Politiska grupper

Väntar en brutal protestkultur runt hörnet?

2018-10-12 18:18 #0 av: Göstage

Det "goda" hatet har vi fått stifta bekantskap på senare år, men kanske är det bara en föraning om vad som riskerar att sprida sig från antifarörelser som växer sig starka i USA, och där man inte ens drar sig för att handgripligen ge sig på pensionärer, vars stora synd tydligen är att de råkat födas som vita. Malcom Kyeune skriver i Kvartal om en rörelse som riskerar få anhängare även i vårt land.

"Det är smått otroliga videor som just nu sprids i sociala medier från Portland i nordvästra USA: antifascister som spärrar av gator med skällsord riktade mot vita. Men snarare än att inta några förutbestämda positioner i skyttegravarna i vår tids stora kulturkonflikt, tror jag det är värt att vi tar ett steg tillbaka och ärligt undersöker vad det är som sker – för detta fenomen kommer sannolikt snart till Sverige."--- 

"Den amerikanska protestkulturen hämtar inte sina rekryter från indianreservatens malande sociala misär, eller från de segregerade innerstädernas allt mer anti-politiska befolkning. Den finner inget stöd hos de stora lagren av – ofta illegala – migranter som utgör markplanet i modern amerikansk lantbruksindustri. Nämn vilken marginaliserad, icke-privilegierad, hårt arbetande proletär som helst, och chansen är att du kommer finna denna proletär någon annanstans, förmodligen hårt arbetande.

I själva verket hämtar denna samtida protestkultur sin sociala bas bland människor som är aktiva inom eller med någon sorts anknytning till högskolor. Studenter, ideologer, kulturmänniskor, poddare, aktivister, patreon-krämare, influencers, kommunikatörer … listan på titlar och olika positioner inom detta till synes enormt heterogena potpurri kan göras nästan oändlig, men faktum är att brokigheten till stor del är en illusion. Skillnaderna till trots är detta en skara människor som delar en gemensam kulturell och social miljö, och som till del kommer från samma sociala och ekonomiska skikt i samhället."---

"Det är mycket möjligt att samma sorts protestkultur kommer att sprida sig till Sverige, med en liknande uppsättning av husockupationer, gatuprotester och ultra-revolutionär ikonografi. Den kommer i så fall – precis som är fallet i USA – att begränsas till de större städerna, och till människor med någon form av högskoleanknytning. Det finns alltid en mängd olika lokala ”kamper” som potentiellt går att använda som behållare för protestkulturens budskap – allt från afrofobi till hijabupprop till att det finns för många män på sociala medier – men här som där kommer denna protestkultur att stå som alltmer isolerad från resten av samhället, inklusive de utsatta människorna du jour man menar sig representera eller slåss för. Kanske fick vi en försmak när Reclaim the Streets för snart ett decennium sedan misslyckades med att claima Rosengård."---

https://kvartal.se/artiklar/scener-fran-en-modern-protestkultur

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-27 10:06 #1 av: Göstage

Professor Bo Rothstein ifrågasätter skarpt de "kritiska vithetsstudier" i nätverksform som man bildat på Göteborgs Universitet inspirerat av strömningar i USA. På GP debatt skriver han bland annat:  

"Universitet skall enligt sina egna värdegrundsdokument vila på principer som likabehandling, öppenhet och alla medarbetares lika värde. I praktiken sysslar man ibland med raka motsatsen. Som ett exempel på sådana ”kränkthetsstudier” har det nu vid Göteborgs universitet bildats ett nytt nätverk av forskare inom den humanistiska fakulteten som kallar sig VitKrit. 

Syftet med nätverket är enligt initiativtagarna att bedriva forskning inom området ”kritiska vithetsstudier”, en idé som man importerat från USA. Problemet som man säger sig vilja analysera är formulerat som att ”uppfattas som vit ger privilegier och makt överallt på jorden”. Man är kritisk mot att andra inriktningar, till exempel genusforskningen som sägs vara begränsad till frågor om ”hur många kvinnor som finns i olika styrelser, men är blind för rasifieringen av icke-vita kroppar”. Ingen går fri från ”det koloniala arvet” hävdar företrädare för detta nätverk, även genus sägs vara en ”kolonial uppfinning”. GU-journalen som är Göteborgs universitets tidning och varifrån dessa citatet är hämtade (nr 2/2018) ger upplysningar om hur man ansluter sig till nätverket och vilka aktiviteter man planerar."---

"En av de centrala grundnormerna för ett universitet är att det är vad man gör, inte vem man är eller vilken grupp man tillhör, som skall räknas. Ett nätverk som VitKrit vänder upp och ner på denna grundnorm genom att anklaga alla som de definierar som ”vita” för att ha tillskansat sig otillbörliga privilegier och maktpositioner.
Om denna tankemodell accepteras, och så verkar nu vara fallet inom den humanistiska fakulteten, kan man säga att Göteborgs universitet de facto har upphört att vara ett universitet."

http://www.gp.se/kultur/kultur/bo-rothstein-acceptera-inte-kränkhetsstudierna-på-göteborgs-universitet-1.10169896

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-10-27 10:09 #2 av: Göstage

#1 Aron Flam och Magnus Ranstorp hör till dem som på sociala medier backar upp professorns åsikter.


Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-07 09:37 #3 av: Hayabusa

"Ett exempel är en artikel som föreslår att lärare skall diskriminera studenter som tillhör någon ”priviligierad grupp” genom att ignorera och förlöjliga dem och också få dem att sitta kedjade på klassrumsgolvet som ett sätt att påminna dem om det förtryck deras grupp i historisk tid gjort sig skyldig till."

Saxat från artikeln i #1

Anmäl
2018-11-07 09:54 #4 av: Göstage

En grupp människor som pendlar mellan ett tillstånd där man använder händerna för att hålla för öronen för att slippa höra obekväma åsikter och ett annat där man använder samma händer för att puckla på dem som framför dessa åsikter verkar få en allt mer framträdande plats i debatten, inte minst på universiteten.

Blanche Järn, redaktör på Smedjan, skriver om fenomenet i en krönika med utfångspunkt från Berleyupploppet:

"I sin nya bok The Coddling of the American Mind beskriver yttrandefrihetsjuristen Greg Lukianoff och socialpsykologen Jonathan Haidt Berkeleyupploppen som startpunkten för en eskalering av politiskt motiverat våld, vandalism och skrämsel i syfte att hindra talare från att yttra sig. Argumentet som används är ofta att talarnas åsikter är en form av ”våld”, något som möjligen är att ta i lite från dem som är beredda att slå åhörarna blodiga."---

"Motviljan mot yttrandefrihet tar sig fler uttryck än studentupplopp. Lukianoff och Haidt nämner uthängningskulturen, de moderna häxjakterna på personer som råkat begå någon form av ”mikroaggression”, och högljudda krav på trigger warnings och ”trygga rum” där man ska slippa höra åsikter man ogillar."---

"Den som väntar sig att allt obekvämt skadar en, snarare än stärker en, utgår från att hans eller hennes känslor alltid är rimliga och påkallade, och ser alla meningsmotståndare som en ondskefull fiende, kommer inte att fungera särskilt bra i kontakt med andra människor."---

"Man kanske aldrig har fått lära sig att agera vuxet, lösa konflikter på egen hand eller på ett civiliserat sätt bemöta personer som inte håller med en. Men när man står utanför sitt universitet beredd att misshandla personer för att de vill höra en talare som stödjer fel president – då bör man ta ett steg tillbaka och fråga sig vad man egentligen håller på med. Alldeles oavsett samhällets polarisering, föräldrarnas paranoia och kulturen på sociala medier."

https://timbro.se/smedjan/vem-fick-generation-z-att-hata-yttrandefriheten/

---

#3 Pustar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 09:15 #5 av: Göstage

Sixten Johansson. pensionerad utbildare, tolk och översättare, ser fascistoida drag i PK-ismen:

"De senaste fyra åren har Sverige framträtt som ett multikorporativt samhälle (corporo = ”göra till kropp”) under ett centralistiskt styre med sjuklövern som enda godkända parti (med obetydlig makt i förhållande till den grandiosa självbilden och verkligheten). Den reella autoritära, elitära makten utövas på övernationella nivåer och utvecklingen går mot en expansiv och hänsynslös västlig globalfascism."---

"Socialism och fascism brukar ses som antagonister. Men de kan byta kläder och kroppsform, kopulera och alstra hybrider. Alla ismer innehåller element även av motsatt typ, ensidighet skapar destruktivitet. I socialismens kärna ser jag mer av ordning, teoribygge och rationella element, medan fascismen har mer av kaos och organiska element, känslostyrning och patos.

PK-ismen är en idéströmning och praktik, som innehåller mest element av sistnämnda typ. Dess destruktivitet beror på tillkommande faktorer: den saknar verklighetskontakt, har underhaltiga ledare, bygger på tvång, är globalistiskt storskalig, utnyttjar våldsapparat och tankestyrning, är ensidig och rigid. Den alarmerande bilden av dagens PK-istiska media-, kultur-, akademiker- och politikerskikt visar att Sverige leds mot globalfascismens fålla."

https://detgodasamhallet.com/2018/11/08/gastskribent-sixten-johansson-pk-korporatismen-banar-vag-for-globalfascismen/#more-13837

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 15:34 #6 av: Göstage

Även Finland är drabbat av universitetssmittan.

"Åbo Akademi stoppar en paneldebatt i universitetets lokaler efter att en protestlista lämnats in till universitetets ledning. Skälet till protesten anges vara att Alexander Bard inbjudits till panelen.
 – Du ska helst inte få finnas helt enkelt, säger Bard till Nyheter Idag om försöket att stoppa honom."--- 

https://nyheteridag.se/bard-portad-fran-abo-akademi-klassiskt-kvinnlig-makttaktik/

----

Se även tråden: "Deplattformering, en smitta på sociala medier"

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-08 18:44 #7 av: Göstage

#6 Alexander Bard bör ju ha vanan inne. Så här lät det för precis ett år sedan. Ämnet var ett annat, reaktionen densamma.

"Hur galen är vår tid? Ett mått på dårskapen är hur totalitärt studenter på universiteten agerar. Kommunistiska vänsterrevolten 1968 startade på franska universitet, de vänsterfascistiska kraven på att tysta meningsmotståndare har vuxit fram på amerikanska universitet.

I morgon är författaren och debattören Alexander Bard inbjuden till studentafton i Lund med Akademiska Föreningen som arrangör. I sociala medier har vänsterfascister krävt att framträdandet ska stoppas eftersom Bard är en av få som har kritiserat #MeToo-kampanjen där främst kvinnor trätt fram och talat om allt från sexuella ofredanden till våldtäkter.

På Twitter har Alexander Bard skämtat om kampanjen, vilket upprört många. Han menar att tanken är god, men att kampanjen fullständigt urartat.
– Nu är det pöbelangrepp på oskyldiga män som är friade i domstolar. Jag tycker att det är skandal. Jag tycker att det är bäst att bemöta det med humor och värme. Jag tycker att debattklimatet har sjunkit till en fruktansvärt infantil nivå i Sverige och jag är rädd för det, jag tycker att det är skrämmande på riktigt, säger han till Metro."---

https://samtiden.nu/2017/11/galen-tidsanda-nar-studenter-vill-tysta-debatt/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 08:50 #8 av: Göstage

Håkan Boström i GP tar upp det som alltmer börjar likna en statligt subventionerad häxjakt på oliktänkande.

"Ingen brydde sig. Så kan man sammanfatta den rapport om utländsk påverkan på det svenska valet som Myndigheten för samhällsskydd (MSB) och beredskap släppte förra veckan."---

"Den rapport som MSB beställt tar dock inte bara upp utländsk påverkan. Författarna har på eget bevåg även kartlagt olika svenska opinionsbildande nätverk på nätet. Fokus ligger på extremhögern, men kartläggningen är bredare än så."---

"Riksbankens jubileumsfond anslog nyligen 50 miljoner kronor för forskning kring ”kunskapsresistens”. På Chalmers i Göteborg har man under hösten dragit igång ett forskarnätverk kring kopplingen mellan ”klimatförnekande”, konservatism och högernationalism. Syftet är uppenbart. Man vill förklara varför vissa människor har en felaktig syn på verkligheten? Vilken position sätter man sig i när man ställer den frågan? Dessutom med makthavarnas finansiella stöd i ryggen. 

Vi lever i ett samhälle där ideologiska konflikter skrivs om i termer av kunskap kontra okunskap och där olika hotbilder används systematiskt i politiska syften. Ur ett liberalt perspektiv är detta djupt bekymmersamt, speciellt när staten lägger sin tyngd i ena vågskålen. Det är nämligen ofta ett perverterat kunskapsbegrepp som används.

Vetenskapsteoretisk insikt handlar i hög grad om att inse kunskapens begränsningar. Inte så att vi inte kan veta något. Allt är inte relativt. Men det nu allt mer dominerande kunskapsbegreppet rymmer totalanspråk som är farliga, och som erinrar om det gamla talet om vetenskaplig socialism kontra borgerlig ideologi."---

http://www.gp.se/ledare/boström-när-staten-kartlägger-medborgarna-1.10528575

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 11:00 #9 av: Jimmy.L

Sen när Revolutionära fronten krossades av polisen så har vänstern inte varit lika aktiva på gatorna med få undantag som Göteborg förra hösten när NMR demonstrerade. AFA har jag sätt få gånger dom senaste åren ute på gatorna, men det hr tillkommit några nya så som Kämpa sthlm och några löst sammansatta grupper som nästan direkt blivit upplösta. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-09 11:07 #10 av: Göstage

 #9 Nej, den tydliga trenden från vänster/PK-håll är ju att efter amerikanskt mönster infiltrera den akademiska världen och därifrån styra opinion och aktiviteter och blockera motkrafter. Det är en betydligt farligare utveckling än revolutionsromantiken hos det slumrande gatans parlament. 

"De nyttiga idioterna" lär komma till heders igen, men då under toppstyrning från mer inflytelserikt håll (se TS). Vi ser ju redan på sociala medier hur de av naiv övertygelse lydigt låter sig utnyttjas för att med olika medel tysta meningsmotståndare och vara "duktiga". 

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-09 11:19 #11 av: Jimmy.L

Veganrörelsen den militanta grenen har kopplingar till AFA med, såg att Hunters Saboteurs Sweden hade en AFA-flagga i en bild. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-09 18:01 #12 av: Göstage

Många som undrar vad det är som sker på högskolor och universitet och som vill föra ut det i dagsljuset. Ivar Arpi är en av dem.

”Det pågår en tyst revolution på svenska universitet”, skriver Svenska Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi när han presenterar sitt kommande bokprojekt på crowdfundingsidan Kickstarter. Arpi förklarar hur genusideologi har kommit att bli dominerande på högskolor och universitet, inte bara vad gäller studiernas innehåll utan även styrprocesser, budgetar, rekrytering, tilldelning av forskningsmedel och kurslitteratur.

”Försvinnande lite har skrivits om detta. När det har nämnts i riksdagen har det endast varit i positiva ordalag av socialdemokrater som gör reklam för sin egen politik, eller rektorer som tar ställning för genusideologins särställning. Den akademiska friheten är under attack, men nästan inga kritiska röster hörs. Varför är det så?” frågar författaren retoriskt.

Och ämnet engagerar. Mindre än ett dygn efter att Arpi presenterat crowdfundingen där han ber om totalt 250 000 kronor, har han redan fått in över 300 000 kronor."---

https://nyheteridag.se/arpi-crowdfundar-genuskritisk-bok-fick-ihop-over-kvarts-miljon-pa-mindre-an-ett-dygn/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-10 07:58 #13 av: Göstage

"Den infantila idén om trygga rum har alltså nått vår kontinent och grasserar nu som en elak vinterkräksjuka. Lättstötta och ömhudade politiker och studenter kräver att människor som säger sådant de inte vill höra ska tystas. Det är en tragisk utveckling. Den politiker som kräver att obekväma kulturutövare ska hålla käft har missförstått kulturens uppgift – och den student som kräver trygga rum och trigger warnings, genuscertifierad och antirastisk litteratur har grundligt missförstått poängen med universitetsstudier."---

 "Det är i mötet med andra åsikter än våra egna, i mötet med okända, kanske obekväma, teorier, i mötet med forskning och fakta som utmanar och ifrågasätter våra egna föreställningar och erfarenheter, i mötet med människor som inte är som vi, som inte delar vår tolkning av sakernas tillstånd som vi utvecklas.

Det finns inga trygga rum – och det är helt i sin ordning."

https://ledarsidorna.se/2018/11/det-finns-inga-trygga-rum/

Precis, Ann Heberlein! Tummen upp

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-10 09:02 #14 av: Göstage

#6 Felicia Bredenberg, tidigare studerande på Åbo akademi och "självutnämnd PK-person" är besviken på sitt universitet. Hon uttrycker det på Fokus:

"Behöver jag, som numera självutnämnd PK-person, säga att jag tycker Alexander Bard ofta uttrycker sig sexistiskt? Behöver jag säga att jag ogillar hans debattstil och det inte borde understå vuxna människor att kalla oliktänkare för »bitch« eller »hora«? Jag skulle inte ha valt att bjuda in Bard, han får tillräckligt med uppmärksamhet som det är, och jag tycker det är märkligt att TV4 vill bli förknippade med honom. Och jag förstår de som skrev på uppropet, men utgången blev inte så lyckad.

I ett universitet ska det vara högt till tak. Debatten måste få flöda fritt. Håller man inte med behöver man inte delta, även om det vore bättre att ta debatten, argumentera och säga emot. Om någon institution ska stå upp för yttrande- och åsiktsfrihet så är det universitet. När obekväma åsikter tystas ner och debatten stryps urholkas universitetens samhällsfunktion.  

Åbo Akademi brukar uppskatta när alumner bryr sig om sitt gamla lärosäte. Därför vill jag passa på att ge mitt gamla universitet, som tafatt krumbuktar sig för att inte kränka någon, en hemläxa."---

https://www.fokus.se/2018/11/mitt-universitet-tystar-debatten/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-10 15:57 #15 av: Jimmy.L

Fox News-journalisten Tucker Carlson fick hembesök av en vänsterextrem grupp.

https://www.washingtonpost.com/nation/2018/11/08/they-were-threatening-me-my-family-tucker-carlsons-home-targeted-by-protesters/?noredirect=on&utm_term=.ac60f1f2f1e3

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-11-10 16:08 #16 av: Göstage

 #15 “They weren’t protesting anything specific that I had said. They weren’t asking me to change anything. They weren’t protesting a policy or advocating for legislation. ... They were threatening me and my family and telling me to leave my own neighborhood in the city that I grew up in.”

Pöbelväldet - vi har dem här också.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 10:35 #17 av: Göstage

Inför Trumps och Putins Helsingsforsmöte i somras utsattes en av protestorganisatörerna för kritik för att de inte tog till grövre uttryck för sitt missnöje med ledarna.

"Renaz Ebrahimi, en av arrangörerna för Helsinki Calling, säger att de fått kritik för att inte i tillräckligt hårda ordalag motsätta sig Trump och Putin.
– Ilska mot dem är absolut förståeligt, men det är bättre att fundera på hur vi kan göra det här utan att hetsa med ilska, och i stället motivera varandra och rikta det till att göra en skillnad. De värsta sakerna i världen har skett för att människor har hållits tysta, säger Ebrahimi."---

Thomas Wallgren, universitetslektor vid Helsingfors universitet, stadsfullmäktigeledamot (SDP) och erfaren medborgar- och fredsaktivist förekom i samma artikel.
"Han är skeptiskt inställd till att man tror att det är viktigt att få genomslag. Enligt honom leder Facebookaktivismen till att hur viralt det man gör blir blir en måttstock på om man lyckats."---

"Wallgren är rädd för att protestkulturen håller på att bli ytligare, och budskapen därmed mer tillspetsade och polariserande. Han efterlyser en eftertänksamhetens röst."---

https://www.hbl.fi/artikel/wallgren-jag-ser-ingen-poang-i-att-demonstrera-mot-trump-och-putin/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-13 10:37 #18 av: Göstage

16 Apropå "pöbelväldet":

https://www.hbl.fi/artikel/aa-har-bojt-sig-for-pobeln-3/

https://debatt.ifokus.se/discussions/5bb3a2c6ce12c41a710022c1-deplattformering-en-smitta-pa-sociala-medier?discussions-1

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-15 19:46 #19 av: Göstage

#13 Mer om "trygga rum". Blanche Jarn, redaktör för Smedjan, känner olust inför de ständiga reservatbildningar som pågår i form av  "trygga rum".

"För många av oss är trygga rum allt annat än trygga. Där ingen ska behöva höra något som kan kränka eller provocera henne är man kanske trygg att vara vem man vill, men inte att tala fritt. Vad som behövs i samhället är motsatsen: utrymmen där man kan utöva sin yttrandefrihet och säga sin mening utan rädsla för att bli utpekad och uthängd."---

"Trygga rum har gått från att vara vad man hittar bakom dörren längst in i åsiktskorridoren, till att omfatta stora delar av samhället. Det är en sorglig utveckling. Samhället behöver yttrandefrihet och ärligt meningsutbyte, och det kräver att människor är tillräckligt trygga i sig själva för att inte behöva bäddas in i ett offentligt kuddrum till skydd mot upplevda kränkningar."

 https://timbro.se/smedjan/i-ett-tryggt-rum-kan-ingen-hora-dig-skrika/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-15 21:18 #20 av: Göstage

 Lite ur en intervju Blanche Jarn på Smedjan gjorde i somras med Brendan O’Neill, med en radikal vänsterbakgrund och redaktör för den brittiska webbtidningen Spiked, åtminstone inofficiellt utnämnd till "den mest hatade mannen på brittiska campus". O´Neill menar att vi inte bara har en rätt att provocera, utan en skyldighet. En bit in i intervjun berättar han om en händelse på ett universitet, och här känns det mesta plötsligt väldigt bekant:

"– Det här är ett väldigt bra exempel på allt som är fel på campus just nu. Identitetspolitik, idén att man bara kan uttrycka en åsikt om man har rätt könsorgan, hudfärg eller religiös bakgrund, censurviljan och hur universitet är mer än villiga att låta studenterna få sina censurkrav igenom. Så jag skrev en text i The Spectator med rubriken ”The Stepford Students”, den fick enorm spridning, och nuförtiden är det protester varje gång jag besöker ett campus. Folk hatar mig eftersom jag försvarar yttrandefrihet i alla situationer, inga om och inga men."---

"– Förändringen handlar inte bara om en irrationell ny generation. Jag tror det västerländska samhället har tappat tron på sina grundläggande värderingar: upplysning, demokrati, frihet och öppenhet. I stället föredrar man teknokrati, begränsad yttrandefrihet och barnvaktsstat. Då är det inte överraskande att unga människor som föds och uppfostras i en sådan miljö blir därefter."---

"– Jag är rädd för att de inte kommer att växa upp ordentligt. Vi ser redan hur den generation vi skapat håller på att etablera sig inom media, i politiken och i företag och tar sina idéer med sig. De trygga rummen håller på att expandera bortom campus."---

"– Om fem eller tio år är risken att vi i praktiken alla lever på campus. Och det blir ju särskilt trist för mig i egenskap av den mest hatade mannen på campus."---

"– Att människors åsikter bedöms utifrån deras kön och hudfärg är en av de viktigaste sakerna att utmana, annars kommer vi att falla tillbaka i de rasmässiga biologiska fack som människor så länge kämpat för att undkomma. Det här är en av de sakerna som oroar mig mest med så kallad vänsterpolitik i dag. Den verkar fast besluten att återupprätta den rasbaserade världsbild som tidigare generationers vänster bekämpade."---

https://timbro.se/smedjan/den-mest-hatade-mannen-pa-brittiska-campus/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-18 13:32 #21 av: Göstage

Inte dagsfärskt, men fortfarande ack så aktuellt - Mikael Brodén i en ledare i Karlstads-Tidningen 25 januari i år:

 "Alexander Bard är en orädd person som säger precis vad han tycker. Ofta tillspetsat och han rör naturligtvis upp känslor. Han uttryckte nyligen invändningar mot #metoo-rörelsen vilket i ett fritt och öppet samhälle naturligtvis är i hans fulla rätt att göra. Gillar man inte hans åsikter så står det var och en fritt att komma med motargument. 

En rörelse tog dock snabbt fart som inte så mycket handlar om att bemöta Alexander Bards argument utan att få honom sparkad från TV 4 – och här någonstans tycker jag att det börjar bli obehagligt på riktigt. Instagramkontot TNKVRT tycker att Bard normaliserar och legitimerar mobbing och vänder sig till Bards arbetsgivare med frågan ”vill TV 4 verkligen förknippas med misogyni och rasism?”

Dessa många drev som florerar i etern brukar ofta motivera sin egen existens med att yttrandefriheten inte är synonymt med rätten att stå oemotsagd och det är ju naturligtvis helt rätt. Men det är skillnad på att leverera motargument och att försöka få en person tystad och/eller sparkad. Det förstnämnda är sunt och bör uppmuntras, det senare är inte okej."---

http://kt.se/ledare/2018/argumentera-men-tysta-inte/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-11-24 20:31 #22 av: Göstage

Vad handlar "de gula västarnas revolution" i Frankrike om, och kommer den orutinerade och allt mindre populäre presidenten Macron att lyckas rida ut den? Omvärlden, inte minst EU, borde följa utvecklingen med spänt intresse! Den mångåriga Frankrikekorrespondenten Chris Forsne skriver om händelserna på ledarsidorna.se. Här är några utdrag:

"Vad som händer följer inga vanliga mallar. Allt har skötts via sociala medier: Facebook, Twitter, Whatsapp och Instagram. Kompletterat med mobiltelefoner.
Vad vi ser är ett förändrat kommunikationsmönster människor emellan. De gamla vertikala stuprören: från de styrande, via media och ner till allmänheten har brutits i och med sociala media. Inte bara att mängden information via nätsajter vuxit oerhört men också att horisontella rörelser vuxit bortom makthavares kontroll."---

"De gula västarna har uppstått spontant och spridit sig rekordsnabbt runt om i Frankrike via nätet. Såväl fack som politiska partier har hållit sig i bakgrunden för att inte störa kraftmätningen mellan demonstranterna och regeringen.
Det var den nya dieselskatten, som ska införas från och med årsskiftet, som blev droppen som fick bägaren att rinna över för stora grupper ekonomiskt trängda fransmän. Människor som behöver bilen för att ta sig till arbetet i ett Frankrike med dåligt utbyggd kollektivtrafik. Det handlar om såväl stora förortsområden som ren landsort. Och protesten har vuxit till att omfatta vad man anser är ett ständigt höjt skattetryck utan att medborgaren kan se att det omsätts i bättre service eller social trygghet."--- 

"Trots att inrikesministeriet och säkerhetspolisen har avsatt massiva resurser för att kartlägga de protesterande så är det uppenbart att De gula västarna för en katt- och råttalek. För första gången har Emmanuel Macron tappat initiativet, det ligger nu i händerna på de protesterande och presidenten och hans regering kan bara försöka följa, hota och ta till massiva våldsåtgärder.

 Det är en ny sorts gerillakrigföring där uppställning i klassiska regementen har föga chans i en terräng de inte kan kontrollera  och där motståndaren snabbt kan byta taktik och slagfält.

Många är de säkerhetstjänster utanför Frankrike som nu följer den franska utvecklingen med stort intresse. Hur kan en klassiskt uppbyggd  polis och underrättelsetjänst kontrollera och hämma en folklig protest som inte har en klart definierad ledning eller politisk inriktning? Allt talar för att vad som händer i Frankrike nu kan är början på en helt ny utmaning för de styrande."---

"Så gott som alltid tar s k  ”casseurs”,  våldsbejakande ligister, tillfället i akt för att till exempel skada butiker eller tända eld på bilar längs demonstrationsvägen. Det är vad som händer i Paris idag och regeringen försöker lägga skulden till våldet på fredliga demonstranter för att misskreditera dem."--- 

https://ledarsidorna.se/2018/11/frankrike-demonstrationerna-i-paris-oppnar-for-en-bekymmersam-utveckling/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 07:10 #23 av: Göstage

Karin Pihl, gästskribent på GP:s ledarsida, sällar sig till skaran som uppmärksammar utvecklingen på svenska universitet och högskolor:

"Kraven på jämställdhetsintegrering är en del av ett större mönster. “Att vissa av universitetens humanioramiljöer har kommit att betrakta intellektuell verksamhet som ett politiskt projekt har bäddat för att öppna akademin mot att bli en plats för ‘politiskt goda handlingar”, skriver Anna Victoria Hallberg, fil dr i litteraturvetenskap och utredare vid Södertörns högskola, på SvD:s kultursida (28/11). Hallberg varnar för att akademin i Sverige kan komma att utvecklas åt samma håll som i Storbritannien och USA. I den anglosaxiska världen är det inte ovanligt att studenterna kräver att obekväma perspektiv, som skulle kunna uppröra någon, tas bort från undervisningen. Med tanke på att vi i Sverige inte brukar vara sena på att ta efter amerikanska trender finns en stor risk att dessa krav kommer att bli allt vanligare även i Sverige."---

http://www.gp.se/ledare/pihl-universitetet-är-ingen-genusmaskin-1.11357516

Och: hoppsan- en varnande röst i detta sammanhang från Södertörns högskola av alla ställen - vem kunde tro det?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 07:27 #24 av: Göstage

#22 En dagsfärsk uppföljning från Forsne:

"Få har undgått att se bilderna som spreds från ett brinnande Paris i lördags. Hundratals bilar och barrikader sattes i brand på avenyerna runt Triumfbågen. Butiker plundrades. Himlen över den franska huvudstaden fylldes av grå dimmor från tårgasen och svart rök från brinnande fordon. Tusentals ”gula västar” hade tagit sig till Paris från landsorten för att demonstrera mot höjda  diselskatter och vad de anser vara galopperande levnadskostnader. Men deras led fylldes också snabbt av de vältränade grupper av ligister som i Frankrike går under benämningen ”casseurs” och som tar tillfället i akt att vandalisera i samband med de flesta demonstrationer."--- 

https://ledarsidorna.se/2018/12/frankrikes-gula-vastar-en-reaktion-pa-valjarforakt/

Egen tråd om "de gula västarna".

Edit.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 07:50 #25 av: LBB

"

Väntar en brutal protestkultur runt hörnet?"

Ja, men inte för att antalet individer som är beredda till våld ökar markant. Utan för att möjligheterna att organisera dessa individer är så mycket lättare idag.

Det är mycket lättare att rent logistiskt få ihop en grupp, att hålla kontakten och att "slå" till tack vare våra moderna telefoner/datorer.  Man kan utan större svårigheter flyga under samhällets radar, för att plötsligt dyka upp, agera, för att sedan försvinna igen.

Anmäl
2018-12-03 08:21 #26 av: Göstage

#25 Ungefär vad Forsne skev den 24 november (utdrag i #22).

Men vad bygger du åsikten att "inte för att antalet individer som är beredda till våld ökar markant" på? Finns det någon vetenskaplig undersökning som säger att så inte är fallet? Så sent som under den senaste veckan har vi kunnat vi läsa att "andelen människor i världen som accepterar användandet av våld mot civila har ökat globalt". 

I Sverige har man ju kunnat konstatera att antalet våldsbenägna extremister ökar, liksom att dödsskjutningarna ökar i gängkriminell miljö. Dessutom såg vi prov på vad den autonoma rörelsen är kapabel till i Hamburg förra året

Att det  förvisso är lättare att ta hjälp av ny teknik  behöver ju i sig inte betyda att antalet våldsamma skulle minska eller vara konstant för det - tvärtom kan möjligheten till rörlighet och snabba besked med hjälp av olika sorters kommunikationsvägar locka fler att ansluta. 

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 08:26 #27 av: Jimmy.L

#25 Skulle upplopp ske i Stockholm så kommer ju polisen rikta sin resurser mot internet och telefon och avlyssna trafiken. vid större demonstrationer så betar polisen av på nätet alla olika grupperingar för att få en överblick vad som är på gång. 

Polisen jobbade så under oroligheterna i Husby och vid Höger- vänstermöten,

Hur man jobbar i Frankrike vet jag inte men i Sverige har man olika lägen vid sådana här händelser.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-03 08:47 #28 av: LBB

#26 Under normala förhållande så är alltid bara en viss procentandel av befolkningen villig att riskera hälsa och ekonomiska resurser i samband med våldsutövning. Tillsätt alkohol och eller onormala förhållanden så stiger den procentandelen. För de flesta av oss råder inte onormala förhållanden, vi har arbete, bostad och en relativt sett hög juridisk och ekonomisk trygghet.

Våldet i Sverige har minskat under lång tid. Undantaget är den nuvarande vågen av gängkriminalitet dvs skjutningarna. Men det handlar om, relativt sett ett fåtal individer. För de allra flesta av oss så har våldet minskat. Jag tror inte heller att våldet från extrema grupper, vare sig religiösa eller politiska har ökat om man ser på en 30 , 40 års sikt.  Att andelen människor som accepterar våld mot civila ökar stämmer nog. Men jag tror inte detta sker på individuell nivå. Frågar man en amerikan om ex ISIS så är nog många beredda att "bomba skiten ur dem" men betydligt färre är beredda att handgripligen ta sig dit och göra det in persona.

Många säger här i Sverige, att man skulle slå ihjäl en inbrottstjuv om man kom på dem...men betydligt färre skulle verkligen göra det...

Anmäl
2018-12-03 09:22 #29 av: Göstage

Kyeyune uppmärksammar i TS en brutaliserad politisk protestkultur under framväxt i USA och varnar för att något liknande kan vara på gång i Europa. Delar av den kan finnas i de franska upploppen, där olika intresseriktningar kan stå sida vid sida av olika bevekelsegrunder. Givetvis utnyttjas och underlättar ny teknik till att genomföra upploppen, men den är inte något våldsutlösande faktor i sig mer än som "trigger".

Det finns all anledning att vara observant på utvecklingen både i USA och Europa. Här är en svensk artikel om vad som pågår hos amerikanska anarkister, bara en del av vad som kan vara en sorts globalisering", se videon. Det som är intressant i frågan är vilka krafter det är som är med och blåser under. Där kanske man kan rikta blicken mot de som har intresse av ökad samhällsoro, såväl i USA som i Europa. Och där kommer vi även in på "den nya tekniken".

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 09:29 #30 av: LBB

Naturligtvis ska vi vara observanta på utveckling i USA. Men det är en rätt stor skillnad mellan den amerikanska inställningen visavi stat o samhälle jämfört med ex. den svenska. Bara deras vapenlagar ger ju helt andra förutsättningar. Och den att det bara är ngr få generationer sedan landet formades till det land det är idag.

Anmäl
2018-12-03 09:43 #31 av: Göstage

#30 I den protestkultur Kyeyune  pekar på har "kulturen"växt fram på Universitet och högskolor, och samma utveckling ser vi i Sverige, där samma fundamentalism blivit synlig, som Karin Pihl skriver på ledarplats i GP idag: 

"Hallberg varnar för att akademin i Sverige kan komma att utvecklas åt samma håll som i Storbritannien och USA. I den anglosaxiska världen är det inte ovanligt att studenterna kräver att obekväma perspektiv, som skulle kunna uppröra någon, tas bort från undervisningen. Med tanke på att vi i Sverige inte brukar vara sena på att ta efter amerikanska trender finns en stor risk att dessa krav kommer att bli allt vanligare även i Sverige."---

http://www.gp.se/ledare/pihl-universitetet-är-ingen-genusmaskin-1.11357516

USA utgör ingen motbild till förhållandena i Sverige, utan är oftast en dynamo för oss. Portland #0 och #29 är ett varnande exempel.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-03 11:38 #32 av: LBB

#31 vi tar till oss mycket från USA, samtidigt som vi inte tar till oss allt. Den religiositet och den patriotism man möter där, ser man tex sällan här.

Anmäl
2018-12-08 10:07 #33 av: Göstage

I april 2017 (innan Debatt iFokus skapats) skrev Gustav Juntti på Expressens ledarsida om hur lärande ersätts av tyckande på våra universitet.

"Men medan lättkränkta studenter i USA vill lära sig mer om förtryckta minoriteter och mindre om vita män, tycks de svenska ofta vilja förändra världen på dag ett - helst utan att öppna en bok.
Jenny Westerstrand, tidigare forskare vid juridiska institutionen på Uppsala universitet, märkte av detta bland sina elever. Redan på A-kursen ville studenterna "runda hela processen där man lär sig något" och gå rakt på det samhällsomvälvande arbetet."---

"Attityden är återkommande: det empiriskt korrekta stämmer inte med min åsikt, alltså är det fel.
Universitetens roll i samhället handlar om utbildning, forskning och kunskapsförmedling. Men när studenter på förhand sållar bland kunskaper, blir det svårare att uppfylla ens den första biten. Och om man ständigt insisterar på att bli serverad färdiglagad skåpmat, reduceras dessa kunskapsmässiga Michelinrestauranger till korvkiosker."
"Idag består många studenters självbild av en färdigproducerad berättelse om samhället och vilken kunskap som är nödvändig. I den finns allt mindre plats för grundläggande kunskaper."---

 "Denna intellektuella hybris bland studenter underminerar hela tanken om det fria och prövande akademiska samtalet. Universiteten ska inte vara kunskapsbefriade trygga rum för politiskt intoleranta." (Fetstilen är författarens egen.)

https://www.expressen.se/ledare/gustav-juntti/landets-universitet-ar-inte-trygga-rum/

Intressant kompletterande läsning:
https://www.fokus.se/2017/03/inte-se-inte-hora-inte-saga/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-15 08:01 #34 av: Jimmy.L

Demonstranter från den så kallade ”Gula västarna-rörelsen” väntas nu återigen ge sig ut på gatorna, för femte lördagen i rad. Omkring 89 000 poliser är i tjänst för att sköta säkerheten, cirka 8 000 av dessa är tungt beväpnade, skriver TT.

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/polisen-rustar-for-nya-protester-i-frankrike

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2018-12-15 08:50 #35 av: VSK

#10

Låter nästan som det är ifokus det handlar om (bland annat). 

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2018-12-15 09:23 #36 av: Göstage

#35 Ja, det fanns en avsikt med den skrivningen...Skämtar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2018-12-15 09:23 #37 av: VSK

#36

Nääääääääääääääääääääääää Förskräckt

Gapskrattar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. 
Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika här. Gillar du allt som har med fågelskådning att göra så kolla här

Anmäl
2019-01-21 23:06 #38 av: Göstage

Interiör från svenskt lärosäte:

"Dödshot, polisanmälningar, anklagelser om rasism och sextrakasserier: den infekterade konflikten på Mittuniversitet i Östersund har rasat i över sju år.
Rektorn Anders Fällström bär nu personlarm, av rädsla för sin säkerhet. Medan professor Masoud Kamali, tidigare expert åt Mona Sahlin, säger att han utsätts för en häxjakt.
– Allt de säger om mig är lögner, säger Kamali. 

De ska forska om diskriminering och antirasism. Studenterna ska jobba som socialsekreterare i förorter med unga kriminella. Men samtidigt kastas anklagelser om just rasism, särbehandling och kriminella dödshot mellan professorer och doktorander på Mittuniversitetets socionomutbildning.

Här pågår en konflikt sedan minst sju år tillbaka, enligt de inblandade.
Då fick utbildningen en ny, trendig inriktning: med fokus på antirasism och kritik mot nyliberalismen. Det låg i tiden. I samhällsdebatten pratades det om segregation och förortsproblem. Och ytterst ansvarig för kvaliteten på utbildningen blev en person i hetluften – den omstridde professorn Masoud Kamali."---

 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0EabJB/professor-anklagas-for-mordhot-mot-rektor

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-01-25 12:22 #39 av: Göstage

#38 "Konflikten som förpestat tillvaron på socionomutbildningen har pågått i minst 7–10 år, enligt inblandade. Nu har professorn Masoud Kamali, som anklagats för att ha hotat rektorn Anders Fällström med torpeder, valt att sluta efter 20 års tjänst. Kamali, tidigare integrationsexpert hos Mona Sahlin, har hela tiden hävdat att anklagelserna bara är lögner och del i en häxjakt för att få bort honom på grund av hans åsikter. 

– Det är både sorg och lättnad. Jag vill inte jobba i en organisation där rasismen är institutionaliserad. Det har varit hemskt. Det här pågår överallt, universiteten rensas på kritiska, antirasistiska röster, säger Masoud Kamali."---

 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0ERKm2/omstridd-professor-lamnar-universitet

"Universiteten rensas på kritiska, antirasistiska röster". Gapskrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-30 10:20 #40 av: Göstage

Rebecca Weidmo Uvell kartlägger den nya miljörörelsen Extinction Rebellions (XR) och finner samhörighet med anarkister och AFA:

"Var XR tillhör på den politiska skalan är således fastlagt. Till vänster om vänstern. Den autonoma delen, den som inte tror på demokratiska metoder utan på “anti-våld”, det vill säga ockupera gator, torg, kedja fast sig vid saker och när de vägrar flytta på sig och slutligen bärs bort av polis ser anledning att skrika på polisen, ibland även ge sig på dem."--- 

"De här idéerna är inte på skoj, folk tycker så här och kommer kämpa och göra vad de kan tills de vinner mark och får som de vill. Det är allvar."---

 "Vad har vi hört detta förut som sagt?
Kommunism givetvis. Det är exakt samma idéer.
För idén om att avskaffa kapitalismen, införa socialism, utplåna det ekonomiska systemet etc kommer aldrig dö. Det är förpackningen som ändras.
Just nu är förpackningen klimatet.
Nästa gång blir det något annat."--- 

https://uvell.se/2019/04/29/xr-the-new-kid-on-the-block/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-04-30 10:29 #41 av: Jimmy.L

AFA Finns starkt inom vegan och miljörörelsen finns det chans att skapa anarki så är dom som flugor som dras till skit. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-04-30 10:46 #42 av: Göstage

AFA har nämnts i ett flertal sammanhang på sistone, som kring Vänsterpartiets EU-affisch och vapenlagret i Taberg så de verkar ha omgrupperat och växt sig starkare "i lönndom". Hoppas SÄPO har koll på utvecklingen!

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-05 16:30 #43 av: Göstage

Rebecca Weidmo Uvell gör i Svensk Tidskrift  en mycket klarsynt genomgång av ungdomsuppror, från 60-talet och fram till idag. Hon sammanfattar: "frågorna är samma som varje gång en ny ungdomsrörelse växer fram – kritik mot USA, kapitalism, marknadsekonomi och frihandel. Klimatfrågan är bara en ny förpackning för gammalt innehåll. 

Miljöfrågan i sig är inte vänster eller höger men just den klimataktivism som växer sig starkare varje dag är vänster, den bygger på exakt samma ideologi som alla ungdomsrörelser före den."

https://www.svensktidskrift.se/klimatprotesterna-gamla-fragor-i-ny-forpackning/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-06 17:00 #44 av: Göstage

Är förutsättningarna för uppkomsten av  Baader Meinhof-ligan applicerbart på grupperingar i dagens svenska samhälle? Journalisten och författaren Per Österman ser paralleller.

"Hur kommer vi i framtiden att hantera radikala religiösa personer som inte vill underordna sig Sveriges grundlagar utan vill praktisera ålderdomliga regler som fråntar individer deras mänskliga rättigheter? Vad säger den så kallade värdegrunden? Kan dessa personer arbeta i offentlig förvaltning som skolor och polisväsende?"---

 "Sverige har de senaste årtiondena aningslöst byggt upp en samhällsstruktur som kan bli grogrund för avancerad storstadsterrorism", menar Östergren.

https://kvartal.se/artiklar/lardomarna-av-baader-meinhof-terrorn-pa-70-talet/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-18 10:37 #45 av: Göstage

"Våld, vandalism och terrorism i klimatets namn.
Det är vad ett antal experter fruktar att vi kommer att se i framtiden. Och enligt dem är det något som för närvarande intresserar underrättelsetjänster i Danmark och andra länder.

-Hotet är tydligt närvarande, och det är känt för våra underrättelsetjänster, som är mycket medvetna om det. Det gäller även i Danmark, säger Peter Viggo Jakobsen, som forskar på den internationella säkerhetspolitiken vid försvarsakademin."---

https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE11385617/eksperter-frygter-vold-og-terror-fra-frustrerede-klimaaktivister/

Inledningen på artikel i Jyllands-Posten, tyvärr betalbelagd i sin fortsättning.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-18 12:08 #46 av: Jimmy.L

Vänstern kommer ta till våld i klimatets namn var så säker på det. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-18 12:37 #47 av: Hayabusa

Dessvärre sannolikt.

Anmäl
2019-05-18 20:45 #48 av: Göstage

#45 Expressen anknyter till artikeln i JP.

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/experter-varnar-desperata-klimataktivister-kan-ta-till-terrorism/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-19 12:05 #49 av: Göstage

#0 Malcom Kyeyune har inga svårigheter att se var mobiliseringen sker.

"Det är alltid vanskligt att sia om framtiden. Dock tror jag att mycket talar för att vänstern om tio år – vad som finns kvar av den vill säga – kommer att se märkbart annorlunda ut från vad vi är vana vid. En ny sorts aggressiv klasspolitik som vi inte sett på länge är onekligen på väg, men det kommer inte att vara en klasspolitik byggd av och för industriarbetare och städare."---

https://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=4134

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-20 21:13 #50 av: Göstage

Motdemonstranter störde tillståndsgivet politiskt möte i Malmö. Inga våldsamheter, mer en markering av närvaron...

"17.30 på fredagseftermiddagen inledde Alternativ för Sverige ett valmöte på Stortorget mitt i centrala Malmö. Knappt 100 åhörare dök upp, men desto fler motdemonstranter.

– Vi uppskattar det till 250-300 personer totalt, varav cirka 100 var åhörare och ett par hundra motdemonstranter. Det uppstod visserligen inga våldsamheter, men vi har ändå fått omhänderta åtta personer och en eller två är gripna misstänkta för brott mot maskeringsförbudet och knivlagen, säger Calle Persson."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/flera-motdemonstranter-gripna-pa-torgmote-i-malmo

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-20 21:19 #51 av: Jimmy.L

Man kan ju undra vad personen med kniven tänkt att göra. 

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-05-20 21:24 #52 av: Göstage

Ja, kanske var det två av de omhändertagna som hade kniv och maskering. Av de som inte blev omhändertagna vet vi inte, det var väl sannolikt fler som hade saker dolda.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-22 14:50 #53 av: Göstage

#42 Dom i målet kring vapenlagret i Taberg. Mannen som enligt åklagaren har vänsterautonoma kopplingar fick fem års fängelse i tingsrätten. Utförlig artikel på länken.

https://www.expressen.se/gt/vansterextrema-jonas-linde-hade-vapengomma-doms/

Separat diskussionstråd.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-25 08:41 #54 av: Göstage

#0 Malcom Kyeyune, som svarar för inlägget i TS, står fast i sin oro för utvecklingen.

"Vi vandrar just nu som nation ut i ett socialt och ekonomiskt minfält med ögonbindel på. Bli inte förvånad om saker och ting förr eller senare börjar att explodera på riktigt."

https://www.gp.se/ledare/landet-som-inte-var-förberett-1.15265276

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-05-25 09:53 #55 av: Göstage

Johanna Frändén, sportstudiosittare på SVT och allmänkrönikör i Aftonbladet ’längtar tills miljörörelsen blir militant på riktigt’ och konstaterar att  hon inser att hon kanske håller på att radikaliseras.

https://samnytt.se/svt-profil-langtar-tills-miljororelsen-blir-militant-pa-riktig/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-06-11 09:15 #56 av: Göstage

#0 Inte oväntat har (bland annat) den avslöjande ingressfilmen till sist fallit offer för YouTubes städiver, pådriven i vårt land inte minst av Expressen.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-07-01 08:15 #57 av: Göstage

Andrej Kokkonen, statsvetare på Göteborgs Universitet, konstaterar i en gästkrönika i GP den faktiska fördelningen av politiska hemvister i hans omgivning på jobbet.

"Idag finns nästan alla riksdagspartier representerade på min arbetsplats. Det finns dock ett undantag. Jag har inte en enda kollega som är uttalad sympatisör till riksdagens tredje största parti. Ja, faktum är att jag inte känner till en enda svensk statsvetare som öppet sympatiserar med Sverigedemokraterna. Vad innebär det egentligen för statsvetenskapen att det går att hitta fler gamla sympatisörer till KPML(r) på en enstaka statsvetenskaplig institution än sverigedemokratiska sympatisörer i hela statsvetar-Sverige?"---

"Man kan också välja att se fördelarna med statsvetarkårens skeva politiska sammansättning. Kårens gedigna erfarenhet av antidemokratiskt engagemang torde till exempel kunna hjälpa oss att bättre förstå varför människor idag lockas av antidemokratiska tongångar i länder som Turkiet, Ungern och Venezuela."

https://www.gp.se/ledare/professorerna-och-politiken-1.15814153

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-06 08:25 #58 av: Göstage

#40ff Patrik Engellau på DGS tror att den nya "miljörörelsen" kommer att söka beten på andra marker när de gått över de som gett den avkastning man sökt.

 "Här finns en konflikt som bara kommer att förvärras. Klimat-Greta har haft stora internationella framgångar med att få skolbarn att skolstrejka för klimatet. Men gradvis kommer dessa nyfrälsta människor att upptäcka att det inte blir några praktiska resultat av deras manifestationer. De kommer då att försöka locka nya grupper att marschera under deras miljöfanor. Det är nog ingen tillfällighet att Klimat-Greta försöker förmå svenska fackföreningar att utlysa klimatstrejk till den 27 september. (Mitt tips är att inbjudan kanske hörsammas av ett antal kvinnor med anställning inom den offentliga sektorn som tar en vabb-dag.)

Det här kan bli hur spänt som helst. Extinction Rebellion vill att det tillsätts ”Medborgarkommittéer” som ska vara överordnade regeringarna i miljöfrågan. Konflikten kommer att trappas upp i takt med att världen misslyckas med att sänka utsläppen av växthusgaser."---

https://detgodasamhallet.com/2019/08/04/patrik-engellau-klimat-greta-pa-nya-aventyr/#more-17830

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-06 09:42 #59 av: Göstage

Det här är spaning som jag inte riktigt vet hur man skall förhålla sig till. Var placerar man in "ekofascismen" på den politiska skalan?

https://www.expressen.se/ledare/linda-nordlund/gammal-fascism-i-nya-grona-klader/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-07 18:57 #60 av: Göstage

"Den vänsterextrema gruppen Arran, som kämpar mot massturism, har publicerat en video på Twitter som visar hur gruppens medlemmar saboterar bilar i regionhuvudstaden Palma genom att klottra på dem, krossa bilarnas rutor och punktera däcken.

Gruppen motiverar aktionen med att det finns fler än 100 000 bilar som hyrs ut inom turistindustrin på Mallorca, och motsätter sig utsläppen som bilarna medför samt att staden "omvandlas till ett skyltfönster för turismen".---

TT

När kommer hyllningen på Aftonbladet kultur?

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-08-17 21:36 #61 av: Göstage

#0 YouTubeinslaget som inledde denna tråd och som togs bort från YT handlade om Portland, Oregon, och de våldspredikande krafter som skaffat hemvist där. 

Just ikväll är det oroligt i Portland, där ytterlighetsgrupper befaras konfrontera varandra. President Trump har tidigare idag skrivit på Twitter att det finns förslag på att terrorklassa Antifa, och att man följer utvecklingen i Portland mycket noga.

https://edition.cnn.com/2019/08/17/us/portland-protests-saturday/index.html

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-10-23 08:48 #62 av: Göstage

USA-kännaren Ronie Berggren ser hur önskemålen om världsparlament förenar ytterlighetsaktivister. 

"Tidigare har anhängare av kommunismen velat skapa överstatliga världsparlament. Nu är det klimataktivister som när en dröm om att ett världsparlament och en världsregering kan ge de snabba, radikala lösningar, som man är övertygade om behövs. För konservativa gäller det att stå emot och värna lokal makt och decentralisering, skriver Ronie Berggren."---

"Bättre miljöpolitik behövs men radikala lösningar i form av världsparlament, demokratiska såväl som auktoritära sådana, riskerar att likt kommunismen kapa en legitim politisk önskan. I kommunismens fall önskan efter rättvisare arbetsvillkor, i vår tid önskan efter en grönare politik – och få denna önskan och strävan att urarta i en radikal totalitär ideologi."---

https://nyheteridag.se/ronie-berggren-klimataktivisternas-vata-drom-om-varldsparlament-kommer-att-urarta/

Den infogade länken har jag lagt in.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-11 10:26 #63 av: Göstage

#40ff Extinction Rebellion ställer direkta krav på regering och riksdag. Observera vad de skriver under "stärk demokrati":

"Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet."---

Vilka som tänkt sig bli "vägledare" är inte svårt att föreställa sig.

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-11 10:36 #64 av: Jimmy.L

#63 Extinction Rebellion borde terrorklassas, dom pratar ju om att störta regeringar om dom inte får som dom vill.

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-11 20:14 #65 av: Göstage

#63ff "Extinction Rebellion vill avskaffa demokratin. Ja, exakt så är det men varför kan de publicera en debattartikel på Aftonbladet utan att en enda person verkar reagera över vad de föreslår?"--- 

https://uvell.se/2019/11/11/extinction-rebellion-vill-avskaffa-demokratin/

Nu vet vi det - Weidmo Uvell läser inte Debatt iFokus…Skrattar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-12 14:51 #66 av: Göstage

#40 Rebecca Weidmo Uvell presenterar en värdefull historik om sambandet mellan extremvänstern och den militanta miljörörelsen, från AFA:s födelse till dagens internationella miljöaktivistvänster i form av Extinction Rebellion (kommer i del 2). Även i sitt lilla format ett utmärkt referensbibliotek!

https://uvell.se/2019/11/12/miljo-afa-del-1/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-12 15:27 #67 av: Jimmy.L

#66 Jag är inte förvånad att Afa kopplas ihop med miljörörelsen,

Sajtvärd för Debatt, Mina Foton, kust & Hav, Militärhistoria, Skärgårdsbåtarna, sport, Stockholm 

Anmäl
2019-11-12 19:10 #68 av: Göstage

Från universiteten rapporteras ökande antal fall av hot och hat, och säkerhetsansvariga misstänker att det ändå finns ett betydande mörkertal.

"Allvarliga hot och hat från universitetsstudenter mot andra studenter och personal har blivit allt vanligare. Det menar säkerhetschefen vid Göteborgs universitet. Det handlar om verbala hot men också via mejl och sociala medier. I några fall har det till och med handlat om dödshot."---

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/larm-om-studenthot-mot-universitetspersonal-okat-for-varje-ar

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 09:48 #69 av: Göstage

#66ff Weidmo Uvell om Extinction Rebellion.

https://uvell.se/2019/11/12/miljo-afa-del-2/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl
2019-11-13 09:53 #70 av: Göstage

#69 I morgon genomför Extinction Rebellion en aktion i Stockholm. RWU har redan sett meddelanden från dem där som visar vad  deras verksamhet går ut på:

"De har redan varit där och “spärrat av” med fejk polistejp, som jag antar att de kommer använda på fler av sina aktioner. De har även tillverkat klistermärken till lyktstolpar och elskåp. Notera att på en står det “ändra systemet, inte klimatet”. 

Vilket väl mer än något annat bevisar att detta är en vänstergrupp vars syfte är att få bort kapitalism mer än något annat."--- 

https://uvell.se/2019/11/12/imorgon-smaller-det/

Stolt medis på Kust & hav iFokus och Fågelskådning iFokus, samt stöttar självklart Debatt iFokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.