for-pobeln-3/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-17 11:04 #22 av: Göstage

 #0 "Om en samhällsdebattör – ofta handlar det just om samhällsdebattörer – uttrycker en åsikt man ogillar, kan man vända sig direkt till vederbörandes arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan person till vilken han eller hon är i beroendeställning."--- 

Bakslag för den skvallerkulturen:

"En man från Örnsköldsvik som fått ett erbjudande om en tjänst på ett HVB-hem för ensamkommande barn i kommunen fick under början av 2017 se anbudet dras tillbaka."---

"Redan dagen efter hörde en kommunsamordnare av sig för att boka inskolningstid. Men detta blev aldrig av. Två dagar innan inskolningen skulle börja hörde chefen på enheten för socialt stöd av sig för att förklara att hon via kollegor tipsats om att mannen uttryckt kritiskt mot islam på sociala medier och att han därför inte passade på en arbetsplats med många muslimer. 

Mannen själv ansåg att det han sagt på sociala medier faller väl inom ramarna för svensk yttrandefrihet och att han därför blivit politiskt diskriminerad av Örnsköldsviks kommun. Efter detta anmälde han också kommunen till Justitieombudsmannen (JO)."---

"Nu slår JO emellertid fast att kommunen bröt mot det lagstadgade repressalieförbudet. ”Nämndens åtgärd att återta erbjudandet om anställning framstår som en reprimand mot X för de åsikter han fört fram på sociala medier”, sammanfattar JO ärendet i sitt beslut och riktar därför kritik mot agerandet."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/jo-fel-av-kommunen-att-neka-anstallning-efter-islamhat

Tummen upp Borde bli prejudikatsbildande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-29 23:19 #23 av: Göstage

Karin Olsson på Expressens kultursida tar upp en företeelse som nog borde ha funnits med bland våra politiska nyord 2018.

"Debatten om deplatforming nådde Sverige på allvar 2018. Det betyder ungefär att "ta ifrån någon en plattform” och strategin har blivit populär.  Istället för att bara kritisera meningsmotståndaren försöker man också ge sig på dess möjlighet att uttrycka eller försörja sig. Vi har sett det gång på gång under året."---

"Visst finns det tillfällen när personer gör sig omöjliga i rumsrena sammanhang efter extrema uttalanden eller handlingar. Politisk radikalisering kan till exempel leda till att någon snabbt blir apart.

Men det känns som om samtiden visar tendenser till en antiintellektuell nypuritanism där toleransen är beklämmande låg."--- 

"Människan lär sig snabbt. Säger man något som är omoraliskt, omodernt eller bara obekvämt kan man råka ut för en svans av tiotusentals människor i sociala medier som inte bara hatar en själv, utan också alla som ger dig uppdrag."---

https://www.expressen.se/nyheter/det-kan-ga-snabbt-att-bli-icke-onskvard/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-30 13:10 #24 av: eskils

#23 En intolerant antiintellektuell nypuritanism är just vad det handlar om.

Eller på lite mer omodern svenska: feghet. Förskräckt Tyst


Anmäl
2019-01-13 10:35 #25 av: Göstage

Henrik Jönsson om deplattformering och yttrandefrihet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.