2019-01-09 10:24 #0 av: 72mm

Idag är det i Sverige en fullständig självklarhet att i princip all kulturell verksamhet måste finansieras, åtminstone delvis, med skattepengar. Vi vräker miljarder över studieförbund, idrott, konst, museer, presstöd, public service, religiösa samfund och diverse intresseföreningar. 

Hur länge kommer det vara så? Kommer svensken att vakna och våga "ställa grupp mot grupp" och kräva en omprioritering av skatteresurser? Hur illa behöver det bli? Kommer man att strypa bidragen till organisationer som Ibn Rushd innan eller efter man på ålderdomshemmen är nere på ett kvarts äpple om dagen i fruktranson?

Trenden pekar vad jag kan se på att det börjar slitas i de här pengarna lite varstans. Parasitfinansierade organisationer uttrycker "oro". Budgetar krymps. Kulturstöd uteblir. 

Lite bubb.la-länkar; 

ETC låter meddela att man hittills samlat in närmare 1,6 miljoner SEK med hjälp av 690 stödjare som bidragit genom så kallade Folkets presstöd, som beskrivs som motmakt mot beroende av statlig finansiering och solidarisk handling som möjliggör subventionering av tidningar till studenter och fattiga pensionärer

Sameh Egyptson: Muslimska organisationer i Sverige har kraftigt överdrivit sitt medlemsantal för att maximera stöd från staten, Myndigheten för stöd till trossamfund har trots indikationer på oegentligheter ej anmält bidragsfusket

Stiftelsen Bergmancetret på Fårö blir utan Alice Bah Kuhnkes utlovade årliga stöd, erhöll under Bergmans 100-årsjubileum två miljoner SEK samt löfte om återkommande bidrag, riksdagens klubbande av M- och KD-budget medför att pengar uteblir, "svårt oroväckande", menar stiftelsens ordförande Jannike Åhlund

Proletären riktar skarp kritik mot att Rosanna Dinamarca röstat för att neka Nya Tider presstöd, menar Dinamarcas reservation trots att Nya Tider uppfyllt premisserna för presstöd i förlängningen kan innebära att både Flamman och Proletären blir utan bidrag, Dinamarca hävdar att hon på uppdrag av regeringen behöver tillämpa "omdöme" vid beslutsunderlag samt att tiden för att "finansiera nazister för att rädda oss själva" är förbi