Politiska grupper

Deplattformering, en smitta på sociala medier

2018-10-02 18:54 #0 av: Göstage

Carl Lindström, advokat och civilekonom, tar i Kvartal upp en företeelse som sprids snabbt. Till vissa delar är tillvägagångssättet redan straffbart, i andra delar kan det behövas en översyn av lagen för att fånga upp sabotörerna.

"Det finns en trend i samtiden – som så ofta startad i den anglosaxiska kultursfären – som går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter, snarare än att bemöta deras argument.
I engelskspråkiga sammanhang talar man om No platform policy eller deplatforming, dvs det handlar om att beröva en person en plattform från vilken åsikter kan föras fram."---

"Man kan i dag enkelt skapa stora drev genom att utnyttja sociala medier. Om en samhällsdebattör – ofta handlar det just om samhällsdebattörer – uttrycker en åsikt man ogillar, kan man vända sig direkt till vederbörandes arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan person till vilken han eller hon är i beroendeställning. Ett dagsaktuellt exempel är det upprop riktat mot Göteborgs-Posten som initierades av en lektor vid Göteborgs universitet, med syftet att förmå tidningens ledning att avsätta Alice Teodorescu som politisk chefredaktör."--- 

"Företeelsen är samhällsskadlig eftersom den, uttryckligen och uppsåtligen, syftar till att beröva enskilda personer möjligheten att utöva sin grundlagsfästa yttrandefrihet. Den förgiftar således inte bara tonen i det offentliga samtalet, utan innebär ett direkt angrepp på en av grundvalarna för ett fritt och demokratiskt samhälle."---

"Det verkligt otäcka med deplattformeringsaktioner riktade mot enskildas arbets- och uppdragsgivare är emellertid att det är ett tilltag som riktar sig just mot en enskild. Sådana kampanjer syftar således inte bara till att ta ära och heder av en enskild individ. Man försöker också, med vett och vilja, beröva vederbörande levebrödet."--- 

https://kvartal.se/artiklar/deplattformeringen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-02 19:06 #1 av: Jimmy.L

Känner igen det där med att gå i hop och försök få bort någon.

Sätt det på Facebook där vänstern fick bort en från ett företag samt här på iFokus tycks komma från "Jag är här". Syftet tycks vara som Putins troll att påverka med så mycket kritik som man kan, för att få sin vilja igenom. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-10-02 19:12 #2 av: Göstage

Ann Heberlein på ledarsidorna hoppas att något gott kan komma ut av att riddaren av den sorgliga skepnaden snöpligen drattade ur sadeln.

"Jag gläds åt det starka engagemanget för Alice Teodorescu och hoppas att detta är början på slutet för vänsterhatets dominans i det offentliga rummet.
Jag tror nämligen att hatet, från både höger och vänster, är en fara för demokratin. 

Vänsterhatet är farligare eftersom det är accepterat. Vänstern har lyckats muta in rollen som den goda kraften i det skådespel som är det samtida Sverige – och allt de säger och gör är därför gott. Därför vågade Andreas Önnerfors, en tämligen obetydlig lektor vid Göteborgs universitet, ge sig på en av Sveriges tyngsta opinionsbildare. Så övertygad om sin egen godhet – och följdriktigt om Alice Teodorescus genuina ondska – var han att han i sin upphöjda idé om sig själv ansåg sig vara ute i ett gott och rättfärdigt ärende vilket med självklarhet skulle omfamnas och applåderas av alla goda människor. De andra, de onda, behöver han ju inte ta notis om.

Nu slutade sagan om kampen mellan gott och ont, Önnerfors och Teodorescu, på ett för godheten överraskande och snöpligt sätt. Det visade sig, till hans oförställda förvåning, att han var skurken och Teodorescu hjälten. Han hade, som det visade sig, missbedömt situationen totalt och fatalt. En väldig massa människor visade sig föredra Teodorescu framför honom – som om de definierar godhet på ett helt annat sätt än Önnerfors och hans vänner."---

https://ledarsidorna.se/2018/09/anstandighetens-grans/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-03 05:05 #3 av: Emo

Ibland dyker det upp även glada nyheter. Glad

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2018-11-02 13:36 #4 av: Göstage

Anki Gerhardsen, norsk journalist och krönikör skriver i ett debattinlägg på Expressen kultur om hur msm av missriktad vilja silar intoleranta åsikter, om bara avsändaren tillhör rätt kategori, och man hjälper dessutom till att misstänkliggöra kritiker av dessa åsikter. Debatten känns inte minst angelägen med tanke på misstankarna om infilitration av SSU Skåne från en intressegrupp.

"Jag är själv journalist därtill mediekritisk krönikör i Aftenposten, där min uppgift är att påpeka brister och blinda fläckar i norsk journalistik. I den rollen har jag vid några tillfällen skrivit om en intolerant inställning till debatt och meningsskiljaktigheter bland dem vi annars kallar marginaliserade grupper. Jag har kritiserat medier för att inte ha utmanat dessa attityder, och jag förmodar att det var därför jag bjöds in för att hålla ett föredrag under Segerstedtseminariet.

Under föredraget talade jag om “offer-makt”. Jag koncentrerade mig särskilt på att beskriva en global digital geografi – och ställde som inledning frågan om vilka påtryckningar denna digitala och globala “offer-makt” utövar på yttrandefriheten. Min ambition var att diskutera hur små åsiktsgrupperingar blir stora genom en nationsöverskridande gemenskap, och hur de har makt att påverka det offentliga samtalet både bland likar och i samhället i stort.

Jag talade om problemet med så kallad “no platforming” – det vill säga att vissa åsikter anses förkastliga och/eller skadliga och hindras från att uttryckas i det offentliga – och jag reflekterade kring att traditionella massmedier inte utmanar “offer-makten” tillräckligt. Varför är detta viktigt? Jo, för att jag är av åsikten att en kritisk och öppen debatt där medierna undersöker alla former av makt är avgörande för att stävja polarisering, högerradikalism och mediehat."--- 

https://www.expressen.se/kultur/jens-liljestrand-hittar-pa-sina-egna-citat/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-04 09:30 #5 av: Göstage

Gästkrönikören Anosh Ghasri funderar i GP över den svenska debattens behov av syndabockar. "När syndabockarna väl är utsedda, och konturerna av det förkastliga därmed definierats, kan godheten lättare utkristalliseras som motsatsen till det", skriver han. 

"Flockbeteendet, och konformismen som får människor att hellre säga det som förväntas av dem än vad de egentligen tycker, fodrar syndabockar. Flocken behöver något som markant avviker från den för att kunna sluta sig samman. På ett politisk plan kan det vara en riksdagsledamot med oortodoxa manér, en borgerlig ledarredaktion som påtalar målkonflikter eller en ensam journalist."---

"Det blir då viktigare, och lättare, att fokusera på bovarnas inneboende olämplighet, deras person, än på problemen som de uppmärksammar. Så länge strålkastarna riktas ditåt, blir budskapet sekundärt – och de riktiga måltavlorna kommer undan. För nog är de många som haft ett finger med i framväxten av just de problem som syndabockarna sätter fingret på, vare sig det handlar om migration, kriminalitet, straff, våld eller skuggsamhället. En satirbild på Twitter kan bli en debattfråga, medan själva frågan om migrationsvolymer hamnar i skymundan."---

Det sägs att vi aldrig tidigare haft ett så polariserat samhällsklimat. Frågan är om det är de från konformismen avvikande som alla gånger spär på polariseringen eller om det är behovet att utse syndabockar, vilket tvingar syndabockarna att värja sig mot det, då d e också är människor vars känslor ibland kan sippra över, som ökar polariseringen? 

Polariseringen skapas minst lika mycket av dem som är besatta av den, och överväldigas av ångest när någon uttrycker en avvikande åsikt som inte lindats in i sockervadd. Den skapas lika mycket av de som inte inser sitt behov av syndabockar för att deras förmodade renhet ska hållas intakt."

http://www.gp.se/ledare/ghasri-behovet-av-syndabockar-är-stort-i-sverige-1.10330447

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-04 10:45 #6 av: Göstage

#0 Magnus Norell om korrekthetens krigföring:

"I USA kallar man detta förfarande för ”Lawfare”, alltså en sorts krigföring med andra medel. Syftet är inte i första hand att vinna, utan att skrämma andra till tystnad. Budskapet är att om ”ni kritiserar mig/oss blir det väldigt jobbigt”.  Ett samtida fall i Sverige är polisanmälningarna mot Göteborgspolitikern Ann-Sofie Hermansson (S)."---

https://ledarsidorna.se/2018/11/blasfemins-aterkomst/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:18 #7 av: Göstage

#0 "Man beklagar också att denna tidning ger mig möjlighet att framföra mina ståndpunkter och jag undrar i mitt stilla sinne hur de får ihop kravet på att jag bör tystas med sitt försvar för dialog och demokrati."---

Professor Bo Rothstein i GP i genmäle till VitKrit, ett nätverk som bedriver vithetsstudier på Göteborgs Universitet.

Typfall av deplattformering.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:29 #8 av: Hayabusa

"Vithetsstudier"..?

Anmäl
2018-11-07 09:36 #9 av: Göstage

#8 Japp. 


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:38 #10 av: Hayabusa

#9 Crazy...

"Ett exempel är en artikel som föreslår att lärare skall diskriminera studenter som tillhör någon ”priviligierad grupp” genom att ignorera och förlöjliga dem och också få dem att sitta kedjade på klassrumsgolvet som ett sätt att påminna dem om det förtryck deras grupp i historisk tid gjort sig skyldig till."

Anmäl
2018-11-07 19:25 #11 av: Novachan

#10 Wow, att det ens finns folk som kan komma med sådana idéer idag. Räcker ju att kolla på experimentet där en lärare behandlade elever annorlunda beroende på ögonfärg... resultatet var ej positivt. Det kommer aldrig bli positivt resultat av att lärare "beter sig illa" (ej som en lärare) mot en grupp grupp elever.

Anmäl
2018-11-08 15:36 #12 av: Göstage

#0 Citat: "Det finns en trend i samtiden – som så ofta startad i den anglosaxiska kultursfären – som går ut på att hindra meningsmotståndare från att föra fram åsikter, snarare än att bemöta deras argument."---

Exempel på det: 
"Åbo Akademi stoppar en paneldebatt i universitetets lokaler efter att en protestlista lämnats in till universitetets ledning. Skälet till protesten anges vara att Alexander Bard inbjudits till panelen.
 – Du ska helst inte få finnas helt enkelt, säger Bard till Nyheter Idag om försöket att stoppa honom."--- 

https://nyheteridag.se/bard-portad-fran-abo-akademi-klassiskt-kvinnlig-makttaktik/

----

Se även tråden: "Väntar en brutal protestkultur runt hörnet?"

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 15:56 #13 av: Hayabusa

#12 Ja, du..."mer ved i brasan" är vad den typen av aktioner leder till.

Anmäl
2018-11-08 16:05 #14 av: Göstage

Ja, det verkar pågå någon slags otäck väckelserörelse ute på lärosätena...

"Peta in en pinne i brasan" - var det inte Mats Rådberg som spelade in den? Barden kanske får göra en cover? Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 16:14 #15 av: Hayabusa

#17 en "revival" av 70-talet? Hur som helst så kommer aktivisterna enbart att öka motsättningarna. Varför är det så jäkla svårt att lyssna på en meningsmotståndare? Och vad liknar det att tysta andra? Demokrati? 

"Ohh...nu kommer den där Bard Förskräckt. Nu kan ju folk få för sig saker, han sätter griller i huvudet på dem! Det måste stoppas!"

Anmäl
2018-11-08 16:43 #16 av: Göstage

Ja, censurivrarna firar triumfer, och vi har ju sett att tillvägagångssättet spritt sig även på sociala medier.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-11 14:19 #17 av: Göstage

#12 Åbo Akademi ser ut att bli något av en nordisk symbol för platformingbegreppet.

"Studenten Carl Nordenbrink är upprörd och anser att Åbo Akademi är inne på en farlig väg när man börjar förbjuda debatter då någon känner sig kränkt.
– Universitet ska stå för olika åsikter och föra fram samtal framom polarisering och då ska man inte förbjuda debatter bara för att någon eller några känner sig kränkta, säger Nordenbrink som är initiativtagare till uppropet no-platforming Åbo Akademi. 

Nordenbrink har full förståelse för att vissa personer kan känna avsky mot Alexander Bard och de åsikter han står för men det till trots borde man kunna samtala med honom.
– Vad sker nästa gång någon känner sig kränkt för något annat evenemang som arrangeras vid Åbo Akademi, undrar Nordenbrink? Ska det också då förbjudas?

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa förstår Nordenbrinks argument men anser trots det att akademin var tvungen att förbjuda evenemanget i akademins utrymmen.
– Vi måste dra en gräns och visa vad som är okej och vad som inte är okej vad gäller evenemang som arrangeras i våra utrymmen, säger Hupa. Vi anser att den paneldebatt som skulle ha arrangerats var kränkande och valde därför att inte välkomna arrangörerna."---

 https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/09/nytt-upprop-mot-abo-akademi-efter-forbud-mot-paneldebatt-akademin-ska-inte

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-11 14:55 #18 av: Carmarino

#17 Det där med att "tänka efter före" verkar ha fallit i glömska numera.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2018-11-11 15:36 #19 av: Göstage

Debatten den 19 november kommer i alla fall att sändas av YLE oavsett var den äger rum - om det inte tillkommer ytterligare försök att tysta den. Skulle inte förvåna om svenska representanter för gatans parlament kommer att infinna sig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 09:28 #20 av: Göstage

#0 #1 Exempel på deplattformering (låt vara i amatörutförande) på sociala medier i nedanstående tråd.

https://debatt.ifokus.se/discussions/5bea8177ce12c40fc90002ce-sa-forstor-nagra-for-alla-andra-pa-ifokus?discussions-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 10:23 #21 av: Göstage

Fortsatta reaktioner mot Åbo akademis handlande. Här några utdrag ur en insändare i Hufvudstadsbladet från tre studerande på akademin:

"Baserat på symtomen kan vi ställa diagnosen "de-platforming", ett begrepp som spridit sig i Storbritannien och USA under de senaste åren. "De-platforming" betyder att människor som anses hålla icke-rumsrena åsikter inte ges en plattform att yttra dem. Problemet ligger förstås i hur åsikter bedöms vara oacceptabla och vem som bedömer."---

"Så hur och av vem har månsdagsevenemanget stoppats? Henriksson har, med hjälp av en handfull aktivister och finansiell utpressning från en anonym anställd, manat universitetet att inte hedra en överenskommelse. Det är befängt att Henriksson har mage att yrka på "Institutionskurage"! Det här är att böja sig för pöbeln, raka motsatsen alltså! Även om Bard enbart vore ett troll borde vi inte avfärda allt han säger, snarare lyssna och ta honom med en nypa salt. Även om "The Red Pill" vore en propagandafilm är det värt att utvärdera filmen kritiskt och begrunda dess sanningsvärde. Och då antar vi att allt Henriksson har sagt är sant.

Universitetet beskyddar en ovärderlig mekanism som man nu har offrat för ett förgängligt ögonblick i historien. Ett kapitalt misslyckande och svek! Det är skamligt att ÅA ställer in ett fullt lagligt evenemang till följd av dylika påtryckningar. Låt oss hoppas att sjukan inte sprids." 

https://www.hbl.fi/artikel/aa-har-bojt-sig-for-pobeln-3/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-17 11:04 #22 av: Göstage

 #0 "Om en samhällsdebattör – ofta handlar det just om samhällsdebattörer – uttrycker en åsikt man ogillar, kan man vända sig direkt till vederbörandes arbetsgivare, uppdragsgivare eller annan person till vilken han eller hon är i beroendeställning."--- 

Bakslag för den skvallerkulturen:

"En man från Örnsköldsvik som fått ett erbjudande om en tjänst på ett HVB-hem för ensamkommande barn i kommunen fick under början av 2017 se anbudet dras tillbaka."---

"Redan dagen efter hörde en kommunsamordnare av sig för att boka inskolningstid. Men detta blev aldrig av. Två dagar innan inskolningen skulle börja hörde chefen på enheten för socialt stöd av sig för att förklara att hon via kollegor tipsats om att mannen uttryckt kritiskt mot islam på sociala medier och att han därför inte passade på en arbetsplats med många muslimer. 

Mannen själv ansåg att det han sagt på sociala medier faller väl inom ramarna för svensk yttrandefrihet och att han därför blivit politiskt diskriminerad av Örnsköldsviks kommun. Efter detta anmälde han också kommunen till Justitieombudsmannen (JO)."---

"Nu slår JO emellertid fast att kommunen bröt mot det lagstadgade repressalieförbudet. ”Nämndens åtgärd att återta erbjudandet om anställning framstår som en reprimand mot X för de åsikter han fört fram på sociala medier”, sammanfattar JO ärendet i sitt beslut och riktar därför kritik mot agerandet."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/jo-fel-av-kommunen-att-neka-anstallning-efter-islamhat

Tummen upp Borde bli prejudikatsbildande!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-29 23:19 #23 av: Göstage

Karin Olsson på Expressens kultursida tar upp en företeelse som nog borde ha funnits med bland våra politiska nyord 2018.

"Debatten om deplatforming nådde Sverige på allvar 2018. Det betyder ungefär att "ta ifrån någon en plattform” och strategin har blivit populär.  Istället för att bara kritisera meningsmotståndaren försöker man också ge sig på dess möjlighet att uttrycka eller försörja sig. Vi har sett det gång på gång under året."---

"Visst finns det tillfällen när personer gör sig omöjliga i rumsrena sammanhang efter extrema uttalanden eller handlingar. Politisk radikalisering kan till exempel leda till att någon snabbt blir apart.

Men det känns som om samtiden visar tendenser till en antiintellektuell nypuritanism där toleransen är beklämmande låg."--- 

"Människan lär sig snabbt. Säger man något som är omoraliskt, omodernt eller bara obekvämt kan man råka ut för en svans av tiotusentals människor i sociala medier som inte bara hatar en själv, utan också alla som ger dig uppdrag."---

https://www.expressen.se/nyheter/det-kan-ga-snabbt-att-bli-icke-onskvard/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-30 13:10 #24 av: eskils

#23 En intolerant antiintellektuell nypuritanism är just vad det handlar om.

Eller på lite mer omodern svenska: feghet. Förskräckt Tyst


Anmäl
2019-01-13 10:35 #25 av: Göstage

Henrik Jönsson om deplattformering och yttrandefrihet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-13 10:42 #26 av: Hayabusa

King Henrik Tummen upp

Anmäl
2019-01-21 09:14 #27 av: Göstage

Ann Heberlein ger Alice Bah Kuhnke ett svidande eftermäle till hennes tid som kulturminister:

"Om jag ska sammanfatta Bah Kuhnkes fyra år som kulturminister är det med två ord: Rädsla och ofrihet. Under hennes regim har vi blivit räddare och mindre fria. Med hennes välsignelse har nätaktivister som #jagärhär sökt efter och angett mängder av människor som uttryckt, i deras ögon, misshagliga åsikter. Rädslan för uteslutning och avstängning har gjort att mängder av människor har belagt sig sig själva med munkavel.

Under Alice Bah Kuhnkes år som försvarare av demokratiska friheter som åsikts och yttrandefrihet har det vi kallar ”deplattformering” ökat i Sverige. Människor baktalas, utesluts, förlorar uppdrag och möjlighet att försörja sig som en konsekvens av att de hyser och yttrat det som makten anser vara ”avvikande åsikter”. Studenter anmäler lärare som ifrågasätter genusvetenskapens välsignelser (exemplet Hesslow), debattörer avbokas efter protester (exemplet Bard), upprop skapas för att avsätta opinionsbildare (exemplet Teodorescu), för att nämna något av det som passerat."---

https://annheberlein.com/2019/01/21/arvet-efter-alice-bah-kuhnke/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-24 09:03 #28 av: Göstage

"Sociala medier gör det möjligt för fler att göra sina röster hörda och debattera med meningsmotståndare. Samtidigt har strategierna för att tysta sina kritiker blivit allt mer avancerade och gett upphov till det som kallas deplatforming.
Deplatforming innebär att någon via nätet aktivt arbetar för att beröva någon sin plattform, till exempel genom att uppmana arbetsgivare att avskeda någon. 

– Att obekväma åsikter debatteras är nyttigt för yttrandefriheten, men det får inte vara så att människor tystas eller blir av med jobb och uppdrag på grund av att man har en viss åsikt, säger Ulrika Hyllert, vice ordförande för Journalistförbundet.
Något annat som Ulrika Hyllert ser som problematiskt är att många inte vet skillnaden mellan en tyckare och en journalist på nätet.

– Som journalist ingår du i en redaktion, har en ansvarig utgivare och måste förhålla dig till våra pressetiska regler. Det du skriver ska vara sant, du får inte förfalska eller förvanska. Journalister har också som utgångspunkt att inte orsaka en intervjuperson mer skada än vad som är nödvändigt, förklarar hon.
De pressetiska reglerna handlar om att upprätthålla journalistkårens yrkesetik, bland annat ska en journalist låta flera sidor av historien komma fram, rapportera utan att ta ställning och använda sig av flera oberoende källor."---

https://www.svt.se/kultur/medier/journalistforbundet-deplatforming

Sorry, men jag uppfattar det nog som om journalisterna alltmer blivit tyckare med egna agendor, precis som deplattformerarna har.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-24 10:34 #29 av: Hayabusa

#28 Instämmer. Är det inte många gånger som så att det används som ett argument, "jag är journalist", för att på något sätt verifiera påstående. "Jag är journalist och sysslar inte med allmänt tyckande". Dessutom kan fakta, statistik etc användas på det sätt som det passar för att bevisa en tes eller påstående. Även av journalister.  

Anmäl
2019-01-24 11:48 #30 av: Emo

Statistik är konsten att hävda att en person som står med ena foten i en frysbox och den andra på en het spisplatta i genomsnitt har det riktigt behagligt.

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2019-01-24 12:30 #31 av: eskils

#28 Bra att Journalistförbundets vice ordförande satte ner foten. Intressant uppföljning: 

"”Deplatforming” – att influencers med hundratusentals följare försöker få en omstridd person att förlora sin offentliga plattform – blir allt vanligare i Sverige. Nu väcker metoden hård kritik.
– Att få bort folk från sina jobb är inte min agenda, säger Elaine Eksvärd, en av rösterna som pekas ut i debatten. (…)

Varnar för rädsla och självcensur

Händelserna har väckt intensiv debatt på såväl sociala medier och podcasts, som i traditionella medier. Göteborgs-Postens Victoria Greve är kritisk till vad hon ser som en ökande renhetsiver och personfixering i debatten, medan Sydsvenskans Rakel Chukri varnar för moralpoliser i en ny offentlighet.

Expressens kulturchef Karin Olsson är en av rösterna som skrivit om konsekvenserna av deplatforming. Hon ser att trenden riskerar att leda till självcensur och till att uppdragsgivare blir rädda för att anlita kontroversiella personer.

– Tendensen att gå på försörjningen är oroväckande, för då argumenterar man inte i sak utan försöker förgöra en annan människas levebröd. Det skapar en räddhågsen offentlighet och i praktiken en krympt yttrandefrihet, säger Karin Olsson till Kulturnyheterna. (…)

Försöket att stoppa Stig Larssons skrivande i Expressen gav inte frukt. Chefredaktören Thomas Mattson svarade Eksvärd via Twitter att han ”avstår från att recensera vad en fristående kulturskribent sagt i TV4 för sex år sedan” samt att ”Expressen värnar det fria ordet och en fri debatt”.

Kulturnyheterna har sökt Mia Skäringer, som har avböjt att medverka i det här reportaget."

https://www.svt.se/kultur/deplatforming-metoden-vacker-debatt-ett-satt-att-tysta-kontroversiella-roster


Anmäl
2019-01-24 13:01 #32 av: Göstage

#29 De har många instrument till sitt förfogande i den orkestern...

#31 Ja, det är många kändisaktivister som är anförare av de här uppbåden,("influencers med hundratusentals följare"), och när vissa följare ser vem deras härförare utpekar som oren, desto ivrigare blir de väl att visa sin hängivenhet och förstärka attackerna.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-24 13:16 #33 av: eskils

#32 Vore önskvärt om vissa i det här landet kunde bli lite mindre lydiga och lite mer tänkande... Cool


Anmäl
2019-01-30 11:24 #34 av: Göstage

Ann Heberlein och Rebecca Weidmo Uvell skriver en bok om yttrandefriheten i Sverige. De har då fått höra spydigheter om varför just de  skriver om yttrandefriheten - de som hörs mer än de flesta i den offentliga debatten. Heberlein förklarar på sin blogg:

"Vårt projekt ”Tyst! Om hotet mot yttrandefriheten”, handlar givetvis inte om Rebecca och mig och just vår rätt att yttra oss – även om både Rebecca och jag själv fått känna på hur det är när människor försöka tysta en. Vi har båda varit utsatta för osakliga personpåhopp och nätdrev, blivit utsatta för massanmälningar på Facebook och tillskrivna felaktiga åsikter i traditionell media. Jag har blivit avbokad från föreläsningar, blivit av med uppdrag för diverse tidningar, samt fått en crowdfundingkampanj stoppad.

Det kostar nämligen att använda sin yttrandefrihet i Sverige idag. Du kan och får säga vad du vill – men att argumentera för tiggeriförbud, kritisera genusvetenskap, ifrågasätta migrationspolitiken, hysa tveksamhet inför påståendet att världen står på randen till en klimatkollaps, för att nu nämna något, är förenat med ett högt pris.
Att använda sin yttrandefrihet kan leda till att du förlorar ditt arbete. Varje vecka får jag e-mails och meddelanden från människor som vill uttrycka sin uppskattning för mitt arbete – men som inte vågar dela mina texter av rädsla för reprimander. Lärare, sjuksköterskor, poliser, socionomer och läkare skriver till mig och berättar om oegentligheter på sina arbetsplatser, om orimliga arbetssituationer – men de vågar inte träda fram. De är rädda. I ett land med en fungerande yttrandefrihet är människor inte rädda för att diskutera, kritisera och lyfta problem. I ett land med en fungerande yttrandefrihet ägnar människor sig inte åt självcensur av rädsla för att förlora vänner och inkomst."---

"I teorin råder yttrandefrihet i Sverige. I praktiken haltar det betänkligt. Vi, som bittert fått erfara att det inte är möjligt att hysa och uttrycka vilka åsikter vi vill eller söka, ta emot och sprida information utan ingripande är en växande skara. Allt oftare hörs krav på att individer med misshagliga åsikter ska skiljas från sitt arbete och anmälningarna med åtföljande avstängning på sociala medier som Facebook står som spön i backen. Obekväma röster avbokas från föreläsningar, misshagliga författares böcker plockas bort från bokhandlarna och bojkottas av bibliotek. Exemplen på människor som erfarit inskränkningar i sin mänskliga rättighet att uttrycka sig, söka och sprida information utan ingripande är många. Till det kommer självcensuren. Samtalen tystnar, kritiken uteblir, diskussionerna lamslås."---

"Av alla de problem som oroar mig just nu – de ökade våldtäkterna, den ökade kriminaliteten, överbelastningen i vården, bostadsbristen, bara för att nämna något – är hotet mot yttrandefriheten det som kanske oroar mig allra mest. Om vi inte ens kan tala om problemen – hur ska vi då kunna lösa dem?"

https://annheberlein.com/2019/01/29/ar-yttrandefriheten-hotad/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-15 16:51 #35 av: Göstage

En liten lokal radiostation i Lerum hade tänkt intervjua Katerina Janouch i egenskap av hennes yrkesroll som sexrådgivare. Det hade alltså inget med politik att göra.

"– Nej, nej, det hade ingenting med det att göra överhuvudtaget. Fanns inget sånt, utan det var sex och kärlek, och lite grann om hur man skulle hålla lågan vid liv och så.
– Men det som hände, som jag såg på deras sida, att de här ”Rösta mer mänskligt”, ”Jagärhär”, ”Låt de unga stanna”, de här aktivisterna, hade reagerat och utövat påtryckningar på radiokanalen. Så att de kände sig… ja, de vek sig i alla fall, vilket jag tycker var väldigt tråkigt."---

"– Det är väldigt tråkigt att det blir såhär, för den här typen av beteende skapar ett väldigt märkligt samhälle och debattklimat. Nu var det inte ens ett politiskt forum, utan nu handlar det att jag inte ska ha rätten att överhuvudtaget uppträda i vilken roll det än är. På grund av att jag är kritisk till hur svensk politik ser ut så förlorar jag rätten att uttala mig i frågor som inte har med politik att göra. Det är en väldigt skrämmande utveckling.

– Man kan tycka att det är en liten kanal, att det inte är så många lyssnare och så, men det handlar faktiskt om en princip. Vem blir det härnäst? Det här är ju faktiskt det som händer i totalitära stater, man skapar en olustkänsla kring en person som gör att människor drar sig för att bjuda in den här personen."---

"– Det här är inte fristående av varandra oberoende upprörda personer. Utan det är systematiska trakasserier. Det är viktigt att förstå att i den här typen av sekteristiska miljöer behöver det inte gå ut uttalade order om att massanmälningar eller påtryckningar ska göras. Det räcker med att det uppmärksammas in i gruppen att en icke önskvärd individ har getts en plattform. Det blir en signal att försöka stänga ner, tysta i det här fallet mig. Lyckas man så blir det en bekräftelse och ger dem incitament att fortsätta.

– I kommentarsfält och på sociala medier kan de ge intrycket av att de är väldigt många och att de har den dominerande åsikten, att det är de som på något sätt är den enda åsikten som förekommer.

– Men vad de gör är ju raka motsatsen till vad dom säger att dom vill åstadkomma. Dom bara fördjupar polariseringen i samhället och skapar nya konfliktytor, folk ska ta avstånd, det ska hängas ut, det ska fördömas, det ska bojkottas. Det här skapar ju ett klimat där folk blir väldigt nervösa med vilka dom bjuder in. Man kanske har sponsorer som man vill hålla sig väl med."---

https://nyheteridag.se/systematiska-trakasserier-intervju-med-janouch-om-relationer-stoppades-efter-patryckningar/

Alla som sett de krafter som härjar kring den här sajten blir knappast förvånade över vittnesmålet om sekteristiska miljöer och systematiska trakasserier även kring små forum. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-02-18 08:46 #36 av: Göstage

Alice Teodorescu resonerar på ledarplats i GP med utgångspunkt från ett aktuellt deplattformeringsfall på universitetet i Lund.

"Det finns all anledning att känna oro inför den personfixering, det ordmärkeri och den intolerans som tagit såväl kulturen, akademien som den breda offentligheten som gisslan - i toleransens namn. Konsekvensen för den enskilde som utpekas - och som ska fördrivas - är långtgående. Men viljan att beröva någon möjligheten att framföra fakta eller åsikter är också farlig ur ett större perspektiv. Deplattformering syftar till att så och odla rädsla. Resultatet blir ett samhälle regisserat av konformism och ängslighet. Ett sådant samhälle är dömt att implodera." 

http://www.gp.se/ledare/när-argumenten-tryter-återstår-endast-hot-1.13304089

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-11 09:23 #37 av: Göstage

Intressant läsning på Heberleins blogg om skuld- respektive skamkulturer! Ett utdrag:

"De senaste årens utveckling i den svenska offentligheten får mig att fundera över hur den svenska kulturen ska definieras idag. Är Sverige fortfarande en skuldkultur – eller befinner vi oss numera i en skamkultur? Uthängningar på nätet i samband med #metoo, upprepade och återkommande drev, utdefinieringen av människor med ”fel” åsikter och de tvingande kraven på exempelvis ”flygskam” och ”köttskam” föranleder mig att spekulera i om Sverige inte snarare bör betecknas som en skamkultur.

I en skamkultur är individens värde beroende av att hon bejakas av de andra medlemmarna i sin grupp, att hon åtnjuter samhällets respekt. I en sådan kultur är det viktigt att följa den sociala koden och att uppfylla gruppens förväntningar gällande beteende, uppfattningar och känslor. Det finns alltså en godkänd uppsättning handlingar, åsikter och attityder som individen bör omfamna. I en skamkultur finns det ingen klar distinktion mellan det privata och det offentliga eftersom individen endast kan se sig själv genom andras ögon. Hennes självuppfattning och självrespekt är beroende av att åtnjuta gruppens respekt – och för att åtnjuta gruppens respekt bör hon leva upp till gruppens ideal och värderingar."---

https://annheberlein.com/2019/03/11/med-skammen-som-vapen/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-11 09:38 #38 av: Hayabusa

#37 Precis så är det. Tänker på den upprörda debatt som följde efter att Navid Modiri haft vissa gäster i sin vlogg/podd. Där uppstod ett resonemang kring vilka som borde respektive inte borde bjudas in. Skamkulturen skapar en lista med individer som är "godkända" att tala med och den som bryter mot detta hederskodex ska hängas ut och beläggas med skam. 

Anmäl
2019-03-11 10:18 #39 av: Göstage

#38 Ja, vi har ju även några representanter för skamkulturen på nära håll som är angelägna om att  bejakas av de andra medlemmarna i kotteriet, att  åtnjuta deras respekt och  uppfylla gruppens förväntningar. Yttringarna av det är välbekanta.Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-11 10:26 #40 av: Hayabusa

#39 Jajamen Glad

Anmäl
2019-03-11 11:54 #41 av: Göstage

Riskerar vi att bli en nation av smygflygare?Generad

#37 "Skam är en grundläggande känsla, och en av våra starkaste, förklarar Frida Hylander, legitimerad psykolog som driver nätplattformen Klimatpsykologerna.

– Skam har som funktion att få oss att anpassa oss till gruppen. Den är en reglerare för sociala spelregler, säger hon.

Skam gör ibland att vi ändrar beteende, men det är inte säkert att vi alltid anpassar oss, förklarar hon. Den kan också göra så att vi gör saker i det fördolda – om flygande blir skamfyllt kan det få oss att "smygflyga" i stället."---

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/6nEqL3/flygskam-kan-fa-oss-att-flyga-i-smyg

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-11 12:58 #42 av: Jimmy.L

Det har blivit en komedi. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-11 13:19 #43 av: Göstage

#42 Japp! När får vi se Stig-Helmer Olsson dra iväg på  "Smygsällskapsresan"?

"Jag är inte rädd. Jag törs flyga"...Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-11 13:45 #44 av: Jimmy.L

Skrattar

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-03-13 07:36 #45 av: Göstage

John Lundvik, som tydligen ses som rättmätig mellovinnare (jag såg inte programmet) är "svart" eller "färgad" eller vad det nu är korrekt att säga.

Nu har han, intervjuad i en podd, yttrat "Jag kan tycka att det har blivit ganska överdrivet det här att man inte får säga ”svart” eller ”färgad” och att man måste säga ”afroamerikan” och så där. Jag tycker att på något sätt att det blivit så överdrivet att folk inte ens vågar säga det man är. Det heter ju ”negress” och ”negro”, det är ju i ordboken. Det är rasen, samma som indier eller svensk, säger Melodifestivalvinnaren."--- 

(Källa.)

Nu har Lundvik hamnat framför drevet, som vanligt anfört av korrekta influencers med instämmande anonyma men minst lika korrekta följare, och tvingats till avbön, liksom poddinnehavaren. Lundvik säger att han  "blir ledsen över att ett samtal om min egen bakgrund och mina erfarenheter av att ha en annan hudfärg än vit uppfattas som okänsligt och sårande". Alltså: om du har egna erfarenheter - håll inne med dem, om de inte upplevs som korrekta av det inkvisitoriska kopplet.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-03-13 12:00 #46 av: Carmarino

Tycker att John Lundvik bör ha tolkningsföreträde framför korrekta - vita - influencers. Det är ju trots allt honom det handlar om.

¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Anmäl
2019-03-14 12:26 #47 av: Hayabusa

#46 Fast han vill ju inte rätta i sig i ledet av rätt värdegrund. Det är nog DÄR skon klämmer. 

Men, jag håller med och visst blir debatten överdriven.  

Anmäl
2019-04-15 09:13 #48 av: Göstage

Faw Azzat (M), GAPF goodwill ambassadör 2019, lättar sitt hjärta om alla påhopp och hot som kommer från ett särskilt hörn av det offentliga rummet. Läs krönikan på Dagens Samhälle  i dess helhet - den är väl värd att uppmärksamma, även om den inte innehåller egentliga nyheter.

"Hot, påhopp och ord som islamofob, rasist och husblatte regnar över oss kvinnor med rötter i Mellanöstern som debatterar hederskultur, normalisering av hijab och islamism, skriver Faw Azzat, som är trött på att tvingas in i en offerkofta."--- 

"Vi är alla kvinnor med rötter i Mellanöstern som under en lång tid debatterat hederskultur, normalisering av hijab och islamism. Vi är röster för de kvinnor, män och HBTQ-personer som av rädsla, ibland för sina liv, saknar möjligheten att stå upp för sig själva. Vi kämpar för frågor som helt och hållet är fokuserade på mänskliga rättigheter och grundläggande demokrati- och jämställdhetsfrågor som inte på något sätt ska vara kontroversiella ämnen att debattera - oavsett partitillhörighet.

Trots det har framförallt två grupper i samhället - kulturrelativister och personer med invandrarbakgrund - startat ett stridslystet och obefogat drev mot oss. De sprider osanningar, hotar kontakta våra arbetsgivare, nattringer från dolt nummer och uttrycker att de personligen tänker ställa undertecknad till svars för att vi sprider islamofobi och rasism på twitter. Förövarna är allt som oftast samma grupper som till varje pris intalar sig själva att de skyddar utsatta grupper i samhället, invandrare i synnerhet."---

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-trott-pa-personangrepp-fran-kulturrelativister-27154

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-15 09:21 #49 av: Jimmy.L

#48 Är ju så det funkar här med på iFokus, ett gäng gör allt för att dölja problemen och ser inga problem med förtryck. 

Så fort folk skriver på deras sajter om detta då blir personen påhoppad och rasistkortet åker fram och många avslutar sitt konto och låter dom vinna.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-15 09:37 #50 av: Göstage

#48 Precis! Och samma sak med censurivern att sopa bort misshagliga rubriker. Hellre hålla på med  navelskådande "intuitionsövningar" och annat trams för att ta upp plats på inläggstavlan än att lämna utrymme för aktuell samhällsdebatt som inte är sanktionerad av kulturrelativisterna i de tres gäng.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-23 04:59 #51 av: Göstage

Katarina Barrling beskriver Det Totalitära Samhällets effektiva töm- och spöföring.

"Här är det viktigt att påminna om att Åsiktskorridorens funktion inte ligger i att man inte kan säga vad man vill. Det kan man. Funktionen ligger i vad som händer om man säger vad man vill. Det finns trots allt andra sätt att straffa feltänkande än att sätta dem i fängelse. Moraliska förkastelsedomar och uteslutning ur en social gemenskap kan vara nog så kännbara straff.

Den totalitära staten är fruktansvärd. Men det är faktiskt det totalitära samhället också. En totalitär stat kan inte räkna med att upprätthållas av folket, utan måste hela tiden anstränga sig för att kunna understödja sitt förtryck. Däri ligger en begränsning. Ett totalitärt samhälle däremot, är inte begränsat på det sättet. Här behöver staten inte gå in med piskor eller morötter, utan människor nöjer sig med den bekräftelse och tillfredsställelse som ligger i att hysa den socialt vedertagna uppfattningen, eller i att ha skvallrat rätt. Det gör det totalitära samhället gränslöst totalitärt på ett sätt som den totalitära staten bara kan drömma om."

SR

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-23 05:08 #52 av: Göstage

#51 Och där uteslutning ur gruppen inte förslår går det ju alltid att ta till ekonomiska maktmedel för att få människor att ta skeden i vacker hand...

"Det pågår ett kulturellt uppfostringsprojekt i Sverige, och det bedrivs med det starka maktmedlet skattepengar. Människor i filmbranschen berättar, liksom Isabella Eklöf men företrädesvis anonymt, om hur Svenska Filminstitutet, mäktigt som Dödsstjärnan, tvingar dem att skriva om sina pågående projekt så att de bättre överensstämmer med önskvärda politiska budskap "--- 

 "Varför protesterar de inte skriande och ihärdigt? Varför välter de inte Rosenbad?
På ett annat sätt är det inte märkligt alls. Skriker de för högt kommer politikerna och tjänstemännen bara att stänga fönstren. Och plånboken."

Erik Helmerson, ledarskribent i Dagens Nyheter, på Axess

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-23 06:40 #53 av: Jimmy.L

#52 Har man inte "rätt åsikt" så blir man utfryst. Det är troligen därför många inte vågar uttala sig. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-07-23 08:34 #54 av: Emo

#53 OskyldigLedsen

 Värd på  Pyssel och medarbetare på Pärlpyssel  och Psykologi
Mina figurer: http://parlkonst.se/
Emo, ägare till Emos Shop sen 1973

Anmäl
2019-08-14 07:47 #55 av: Göstage

Sebastian Marquez von Hage, gymnasielärare och kulturvetare, blev bedrövad vid besök på Nationalmuseum över informationstexterna i anslutning till konsten  från perioden 1870-1910.

 "Det är som om det kulturkonservativa Nationalmuseum ska veta sin plats och tillrättavisas av en stab nyexaminerade konstkuratorer som läst mer genus- än konstvetenskap. Av allt som finns att säga om dessa underbara, betydelsefulla verk är det så gott som enbart en genusanalys à la Södertörn på A-nivå som besökaren får ta del av."--- 

"Historiska exempel på hur totalitära regimer genom museer och andra institutioner vill styra medborgarnas konstsyn genom moralism finns det gott om. Vad som först kan uppfattas som oförarglig beskäftighet tenderar att glida över i en kvävande filt av dogmatism och en besökare som knyter näven i fickan."

https://www.expressen.se/debatt/genusmoralismen-skammer-ut-sverige/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-09-18 08:19 #56 av: Göstage

Malcom Kyeyune tycker sig känna igen många aktivister i väckelserörelsen kring miljön från migrationsbarrikaderna för några år sedan, och föraktet från de nyfrälsta är de samma gentemot motståndarna som de var hos dem när de var brunsmetare.  

"Många av de människor som för bara ett par år sedan såg ett sorts messianskt uppdrag i migrationen och som kämpade med näbbar och klor mot ”hat” och ”negativa berättelser” har de senaste åren rört sig över till att prata om miljön, med exakt samma messianska glöd.

Det finns uppenbarligen ett behov hos många av att känna att de har ett högre syfte, eller att de utgör den yttersta spjutspetsen på något viktigt. De impulserna är förståeliga, men de utgör knappast bra virke för att bygga en stabil och rationell politisk offentlighet."---

"De som vurmar för miljön vill inte se den här komplexiteten. De talar bara i termer av goda, onda, förnekare och ickeförnekare. Och det skruvar upp temperaturen ytterligare i en redan överhettad politisk värmepanna. Vilka konsekvenser det kommer att få återstår att se."

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/ensamma-mamman-ingen-klimatbov-bara-fattig-29225

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-01 11:15 #57 av: Göstage

Födda med fel hudfärg undanbedes- dags för en "vit Rosa Parks" att sätta sig på förbjuden plats?

"Universitetet i Edinburgh i Skottland får kritik för att man upplåter sina lokaler till en antirasistisk konferens där vita förbjuds att ställa frågor under evenemanget, rapporterar The Telegraph."---

"På konferensen kommer det även finnas ett så kallat ”safe space” där vita personer förbjuds tillträde, och konferensen kritiseras av den antirasistiska aktivisten Jane McColl som menar att evenemanget i sig är ”uppenbart rasistiskt”.

– Kampen för att uppnå jämlikhet och rättvisa trycks tillbaka flera årtionden, på grund av handlingarna från en liten grupp extremister vars perversa logik gör att de förringar vita personer, inte för vilka de är som individer utan enbart på grund av deras hudfärg, säger McColl och fortsätter:

– Tänk er om den här konferensen hade hetat ”Resisting Blackness”, och att icke-vita människor blev tillsagda att de inte fick ställa frågor, eller inte fick tillgång till ett rum för att de har ”fel” hudfärg."---

https://nyheteridag.se/inga-vita-far-stalla-fragor-under-antirasistisk-konferens/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-01 11:24 #58 av: Hayabusa

#57 Två fel = Ett rätt....Nej, inte denna gång heller. 

Anmäl
2019-10-01 11:40 #59 av: Jimmy.L

Och med detta vill dom förmedla?

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-01 11:45 #60 av: Göstage

#59 "Den vita rasens" förtryck? Next stop: "Den vita rasens" underlägsenhet. Rasismen lever. Den håller bara på att byta kläder.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-03 09:29 #61 av: Göstage

"Alla skall med", även om man tummar på grundlagen? Malcom Kyeyune uttrycker oro för hur man lättsinnigt kan göra avkall på grundlagen för att få andra att tvingas dansa efter ens egen pipa.

https://www.dagenssamhalle.se/kronika/bevara-antiken-i-skolan-och-staketen-i-samhallet-29501

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-04 11:19 #62 av: Göstage
Twitter

#55 Paulina Neuding ser "samordningsmöjligheter" mellan upplysningsivern på Nationalmuseum och tankarna på skrotande av antiken i kursmedlen (det senare dock något som Skolverket tycks backa på nu).

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-13 10:52 #63 av: Göstage

#57 Journalisten  och författaren Lars Åberg är en av flera som ser strömningar från USA vinna terräng även i svenska akademiska kretsar.

"USA är inte Sverige, men inte minst den antiamerikanska vänstern har visat sig snabb att importera akademiska nymodigheter västerifrån och låta dem sippra ner genom sin politik och genom utbildningssystemets intersektionella föreställningar om ras, kön och diskriminering. Den censurkultur som intagit delar av den amerikanska universitetsvärlden med sina trigger warnings och safe spaces kastar sin skugga också in över svenska lärosäten. Anpassning, likriktning och bakdanteri landar påfallande mjukt i vår vana att söka konsensus."---

http://larsaberg.se/sv/att-valja-skola-och-valja-bort-klasskamrater/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-17 10:18 #64 av: Göstage

#55 Ett annat museum - samma sorgsenhet över vimlet av pekpinnar.

 "Malin Kim går på Historiska museet och blir grundligt irriterad på den politiska uppfostran museet ägnar sig åt. Hon undanber sig ideologiska pekpinnar och förundras över att museerna inte förstår att politiseringen förtar deras trovärdighet."--- 

 "Även om museerna sviker sitt kunskapsideal, kan jag som individ välja att behålla det. Jag tänker inte låta motviljan mot propaganda hindra mig från att ta del av mitt kulturarv."

https://detgodasamhallet.com/2019/10/17/gastskribent-malin-kim-hur-ska-vi-mota-politiseringen-av-vart-kulturarv/#more-19289

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-17 10:32 #65 av: Jimmy.L

#64 Vill minnas jag såg den utställningen förra året men tänkte inte så mycket mer på det.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-10-17 10:52 #66 av: Göstage

#65 Då är du en bit på väg i din anpassning till Det Nya Samhället - se upp! Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 12:21 #67 av: Göstage

Mohamed Omar påminner om  hur influenser från andra  västerländska universitet har förespråkare i svenska kultureliten sedan flera år.

"På vänstersajten Politism skrev Mohammed Ryback (19/2 2015) att även Sverige behöver en ”Black History Month”. I USA har man en hel månad då man förhärligar den svarta historien. Vi borde ha en sådan månad i Sverige också, menar Ryback, så att svarta och andra minoriteter får känna stolthet över sina ”stora ledare”.---

https://samnytt.se/en-sverigevanlig-kultur-for-unga/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-22 22:19 #68 av: Göstage

En missionsförsamling i Guajat, Indien, varifrån Mahatma Gandhis släkt härstammar, greps så av bombattentatet i Manchester 2017 att de donerade en 2,7 meter hög staty av Gandhi till staden för att främja  'peace, love and harmony'. 

Manchester tackade för statyn och man förberedde placering av den utanför Manchester Cathedral. Men då har de inte räknat med stadens studenter - de kungjorde att "Gandhi var rasistisk och den planerad statyn av honom utanför Manchester-katedralen måste skrotas på grund av hans medverkan i det brittiska imperiets handlingar i Afrika", kräver de.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7576099/University-Manchester-students-say-statue-Gandhi-scrapped.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 10:17 #69 av: Göstage

Dags för könskvotering bland de utställda djuren i de naturhistoriska museerna?

https://samnytt.se/hanars-overrepresentation-i-museers-djursamlingar-problematiskt-enligt-ny-studie/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-24 10:55 #70 av: Hayabusa

#69 Inte en dag för tidigt!

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.