2018-10-12 18:18 #0 av: Göstage

Det "goda" hatet har vi fått stifta bekantskap på senare år, men kanske är det bara en föraning om vad som riskerar att sprida sig från antifarörelser som växer sig starka i USA, och där man inte ens drar sig för att handgripligen ge sig på pensionärer, vars stora synd tydligen är att de råkat födas som vita. Malcom Kyeune skriver i Kvartal om en rörelse som riskerar få anhängare även i vårt land.

"Det är smått otroliga videor som just nu sprids i sociala medier från Portland i nordvästra USA: antifascister som spärrar av gator med skällsord riktade mot vita. Men snarare än att inta några förutbestämda positioner i skyttegravarna i vår tids stora kulturkonflikt, tror jag det är värt att vi tar ett steg tillbaka och ärligt undersöker vad det är som sker – för detta fenomen kommer sannolikt snart till Sverige."--- 

"Den amerikanska protestkulturen hämtar inte sina rekryter från indianreservatens malande sociala misär, eller från de segregerade innerstädernas allt mer anti-politiska befolkning. Den finner inget stöd hos de stora lagren av – ofta illegala – migranter som utgör markplanet i modern amerikansk lantbruksindustri. Nämn vilken marginaliserad, icke-privilegierad, hårt arbetande proletär som helst, och chansen är att du kommer finna denna proletär någon annanstans, förmodligen hårt arbetande.

I själva verket hämtar denna samtida protestkultur sin sociala bas bland människor som är aktiva inom eller med någon sorts anknytning till högskolor. Studenter, ideologer, kulturmänniskor, poddare, aktivister, patreon-krämare, influencers, kommunikatörer … listan på titlar och olika positioner inom detta till synes enormt heterogena potpurri kan göras nästan oändlig, men faktum är att brokigheten till stor del är en illusion. Skillnaderna till trots är detta en skara människor som delar en gemensam kulturell och social miljö, och som till del kommer från samma sociala och ekonomiska skikt i samhället."---

"Det är mycket möjligt att samma sorts protestkultur kommer att sprida sig till Sverige, med en liknande uppsättning av husockupationer, gatuprotester och ultra-revolutionär ikonografi. Den kommer i så fall – precis som är fallet i USA – att begränsas till de större städerna, och till människor med någon form av högskoleanknytning. Det finns alltid en mängd olika lokala ”kamper” som potentiellt går att använda som behållare för protestkulturens budskap – allt från afrofobi till hijabupprop till att det finns för många män på sociala medier – men här som där kommer denna protestkultur att stå som alltmer isolerad från resten av samhället, inklusive de utsatta människorna du jour man menar sig representera eller slåss för. Kanske fick vi en försmak när Reclaim the Streets för snart ett decennium sedan misslyckades med att claima Rosengård."---

https://kvartal.se/artiklar/scener-fran-en-modern-protestkultur